Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.08.17
19447 1
Друкувати
Обране

Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: особливості розрахунків. Частина І

У бюджетному календарі серпень – це місяць активної роботи по формуванню показників державного бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Цей документ після схвалення Кабінетом Міністрів подається Верховній Раді України (до 15 вересня року, що передує плановому) на затвердження.

 Основні напрямки роботи з формування показників державного бюджету в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в цей період полягають в наступному:

 • підготовка та доведення до місцевих органів влади особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік і розподілу між місцевими бюджетами міжбюджетних трансфертів, що надаватимуться з державного бюджету;
 • здійснення горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та визначення обсягів базової/реверсної дотації для місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом;
 • проведення наради з представниками обласних, Київської міської державних адміністрацій з обговорення питань особливостей формування проектів місцевих бюджетів на 2018 рік;
 • проведення консультацій із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо проекту закону про бюджет на 2018 рік.

Як зазначено у листі Міністерства фінансів, основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2018 рік, є:

схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р);

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р);

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені  постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, (за сценарієм 1).

Слід зазначити, що за сценарієм, 1 прогнозний показник номінального ВВП є більш консервативним, ніж за двома іншими сценаріями, а також, за інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, прогнозні макроекономічні орієнтири якого є близькими до прогнозу Міжнародного валютного фонду:

Показники за сценарієм 1

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. гривень

3 247,7

3 611

3 981,3

Валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання, відсотків

103

103,6

104

Індекс споживчих цін  (грудень до грудня попереднього року), відсотків

107

105,9

105

Індекс цін виробників  (грудень до грудня попереднього року), відсотків

109

107,2

106

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

972,3

1 074,4

1 185,9

 

В чому полягають особливості формування показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів?

Щодо формування дохідної частини місцевих бюджетів

Значних змін на сьогодні у законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів не відбулося, крім того, що:

 • з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів зараховуватиметься:

- 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), з яких 2% – до обласних бюджетів та 3% – до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів (2% - до районного бюджету, 1% – до сільських, селищних та міських бюджетів у складі району);

- 100% єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

 • протягом 2018–2019 років зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. З  2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм Бюджетного кодексу зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету;

Щодо формування видаткової частини місцевих бюджетів

При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати:

 • основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1;
 • підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

                                      Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

 

 

 

з 1 січня року (гривні)

3 723

4 173

4 425

ріст до попереднього року (відсоток)

16,4

12,1

6

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 

 

 

з 1 січня року (гривні)

1 762

1 921

2 073

ріст до попереднього року (відсоток)

10,1

9

7,9

Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати слід враховувати не лише при визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, а і при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (визначених органами управління освітою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361), та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

 • зростання розмірів прожиткового мінімуму, яке відбуватиметься з 1 липня та 1  грудня відповідного року. У 2018–2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018–2020 роки.

Розміри прожиткового мінімуму враховуються при визначення обсягів видатків на надання соціальних допомог, передбачених законодавством. Зокрема, розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становить шість прожиткових мінімумів.

 • коефіцієнти при розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270). У 2018–2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в середньому 1,1, а саме:

КЕКВ

Назва

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2271*

Оплата теплопостачання

1,09

1,072

1,06

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1,09

1,072

1,06

2273

Оплата електроенергії

1,1

1,07

1,055

2274

Оплата природного газу

1,09

1,072

1,06

2275

Оплата інших енергоносіїв

1,09

1,072

1,06

При цьому, коефіцієнт по оплаті за теплопостачання визначено розрахунково, виходячи з індексу зростання ціни на природний газ (за умови газової складової на рівні 70%) та індексу цін виробників.

 • видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання. ЇЇ розмір в 2018–2020 роках становитиме 3 соціальні стипендії.

Крім цього, при складанні проектів місцевих бюджетів необхідно враховувати норму статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Зазначені особливості складання розрахунків місцевих бюджетів на 2018 рік були доведені місцевим органам влади листом Міністерства фінансів від 01.08.2017 р. № 05110-14-21/20701.

 За інформацією  Міністерства фінансів 29 серпня 2018 року заплановано провести нараду з представниками обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо обговорення питань особливостей формування проектів місцевих бюджетів на 2018 рік.

Крім представників місцевих державних адміністрацій, а це керівники Департаментів фінансів, у нараді також братимуть участь представники секретаріату Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, галузевих міністерств (МОН, МОЗ, Мінсоцполітики), всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Також, 29 серпня заплановано провести консультації із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо проекту закону про бюджет на 2018 рік.

Такі консультації відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» від 16.04.2009 р. № 1275 проводяться не пізніш як за сім днів до подання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік на розгляд Кабінету Міністрів України.

Результати консультацій із всеукраїнськими асоціаціями оформляються протоколом, який додається до проекту закону про Державний бюджет України, що подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Галина Маркович, координатор напрямку місцеві бюджети 

Проектного офісу секторальної децентралізації

decentralization.gov.ua

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
1
MElena
17.08.2017
Цікаво, чи вірно я зрозуміла, що видатки на енегроносії (ел.ен) будуть зменшуватися? Вказаний коефіціент застосовується до 2017 року зі змінами, а не до попереднього року?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі