Питання переведення директорів навчальних закладів на контракти

Начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в області Олена Хіміч під час семінару в державному навчальному закладі «Центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» висвітлила тему «Зміни в трудовому законодавстві».


Фахівець нагадала слухачам про необхідність повідомлення Державної фіскальної служби до допущення працівника до роботи. Олена Хіміч зробила акцент на тому, що на сьогодні дуже гострим є питання переведення директорів навчальних закладів на контракти.

 Відповідно до частини 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII педагогічних та науково-педагогічних працівників приймають на роботу, уклавши з ними трудовий договір, зокрема контракт. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору. Контракт, відповідно до частини третьої ст. 21 КЗпП, – це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (зокрема, матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Контракт – це вид строкового трудового договору. Відповідно до частини третьої ст. 24 КЗпП укладення трудового договору, а отже й контракту, оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. По закінченні терміну дії контракту видається наказ про звільнення працівника за п. 2 ст. 36 КЗпП.

При укладенні контракту відповідно до п. 2.14 Інструкції № 58 у трудовій книжці у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства (в нашому випадку – навчального закладу). Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу. У графі 3 пишеться: «Прийнято або призначено до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво», – із зазначенням конкретного найменування структурного підрозділу, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду. (У нашому випадку зазначається факультет, кафедра, предметна (циклова) комісія, відділення тощо та відповідна посада педагогічного чи науково-педагогічного працівника, з яким укладається контракт) Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375. (У нашому випадку найменування посади педагогічного чи науково-педагогічного працівника зазначається відповідно до ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III та Переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963). Про строковий характер роботи в трудовій книжці не вказується.

У випадку об’єднання територіальних громад у навчальних закладах змінюється власник, але це не підстава для звільнення керівника або для зміни форми його трудового договору. Частиною третьою ст. 36 КЗпП передбачено, що у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП).

Начальникам відділів, управлінь освіти було нагадано про необхідність проведення атестації робочих місць за умовами праці. Робота у важких та шкідливих умовах праці впливає на стан здоров’я працівників, потребує забезпечення пільгами та компенсаціями, передбаченими законодавством. Дуже важливими є пільги та компенсації, які передбачає атестація робочих місць: пільгове пенсійне забезпечення, додаткові відпустки, доплати. Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій (таких як - щорічна додаткова відпустка, доплата працівникам за умови праці, скорочена тривалість робочого тижня, видача молока та інших рівноцінних продуктів тощо), а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності. Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі