Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
21119 4
Друкувати
Обране

Мінекономрозвитку щодо визначення предмета закупівлі (застосування у 2016 році класифікаторів)

Міністерство економічного розвітику і торгілві України в листі від 20.01.2016 р. N 3302-06/1430-06 у зв'язку із набранням чинності 05.01.2016 наказу Мінекономрозвитку від 28.12.2015 N 1782 "Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі" повідомлоЩодо визначення предмета закупівлі

Предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом (пункт 21 частини першої статті 1 Закону).

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 921 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі" (зі змінами) (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 2.1 Порядку в редакції від 04.06.2015 предмет закупівлі товарів і послуг визначався замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Поряд з цим наказом Мінекономрозвитку від 19.11.2015 N 1474 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі", який набрав чинності 15.12.2015, були внесені зміни у Порядок та встановлено, що з 01 січня 2016 року предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник" (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року N 76, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужкахконкретної назви товару чи послуги".

У свою чергу, Національний класифікатор України "Єдиний закупівельний словник" (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007 втратив чинність з 01.01.2016 відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2015 N 1749 "Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора ДК 021:2007", згідно з яким на заміну затверджено Національний класифікатор України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник".

У зв'язку із цим наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 N 1782 "Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі", внесені зміни до Порядку, згідно із якими з 05.01.2016 предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457, за показником п'ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого - десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої - восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Крім того, відповідно до змін, внесених до Порядку, з 01.01.2017 предмет закупівлі товарів і послуг буде визначатися замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на основі виключно національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник".

Так, додаткове зазначення протягом 2016 року у дужках предмета закупівлі відповідно до показників цього класифікатора має на меті надання змоги замовникам поступово віднайти відповідні коди та спростити визначення предмета закупівлі з наступного року. При цьому визначальним протягом 2016 року залишатиметься ДК 016:2010.

Водночас звертаємо увагу, що основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев'яти цифр. Групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту. Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:

перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);

перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);

перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);

перші п'ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Таким чином, предмет закупівлі товарів і послуг з 05.01.2016 визначається замовником за показником п'ятого знака Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 додатково зазначаючи у дужках відповідний показник згідно із третьою, або четвертою, або п'ятою цифрою основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник".

У разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п'ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком категоріям/класам (четверта/п'ята цифри) ДК 021:2015, рекомендуємо замовникам зазначати групу (код за третьою цифрою), а у разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п'ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком групам ДК 021:2015 - зазначати одну із них. Під час визначення замовником окремих частин предмета закупівлі (лотів) для зазначення у дужках додатково шостої - восьмої цифр ДК 021:2015 у разі наявності невідповідностей рекомендуємо діяти у аналогічний вищевказаному спосіб.

Наприклад, у разі закупівлі бензину та моторної оливи предмету закупівлі, визначеному за показником п'ятого знака ДК 016:2010 "19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" відповідатимуть різні цифри як за показником третього знака ДК 021:2015 "09100000-0 Паливо" та "09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти", так і за показником п'ятого знака "09132000-3 Бензин" та "09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали".

Тому замовником у наведеному випадку зазначається будь-який із показників за третьою цифрою (або "09100000-0 Паливо", або"09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти").

У випадку, якщо предмет закупівлі, визначений за показником п'ятого знака ДК 016:2010, не відповідає жодній категорії/класу/групі (третя, четверта, п'ята цифри) ДК 021:2015 та/або частина предмета закупівлі (лот) не відповідає шостій - восьмій цифрам, рекомендуємо замовникам проставляти цифру нуль та одночасно звертатись до Мінекономрозвитку, як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, державну політику у сфері технічного регулювання та державних закупівель для опрацювання питання внесення відповідних змін до наказів Міністерства.

Щодо завершення процедур закупівель та внесення змін до річного плану

Згідно з частиною першою статті 4 Закону, зокрема, закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Так, форма річного плану закупівель / річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 N 1106 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель".

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.

Таким чином, початком процедури закупівлі є оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

Виходячи з вищевикладеного, процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 до 01.01.2016 року, завершуються відповідно до порядку, що діяв до 01.01.2016 та не потребують внесення змін до річного плану закупівель та річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.

Водночас до внесення відповідних змін до наказу Мінекономрозвитку від 15.09.2014 N 1106 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель" рекомендуємо замовникам заповнювати графу 1 форми річного плану закупівель указуючи найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та виключно цифровий показник п'ятого знака ДК 016:2010 із зазначенням у дужках цифрового показника третього - п'ятого знака ДК 016:2015 та конкретної назви товару чи послуги.

Наприклад, у разі закупівлі бензину у графі 1 річного плану закупівель відображатиметься 19.20.2 (09100000-0, бензин А-95).

Крім того, оскільки Національний класифікатор України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" з наданням йому чинності 01.01.2016 затверджено на заміну Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник" (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007 та у зв'язку з тим, що зміни до Порядку, внесені наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 N 1782 "Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі", набрали чинності 05.01.2016, у разі якщо процедура закупівлі розпочата замовником у період з 01.01.2016 по 05.01.2016 включно за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, подальше здійснення закупівлі за таким предметом відповідає меті Закону та не суперечить принципам здійснення закупівель, встановленим у статті 3 Закону.

Лист Мінекономрозвитку від 20.01.2016 р. N 3302-06/1430-06

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(4)
Л.В.М.
25.01.2016
І в чому тоді сенс перехідного періоду? Зараз вже визначили категорії за обома ДК, тепер об"єднуємо категорії за ДК 021 в одну(!), далі у 2017 знову роз"єднуємо... Стратеги...
Ikar
25.01.2016
согласен..бред какойто
ДК 021:2015
01.02.2016
Єдиний закупівельний словник.ДК 021:2015(CPV:2008, IDT)

http://dk21.dovidnyk.info/
Андрей
19.06.2016
Кому интересно на сайте http://index.kr.ua есть и Єдиний закупівельний словник.ДК 021:2015 и Дк:016:2010. Быстрый поиск по коду и описанию товара.

Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд