Про щорічні додаткові оплачувані вiдпустки

Згідно ст. 19 Закону України «Про вiдпустки» (далi - Закон) жiнцi яка має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, або дитину-iнвалiда, або яка всиновила дитину, одинокiй матерi, батьку, який виховує дитину без матерi (в тому числi й у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, чи одному iз прийомних батькiв надається щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст.73 КЗпП України). За наявностi кiлькох пiдстав для надання цiєї вiдпустки її загальна тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.


Визначення одинокої матерi наведене п.9 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв» та п.5 ч.13 ст.10 Закону України «Про відпустки».

Так, згiдно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою матiр'ю слiд вважати жiнку, яка не перебуває в шлюбi й у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою матерi; вдову; iншу жiнку, яка виховує й утримує дитину сама.

Оскiльки п.5 ч.13 ст.10 Закону визначає одиноку матiр як таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (алiменти) для надання вiдпустки значення не має.

Отже, право на додаткову вiдпустку мають такi одинокi матерi: жiнка, яка не перебуває в шлюбi й у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою матерi; вдова; жiнка, яка виховує дитину без батька (в тому числi розлучена жiнка, яка сама виховує дитину).

Якщо жiнка дiйсно є одинокою матiр'ю, то вона подає довiдку з органiв реєстрацiї актiв громадянського стану. Проблема виникає з наданням такої вiдпустки розлученiй жiнцi, оскiльки батько в дитини є i в багатьох випадках спiлкується з нею i бере участь у її вихованнi.

Бiльш того, ст.157 Сiмейного кодексу України визначає, що питання виховання дитини вирiшується батьками спiльно. Той iз батькiв, хто проживає окремо вiд дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованнi i має право на особисте спiлкування з нею.

Статтею 158 цього Кодексу передбачено, що за заявою матерi, батька дитини орган опiки та пiклування визначає способи участi у вихованнi дитини та спiлкуваннi з нею того з батькiв, хто проживає окремо вiд неї.

У разi ухилення батька вiд виконання своїх обов'язкiв з виховання дитини мати має право звернутися до cуду з позовом про позбавлення його батькiвських прав.

Чинне законодавство не мiстить конкретного перелiку документiв, якi слiд подати розлученiй жiнцi, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соцiальної вiдпустки.

Для пiдтвердження права на таку вiдпустку в цьому разi роботодавцю має бути пред'явлено будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини.

Зокрема, одним з таких документiв, наприклад, може бути: рiшення суду про позбавлення вiдповiдача батькiвських прав; ухвала суду або постанова слiдчого про розшук вiдповiдача у справi за позовом про стягнення алiментiв; акт, складений соцiально-побутовою комiсiєю, створеною первинною профспiлковою органiзацiєю чи будь-якою iншою комiсiєю, утвореною на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, або акт дослiдження комiтетом самоорганiзацiї населення, в якому зi слiв сусiдiв (за наявностi їхнiх пiдписiв в актi) пiдтверджується факт вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини; довiдка зi школи про те, що батько не бере участi у вихованнi дитини (не спiлкується з учителями, не забирає дитину додому, не бере участi в батькiвських зборах) тощо.

Тобто для отримання додаткової соцiальної вiдпустки розлучена жiнка, крiм заяви про надання цiєї вiдпустки, копiй свiдоцтва про народження дитини та розiрвання шлюбу, має подати роботодавцю один з названих або будь-який iнший документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини.

Достовiрнiсть документа щодо вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини визначає роботодавець.

 

Управління Держпраці у Кіровоградській областіПомітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (16)
Вона
01.08.2016
Хто може роз"яснити, жінка яка перебуває у шлюбі і має дитину від попереднього шлюбу, рідний батько якої помер, і вона не усиновлена другим чоловіком, має право на таку відпустку, як одинока мати по відношенню до цієї дитини.

Тут і ніякі докази не потрібні що білько не приймає участі у вихованні дитини. Підтвердженням буде свідоцтво про смерть
Алла
01.08.2016
Має
Вона Алла
01.08.2016
Дякую
Оксана
02.08.2016
Если такой отпуск накопился за прошлые года и мать-одиночка хочет использовать два отпуска(по 10 дней) в течении года, ей надо каждый раз брать справки со школы, что отец не принимает участия в воспитании ребенка или можно одну справку на весь год ?
Марина Оксана
03.08.2016
достатньо один раз на рік
Валентина Оксана
03.08.2016
Если я не ошибаюсь, то соц. отпуск не переносится на след. год. Или в текущем году бери, или потом только компенсацию при увольнении...
Валентина Валентина
03.08.2016
Вибачаюсь, можна перенести з поважних причин...
Віталій
02.08.2016
"Зокрема, одним з таких документiв, наприклад, може бути..."
А чому би не брати до уваги заяву жінки в якій вона вкаже підставу, що батько не бере участі у вихованні дитини. У цьому випадку відповідальність на жінці, а "силові" установи, які мають слідчі підрозділи, хочуть - хай перевіряють. Хто дав право якійсь комісії ходити по сусідах і збирати приватну інформацію у формі пліток? Що це за роз’яснення в порушення 19 ст. Конституції України?
Ольга
02.08.2016
Можу я рахуватися одиноко матір"ю або вдовою у випадку, після розлучення - не вийшла заміж, а у 2013 році батько дитини помер. Чи маю право на соціальну відпустку до 14 днів, як одинока мати та вдова?
Мілана Ольга
02.08.2016
Можете не "рахуватися", а "вважатися" одинокою матір'ю. Після розлучення з моїм колишнім чоловіком, я на свою дитину отримувала додаткову відпустку 14 к/днів. А тепер у мене троє дітей - 10 к/днів.
Андрій
02.08.2016
Підкажіть чи має право на додаткову оплачувану відпустку працюючий інвалід дитинства? Дякую
Мілана Андрій
02.08.2016
Якщо у вас 2 група, то 6 к/днів. Якщо 3 група, то 3 к/дні. Так у нас на підприємстві.
SVETAnet
03.08.2016
А якщо відпустка не використана в поточному році, вона переноситься на наступний рік?
Марина SVETAnet
03.08.2016
переноситься
Ліля
03.08.2016
Чка додаткова відпустка, матері-одиначці у якої дитина інвалід?
Наталя
11.08.2016
Якщо батько-одинак (вдівець) виховує 2 дітей до 15 років, він має право на 17 днів відпустки (підстави: як батько, який виховує дитину без матері та що виховує 2-ох дітей до 15р)?
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі