Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.12.19
13022 4
Друкувати
Обране

Щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 4 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року N 500, НАДС надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим інформуємо, що згідно зі статтею 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.

Статтею 39 вищезазначеного Закону передбачено, що голови місцевих державних адміністрацій, зокрема, затверджують положення про апарат місцевої державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи.

Відповідно до пунктів 1 та 2 Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887, структурний підрозділ місцевої держадміністрації (далі - структурний підрозділ) утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Згідно із пунктами 13 та 14 вищезазначеного Типового положення граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова місцевої держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова місцевої держадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року N 746, яка набирає чинності з 1 січня 2020 року, вносяться зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року N 91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій". Вказані зміни стосуються змін граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій.

Статтею 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" передбачено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та "Офіційному віснику України", а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

Отже, постанови Кабінету Міністрів України підлягають виконанню з дня набрання ними чинності.

На думку НАДС, гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій має бути приведена у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року N 746 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року N 91" після набрання нею чинності.

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) підставами для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення є: скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу.

Відповідно до частини четвертої цієї статті Закону у разі звільнення з державної служби на підставі пункту 1 частини першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.

Частиною п'ятою статті 87 Закону передбачено, що наказ (розпорядження) про звільнення державного службовця у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути виданий суб'єктом призначення або керівником державної служби у період тимчасової непрацездатності державного службовця або його відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Згідно із частиною третьою статті 5 Закону дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом.

Відповідно до статті 492 Кодексу законів про працю України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим, відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення" власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Отже, при вивільненні працівників (державних службовців) державного органу у зв'язку із скороченням чисельності або штату державних службовців, скороченням посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізацією державного органу, враховуючи положення частини третьої статті 5 Закону, мають застосовуватися норми Кодексу законів про працю України.

Лист НАУПДС від 30.10.2019 р. N 7750/13-19

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
4
керр
09.12.2019
з набуттям змін до ЗУ "Про держслужбу" це розяснення втратить актуальність
Світлана
09.12.2019
Розяснення вже застаріле. В цілому прийнято зміни до Закону України"Про державну службу".
Вікторія Світлана
10.12.2019
Ну і що з того, що зміни внесені до ЗУ Про держ службу. Коментовані (колізійні) статті залишились.
Антоніна
11.12.2019
Хто-небудь зрозумів, коли ж таки конкретно ця постанова набирає чинності?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі