Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
14169 0
Друкувати
Обране

Трудові пільги: права вагітних жінок, жінок з дітьми, молоді, одиноких матерів і батьків при працевлаштуванні

Кодексом законів про працю передбачені пільги та гарантії для деяких категорій працівників. До таких категорій відносяться вагітні жінки, жінки з дітьми, одинокі матері та батьки, усиновителі, прийомні батьки, неповнолітні співробітники, інваліди, внутрішньо переміщені особи та інші. Особливі умови, в порівнянні з іншими співробітниками, передбачені для них при прийомі на роботу, виконання трудової функції, реалізації права на відпочинок і звільнення. Детальніше розповість Prostopravo.Гарантії при прийнятті на роботу

Всі знають, що при прийомі на роботу співробітника для нього може бути встановлений випробувальний термін, тривалістю до одного місяця - для працівників, до 3 місяців - для всіх інших співробітників і до 6 місяців - за погодженням з профспілкою. Однак для деяких категорій найманих працівників випробувальний термін застосовуватися не може.

Так, згідно з ч.3 ст. 26 КЗпП випробування не встановлюється при прийомі на роботу:

 • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • осіб, звільнених у запас з військової або альтернативної (невійськової) служби;
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • осіб, обраних на посаду;
 • переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 • осіб, які пройшли стажування при прийомі на роботу з відривом від основної роботи;
 • вагітних жінок;
 • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
 • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір на строк до 12 місяців;
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи;
 • внутрішньо переміщених осіб.

Випробувальний термін не встановлюється також при прийомі на роботу в іншу місцевість та при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу та знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. При відмові в прийомі на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмова в прийомі на роботу може бути оскаржена в судовому порядку.

Пільги та гарантії в період роботи на підприємстві

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Однак власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середнього заробітку за попередню роботу.

За будь-яких обставин забороняється тимчасове переведення на іншу роботу без їх згоди: вагітних жінок; жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до шести років; а також осіб віком до вісімнадцяти років.

Тривалість робочого дня також може бути різною для різних категорій співробітників. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для: працівників у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень. Крім того, скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

КЗпП забороняє залучати до роботи в нічний час та до надурочних робіт: 1) вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років; 2) осіб, молодших вісімнадцяти років. Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком галузей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів і тільки як тимчасовий захід. Робота осіб з інвалідністю в нічний час та понаднормово допускається тільки за їх згодою й за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Жінки, що мають дітей у віці від трьох до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою.

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт й робіт у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст.176 КЗпП). Жінки, що мають дітей у віці від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди (ст.177 КЗпП).

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою та виключає вплив несприятливих виробничих факторів, зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації. Жінки, що мають дітей у віці до трьох років, у разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років. Якщо заробіток вагітної жінки або жінки з дитиною на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Жінкам, які мають дітей у віці до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви надаються не рідше ніж через 3 години тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна. При наявності двох та більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше ніж годину.

Право на відпочинок

Щорічна відпустка більшої тривалості, а саме 31 календарний день, передбачена для неповнолітніх співробітників. Також заборонено не надавати відпустку повної тривалості протягом року співробітнику до 18 років.

Жінці, яка працює та має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів - 70 календарних днів; після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох та більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох та більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним з прийомних батьків та батьків-вихователів.

За бажанням жінки, в період перебування у відпустці по догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох та більше дітей) без урахування святкових й неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). Усиновлювач має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішення про усиновлення дитини.

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку:

 1. матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох та більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 2. чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;
 3. матері або іншим особам, у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а у разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) - не більше ніж до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
 4. матері або іншій особі, по догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;
 5. учасникам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
 6. особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
 7. пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
 8. особам з інвалідністю I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
 9. особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;
 10. працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших родичів - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 11. працівникам для догляду за хворим родичем по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;
 12. працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 13. працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 14. працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки та назад ;
 15. сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 16. ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 17. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
 18. працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямку. При наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;
 19. працівникам на період проведення у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше семи календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.

Гарантії при звільненні

Звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - якщо дитина потребує домашнього догляду), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

При скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці й кваліфікації перевага в залишенні на роботі віддається:

 1. сімейним - при наявності двох та більше утриманців;
 2. особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 3. працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
 4. працівникам, які навчаються у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
 5. учасникам бойових дій, та учасникам Революції Гідності, що постраждали, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 6. авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій;
 7. працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
 8. особам з числа депортованих з України протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання в Україну;
 9. працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом з мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби;
 10. працівникам, яким залишилося менше як три роки до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд