Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.01.17
41885 25
Друкувати
Обране

Застосування змін у законодавстві у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати

Управління Держпраці у Хмельницькій області в межах наданих повноважень надає роз’яснення щодо застосування змін у законодавстві у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) вдосконалено законодавство у сфері підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до законодавчих актів, в частині приведення поняття «мінімальна заробітна плата», умов її визначення та порядку встановлення. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року затверджено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 600 грн., мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 грн., у погодинному розмірі – 19,34 грн. 

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (стаття 95 КЗпП України). Статтею 3/1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн. 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (доплата за шкідливі умови праці та інші доплати визначені умовами оплати праці встановлення, яких пов’язано з діями негативних факторів на умови виконання працівником роботи), за роботу в нічний час (стаття 108 КЗпП України), надурочний час (стаття 106 КЗпП України), оплата роботи за роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 

Зазначені складові заробітної плати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати. Не можуть враховуватись, також виплати за невідпрацьований робочий час (оплата часу відпустки, компенсація за невикористану щорічну відпустку, допомоги по соціальному страхуванню, матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально – побутових проблем, тощо). За умов виконання працівником роботи на умовах внутрішнього сумісництва обрахунок забезпечення мінімального розміру заробітної плати проводиться окремо за кожною посадою (професією) за фактично відпрацьований робочий час. 

Отримана працівником винагорода за виконання ним роботи чи надання послуги за відповідним цивільним договором укладеним з юридичною особою, де він працює за трудовим договором, участь в обчисленні розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру не приймає. 

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати 3 200 грн., роботодавець зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. 

При цьому, розмір заробітної плати за першу половину місяця відповідно до вимог частини другої статті 115 КЗпП України має становити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, а не розміру мінімальної заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу (неповний робочий день або неповний робочий тиждень), а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці (робочого часу).

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосуванняпогодинної оплати праці. 

Підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати в місячному розмірі не є підставою для запровадження оплати праці на основі мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі. 

Система оплати праці працівника погодинна, відрядна або інша та відповідно на її основі розмір оплати праці є істотною умовою трудового договору. Зміна системи оплати праці допускається у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні працівником роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. 

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП України. Встановлення мінімальної заробітної плата в погодинному розмірі здійснюється у колективних договорах або за погодженням з профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом, погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу. Фізичні особи, які використовують найману працю умови погодинної оплатою праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу визначають у трудовому договорі, який відповідно до вимог частини першої статті 24 КЗпП України укладається обов’язково у письмовій формі. Підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на годину праці.

Відповідно до вимог статті 96 КЗпП України мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 р. – 1600 грн. Вказаний розмір є мінімальним розміром основної заробітної плати, і діє продовж 2017 р. Відповіднодо умов пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1774 мінімальна заробітна плата після набрання чинності з 1 січня 2017 р. цього Закону, як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат не застосовується. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 грн. Мінімальна заробітна плата після набрання чинності Законом № 1774 не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Пунктом 5 Розділу ІІ Закону № 1774 сторонам, які уклали колективні договори і угоди, вказано у тримісячний строк привести їх норми у відповідність із цим Законом згідно із законодавством. До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до умов статті 56 КЗпП України за угодою між сторонами трудового договору працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. При цьому, якщо одна сторона трудового договору не погоджується на встановлення неповного робочого часу в період дії трудового договору режим неповної тривалості робочого часу не може запроваджуватись. Роботодавець зобов’язаний встановити неповну тривалість робочого часу лише на просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Тривалість робочого часу є істотною умовою трудового договору. Якщо при прийнятті на роботу сторони трудового договору не погодили встановлення неповної тривалості робочого часу вважається, що сторони не дійшли згоди про укладення трудового договору (прийняття на роботу). Роботодавець вправі запровадити неповну тривалість робочого часу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні працівником роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці відповідно до вимог частини третьої статті 32 КЗпП України. Передбачена вимога здійснення повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці є законодавче встановленою гарантією права працівника на працю. Законодавче підвищення мінімальної заробітної плати не є підставою для встановлення неповної тривалості робочого часу працівнику. Оформлення працівника на неповний робочий час передбачає визначення наказом чи іншим локальним актом роботодавця режиму виконання ним роботи: встановлення часу початку та закінчення роботи, перерви та вихідного дня. Фізичні особи, які використовують найману працю, умови про режим роботи працівника зазначають у тексті трудового договору. Не визначення режиму виконання працівником роботи створює умови для порушення його права на дотримання роботодавцем вимог законодавства про робочий час та час відпочинку, і для фактичного залучення працівника до виконання ним роботи повний робочий час, та виплати заробітної плати, без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків. Відповідно до вимог статті 56 КЗпП України оплата праці працівника який працює неповний робочий день або неповний робочий тиждень провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

За порушення законодавства про працю винні особи притягаються до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 41 КУпАП (штраф – від 510 до 1700 грн.), за повторне протягом року вчинення порушення, або якщо протиправне діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда за частиною другою статті 41 КУпАП (штраф – від 1700 до 5100 грн.). 

Відповідно до вимог статті 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу:

  • в разі оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96000 грн.), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32000 грн.), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
25
Татьяна
19.01.2017
А якщо робітник працює на 1ст. старшої медичної сестри в ДНЗ та 0,5ст.медичної сестри ЗОШ, як нараховувати 3200*1,5=4800 или 1ст.догонять до 3200, а 0,5ст. от оклада? А якщо робітник працює на 0,65 помічника вихователя та на 0,5 машиніста з прання білизни? В табелі час на кожну посаду окремо.
Наталья
19.01.2017
чи враховується в 3200 доплата водію за ненормований робочий день?
Татьяна Наталья
19.01.2017
так
Олена
19.01.2017
Підкажіть, будь-ласка, чи можна в штатному розпису встановити ставку меншу ніж 3200 за повний робочий час ?
мсс Олена
19.01.2017
"Відповідно до вимог статті 96 КЗпП України мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 р. – 1600 грн."
Надія
19.01.2017
Підскажіть будь-ласка відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» згідно ст. 4. II. Прикінцеві та перехідні положення, "Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг." До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень. Відсоток за надання адмін.послуги брати з 1600 чи 3200? Коли в даному Закону відсутні зміни до Постанови №207 та Закону №888. Підскажіть хто знає, буду вдячна. /
мсс Надія
19.01.2017
з 1600 ... зміни до усіх НПА не змогли внести тому й діє норма прикінцевих положень згаданого закону
ирина
20.01.2017
подскажите, в бюджетной организации приказы на внутреннее и внешнее совместительство нужно ежегодно оформлять на одних и тех же людей либо они лонгируются ?
мсс ирина
20.01.2017
якщо не було звільнення працівника з роботи по сумісництву, то про яке переписування наказу про прийняття на роботу може йти мова
Любов
20.01.2017
Чи враховуються до мінімальної зарплати доплати за ведення роботи з кадрами(10%), за ведення каси (20%), за експедирування (40%)
Юлия
20.01.2017
Не поняла, т.е. если человек, например, находится в отпуске, зарплата у него 600 грн и отпускных 2700, ему нужно доплатить еще 2600 до 3200???
мсс Юлия
20.01.2017
якщо Ваш человек був у відпустці, а за відпрацьований один робочий тиждень він заробив 600 то звісно що за не повністю відпрацьований місяць 3200 грн. не буде "...за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн...."
Коля
20.01.2017
Головбухи УправлІнь освіти м. Києва щомісяця отримують премії, що у декілька разів перевищують їх посадовий оклад. Премії цих головбухів формуються із невиплаченої частини надбавок і доплат простих бухгалтерів та техпрацівників: подивіться у штатні розписи і ви побачите, що головбух для рядових бухгалтерів зазначає 50-відсоткову надбавку, а реально виплачує їм лише по 20-30 відсотків ; решту головбух розподіляє на власний розсуд у вигляді премій , в основному, собі та заступникам. -------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------Кажуть, що це порушення є не тільки у Києві, а і у інших містах, і не тільки в освіті; і були скарги працівників , а віз і досі там .
Олена Коля
02.02.2017
Якщо ви знаєте то всі бюджетні організації фінансуються по структурним підрозділам-КФК, а зараз КПКВ. У кожного підрозділу свій КФК і кошти які призначенні на їхню з.п. а виплачувати премію бузгалтеру за рахунок фонду школи - це не можливо! А от виплачувати премію працівнику- а потім її забрати, або оформити людину (яка насправді тільки числиться і штаті, але не працює - це норма, і гроші йдуть у потрібний карман .проблема і тому що це все починається з керівництва.
Cергей Коля
21.01.2017
Доказательства в студию!
Світлана
23.01.2017
можна на прикладах? 1. робітник1 - оклад за 1 тарифним розрядом = 1600+1600 = 3200 - не кваліфікований робітник (прибиральниця) 2. робітник2 - оклад за 11 тарифним розрядом = 3152+8=3200 - лікар-хірург без категорії, викладач 2 категорії
Галина
24.01.2017
як оплатити додаткові години (понад місячну норму) за відсутність основного працівника до 3200 чи понад 3200????
Инна
24.01.2017
Подскажите, пожалуйста, если работник работает 8 часов в месяце (2 раза в неделю по 1 часу), з/п начисляется : (у погодинному розмірі) – 19,34 грн *8 = 154,72 грн ?.Налоги работник оплачивает из этой суммы, или с 3 200 ? Спасибо
Ольга Инна
27.01.2017
ЄСВ 22% на зарплату підприємство повинне сплатити з 3200, тобто 704 грн ( якщо працівник не інвалід)і
Вікторія
27.01.2017
Підкажіть будь-ласка, якщо людина робить інженером за основним місцем роботи з окладом 2464, і по суміщенню посад - електриком з посадовим окладом 800 грн., без інших доплат.Доплату до МЗП йому вже не потрібно нараховувати?
Павло Вікторія
09.02.2017
Потрібно донарахувати по кожній посаді окремо
Галина Світлані
28.01.2017
так Ви праві прирівняли лікаря і вчителя, які вчиливя енну кількість років із прибиральницею
Ліда
30.01.2017
Поясніть будьласка,а то у нас у бугалтерії виникають багато суперечок нарахунок нарахування зарплати..одні кажуть що маємо оклад і до нього дораховуєм усі решта надбавки(за вислугу років.шкідливість.)інші говорять що сам суто оклад без ніяких надбавок і шкідливостей має бути суто 3200 і тоді до того нараховуєм усі решта надбавки і ніхто надалі до тепер неможе номальної відповіді дати..чи вони просто щось махінують..я так розумію сама з усього прочитаного що напримір мій уклад зараз є 2200 до нього ще мають дорахувати 1000гр щоб вийшло(3200)і тоді дораховують решта вислуга років.шкідливість за безперервний стаж..я правильно розумію...підскажіть будьласка
Виктор
03.02.2017
Оклад водителя школьного автобуса 1888 имею 05 оклада рабочего школы 05 старшего водителя получил зарплату на руки 3200 грн правильно ли это я не согласен подскажите спасибо!
Юрий
08.02.2017
Подскажите, пожалуйста. Последние несколько лет предприятие не ведет финансово-экономической деятельности. Наемных работников нет. Заработная плата не начисляется и не выплачивается. Налоги, соответственно, тоже не уплачивались. Функции директора выполняет один из соучредителей. Этот же соучредитель работает как наемный сотрудник на другом предприятии, там же его трудовая книга. Нужно ли в связи с описанными изменениями начислить и уплатить ЗП и ЕСВ на такого директора? Спасибо!
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі