Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.09.19
36682 40
Друкувати
Обране

Перезавантаження державної служби: загальні положення законопроекту

У Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №1066 авторства народних депутатів Дениса Малюськи, Владислава Криклія, Віталія Безгіна та інших про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. Цим законопроектом вносяться зміни до законів «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет міністрів України», «Про державну службу», а також до низки інших нормативних актів, пов’язаних з діяльністю державних службовців.

У загальних рисах державну службу чекають такі зміни:

І. Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Відбудеться зменшення ролі Комісії з питань вищого корпусу державної служби у наданні пропозицій щодо призначення та звільнення державних службовців категорії «А».

Зокрема, не потрібна буде участь Комісії з питань вищого корпусу державної служби у таких діях:

 1. Призначення на посаду Державного секретаря міністерства.
 2. Призначення і звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади.
 3. Звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади.
 4. Призначення державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України.
 5. Призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Водночас на Комісію покладається ряд інших повноважень, пов’язаних з наданням згоди на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», внесенням пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.

До складу Комісії не включено керівника НАЗК. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на заняття посад державної служби категорії «А». У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії. Участь у Комісії — оплачувана.

ІІ. Часткове скасування норм загального трудового законодавства на законодавство з праці осіб, котрі представляють державу

У законотворенні новітнього періоду спостерігається масова відмова від використання Кодексу законів про праці (КЗпП) у кадрових питаннях державних органів.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (внесений законопроект №1032 ) тягне за собою зміни у кадровому питанні більшості правоохоронних та державних органів. Обумовленість особливості звільнення окремих категорій працівників, що пропонується для доповнення статті 40 КЗпП відноситься не тільки до прокуратури, але й до всіх інших категорій, порядок звільнення, переведення та залишення на роботі яких прописано зараз (чи буде прописано згодом) у відомчих законах. Відтак, і дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом України «Про державну службу».

ІІІ. Ліквідація

 1. Ліквідовується поняття «працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування».
 2. Ліквідовується посада «Глава Адміністрації Президента України» і, відповідно, посади його заступників. Замість цього встановлюються посади: керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники та керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, — як посади категорії «А».
 3. Ліквідовується встановлення рангів. Натомість посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців. Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 4. Ліквідовується проміжний розгляд скарги про порушене право на державну службу. У разі наявності такої скарги керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення). У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до суду.
 5. Ліквідовуються:

- надбавки за ранг державного службовця;

- виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

- виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

ІV. Нововведення

 1. Одне із основних нововведень — запровадження контрактної форми проходження державної служби. Укладає та розриває контракти про проходження державної служби керівник державної служби у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення вписуватися у контракті.
 2. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення може здійснюватися, крім уже визначених у законі випадків, також у разі ліквідації державного органу та встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби, спрощується
 3. У порядку проведення конкурсу спрощується процедура подачі документів:

- подається копія документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою замість оригіналу;

- не потрібно оформлювати і подавати особову картку встановленого для державного службовця зразка  - заміст цього подається копія трудової книжки;

- декларація подається лише у разі конкурсу на посаду державної служби категорії «А». Кандидатом може бути подана будь-яка декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається.

 1. У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей визначеними в умовах проведення конкурсу може проводитись один конкурс.
 2. Змінюється порядок оскарження результатів конкурсу. Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не може зупиняти призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.

Скарга на рішення Комісії або конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу із зазначенням відомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.

Кандидат, який оскаржує рішення Комісії або конкурсної комісії, зобов’язаний невідкладно повідомити про це відповідного суб’єкта призначення з наданням копії скарги.

Якщо встановлено факт порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло істотно вплинути на його результати – проводять конкурс повторно.

 1. Реакція на негативну оцінку державного службовця за результатами щорічного оцінювання. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби. Водночас державні службовці, які отримали відміні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону без впливу на службову кар’єру.
 2. Система оплати праці державного службовця. Заробітна плата державного службовця буде складатися лише з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) премії (у разі встановлення).

При цьому вступ у дію положень Закону України «Про державну службу» про:

 • загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік;
 • мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
 • фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці - відстрочуються до 1 січня 2022 року.

Автор: Оксана Граніт blog.liga.net

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
40
гость
04.09.2019
В пояснительной записке так и не увидел аргументов связанных с изменениями по оплате труда, вопрос зачем и к чему эти изменения, попахивает очередным кидком по ЗП.
Цікава людина
05.09.2019
От цікаво, чи хтось взагалі захоче йти працювати на державну службу з такими нововведеннями та покращеннями. До міністерств та центральних органів влади, звийно, будуть приходити працювати, а по регіонах – у районах, невеликих містах, селищах, селах? Чи ті хто пише закону вважають, що за відсутності будь-якої роботи люди підуть працювати і на державну службу, бо вона така ж «престижна», «відкриває стільки можливостей та перспектив», «має аж такі великі зарплати»?Я звичайно все розумію: економія державних коштів; над державними службовцями можна наповну експериментувати, вони нікуди не будуть скаржитись, основні положення Конституції та КЗпП до них не потрібно застосовувати, прав майже ніяких не має – одні обов’язки та обмеження.Але скільки ж це можна терпіти (і маю на увазі не лише державну службу, бо у нас куди б не подивився всюди так)? Чому у нас, декларуючи рівні права та можливості, одних возвеличують, інших змішують з багном, одним без міри піднімають зарплати (чи будь-які інші виплати), а іншим як собакам кидають лише кістку, щоб не померли з голоду??????
Таня Цікава людина
06.09.2019
якщо на нас економити нічого не вийде, потрібно економити у Києві: Рада, КМУ і т.п.
Люся Цікава людина
05.09.2019
Якраз в районах і підуть, бо альтернативи, нажаль, небагато. Нормальної роботи "днем з вогнем" не знайдеш, одні магазини і ломбарди залдишились...
Ikar
05.09.2019
Як зрозуміти це:3. Дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом.Тобто КЗП тепер на держслужбовціів не буде поширюватись?
Григорій Іванович Ikar
05.09.2019
У військових є Статут, тепер і у державних службовців буде свій, тільки буде називатись Закон.
злая зая
05.09.2019
Борзо стартанула новая власть! Пусть только примут закон об импичменте...
Свитлана
05.09.2019
Интересно коли вступе цей закон в силу может тоже до нового року так ми и так в районах Крим оклада вислуги та ранга ничого не получаемого а теперь ще й ранг нещаснт 200 гривень знимуть и буде здравствуй дедушка мороз!
Ikar Свитлана
05.09.2019
ну там змінється і розмір окладів...якщо буде збільшення то й ранг той не потрібен
Світлана Ikar
06.09.2019
так оклад збільшать тільки в 9 групи оклад у 2 прожиткових мінімума повинен бути вже давно,то до чого ці зміни по окладу
Виктория Ikar
05.09.2019
На сколько увеличат, на 200 гривен? На много не увеличат.
Ірина
05.09.2019
Цікаво - ці депутати знають, що основна маса державних службовців і так отримують мінімальну заробітну плату? Я маю на увазі категорію “В”. І кожен рік чекають покращень в оплаті праці. І ці люди іх виборці. Ну що? Збираємо валізи на Польшу. Можливо на чужині нас будуть цінувати більше, ніж на Батьківщині?
Ірина Ірина
05.09.2019
І чому перезавантаження державноі служби починається з оплати праці? Хіба проблеми державноі служби тільки в цьому?
злая зая Ірина
05.09.2019
Єге-ж, добре там, де нас немає... А коли вже ми наведемо лад у власній країні? Бо "власть предержащие" змінюються, а нам все гірше...
Оля
05.09.2019
А прикольно те, що прокурорам прокуроську пенсію залишають - 25 років "роботи" і ти на пенсії! Тобто, в 45 років ти вже пенсіонер, за це не плативши ні які особливі податки, і з шикарною пенсією!
володимир
05.09.2019
Деградація державної служби продовжуються! І далі що, якщо бізнес не хоче тримати в себе людей або не може в силу діючої податкової системи то фахівці з будь якої галузі покидають цю країну. Що робити фахівцям на держслужбі, в яких держава вкладала кошти підвищуючи їх кваліфікацію, в Європі вони не потрібні, але їх чомусь теж стає все менше і менше. Хтось кількість вакансій аналізував? Стан справ із кадрами у тому чи іншому відомстві? Чому французи над реформами держслужби працюють кілька років теоретично і тільки потім починають щось реформувати? Держслужба формує державні механізми, які мають працювати у державі для всього населення. Коли будуть рахувати збитки від ліквідації державних органів?
Андрій
05.09.2019
Друзі, скільки ще можна терпіти таку наругу над державною службою!? Дружньо усі пишемо Зеленському на фейсбук, нехай щось покращує..бо це КАПЕЦЬ!!!transparent_pxl.png
Колько Андрій
05.09.2019
transparent_pxl.pngtransparent_pxl.pngtransparent_pxl.png
Тетяна
05.09.2019
А про надбавки за iнтенсивнiсть по 150-200%, якi отримуе керiвництво та головний бухгалтер, бо вони ж на вiдмiну вiд усiх iнтенсивно працюють, не забули? Урiзаючи для всех потрiбно не забувати лiквiдовувати "лазейки" для тих, хто завдяки цьому отримуе ЗП в 4-5 разiв бiльше гол.спецiалiста за керування.
Ірина Тетяна
05.09.2019
Згодна, керівництво собі призначає більші надбавки, чим спеціалістам. І це факт. А якщо подумати - як керівник може отримувати 100% надбавку за інтенсивність, якщо його коллектив працює тільки на 10%?
Дмитрий Ірина
26.09.2019
Керівник будь-якого організації/установи, не має права сам собі ставити надбавку за інтенсивність, вона повинна бути узгоджена з органом управління вищого рівня.
Тетяна Ірина
06.09.2019
У нашому випадку колектив отримуе 0%, а усим закривають рота: дякуйте що працюете i щось отримуете на руки
Таня Тетяна
05.09.2019
шо ото ви написали, де це у вас така інформація
Тетяна Таня
05.09.2019
Управлiння статистики
Неля Тетяна
09.09.2019
Здесь налицо нецелевое использование бюджетных средств, находка для проверяющих органов. Действительно интересно за какие такие заслуги? А по человечески получается обворовывание людей используя служебное положение. Тут если копнуть...
Держслужбовець Неля
30.09.2019
Ніхто не хоче копати. Вже писали з конкретними прикладами про 180% премії та 200% надбавок і в НАБУ, і в прокуратуру, і в Кабмін, і в СБУ - нікому немеє діла. Як було, так і продовжується.
Дмитрий Неля
26.09.2019
Что значит не целевое? О чём Вы пишете?
Тетяна Таня
05.09.2019
Статистика
Свитлана
05.09.2019
У кого це надбавки таки за интенсивность праци кому це фонд такий дають я считаю що ризниця у окладах не повина бути такая велика миж начальством и специалистами а то вони шикують а все роблять специалисты де команда зеленського куди вони удивляться в тих комитетах хай спуститься на район и побачать яки тут зарплати
Тетяна Свитлана
05.09.2019
Головне себе не обдiлить, а все що залишаеться з фонду повиннi з радiстю отримувати i дякувати за копiйки порiвняно з зп керiвництва. Ми спецiалiсти реально меньше отримуемо нiж у минулому роцi
Тетяна Свитлана
05.09.2019
Головне себе не обдлити, а все до залишаеться
Світлана
06.09.2019
Працюю 15 років на державній службі ні разу не доплачували за заміни відсутніх чи за заміну по вакантній посаді (премії надбавки також не надавались ) не положено то про що річь???
держслужбовець
10.09.2019
вже працюю більше десяти років в районі. Завдяки стажові зарплата так собі вижити можна. роботу знаю все як робиться, Ті хто нові стають керувати працювати такий бред видають незнаючи своеї роботи, а тут щей хотят скоротити бо звісно останеться начальство та їх жополизи.
Валентина
11.09.2019
Я більше 15 років на державній службі - спеціаліст, а по суті: секретар і з 2012 року, відколи ввели електронну систему реєстрації документів, у відпустці була лише один раз, бо мою роботу нікому виконувати, отримую відпускні і працюю далі. Заробітна плата в три рази менша, ніж в основних працівників (окрім звісно водія і прибиральниці), вони весь день напрацьовують документи, а секретар потім до 8-9 вечора реєструє. Саме більше мене відпускали на 5 робочих днів упродовж всієї відпустки. В разі, не дай Боже, хвороби все рівно треба іти на роботу, а заробітна плата мінімальна і на пенсію в загальному порядку. З нового року отримуємо на тисячу-півтори менше, ніж в минулому році, а тепер іще менше буде. Навіщо така державна служба в районах взагалі потрібна?!
нач
11.09.2019
Може пора починати відстоювати свої права?
Аліса
12.09.2019
Держслужбовець без рангу- це просто службовець. Ранг нам і надавав статус держслужбовця.
Ольга
17.09.2019
Продовжуємо топтатися по держслубі у брудних чоботах. Держслужба - це государева служба, як Ви збираетесь правити країною? Навіщо їм платити!2 прожиткових минімума - та так і було. Надбавку за інтенсивність 20-50% - скасували, ранги від 200 ( 9 ранг) - скасували, оставили 30 % премії, яка була.Так деж підвищення на 30 %? Рахувати не вміємо, та не хочемо.Так може в армії скасуємо звання? Навіщо їм за них платити. Ранг - це кваліфікація держслужбовці, його надо було підвищити. І зарплату прірівняти не до прожиткового мінімуму, а до двух мінімальних зарплат.Сумно! Що колись помилилась та пішла працювати на держслужбу
Тетяна Ольга
18.09.2019
А надбавку за інтенсивність якраз і залишають, у проекті ЗУ Про держбюджет на 2020 чорним по білому написано, але отримують її одиниці - самі нужденні
123
24.09.2019
співчуваю багатьом з вас. а я люблю свою роботу))) та й оплата в нас нормальна. хоч би так і залишилось. бажаю і вам гідної оплати вашої праці!
Правда 123
25.09.2019
Тоді ми йдемо до Вас, кажіть адресу для IT-ка
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі