Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.03.17
83421 23
Друкувати
Обране

Роз’яснення НАЗК щодо визначення суб’єктів декларування - посадових осіб юридичних осіб публічного права

Національне агентство з питань запобігання корупції надає роз’яснення суб’єктам декларування, а саме, посадовим особам юридичних осіб публічного права, іншим особам, які зобов’язані подавати декларації відповідно до Закону України Про запобігання корупції

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) суб’єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларації відповідно до цього Закону.

Відповідно до частини першої статті 3 такими суб’єктами є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, суб’єкти, зазначені в інших положеннях статті 3 Закону, а саме суб’єкти, зазначені в підпунктах «б» та «в» пункту 2 та в пункті 3 частини першої статті 3 Закону, не є суб’єктами декларування і декларації не подають.

Відповідно до пункту 3 «Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3, з змінами, у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону (відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону), під «посадовими та службовими особами інших державних органів» слід розуміти працівників державних органів, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків)відповідного працівника. Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки) - це обов'язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) - це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Відповідно до статті 1 Закону, суб’єктами декларування є, зокрема, особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3.

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи
публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб’єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону. Закон України «Про запобігання корупції» не визначає поняття «посадових осіб». Згідно із пунктом 3 «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Водночас при визначенні посадових осіб державних чи комунальних підприємств слід враховувати також положення Господарського кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу, керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Таким чином, суб’єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Перелік посадових осіб, визначений кодексом, не може бути змінений статутом чи рішенням підприємства.

Крім того, статутом підприємства його посадовими особами можуть бути додатково визнані й інші особи, які, відповідно, будуть виступати суб’єктами декларування відповідно до Закону.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
23
Катя
20.03.2017
тож головний бухгалтер лікарні теж зобов'язаний подавати декларацію?
Ірина
20.03.2017
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії сільської ради теж повинен здавати?
Саша
20.03.2017
Зрозуміло, що нічого не зрозуміло.
Анна
20.03.2017
Я з вами згідна нічого не зрозуміло.
Татьяна
21.03.2017
https://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/5692 Я поняла что главный бухгалтер не заполняет е-декларацию
Олена
21.03.2017
Чи треба подавати декларацію заступнику гол.бухгалтера державної установи(не держ.службовець)?
Ольга
21.03.2017
Нічого не зрозуміла, то потрібно чи ні подавати декларацію, я гол.бух. КЗ МЦФЗ "Спорт для всіх", бо зі статті зрозуміло, що так, а виходячи з закону ч.5 ст.45 то ні:Дія розділу VII цього Закону не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників),..........., керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.
Ольга
21.03.2017
Чи подає е-декларацію головний бухгалтер центру первинної медико-санітарної допомоги, головний лікар вже подав ?
Олена Ольга
22.03.2017
я думаю да
Тамара
21.03.2017
У комунальному підприємстві по штатному розпису немє головного бухгалтера. Чи повинен бухгалтер цього підприємства подавати декларацію.
леся
22.03.2017
Чи потрібно головному бухгалтеру селищної ради подавати електрону декларацію.
Ірина
22.03.2017
Головні бухгалтера ЦПМСД не заповнюють е-декларацію в охороні здоров"я зміни до ч.5 ст. 45 Закону №1700 (якими звільнено посодових осіб державних та комунальних закладів охорони здоров"я (ЗОЗ). Подають тількі головні лікарі.
Ярослава
23.03.2017
Так, це головні бухгалтери державних та комунальних підприємств, а не установ..... тобто головні бухгалтери державних установ не заповнюють?
Вікторія
23.03.2017
Шановні друзі! Маю наступне питання: у минулому році районна рада затвердила список присяжних суду. Чи повинні присяжні подавати декларації у цьому році і що, на вашу думку, означає норма Закону (ст.3) ...присяжні (під час виконання ними цих функцій). Висловіть свою думку, територіальні органи судової адміністрації відповідь не надали.
Олена Вікторія
23.03.2021
Немає над чим думати - настільки відповідь очевидна: декларація подається за період, у якому людина виконувала функції присяжного, оскільки саме на цій посаді існує ризик незаконного збагачення. І, думаю, на наступний рік після звільнення - теж. Як державні службовці. Щоб перевірили, чи не з'явилися приховані у минулому році гроші та інші активи.
Анна
28.03.2017
Чи потрібно секретарю селищної ради у декретній відпустці заповнювати е-декларацію?
ВАЛЯ
28.03.2017
ДЕКЛАРАЦІЮ НЕМОЖЛИВО ЗОВСІМ ПОДАТИ САЙТ НЕ ПРАЦЮЄ.ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНИЙ
Олена
03.04.2017
Чи потрібно подавати декларацію інженеру на комунальному підприємстві , який є матеріально-відповідальною особою ?
0лена
15.01.2018
Ми є комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації, яке утворено та діє на основі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та є комерційним підприєством. Чи потрібно подавати е-декларацію працівникам підприємства, а саме начальнику підрозділов, завідуючий архівом, начальник відділу матеріально технічного постачання, експерт з технічної інвентаризації. Дякуємо.
Валентина
23.01.2018
Чи повинен подавати декларацію зав.складом у бюджетний організаціі з мінімільним окладом. Чиста зарплата замісяць 2500грн
АНДРІЙ
21.02.2018
ЧИ ПОДАЮТЬ ДАНІ ДЕКЛАРАЦІЇ В.О.???
Валентина
07.03.2018
А де відповіді на поставлені запитання?
ліна
20.12.2019
Я,ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "САНАТОРІЙ "БЕРІЗКА" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ . МИ ОДЕРЖУВАЧІ КОШТІВ А НЕ ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКІ.ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК МІСЬКА РАДА.НА РОБОТУ ПРИЙМАЛИ МЕНЕ ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА А НЕ МІСЬКА РАДА.ЧИ ПОДАВАТИ МЕНІ ДЕКЛАРАЦІЮ ЧИ НІ?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×