Інформація по темі "" | Публікації по тегу
15.05.17
105943 0
Друкувати
Обране

ДКСУ: Як правильно обрати код економічної класифікації видатків бюджету

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за N 456/20769 (далі - Інструкція), економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету (п. 1.1).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету потрібно придбавати підгузки для дітей і дорослих, зокрема, в медичних закладах та в установах соціального захисту?

Підгузки дитячі та дорослі віднесені до виробів медичного призначення згідно з Державним реєстром медичної техніки та виробів медичного призначення (portal.diklz.gov.ua).

Придбання виробів медичного призначення (інструментів, пристроїв, приладдя, матеріалів та інших виробів, зокрема термометрів, діагностичних тестів, перев'язувальних матеріалів, ланцетів, пінцетів, голок, шприців тощо, які не беруться на облік як основні засоби) здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" (пп. 2.2.2-2 Інструкції).

Який код економічної класифікації видатків бюджету застосовується при перерахуванні субвенції із сільського (селищного бюджету) до районного на утримання закладів медицини та освітніх закладів та за яким кодом можна перерахувати безпосередньо на рахунки закладів медицини та освітніх закладів кошти місцевої бюджетної програми для підтримки таких закладів на рівні сільської, селищної ради?

Відповідно до Бюджетного кодексу України місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету (частина 1 статті 93).

Поточні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, з місцевих бюджетів до державного бюджету та міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами здійснюються за КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" (пп. 2.4.2 Інструкції).

Капітальні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, з місцевих бюджетів до державного бюджету та міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами проводяться за КЕКВ 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" (пп. 3.2.2 Інструкції).

Який код економічної класифікації видатків бюджету застосовується у разі встановлення додаткового котла в котельні, чи потрібно розмежувати за окремими кодами економічної класифікації видатків бюджету придбання основних засобів, встановлених у котельні, придбання поточних витратних матеріалів та видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання?

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання, здійснюється за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (пп. 3.1.1-1, 22 Інструкції).

Якщо вказані видатки відносяться до технічного переоснащення діючих підприємств (за винятком придбання обладнання і предметів довгострокового користування), то видатки здійснюються за КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" (пп. 3.1.4.2-1, 2 Інструкції).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету потрібно проводити оплату доступу до електронних інформаційних видань (газет) - 2210 чи 2240?

Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, здійснюється за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (пп. 2.2.1-3 Інструкції, зі змінами - наказ МФУ від 14.02.2017 N 135).

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" здійснюється оплата послугсторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб'єктів господарювання), зокрема, інформаційних послуг, що надаються інформагентствами засобами електронного зв'язку (новини "он-лайн", анонс тощо), послуг з доступу в режимі on-line до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів (пп. 2.2.4-1 Інструкції, зі змінами - наказ МФУ від 14.02.2017 N 135).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету та яким кодом функціональної класифікації здійснюються видатки сільською радою на реконструкцію будівлі комунальної власності для подальшої передачі навчальному закладу?

За категорією 3140 "Реконструкція та реставрація" здійснюються видатки на реконструкцію житлового фонду (приміщень), реконструкцію та реставрацію інших об'єктів та реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури (пп. 3.1.4).

Якщо будівля передана для навчальних цілей, то видатки на реконструкцію та модернізацію інших об'єктів (у тому числі з елементами реставрації) або їх складових частин, що не включені до коду 3141, проводяться за КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" (пп. 3.1.4.2-1 Інструкції).

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" надавати роз'яснення з питань застосування функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету уповноважений Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України.

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету необхідно проводити видатки на виготовлення генерального плану населеного пункту?

Видатки на складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій, а саме: з досліджень, проектування, будівництва, розробкисхем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, що проводяться за рахунок бюджетних коштів тощо, здійснюються за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" (пп. 2.2.8.1-4 Інструкції).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету необхідно проводити витрати на виготовлення офіційного сайту органу місцевого самоврядування та щомісячну оплату послуг з його обслуговування?

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" здійснюється оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення: установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) (пп. 2.2.4-12 Інструкції).

Оплата послуг із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику проводиться за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" (пп. 3.1.6-7 Інструкції).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету необхідно придбавати паливні пелети для опалення приміщень, виготовлені сільськогосподарським підприємством з перероблених решток?

Оплата інших енергоносіїв, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії: дров, нафтопродуктів (у разі якщо закупівля цього нафтопродукту (пально-мастильних матеріалів) не передбачена на інші цілі за кодом 2210 "Предмети, матеріали,обладнання та інвентар"), торфу, вугілля, природних енергетичних ресурсів (ядерна, гідравлічна, геотермальна енергія) тощо здійснюється за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (пп. 2.2.7.5 Інструкції).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету орган місцевого самоврядування може оплатити послуги будівельної організації з вирівнювання території населених пунктів навесні?

Оплата поточного ремонту доріг, оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою здійснюється за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (пп. 2.2.4-8, 11 Інструкції).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету орган місцевого самоврядування здійснює придбання житла для працівників комунальних установ або соціально незахищених категорій населення згідно із затвердженою бюджетною програмою?

Видатки, пов'язані із забезпеченням житлом, автомобілями тощо громадян, які мають на це право відповідно до законодавства, проводяться за кодом економічної класифікації видатків 3240 "Капітальні трансферти населенню" (пп. 3.2.4 Інструкції).

За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету сплачується судовий збір у разі звернення бюджетної установи до суду - 2240 чи 2800?

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судовий збір" судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Згідно з Інструкцією сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2800 "Інші поточні видатки" (пп. 2.6-1).

Чи існує механізм виправлення помилки при неправильному застосуванні КЕКВ та можливість внесення змін до кошторису для виправлення такої помилки?

Пунктом 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228, передбачена можливість внесення змін до кошторису у разі виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 N 1407, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 р. за N 130/22662, та Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 N 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за N 1569/21881, передбачена можливість відкликати платіжні доручення розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) в будь-який час до переказу коштів з його рахунка з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.

Лист ДКСУ від 29.03.2017 р. N 16-05/320-5167

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×