Хто розробляє інструкції з охорони праці на підприємстві?

Управління Держпраці у Хмельницькій області нагадує про обов’язок роботодавця створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.


Для цього роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т.ч. розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будмайданчиках, робочих місцях тощо.

Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств.

Тож розроблення відповідних інструкцій має свою специфіку та особливості, притаманні окремому підприємству. Оскільки саме роботодавець відповідає за організацію розробки таких нормативів, застосування/врахуванням збірника інструкцій з охорони праці на своєму підприємстві — виключна компетенція роботодавця.

Роботодавець розробляє і затверджує інструкції з охорони праці згідно штатного розпису та видів виконуваних робіт на підприємстві, забезпечує безкоштовно працівників інструкціями в достатній кількості.

Згідно діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці проводиться інструктаж. Запис про проведення інструктажу робиться в журналах реєстрації інструктажів - вступного та на робочому місці. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (1)
Михайло
20.07.2016
Бездарна стаття!

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держнаглядохоронпраці
від 29 січня 1998 р. N 9
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 квітня 1998 р. за N 226/2666

4.3.3. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця.
Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (перег-ляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.
4.3.4. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюється безпосередніми керівниками робіт (начальник виробництва, цеху, дільни-ці, відділу, лабораторії та інших відповідних їм підрозділів підприємства), які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи


Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі