Нашi сайти:
1108 0
Друкувати
Обране

Хто такі уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці та які їхні функції?

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці обираються на підприємствах, де немає професійної спілки, для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.


Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю  голосів, відкритим голосуванням та на строк визначений загальними зборами трудового колективу підприємства. Уповноваженим з питань охорони праці  не  може бути обраний працівник, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці. Чисельність уповноважених з  питань охорони праці визначається загальними зборами трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

Методичну допомогу в роботі уповноважених з питань охорони праці надає служба охорони праці підприємства. Уповноважені з питань охорони праці співпрацюють з комісією з питань охорони праці підприємства в разі її створення. Не рідше одного разу  на  рік звітують про свою роботу на загальних зборах  трудового колективу.

Уповноважені  з  питань  охорони праці з метою створення безпечних і  здорових  умов  праці  на  виробництві,  оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

  • відповідністю  нормативно-правових  актів  з   охорони праці:

умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин,  механізмів,  устаткування  та  інших  засобів виробництва, стану  засобів  колективного  та   індивідуального   захисту,   що використовуються   працівниками,  проходів,  шляхів  евакуації  та запасних виходів, а також санітарно-побутових умов;

праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

забезпечення працівників  спеціальним   одягом,   спеціальним взуттям,  іншими  засобами  індивідуального  захисту,  мийними  та знешкоджувальними засобами, організації питного режиму;

проведення навчання,    інструктажів   та   перевірки   знань працівників з охорони праці;

проходження працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;

  • безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими актами з охорони праці та додержаннямпрацівниками в процесі роботи вимог цих нормативно-правових актів;
  • своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;
  • виконанням  наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, у тому числі заходів з усунення причин нещасних  випадків, професійних   захворювань   і  аварій,  зазначених  в  актах розслідування;
  • наявністю і  станом наочних засобів пропаганди та інформації з охорони праці на підприємстві.

Уповноважені з питань охорони праці негайно повідомляють майстра, бригадира чи іншого керівника робіт  про будь-який нещасний випадок чи ушкодження здоров’я, які сталися з працівником на виробництві, та надають допомогу потерпілому.

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, цими органами.

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці діють відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених з питань охорони праці не можуть   бути   обмежені. Їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів трудового колективу.

te.dsp.gov.ua

Наш сайт корисний для вас?

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі