Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28.08.15
2201 0
Друкувати
Обране

Умови оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, НАКАЗ, 30.07.2015 N 789

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2015

м. Київ

N 789

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2015 р. за N 938/27383

Про затвердження Умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 25 березня 2014 року N 110 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" і з метою упорядкування умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба), що додаються.

2. Керівникам установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, встановити в штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1218 гривень;

2 тарифного розряду - 1223 гривні;

3 тарифного розряду - 1233 гривні;

4 тарифного розряду - 1243 гривні;

5 тарифного розряду - 1253 гривні;

6 тарифного розряду - 1263 гривні.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник
Міністра фінансів України

Р. Качур

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С.М. Кондрюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
30 липня 2015 року N 789

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2015 р. за N 938/27383

 

 

 

 

 

УМОВИ
оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба), визначені в додатку 1 до цих Умов.

Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, визначені в додатку 2 до цих Умов.

2. Посадові оклади заступників керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, заступників керівників структурних підрозділів цих установ та організацій установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

3. Працівникам установлюються надбавки:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

3) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи чи організації, що належить до сфери управління Служби;

4) за знання та використання в роботі іноземної мови:

однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

5) за високу професійну майстерність для робітників III розряду - в розмірі 12 відсотків; IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків, вищих розрядів - 24 відсотки відповідної тарифної ставки.

Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, у якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. У разі неякісного виконання робіт, невиконання встановлених норм трудових витрат надбавки за високу професійну майстерність скасовуються повністю.

4. Працівникам установлюються доплати:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та організацій, їхнім заступникам;

2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час (за кожну годину роботи з 10-ї вечора до 6-ї ранку);

3) у розмірах до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) - за роботу в особливо шкідливих умовах;

4) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук (доктора філософії) - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним із них (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи чи організації, що належить до сфери управління Служби. Відповідність наукових ступенів керівників і заступників керівників профілям їхньої діяльності визначається органом вищого рівня.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

5) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, - у розмірі 10відсотків посадового (місячного) окладу.

5. Водіям автотранспортнихзасобів установлюються:

надбавка за класність: I класу - 25 відсотків, II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплата за ненормований робочий день: 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника установи чи організації, що належить до сфери управління Служби, за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

6. Керівникам установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надається право:

1) установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

3) затверджувати порядок, умови та розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій, передбачених чинним законодавством України.

8. Оплата праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, посади яких не передбачені цими Умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

9. Преміювання керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, їхніх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

 

Заступник директора Департаменту
заробітної плати та умов праці -
начальник відділу оплати
праці у бюджетній сфері

А. Литвин

 

 

Додаток 1
До Умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби
(пункт 1)

 

 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Служби

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.

2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

 

Заступник директора Департаменту
заробітної плати та умов праці -
начальник відділу оплати
праці у бюджетній сфері

А. Литвин

 

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
(пункт 1)

 

 

 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад (професій) працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Посади

Діапазон тарифних розрядів

Керівник установи, організації

14 - 16

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, перекладач, програміст прикладний, програміст системний, соціолог, хімік, редактор, художник, юрисконсульт та інші:

 

провідний

8 - 10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Фахівці всіх категорій: електромеханік, енергетик, технолог, інструктор з фізкультури, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, інші:

 

провідний

8

I категорії

7

II категорії

6

Завідувач господарства

5 - 7

Архіваріус, діловод, доглядач залу, оператор комп'ютерного набору, касир, коректор, лаборант, обліковець, секретар, табельник та інші

4 - 5

Слюсарі, столяри, електромонтери всіх найменувань та інші, водій автотранспортних засобів (автобуса)

2 - 5

Гардеробник, каштелян, кур'єр, оператор (машиніст) котельні, опалювач, підсобний робітник, вантажник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, прибиральник територій та інші

1 - 2

 

 

Заступник директора Департаменту
заробітної плати та умов праці -
начальник відділу оплати
праці у бюджетній сфері

А. Литвин

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі