Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
34992 6
Друкувати
Обране

Роз`яснення з питань оплати праці державних службовців

На сайті Мінсоцполітики з'явилось роз`яснення з питань оплати праці державних службовців


АТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України                 від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за 
групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних 
органів у 2019 році (у коефіцієнтах)

Найменування посади 
державної служби

Група оплати праці

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

6,81 (24 000)

 

 

Перший заступник керівника державного органу

2

6,24 (21 990)

 

 

Заступник керівника державного органу

3

5,68 (20 020)

 

 

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції,

4

4,12 (14 520)

 

 

Керівник департаменту, головного управління, служби

 

4,12 (14 520)

3,12              (10 990)

 

Керівник апарату місцевої держадміністрації

 

 

3,15              (11 100)

2,53               (8 920)

Керівник самостійного управління, служби

 

3,46 (12 190)

2,75                        (9 690)

2,13                     (7 510)

Керівник самостійного відділу, служби

 

3,26 (11 490)

2,3                  (8 110)

1,93                    (6 800)

Завідувач самостійного сектору

 

2,84 (10 010)

1,99                         (7 010)

1,59                     (5 600)

Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

5

3,32 (11 700)

 

 

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації

 

3,32 (11 700)

2,75                    (9 690)

1,96                    (6 910)

Заступник керівника самостійного управління, служби

 

3,15 (11 100)

2,41                          (8 490)

1,73                      (6 100)

Заступник керівника самостійного відділу, служби

 

3,04 (10 710)

1,99                        (7 010)

1,59                     (5 600)

Керівник головного управління у складі директорату

6

3,26 (11 490)

 

 

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

 

3,15(11 100)

2,21                          (7 790)

1,65                    (5 810)

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

 

3,01 (10 610)

2,04                          (7 190)

1,62                      (5 710)

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

 

2,84 (10 010)

 

 

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

 

2,84 (10 010)

1,84                         (6 480)

1,59                     (5 600)

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

 

2,55  (8 990)

1,76                       (6 200)

1,56                     (5 500)

Керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

 

2,5                  (8 810)

 

 

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

 

2,5                 (8 810)

1,65                           (5 810)

1,56                      (5 500)

Державний експерт,  державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

7

2,3               (8 110)

 

 

Головний спеціаліст державного органу

 

2,27  (8 000)

1,45                      (5 110)

1,39                 (4 900)

Адміністратор

 

 

1,45              (5 110)

1,45                    (5 110)

Провідний спеціаліст державного органу

8

1,79   (6 310)

1,33                       (4 690)

1,08          (3 810)

Спеціаліст державного органу

9

1,65   (5 810)

1,08                        (3 810)

1                          (3 524)

__________

Примітки. 1. Посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень (крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).

2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4–9 групами оплати праці, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, – відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

3. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, апарату Рахункової палати, апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генеральної прокуратури України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25, а посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії, Службі розпорядника Державного реєстру виборців визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45. Передбачене цим абзацом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Посадові оклади державних службовців 4–9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту (крім фахівців з питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів,визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

4. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

5. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4–6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, що належать до 4–7 груп оплати праці, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної групи оплати праці.

6. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 3 приміток до цієї схеми.

7. Посадові оклади державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України встановлюються у розмірах, визначених для відповідних посад державних службовців апарату Верховного Суду відповідно до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417), з урахуванням примітки до зазначеної схеми та з коефіцієнтом 1,25.

8. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

9. Посадові оклади працівників територіальних органів Держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби передбаченої для державних органів юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

 

ПРИКЛАДИ:

1.             Якщо посадові оклади окремих працівників окремих органів визначено відповідно до приміток із підвищуючим коефіцієнтом, у такому випадку до схемного посадового окладу (заокругленого) застосовується підвищуючий коефіцієнт, при цьому посадовий оклад більше не заокруглюється.

 

Керівник самостійного управління, служби

 

1)       3,46*3 524=12 193,04 =12 190 грн (схемний посадовий оклад із заокругленням)

2)        12 190*1,2 (коефіцієнт у разі встановлення) =14 628 грн

або

 

 

 

Керівник самостійного управління, служби

 

1)   3,46*3 524=12 193,04 =12 190 грн (схемний посадовий оклад із заокругленням)

2)        12 190*1,25 (коефіцієнт у разі встановлення)=15 237 грн 50 коп

 

 

 

2.             Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу.

Керівник самостійного управління, служби(при встановленні підвищуючого коефіцієнта)

 

1)     3,46*3 524=12 193,04 =12 190 грн (схемний посадовий оклад)

 

2)     12 190*1,2 (коефіцієнт у разі встановлення) =14 628 грн

3)     14 628-3% (для першого заступника) = 14 189 грн 16 коп

 

 

або

Керівник самостійного управління, служби(обласний рівень)

 

1)      2,75*3 524=9 691=9 690 грн (схемний посадовий оклад)

2)      9 690-3% (для першого заступника) =9 399 грн 30 коп

 

 

 

Додаток 1 
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатних служб Голови 
Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, 
керівника Апарату (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,2                                                               (14 800)

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,12                                                               (14 520)

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

4,05                                                              (14 270)

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

3,76–3,97                                           (13 250-13 990)

Керівник підрозділу в Секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

2,89–3,18                                        (10 180-11 210)

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

2,77–3,04                                            (9 760-10 710)

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

 

 

 

Додаток 2 
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатних служб Президента 
України, в Адміністрації Президента України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

4,46                                                       (15 720)

Керівник патронатної служби

4,26                                                                   (15 010)

Перший заступник керівника, заступник керівника патронатної служби

4,06                                                       (14 310)

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

3,18                                                      (11 210)

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

2,89                                                       (10 180)

Помічник, референт

2,55                                                          (8 990)

Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

2,24                                                         (7 890)

 

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

 

 

 

 

Додаток 3 
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

 

Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,26                                                        (15 010)

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,2                                                            (14 800)

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,05                                                       (14 270)

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

2,89                                                       (10 180)

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

2,75                                                          (9 690)

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на              1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 4 
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатних служб 
Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра 
України, віце-прем’єр-міністрів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

4,46                                                 (15 720)

Керівник патронатної служби

4,05–4,26                               (14 270-15 010)

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

3,76–3,97                                        (13 250-13 990)

Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

2,89–3,18                                        (10 180-11 210)

Помічник

2,75–3,02                                           (9 690-10640)

Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

2,61–2,87                                            (9 200-10 110)

Референт Прем’єр-міністра України, консультант

2,24                                                          (7 890)

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 5 
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатних служб в
 державних органах (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

3,75–4,12(13 220-14 520)

2,55–2,7                  (8 990-9 510)

1,93–2,13 (6 800-7 510)

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

3,32–3,46(11 700-12 190)

   

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

2,53–2,95 (8 920-10 400)

1,65–2,13 (5 810-7 510)

 

Радник

2,53–2,95 (8 920-10 400)

1,65–2,13 (5 810-7 510)

1,49                    (5 250)

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

2,25–2,81 (7 930-9 900)

   

Прес-секретар, помічник, референт

1,82–2,19 (6 410-7 720)

1,36                       (4 790)

1,14                    (4 020)

 

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб в державних органах визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 6 
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників патронатних 
служб у системі правосуддя (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Cуд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністра-тивні, господарські суди

місцеві загальні суди

Керівник патронатної служби

4,26                                        (15 010)

   

Заступник керівника патронатної служби

3,83                                           (13 500)

   

Прес-секретар, референт

2,24                                         (7 890)

1,36                    (4 790)

1,14 (4 020)

Радник: голови, заступника голови; керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник

3,73                                        (13 140)

   

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді

3,73                                      (13 140)

2,87                     (10 110)

2,36 (8 320)

__________

Примітки. 1. Посадові оклади працівників патронатних служб у системі правосуддя визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

2. Посадові оклади працівників патронатних служб Конституційного Суду України встановлюються у коефіцієнтах, передбачених цією схемою для відповідних працівників патронатних служб Верховного Суду, з коефіцієнтом 1,25.

Додаток 
до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА 
посадових окладів працівників державних органів, які виконують 
функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

3,26                     (11 490)

 

 

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

3,04                     (10 710)

 

 

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

2,84                    (10 010)

 

 

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

2,5                         (8 810)

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

2,27                      (8 000)

 

 

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1,99                     (7 010)

1,45                         (5 110)

1,33                         (4 690)

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору

1,79                    (6 310)

1,36                          (4 790)

1,28                        (4 510)

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1,65                           (5 810)

1,28                         (4 510)

1,22                          (4 300)

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:

 

 

 

провідний

1,36 (4 790)

1,19 (4 190)

1,16 (4 090)

I категорії

1,22 (4 300)

1,16 (4 090)

1,14 (4 020)

II категорії

1,19 (4 190)

1,14 (4 020)

1,11 (3 910)

без категорії

1,16 (4 090)

1,11 (3 910)

1,08 (3 810)

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

1,16 (4 090)

1,11 (3 910)

1,08 (3 810)

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

1,14                     (4 020)

1,08                       (3 810)

1,05                         (3 700)

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

1,11                           (3 910)

1,05                        (3 700)

1,02                         (3 590)

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

1,08                    (3 810)

1,02                          (3 590)

0,99                           (3 490)

___________

Примітки: 1. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на                    1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до 10 гривень.

2. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту                         від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою “вся територія України”.

4.  Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату Конституційного Суду України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою “вся територія України” з коефіцієнтом 1,25.

 

МІНСОЦПОЛІТИКИ 

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(6)
Світлана
19.02.2019
А коли ж буде підвищення посадових окладів по тарифній сітці? Принизлива зрівняйлівка!!!! Встановіть вже 1 т.р.на рівні мінімальної зарплати, а не прожиткового мінімуму.
Працюю головним бухгалтером в освіті на 10 т.р. - 3496,00грн., а мінімальна заротіна плата 4173,00грн. Фактично надбавка за складність та напруженість у розмірі 50% це є доплата до мінімальної. Дуже красиво сказано, що не допускайте зрівняйлівки преміями. Але ж при складанні штатного розпису премія не є обов'язковою виплатою, а лише стимулюючою. От головний розпорядник і забезпечує основні виплати шляхом зрівняйлівки.
А якби 1 т.р. був у розмірі мінімальної з/плати мала б оклад 7595,00грн.
Ганьба і приниження кваліфікованих працівників з вищою освітою!!!
Оля
19.02.2019
Невже не можна такі коефіцієнти застосувати до тарифної сітки бюджетників?
ги ги
21.02.2019
чогось я не бачу тут жодних роз*яснень????
може я таки не бачу.....???
тричі ги ги ги
21.02.2019
АТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/rozyasnennya-z-pitan-oplati-pratsi-derzhavnih-sluzhbovtsiv/
АТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/rozyasnennya-z-pitan-oplati-pratsi-derzhavnih-sluzhbovtsiv/
тричі ги ги ги
21.02.2019
ЯК ВАМ ЗАГОЛОВОК???
Олександр
22.02.2019
Мінсоцполітики просто монстр, яка постанова, а пояснення взагалі шикарне. Навіть цифри порахували, потрібно терміново в міністерстві збільшити оклади, бо вони навчилися користуватися калькулятором
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд