Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.08.16
9822 5
Друкувати
Обране

Щодо застосування окремих положень Закону України "Про державну службу"

Інформація щодо застосування окремих положень Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ „Про державну службу” (далі – Закон)в місцевих державних адміністраціях


Питання 1.  Визначення належності до групи оплати посад керівника апарату, заступника керівника апарату та заступників керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації. Заміна посади „державний адміністратор” на  „адміністратор”.

З метою врегулювання питання визначення посадових окладів керівників апаратів, їх заступників, керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій Мінсоцполітики розроблено відповідний проект постанови, який опрацьовується в органах виконавчої влади і найближчим часом буде поданий на розгляд Кабінету Міністрів України.

До врегулювання цього питання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (із змінами), на нашу думку, посадові оклади керівника апарату місцевої адміністрації мають визначатись за групою 4 (на рівні керівника департаменту), заступника керівника апарату – за групою 5 оплати праці з відповідним посадовим окладом, керівників структурних підрозділів у складі апарату - за 6 групою оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів.

Також згідно з цією постановою Кабінету Міністрів України посадовий оклад державного адміністратора визначається за 6 групою оплати праці.

Відповідно до положень Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затверджений додатком 3 до постанови № 292, проектом постанови передбачається внести зміни щодо заміни назви посади „державний адміністратор” на „адміністратор”.

 

Питання 2. Оплата праці державних службовців. Застосування постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288  „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів  прокуратури, судів та інших органів”,  від 09 червня 1994 № 377 „Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”. Виплата у зв’язку з роботою,  яка передбачає доступ до державної таємниці.

Частиною другою статті 50 Закону визначено, що заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього  державного   службовця;   виплати   за  додаткове  навантаження  у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії          (у разі встановлення).

На виконання Закону Кабінетом Міністрів України затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби в державних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння посад державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами).

При цьому, норми актів Кабінету Міністрів України, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання чинності Закону, зокрема норми постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 13 грудня 1999 р. № 2288  „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів  прокуратури, судів та інших органів”,  від 09 червня 1994 № 377 „Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” не застосовуються.

Стосовно виплати компенсації державним службовцям за роботу з відомостями, що носять державну таємницю, окреме роз’яснення Мінсоцполітики надіслано обласним державним адміністраціям листом від 30.05.2016  № 7737/0/14-16/13.

На даний час з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства та приведення актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці у відповідність до Закону розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується визнати такими, що втратили чинність, деякі акти Кабінету Міністрів України. Проект постанови Кабінету Міністрів України знаходиться на опрацюванні в центральних органах виконавчої влади.

 

Питання 3.  Оплата праці працівників Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Законом чітко визначена сфера його дії і окремим пунктом визначено на які підприємства, установи, заклади, організації дія Закону не поширюється.

Так, підпунктом 15 частини 3 статті 3 визначено, що дія Закону не поширюється на працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами.

З урахуванням зазначеного, на центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій дія Закону не поширюються.

З метою упорядкування умов оплати праці працівників зазначених центрів Мінсоцполітики розроблено проект постанови, який на даний час опрацьовується в Міністерстві юстиції.

 

Питання 4. Виплата новопризначеним працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування надбавки за стаж роботи в державних органах.

Щодо працівників, які виконують функції з обслуговування, то оплата їх праці здійснюється відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від       6 квітня 2016 р. № 268 „Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у2016 році”, в тому числі і виплачується надбавка за стаж роботи в державних органах.

Надбавка за стаж роботи в державних органах виплачується працівникам які займають посади, передбачені цією постановою, у тому числі новопризначеним,  за наявності стажу роботи.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”.

 

Питання 5.  Чи можна на час участі у виборчому процесі державному службовцю брати не відпустку без збереження заробітної плати, а щорічну основну відпустку?

Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Питання надання щорічної відпустки (чи її частини) на час участі у виборчому процесі має вирішуватись між керівником державної служби і державним службовцем.

Водночас у разі прийняття рішення державним службовцем, яке буде узгоджене з керівником державної служби, про використання щорічної відпустки на час участі у виборчому процесі слід зауважити, що за необхідності державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки (стаття 60 Закону). Відкликання з інших видів відпусток у тому числі і з відпустки без збереження заробітної плати не допускається.

 

Питання 6. Як використовувати додаткову відпустку за стаж роботи в державних органах особами, яких попереджено про припинення з 1 травня 2016 року державної служби (використання цієї відпустки протягом 2-х місяців попередження, виплати грошової компенсації, або можливість використання цієї відпустки на іншій посаді)?

Відповідно достатті 32 Кодексу законів про працю України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

 Тобто, працівникам державних органів, які мали статус державних службовців згідно Законом України „Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ та з набранням чинності Закону втратили такий статус, на час попередження мають бути збереженні права та гарантії, якими вони користувались відповідно до законодавства, яке діяло до 1 травня 2016 року.

Щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби зазначеними працівниками може бути використана як у період двохмісячного терміну попередження так і згодом, після переведення таких працівників на посади, які не належать до посад державної служби або за бажанням працівників може бути виплачена грошова компенсація у порядку статті 24 Закону України „Про відпустки”.

У випадку, якщо зазначені працівники підлягають звільненню з посад державної служби, то їм має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.

 

 Директор Департаменту заробітної плати  та умов праці   О.П.Товстенко

Міністерство соціальної політики

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Новини по темі:
07.12.21 Щодо розрахунку середньої за час відрядження та включення в розрахунок премій Гарантії для працівників, які направляються у відрядження, встановлені статтею 121 Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
03.12.21 Розміри ставок заробітної плати працівників освіти станом на 1 грудня 2021 року Розміри ставок заробітної плати (посадових окладів) працівників освіти станом на 1 грудня 2021 року, враховуючи розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС на рівні 2893 грн, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 29.
01.12.21 З 1 січня мінімальна зарплата лікарів складе 20 тисяч гривень – Зеленський При цьому середня зарплата лікаря, за словами президента, буде 24 тис. грн.
коментарі
(5)
ZZZ
02.08.2016
Стаж роботи держслужби у травні - 10 років. Скільки днів становить відпустка ? Допоможіть
123 ZZZ
02.08.2016
6 днів дод.відп.
Віталій
02.08.2016
якщо 10 років стажу настало, наприклад 15 травня, то станом на 1 травня є 5 днів дод відпустки за 9 років стажу, а з 15 травня додається ще 6 днів, і всумі маємо 11 днів дод відпустки за стаж 9 і 10 років.
Світлана Віталій
16.08.2016
За новим законом про дс після 5 років державної служби кожного року надається 1 день додаткової відпустки 10 років дс - 6 днів додаткової відпустки (Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців 1. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.)
ZZZ Віталій
02.08.2016
Цікаво...а мені сказали у кадрах, шо не маю права навіть на 5 днів((
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.