Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
44767 20
Друкувати
Обране

Роз'яснення щодо обмеження заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ

Роз'ясненнящодо окремих норм Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року N 553-IX (Закон N 553)


I. Щодо обмеження заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ

1. Відповідно до частини першої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в редакції Закону N 553 у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (з 01.01.2020-4723 гривні).

Таким чином, нарахована заробітна плата, грошове забезпечення працівників обмежується максимальним розміром 47230 гривень на місяць.

Зазначене обмеження застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, умови та розміри оплати праці яких регулюється спеціальними законами.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник повністю відпрацював місяць і згідно з умовами трудового договору (контракту) його заробітна плата (грошове забезпечення) за відпрацьовані дні становила 65000 гривень. Оскільки заробітна плата працівника перевищила 47230 гривень, то за квітень 2020 року йому потрібно нарахувати 47230 гривень.

2. Водночас такі обмеження не застосовуються при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення особам із числа осіб, зазначених у частинах першій та третій статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в редакції Закону N 553, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об'єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Не враховуються у максимальному розмірі заробітної плати суми:

  • допомоги по тимчасовій непрацездатності;
  • допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (грошової допомоги державним службовцям відповідно до статті 57 Закону України "Про державну службу");
  • матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
  • оплати щорічної відпустки.

Також не враховуються компенсаційні виплати при звільнені, вихідна допомога.

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки визначаються згідно з чинним законодавством без урахування зазначеного обмеження.

За час щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності нараховується середня заробітна плата, розмір якої розраховується з урахуванням норм постанов Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 "Про обчислення середньої заробітної плати" та від 26.09.2001 N 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням".

4. Враховуються у максимальному розмірі заробітної плати:

  • оплата часу відпусток, що не належать до щорічних;
  • оплата часу службових відряджень;
  • сума індексації заробітної плати;
  • доплати за додатковий обсяг роботи (за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт);
  • інші компенсаційні та стимулюючі виплати (надбавки, доплати, премія).

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. До максимального розміру заробітної плати премії, що виплачуються за квартал і більший проміжок часу, включаються в частині, що припадає пропорційно на один місяць такого періоду.

5. Якщо працівнику (посадовій, службовій особі) вже нарахована певна сума заробітної плати за першу половину місяця ("аванс"), зокрема, у квітні 2020 р., то за другу половину йому нараховується такий розмір заробітної плати, який би з урахуванням нарахованої суми "авансу" у місячному розмірі не перевищив 47230 гривень.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник повністю відпрацював місяць і згідно з умовами трудового договору (контракту) його заробітна плата (грошове забезпечення) за відпрацьовані дні становила 65000 гривень.

За першу половину місяця працівнику нараховано 32500 гривень заробітної плати. За другу половину місяця - йому маються нарахувати 14730 гривень (47230 грн - 32500 грн).

Якщо за нормами спеціальних законів розмір нарахованої заробітної плати, винагороди за першу половину місяця перевищує місячне обмеження 47230 гривень, то надміру нарахована сума не утримується, але і нарахувань за другу половину місяця більше не проводиться.

У випадку, коли працівником не відпрацьовано місяць повністю у зв'язку із хворобою чи відпусткою, заробітна плата виплачується пропорційно відпрацьованому часу з урахуванням обмеження максимального розміру.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник з 22 робочих днів за графіком роботи відпрацював 12 робочих днів, а 10 робочих днів знаходився на лікарняному (лікарняний листок надано у травні).

За відпрацьовані 12 днів квітня працівникові мають нарахувати заробітну плату виходячи з максимального розміру 25762 гривень (47230 грн: 22 роб. дн. х 12 роб. дн.).

У травні за повністю відпрацьовані робочі дні працівникові нараховують оплату виходячи з максимального розміру 47230 гривень + оплата суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у квітні 2020 р. за лікарняним листком.

6. Обмеження заробітної плати здійснюється окремо за кожним із трудових договорів (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом пропорційно відпрацьованому часу). При цьому такі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом (педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.

7. Обмеження максимального розміру нарахованої заробітної плати застосовується незалежно від того, з якого фонду бюджету (загального чи спеціального) здійснюється виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Спеціальний фонд бюджету - складова бюджету, яка включає надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, які провадяться за рахунок відповідних надходжень.

Використання коштів спеціального фонду кошторису має здійснюватися відповідно до тих самих нормативно-правових актів, що й коштів загального фонду.

8. Положеннями статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та пункту 10 прикінцевих положень Закону N 553 не вносяться зміни до умов оплати праці, тому попередження працівників про запровадження нових або про зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення не застосовується (ст. 103 КЗпП і ст. 29 Закону України "Про оплату праці").

II. Щодо обмеження місячної винагороди і заробітної плати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року N 553-IX (Закон 553)

Відповідно до пункту 10 розділу II Прикінцеві положення Закону 553 у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об'єктами державної власності (включаючи Закон України "Про банки і банківську діяльність"), визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (4723 грн станом на 01.01.2020).

Таким чином, у зазначений період нарахована заробітна плата, місячна винагорода обмежується максимальним розміром 47230 гривень на місяць.

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки. Також не враховуються компенсаційні виплати при звільнені, вихідна допомога.

Згадані норми Закону 553 поширюються на керівників підприємств, членів (голів) правлінь та наглядових рад, а також інших посадових осіб підприємств, визначених відповідно до норм Господарського кодексу та установчих документів підприємства.

Зазначені обмеження також застосовуються при нарахуванні заробітної плати, місячної винагороди (1/12 річної та додаткової винагороди), що передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", від 04.07.2017 N 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі".

Якщо керівником, членом наглядової ради, правління не відпрацьовано місяць повністю, заробітна плата, місячна винагорода виплачується пропорційно відпрацьованому часу з урахуванням обмеження максимального розміру.

 

Лист Мінекономрозвитку від 23.04.2020 р. N 3502-06/26135-01

 

Шановні користувачі! Тепер ви можете дізнаватися всі останні новини порталу Бухгалтер.com.ua першими в TELEGRAM і VIBER спільнотах! Більш детально за посиланням.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі (20)
Ольга
28.04.2020
обмеження не застосовується до посад, встановлених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої ст.29. Так а цей перелік вже прийняли? І що робити, якщо задіяні в операції ООС, треба чекати щоб були в переліку чи одразу не застосовувати обмеження?
Надежда
28.04.2020
Я согласна с тем, что людям непосредственно сталкивающимся с вирусом зарплата должна быть в разы больше чем сегодня они получают. Но сегодня зарплата в бюджете 47230 это где? У врача, медсестры, педагога, библиотекаря? Или может быть у дворников и сантехников, которые метут, моют, чистят? Когда по достоинству будет оплачиваться труд людей, заботящихся о нашем здоровье, образовании наших детей и нашем комфортном состоянии? Может я не в курсе, поделитесь где сегодня в бюджете зарплата 47 и выше?
Світлана Надежда
28.04.2020
Да нигде. Просто те кто пишет эти законы очень оторваны от реальной жизни!
куку Надежда
28.04.2020
В міністерствах, у Мерів і їх заступників, у голів ОДА і їх заступників, в обласних податкових, таможня, поліція, і ще багато у кого!!
123 Надежда
29.04.2020
судді
NeProzorro
28.04.2020
У сотрудников ДП Прозорро где -то 50 тыс в месяц (в среднем).
Виктор Фёдрович
28.04.2020
Сколько можно болтать? Народ давно устал от пустой болтовни. Власти нужно заниматься экономикой и социальной сферой!
Наталя
28.04.2020
Як завжди мова прожуравля в небі! Невже не розуміють що працівники соціальної сфери на мають навідь синиці вруках? ( відносно рівня життя та цін)
Больные люди
28.04.2020
Каждый пункт - нарушение закона. Кажется уже видел все... Но нет. Дно можно углублять. 5. Якщо працівнику (посадовій, службовій особі) вже нарахована певна сума заробітної плати за першу половину місяця ("аванс"), зокрема, у квітні 2020 р., то за другу половину йому нараховується такий розмір заробітної плати, який би з урахуванням нарахованої суми "авансу" у місячному розмірі не перевищив 47230 гривень.Как можно, не рассчитать заработную плату за вторую половину месяца? Какое основание? Письмо идиотов?
алина
28.04.2020
Чому начальники управління освіти чи медустанови в них зарплати не 47тис а премімії в місяц по 60 тис це норма
Олена
28.04.2020
Кому це роз'яснення цікаве ? Ау, відізвіться , є тут такі ???transparent_pxl.png
Оля Олена
29.04.2020
Генеральний прокурор посадовий оклад - 93 648 грн і це тілький оклад!
qwer
29.04.2020
А если месячный ФОТ организации меньше чем 47230 грн, доплачивать нужноtransparent_pxl.png?
Оксана
29.04.2020
А скажіть будь ласка, нараховувати зп менше 47230 потрібно за весь квітень чи з дати набуття чинності закону (з наступного дня після опублікування) ?
Ірина
29.04.2020
Ні фіга зарплатки! А постійно тільки і чуємо-закривають лікарні,школи,скорочення,ліквідації-немає в держави ні на що коштів.А виявляється ось де всі кошти!Такі кошти,що навіть зміни до Закону приймають про примусове "урізання" до 47тис.Офігеть!
Ія
29.04.2020
На районному рівні в держустановах постійно йде заборгованість по заробітній платі (тільки обовязвові нарахування без стимулбюючих), ви встановлююте обмеження.Йде період відпусток, а нічим платити...
Тетяна
30.04.2020
Это они о чем ???transparent_pxl.pngtransparent_pxl.pngtransparent_pxl.png
Енгрібьорд Тетяна
30.04.2020
То нам помилково це роз"яснення кинули. Ніхто нічого не бачив....transparent_pxl.pngТссссс
Люда
05.05.2020
Такі "важливі" зміни до ЗУ та роз'яснення, обов'язково буду використовувати при нарахуванні заробітної плати, вона ж у нас аж мінімальна і цей ЗУ багато що змінює в оплаті праці працівників. Фігня якась, в одних мінімалка, а в інших такі оклади, що аж голова обертом йде і це тільки оклади, а ще плюс всі інші доплати та паремії. І все їм мало і мало.
Бухгалтер 1
22.06.2020
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи враховується разова премія у максимальному розмірі заробітної плати?
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд