Інформація по темі "" | Публікації по тегу
15.02.19
63316 105
Друкувати
Обране

На сайті КМУ опубліковано довгоочікувану постанову про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів

На сайті КМУ опубліковано довгоочікувану постанову від 06 лютого 2019 р. № 102 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році"

Відповідно до постанови

Кабмін рекомендує керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів забезпечити введення посад державної служби, прирівняних до 8 та 9 груп оплати праці, з урахуванням складності виконуваних робіт, рівня відповідальності та кваліфікації працівника.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102

 


 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199; 2018 р., № 12, ст. 417, № 80, ст. 2666):

1) абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах) згідно з додатком 1;

схему посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України (у коефіцієнтах) згідно з додатком 2.”;

2) додатки 1 і 2 до постанови викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної школи
суддів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Ректор

6,81

Проректор, керівник апарату

5,68

Директор регіонального відділення

4,12

Начальник самостійного відділу

3,26

Головний науковий співробітник

2,84

Провідний науковий співробітник, викладач

2,55

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора

2,5

Молодший науковий співробітник

2,47

Головний спеціаліст

2,27

Провідний спеціаліст

1,79

Секретар

1,65

__________

Примітки. 1. Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу
групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

2. Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної академії
прокуратури України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень
до мінімального розміру посадового окладу

Ректор

6,81

Перший проректор

6,24

Проректор

5,68

Начальник управління, директор інституту, радник ректора

3,46

Начальник самостійного відділу

3,26

Начальник відділу у складі управління, інституту

3,04

Головний науковий співробітник, старший викладач

2,84

Провідний науковий співробітник, викладач

2,55

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора, прес-секретар

2,5

Науковий співробітник

2,44

Головний спеціаліст

2,27

Провідний спеціаліст

1,79

Секретар

1,65

__________

Примітка. Посадові оклади працівників Національної академії прокуратури України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.”.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 55, ст. 1913, № 61, ст. 2097, № 75, ст. 2513; 2017 р., № 84, ст. 3566, № 100, ст. 3063; 2018 р., № 79, ст. 2632, ст. 2634) виключити такі позиції:

 

“Голова Центральної виборчої комісії

15000

Заступник Голови Центральної виборчої комісії, секретар Центральної виборчої комісії

13500

Член Центральної виборчої комісії

12500”.

 

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417, № 26, ст. 935, № 29, ст. 1020, № 80, ст. 2666, № 81, ст. 2701, № 91, ст. 3018; 2019 р., № 2, ст. 40, № 7, ст. 205):

1) абзац другий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році
(у коефіцієнтах);”;

 2) схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за
групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних
органів у 2019 році (у коефіцієнтах)

Найменування посади
державної служби

Група оплати праці

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

6,81

 

 

Перший заступник керівника державного органу

2

6,24

 

 

Заступник керівника державного органу

3

5,68

 

 

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції,

4

4,12

 

 

Керівник департаменту, головного управління, служби

 

4,12

3,12

 

Керівник апарату місцевої держадміністрації

 

 

3,15

2,53

Керівник самостійного управління, служби

 

3,46

2,75

2,13

Керівник самостійного відділу, служби

 

3,26

2,3

1,93

Завідувач самостійного сектору

 

2,84

1,99

1,59

Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

5

3,32

 

 

 

 

 

 

 

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації

 

3,32

2,75

1,96

Заступник керівника самостійного управління, служби

 

3,15

2,41

1,73

Заступник керівника самостійного відділу, служби

 

3,04

1,99

1,59

Керівник головного управління у складі директорату

6

3,26

 

 

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

 

3,15

2,21

1,65

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

 

3,01

2,04

1,62

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

 

2,84

 

 

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

 

2,84

1,84

1,59

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

 

2,55

1,76

1,56

Керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

 

2,5

 

 

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

 

2,5

1,65

1,56

Державний експерт,  державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

7

2,3

 

 

Головний спеціаліст державного органу

 

2,27

1,45

1,39

Адміністратор

 

 

1,45

1,45

Провідний спеціаліст державного органу

8

1,79

1,33

1,08

Спеціаліст державного органу

9

1,65

1,08

1

__________

Примітки. 1. Посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень (крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).

2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за
4—9 групами оплати праці, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

3. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, апарату Рахункової палати, апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генеральної прокуратури України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25, а посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії, Службі розпорядника Державного реєстру виборців визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45. Передбачене цим абзацом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Посадові оклади державних службовців 4—9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту (крім фахівців з питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

4. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

5. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4—6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, що належать до 4—7 груп оплати праці, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної групи оплати праці.

6. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 3 приміток до цієї схеми.

7. Посадові оклади державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України встановлюються у розмірах, визначених для відповідних посад державних службовців апарату Верховного Суду відповідно до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417), з урахуванням примітки до зазначеної схеми та з коефіцієнтом 1,25.

8. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

 

9. Посадові оклади працівників територіальних органів Держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.”;

3) в Умовах оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Посадові оклади працівників патронатних служб в державних органах (далі — працівники патронатних служб) визначаються за схемами посадових окладів (у коефіцієнтах) згідно з додатками 1—6.”;

абзац другий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“конкретні розміри посадових окладів — відповідно до схем посадових окладів (у коефіцієнтах), визначених згідно з пунктом 2 цих Умов;”;

додатки 1—6 до Умов викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб Голови
Верховної Ради України, його першого заступника та заступника,
керівника Апарату (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,2

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,12

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

4,05

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

3,76—3,97

Керівник підрозділу в Секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

2,89—3,18

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

2,77—3,04

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб Президента
України, в Адміністрації Президента України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

4,46

Керівник патронатної служби

4,26

Перший заступник керівника, заступник керівника патронатної служби

4,06

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

3,18

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

2,89

Помічник, референт

2,55

Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

2,24

 

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

 

Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,26

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,2

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,05

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

2,89

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

2,75

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт.
У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб
Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра
України, віце-прем’єр-міністрів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

4,46

Керівник патронатної служби

4,05—4,26

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

3,76—3,97

Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

2,89—3,18

Помічник

2,75—3,02

Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

2,61—2,87

Референт Прем’єр-міністра України, консультант

2,24

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 5
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб в
 державних органах (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

3,75—4,12

2,55—2,7

1,93—2,13

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

3,32—3,46

   

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

2,53—2,95

1,65—2,13

 

Радник

2,53—2,95

1,65—2,13

1,49

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

2,25—2,81

   

Прес-секретар, помічник, референт

1,82—2,19

1,36

1,14

 

__________

Примітка. Посадові оклади працівників патронатних служб в державних органах визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить
два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

 

Додаток 6
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних
служб у системі правосуддя (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Cуд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністра-тивні, господарські суди

місцеві загальні суди

Керівник патронатної служби

4,26

   

Заступник керівника патронатної служби

3,83

   

Прес-секретар, референт

2,24

1,36

1,14

Радник: голови, заступника голови; керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник

3,73

   

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді

3,73

2,87

2,36

__________

Примітки. 1. Посадові оклади працівників патронатних служб у системі правосуддя визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

2. Посадові оклади працівників патронатних служб Конституційного Суду України встановлюються у коефіцієнтах, передбачених цією схемою для відповідних працівників патронатних служб Верховного Суду, з коефіцієнтом 1,25.”;

4) в Умовах оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за схемою посадових окладів
(у коефіцієнтах) згідно з додатком.”;

додаток до Умов викласти в такій редакції:

“Додаток
до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

3,26

 

 

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

3,04

 

 

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

2,84

 

 

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

2,27

 

 

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1,99

1,45

1,33

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору

1,79

1,36

1,28

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1,65

1,28

1,22

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:

 

 

 

провідний

1,36

1,19

1,16

I категорії

1,22

1,16

1,14

II категорії

1,19

1,14

1,11

без категорії

1,16

1,11

1,08

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

1,16

1,11

1,08

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

1,14

1,08

1,05

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

1,11

1,05

1,02

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

1,08

1,02

0,99

___________

Примітки: 1. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень.

2. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою “вся територія України”.

4.  Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату Конституційного Суду України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою “вся територія України” з коефіцієнтом 1,25.”;

5) у Положенні про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 7:

в абзаці четвертому слова “у мінімальному розмірі з дня призначення на посаду” виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“На період випробування надбавка за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ встановлюється в розмірі 50 відсотків щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для таких фахівців згідно з додатком. Для фахівців з питань реформ, яким на 1 січня 2019 р. встановлено випробування, до завершення випробування зберігається встановлений розмір надбавки, який не перевищує розмір, визначений у додатку.”;

додаток до Положення викласти в такій редакції:

“Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

РОЗМІР 
щомісячної надбавки за виконання особливо важливої
роботи для фахівців з питань реформ

Найменування посади

Розмір, гривень

Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар міністерства, керівник державного органу

40500

Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник керівника державного органу

36000

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступник керівника державного органу

36000

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

35000

Заступник генерального директора директорату, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

33800

Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

33200

Керівник експертної підгрупи експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

31300

Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

30500”.

4. Схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 “Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417, № 26, ст. 935), викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 358
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних
службовців судів, органів та установ системи правосуддя за
групами оплати праці

Найменування посади

Група оплати праці

Коефіцієнт до мінімального розміру
посадового окладу

Вища рада правосуддя, Верховний Cуд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністра-
тивні, господарські суди, територіальні управління ДСА

місцеві загальні суди

Керівник державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального управління

1

6,81

4

3

Перший заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

2

6,24

   

Заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

3

5,68

3,63

2,81

Керівник департаменту, служби

4

4,12

   

Керівник самостійного управління, служби

 

3,46

2,75

2,13

Керівник самостійного відділу, служби

 

3,26

2,3

1,93

Завідувач самостійного сектору

 

2,84

1,99

1,59

Заступник керівника департаменту, служби

5

3,32

   

Заступник керівника самостійного управління, служби

 

3,15

2,41

1,73

Заступник керівника самостійного відділу, служби

 

3,04

1,99

1,59

Керівник управління у складі департаменту, служби

6

3,15

   

Заступник керівника управління у складі департаменту, служби

 

3,01

   

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

 

2,84

1,84

1,59

Заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

 

2,55

1,76

1,56

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу

 

2,5

1,65

1,56

Науковий консультант

7

2,47

   

Головний спеціаліст, головний консультант

 

2,27

1,45

1,39

Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання

8

1,79

1,33

1,08

Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант

9

1,65

1,08

1

 

__________

Примітки. 1. Посадові оклади державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 гривень (крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).

2. Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, апарату Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих судів, ДСА визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.

3. Посадові оклади державних службовців апеляційних і місцевих судів, територіальних управлінь ДСА, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.”.

____________________

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
105
LEXXX
16.02.2019
Щось я не бачу жоних змін у порівнянні з тим проектом (п. 4.24.), що я раніше скидував Евгенію. Що ж тоді доопрацьовували 2 тижні?
керр
16.02.2019
опубліковано "Урядовий курєр" № 32 від 16.02.2019
Ann
16.02.2019
ОМС, як завжди без підвищення!! А держапарат ніколи про себе не забуває
123 Ann
16.02.2019
як це завжди без підвищення, було ж підвищення, і не погане в порівняні з ДС на рівні району
Ann 123
16.02.2019
В травні 2018 було
777
16.02.2019
Наші нищенські оклади прийняли, а ми й раді.... раби, що й казати.
Давай допобачення
16.02.2019
Брехуни,цікаво,щоб вони ще обрізали в матеріальному забезпеченні держслужбовців на 2020 рік. Але ми цього не дізнаємося, бо хрін вам, а не мій голос на виборах.
Саша
16.02.2019
https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96/2248163032114374/
справедливість
16.02.2019
головні спеціалісти знову в нулях, які працюють за себе і начальників. А начальник який нічого не робить, але 2 на місяць радісно іде получати заробітну плату до банкомату. Чому раніше різниця була 500 грн, а зараз у двічі? Який стимул до праці буде у спеціалісті. Вони для них раби
Тт справедливість
16.02.2019
Покажіть де це таке є, що начальник нічого не робить, особливо якщо це стосується фінансів.а головний спеціаліст сидить за
Тт Тт
16.02.2019
Спиною в начальника і виконує тільки свою ділянку роботи, а не відповідає за все.не дуже добре бути начальником, хоча можливо є різні начальники.
Оли4ка
16.02.2019
УРА!!!! Заживем!!! Ну как высокоплачуваемы чиновники( 4100грн.)?Це без сумніву покращення(.Самое обидное я на работе сшиваю документы,а тут такая радость,такая радость....)
Оли4ка
16.02.2019
Коректирую було 4100 стало 4900 грн.ФОП по установі збільшився в порівняні з 2018 на 1%(щось із обовязкових виплат платитись не буде).А у вас як?
Ірина
16.02.2019
Підкажіть, будь ласка, як правильно рахувати 1762*2*коефіцієнт чи 1762*2 завкруглувати по їхній методиці до 3520, а потім множити на коефіцієнт?
лана Ірина
18.02.2019
в змінах до постанови написано крім 9 групи заокруглюється до 10 тобто 3524
111 Ірина
16.02.2019
мінімальний оклад згідно примітки пункту 1 не заокруглюється а тому 2*1762=3524 головний спеціаліст району 4900 так і залишиться оскільки буде заокруглення.......
Ірина 111
17.02.2019
Дякую, не завернула увагу.
11 Ірина
16.02.2019
(1760*2 ) и умножить на коэф
держслужбовець
16.02.2019
Ще й після такого підвищення ми повинні підтримувати діючого нині на виборах? як би не так, не заслужив!!!
Коля
16.02.2019
Спеціалісти і гол.спеціалісти ще більше працюють за нач.відділів. А ЗП в нач.відділів втричі більша. Де справедливість???
коля
16.02.2019
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249137410
Ура
17.02.2019
Хм.?
Що це виходить:з/п головного спеціаліста району буде вище, ніж в області(при умові 50% за інтенсивність (у нас в області15%))
Та з/п головного спеціаліста в Києві вища, ніж у начальника управління (в складі головного управління .)обласного рівня?
Світлана Ура
18.02.2019
Працюю державним службовцем 14 років 8 місяців за всі роки державної служби таке поняття як інтенсивність не то що не оплачується навіть не вживається в обіході державної служби на рівні районів
Ура Світлана
18.02.2019
А це не порушення ЗУ про ДС?
Світлана Ура
19.02.2019
В ЗК про ДС про інтенсивність нічого не сказано , кращеп прописані коефіцієнти та прожитковий мінімум відповідного року а не минулих років застосовували при нарахуванні заробітної плати відповідно до чинного законодавства, що є вищим законодавчим актом а ніж постанова КМУ
123 Ура
17.02.2019
Цікаво, звідки ви взяли 50% відсотків інтенсивності у гол. Спец. Районів ??? Смішно до сліз ...
оля 123
17.02.2019
але й так, підвищення окладу голспеца в районі більше, а ніж голспеца обласного рівня, 800 і 300 грн, "старенький" держслужбовець (50% за вислугу) у районі отримає 1200 грн підвищення, в області 450 грн.
від співвідношення 2018 рівня нічого не залишилось
це теж смішно до сліз)))
Наталія оля
18.02.2019
А чому Ви вважаєте, шо головні спеціалісти в районах нічого не роблять?Над нами куча начальників з області і кожному треба негайно,терміново ,невідкладно надати кучу інформації.А інформацію треба зібрати.А про вислугу 50% до окладу,то спочатку пропрацюйте 20 років на мінімальній зарплаті при всих тих владах, кожна з яких проводила експерименти на держслужбовцях,то тоді вякайте.
оля Наталія
18.02.2019
Де Ви побачили мій докір голспецам районного рівня, за тією подачкою, не бачите що "розвели" усіх на реформуванні ДС) і проробила я на свої 50% і буду мати за це підвищення 150 грн., і забігаючи навперед скажу що отримую зарплату лише те що по закону належить, без додаткових виплат
акс оля
18.02.2019
Нічо, не журіться, щас знімуть кошти з районів та перерозподілять до обласного рівня, щоб отримували, як і раніше, набагато більше.
45 акс
18.02.2019
нормальна зарплата в районі, не скигліть
Аліна 45
23.07.2019
це в якому районі?підкажіть
акс Наталія
18.02.2019
До районного рівня доходить мінімальний кошторис, все забирають на обласному рівні. Так хоч буде якась справедливість.
45 акс
18.02.2019
а в сусіда хата біла
123
17.02.2019
Вибачте, не звернула увагу на оклади області. Тоді взагалі якась чудасія, а не постанова: більшості посад районного рівня +300 грн, начальнику +500 грн, гол. спец. +800 грн в той час як області +300 грн. Що взагалі потрібно курити щоб таке сочинити??
Валентина
18.02.2019
Лучше бы приравняли минимальную зарплату к 1 разряду...тогда было бы видно профессионализм....а так что дворник, гардеробщик..санитарка...что специалист с образованием а получают одинаково..зачем тогда учится !!!!!! Кто эти оклады выдумывает...я хотела бы дать ему эту зарплату и чтобы он себе ни в чем не отказывал !!!!!!!!!
Ольга
18.02.2019
Краще нічого б не приймали !!! Тільки головна біль! Головні спеціалісти може і працюють тільки відповідальність лягає на начальників відділів.
Євген Ольга
18.02.2019
Вибачте, що це за така велика відповідальність керівників про яку всі кажуть? Це не та відповідальність, що лише на папері?
**** Ольга
18.02.2019
начальників на начальницьких місцях ніхто не держе, йдіть у спеціалісти
Валентина
18.02.2019
Працюю майже 40 років на держслужбі і дійсно начальники відділів практично тільки керують та розставляти крапки з комами, цілий день п'ють каву або курять. А гол. спец., провідний спеціаліст виконують всю роботу відповідно до Положень. Нас. відділу має ще "смотрящего" - заступника, який підносить начальнику, заносить і т.д. Над рядовими спеціалістами існує ієрархія підпорядкованості , крім, нач. і заст. нач., начальник Управління та його заступники, директор департаменту та його заступники. Із практики знаю, сама працювала на керівних посадах, що необхідно змінити структуру управління у держорганах. А, діапазон у заробітних платах між керівним складом та виконавцями не повинна бути більшою 500-700 гривень.
Василь
18.02.2019
А як розуміти абзац 2 п.3 в примітці???
Посадові оклади державних службовців 4—9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту (крім фахівців з питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.
керр Василь
18.02.2019
це означає, що серед державних службовців є "особливі", які заслуговують на більше підвищення посадового окладу, там у примітках є ще служба енергонагляду , яка заслуговує на оплату з підвищенням на 1,5
Роман
18.02.2019
Добрий день. Хто як розуміє цей пункт з приміток з постанови про оклади:

Посадові оклади державних службовців 4—9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту (крім фахівців з питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

Наприлад 3524*1,39*1,2?
Василь
18.02.2019
Тобто, для прикладу, посадовий оклад головного спеціаліста державного органу в області (7 група оплати праці) буде визначатися так: 1762*2*1,45*1,2=6130грн ?????
LEXXX Василь
18.02.2019
Відповідь на Ваше питання очевидна. Якщо минулого року Вам платили оклад по Постанові КМУ №24, що був помножений на 20 чи/та 45%, то і в цьому році оклад помножений на коефіцієнт 1,2 чи/та 1,45. Різниця лиш у тому, що раніше був відсоток, а зараз коефіцієнт.
123 LEXXX
18.02.2019
Є базові коофіцієнти, які наведені у таблиці та додаткові коофіцієнти (1,2 та 1,45) в примітці що застосовуються до всіх держслужбовців 4—9 груп оплати праці

Василь LEXXX
18.02.2019
В примітці до Постанови КМУ №24 було чітко прописано оклади яких державних службовців підвищуються на 20 чи 45%, а тут "Посадові оклади державних службовців 4—9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС......." тобто сюди відносяться працівники ОДА, РДА, Податкова та інші

Роман Василь
18.02.2019
І я так думаю.
LEXXX Василь
18.02.2019
Тобто ВСІМ держслужбовцям 4-9 групи? Бо добавили коефіцієнт реформаторам?
ОВ LEXXX
18.02.2019
Так там же не прописано що це стосується ВИКЛЮЧНО реформаторів
керр Василь
18.02.2019
да, якщо така функція передбачена Вашими посадовими обовязками, тільки мова там йде про посадових осіб Мінюсту, а не голспеца обласного рівня
Роман керр
18.02.2019
Візьмемо цей текст "Посадові оклади державних службовців 4—9 груп оплати праці..." думаю, що сюди і віносяться працівники ОДА і РДА, а далі: "в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС...", от якби було написано:"які відносяться до фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС... тоді б ОДА і РДА не підпадало б.
LEXXX Роман
18.02.2019
Виходячи з вашої логіки, то оклади ВСІХ держслужбовців 4-9 груп оплати праці потрібно помножити на коефіцієнт 1,2? Тоді чому ж одразу їх (оклади) ВСІМ не виписали на 20% більшими?

Щось я думаю, що цей додатковий коефіцієнт 1,2 зберегли (як у минулому році) для держслужбовців центральних апаратів Міністерств та добавили держслужбовцям-реформаторам і решті держслужбовцям, що працюють з держслужбовцями-реформаторами не в міністерствах (НАДС та Держагенство електронного урядування).
Роман LEXXX
18.02.2019
Тобто, написано так, а розуміти потрібно інакше. Думаю замість цифер і процентів вирішили застосовувати коефіцієнти.
Наталія
18.02.2019
Ми так тут обурюємося,ставимо із себе героїв праці,але ми сидимо в кабінетах .Слюсар районного газового господарства на руки отримує 3800 грн,іноді 4100. Він не сидить в кабінеті, а постійно знаходиться на дільниці, як кажуть туди куди направлять.В любу погоду..Паперової тяганини не менше чим у нас.Я вже мовчу про почтальйонів,там взагалі до 3 тис.грн зарплата.І таких ситуацій по країні море.Наша ситуація не найгірша.
Иван Наталія
21.02.2019
Не забувайте, що слюсар не здобував вищу освіту.
Аліна Наталія
18.02.2019
А у Африці діти зовсім голодають!


Наталія Аліна
19.02.2019
Не тільки у Африці.
Аліна Наталія
19.02.2019
Я хотіла донести до вас,що не треба втрачати гідність, треба рівнятись до кращого і сягати кращого, а тема "слава Богу хоч скоринка хліба є" зовсім не гідна - рабська.
Наталія Аліна
19.02.2019
Вас ніхто силоміць не тримає на державнй службі.
**** Наталія
19.02.2019
а вас у почтальонах
123 Наталія
18.02.2019
Ваша правда, а ще як згадаю, що у Конго і такого не має, то стає легше)
**** Наталія
18.02.2019
не спорю, але їм не дзвонить в 9 вечора казна, немає перевірок, відповідальності за чиїсь гроші та ін., що є в бухгалтера
Наталія ****
18.02.2019
У почтальйонів не має перевірок?Та через їхні руки сотні тисяч проходять,пенсіі носять, а це відповідальність.Вдень через відділення скільки тих коштів проходить і всі потрібно звести до вечора.
Аліна Наталія
23.07.2019
так, як працює пошта, їм взагалі зарплату треба зрізати
**** Наталія
18.02.2019
взагалі-то постанова про підвищення окладів ДС, а не почтальйонам
Наталія ****
19.02.2019
Я в курсі.
**** Наталія
19.02.2019
ну тоді яким боком тут почтальйони? а те, що у працівника 9 групи оплати праці менше мінімалки оклад, якщо вислуги немає, і він отримає мінімалку, як почтальйон, вас це заспокоє?
Наташа
18.02.2019
А в органах місцевого самоврядування хоча можливо оклад більший, але за ранг платять 45 грн і вислуга по старому закону.Надбавки і премії взагалі не має.Тобто у молодого працівника мінімалка,так що всіх дуже цінують
Наталія Наташа
18.02.2019
Хочу поправити головний спеціаліст районної ради - 4100


Наталія Наташа
18.02.2019
У ОМС оклади у рядових спеціалістів менші набагато (головний спеціаліст районної ради - 4170), в керівників, починаючи з зав.сектором, досить пристойні. Ранги та вислуга - мінімальні.


Олена
18.02.2019
Роз'яснення мінсоцполітики по розрахунках https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=0&from=&till=&m=1038#tagpanel
Роман Олена
18.02.2019
Що і потрібно було довести
123 Роман
18.02.2019
Тобто підвищуючий коофіцієнт 1,2 застосовується для всіх держслужбовців 4—9 груп оплати праці ??????????????
оля 123
18.02.2019
де ви бачите для усіх
123 оля
18.02.2019
Примітка абзац 2 п.3 Постанови: "Посадові оклади державних службовців 4—9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту (крім фахівців з питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

321 123
18.02.2019
не вже не видно, на державних службовців, в т.ч. фахівців реформ, яких органів поширюється дія коефіцієнту, якби було для усіх то не згадували б назви органів
Роман
18.02.2019
враховуючи текс постанови і роз'яснення місоц виходидь, що так
оля Роман
18.02.2019
Не виходить, вказана примітка стосується держслужбовців міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, в тому числі фахівців реформ у цих органів, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України
Роман оля
18.02.2019
Тим паче, в роз'ясненні від мінсоц є приклад розрахунку для ОДА
оля Роман
18.02.2019
і де там для ОДА приклад з додатковим коефіцієнтом?
Роман оля
18.02.2019
В останньому прикладі розрахунку
оля Роман
18.02.2019
не має там додаткового коефіцієнту 2,75*3 524=9 691=9 690 грн
Роман оля
18.02.2019
Так, не має. Але в тексті постанови сказано чітко. Але, якщо це не відповідає тому, що пише, то ідіоти ті, що це писали.
оля Роман
18.02.2019
а є таке поняття "дух нормативно - правового акту" ))) знову ж там вказано органи на яких таке "задоволення" поширюється)))
123 оля
18.02.2019
....в тому числі, а не які відносяться до фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС...


оля 123
18.02.2019
уже другий рік для держслужбовців міністерств існує коефіцієнт 1,2, у цьому році його поширили на фахівців реформ, а у минулих роках на на них таке не поширювалось, не займайтесь самообманом, не такі там щедрі сидять, щоб Вас на рівні області чи району заохотити додатковим коефіцієнтом)))
Питаннячко
18.02.2019
Відповідно до роз'яснення Мінсоцпраці посадовий оклад першого заступника встановлюють з копійками? Чи ми не правильно зрозуміли?
Роман Питаннячко
18.02.2019
Так, з копійками після відмінусування 3 відсотків
LEXXX
18.02.2019
Зверніть увагу в Роз'ясненнях (прикладах) Мінсоцполітики на таке:
- на центральному рівні оклади додатково множаться на коефіцієнт 1,2 лише у разі встановлення (такого коефіцієнта). При цьому є приклади нарахування окладів без коефіцієнта 1,2. Тобто, наприклад, у Держстаті чи Держкомлісгоспі жодному держслужбовців не встановлять коефіцієнт 1,2;
- у ВСІХ двух прикладах обласного рівня не має жодного згадування про коефіцієнт 1,2.
Таким чином не можна говорити про те, що коефіцієнт 1,2 застосовується до ВСІХ окладів держслужбовців 4-9 груп оплати праці. Такий коефіцієнт не встановлять не те що в ОДА/РДА, а й у всіх ЦОВВах - не міністерствах. Виняток зробили лише для двох ЦООВів у яких є посади держслужбовців-реформаторів (НАДС і Держагентство електронного урядування).
Роман LEXXX
18.02.2019
Про це треба писати в постанові
LEXXX Роман
18.02.2019
Романе, а ось тут повністю з Вами згоден - формування цієї примітки зовсім не вдале. Думаю, що це вийшло через те, що забагато вийнятків, які встановлюють додаткові підвищення. Не даремно у попередній Постанові КМУ #268 було більше 50 додатків з окладами держслужбовців, а в Постанові #15 втулене все в один додаток.
Роман
18.02.2019
От якби було б написано "відносяться до фахівців з питань реформ", тоді питань не має. Це типу як, пишемо "зелений", але всім доказуємо, що мали на уввазі "червоний".
LEXXX Роман
18.02.2019
Тут враховано не тільки реформаторів, але й звичайних держслужбовців, що працюють поряд з реформаторами не в міністерствах. Я б сказав, що це "надбавка за роботу в особливих нервових умовах". По плану старих держслужбовців цих ЦОВВів мають оптимізувати (підрозділи в яких вони працюють розгонять, а їх функції передадуть директоратам з реформаторами). Формально вони можуть взяти участь у супер-конкурсі на посаду реформаторів (деякі старі навіть виграли конкурс).
Роман LEXXX
18.02.2019
Ну так не можна, написати одне. але мати на увазі інше.
LEXXX Роман
18.02.2019
Ну так це ж не перший і на жаль не останній раз так пишуть. А потім ще й "толковими" Роз`ясненнями добивають.
оля Роман
18.02.2019
і все ж навіщо там вказані органи міністерств, НАДС, якщо вважаєте, що поширюється на усіх державних службовців усіх органів державної влади?
Роман оля
18.02.2019
Не знаю. Могли б написати "які відносяться до", а не "в тому числі", Це міняло б контекст радикально.


Роман Роман
18.02.2019
Чи хоча б так:
Посадові оклади державних службовців органів державної влади, юриздикція яких поширюється на всю територію України 4—9 груп оплати праці, в тому числі


Анн
19.02.2019
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/2090
Ірина
19.02.2019
Це тільки у нас можна повисити оклади так, щоб зарплата зменшилась! Тому що в межах фонду. Чому не закласти нові оклади перед початком року? В казні зі спеціалістів знімають надбавки за інтенсивність, щоб виплатити нові оклади. Тільки керівникам чомусь залишають надбавку?
111 Ірина
19.02.2019
Не знімають!!! Вже нема чого знімати, надбавки за інтенсивність вже давно зняті, а на нові оклади фонду не вистачає.
Ірина 111
20.02.2019
Прикро, що страждають від таких підвищень тільки спеціалісти. В минулому році спеціалістам призначили надбавку 20%, керівникам 30%. Тепер знімають надбавку тільки зі спеціалістів, провідні будуть отримувати так, як і прибиральниця, хоча роботи у них більше, ніж у керівників.
Наталя
20.02.2019
Як несоромно нинішній владі підвищувать оклади за рахунок самих низьких посадових груп ,як можна повисть ,щоб незмінить кошторис ,за рахунок "рабів"?
Лена
25.02.2019
Питання, за що так образили провідних спеціалістів, які виконують обов'язки бухгалтера, коли ти це робиш - ні хто не питає, тому що ти повинен ще виконувати основну роботу по відділу.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі