Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28.04.20
52010 20
Друкувати
Обране

Роз'яснення щодо обмеження заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ

Роз'ясненнящодо окремих норм Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року N 553-IX (Закон N 553)


I. Щодо обмеження заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ

1. Відповідно до частини першої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в редакції Закону N 553 у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (з 01.01.2020-4723 гривні).

Таким чином, нарахована заробітна плата, грошове забезпечення працівників обмежується максимальним розміром 47230 гривень на місяць.

Зазначене обмеження застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, умови та розміри оплати праці яких регулюється спеціальними законами.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник повністю відпрацював місяць і згідно з умовами трудового договору (контракту) його заробітна плата (грошове забезпечення) за відпрацьовані дні становила 65000 гривень. Оскільки заробітна плата працівника перевищила 47230 гривень, то за квітень 2020 року йому потрібно нарахувати 47230 гривень.

2. Водночас такі обмеження не застосовуються при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення особам із числа осіб, зазначених у частинах першій та третій статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в редакції Закону N 553, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об'єднаних сил (ООС). Перелік відповідних посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Не враховуються у максимальному розмірі заробітної плати суми:

 • допомоги по тимчасовій непрацездатності;
 • допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (грошової допомоги державним службовцям відповідно до статті 57 Закону України "Про державну службу");
 • матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
 • оплати щорічної відпустки.

Також не враховуються компенсаційні виплати при звільнені, вихідна допомога.

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки визначаються згідно з чинним законодавством без урахування зазначеного обмеження.

За час щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності нараховується середня заробітна плата, розмір якої розраховується з урахуванням норм постанов Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 "Про обчислення середньої заробітної плати" та від 26.09.2001 N 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням".

4. Враховуються у максимальному розмірі заробітної плати:

 • оплата часу відпусток, що не належать до щорічних;
 • оплата часу службових відряджень;
 • сума індексації заробітної плати;
 • доплати за додатковий обсяг роботи (за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт);
 • інші компенсаційні та стимулюючі виплати (надбавки, доплати, премія).

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. До максимального розміру заробітної плати премії, що виплачуються за квартал і більший проміжок часу, включаються в частині, що припадає пропорційно на один місяць такого періоду.

5. Якщо працівнику (посадовій, службовій особі) вже нарахована певна сума заробітної плати за першу половину місяця ("аванс"), зокрема, у квітні 2020 р., то за другу половину йому нараховується такий розмір заробітної плати, який би з урахуванням нарахованої суми "авансу" у місячному розмірі не перевищив 47230 гривень.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник повністю відпрацював місяць і згідно з умовами трудового договору (контракту) його заробітна плата (грошове забезпечення) за відпрацьовані дні становила 65000 гривень.

За першу половину місяця працівнику нараховано 32500 гривень заробітної плати. За другу половину місяця - йому маються нарахувати 14730 гривень (47230 грн - 32500 грн).

Якщо за нормами спеціальних законів розмір нарахованої заробітної плати, винагороди за першу половину місяця перевищує місячне обмеження 47230 гривень, то надміру нарахована сума не утримується, але і нарахувань за другу половину місяця більше не проводиться.

У випадку, коли працівником не відпрацьовано місяць повністю у зв'язку із хворобою чи відпусткою, заробітна плата виплачується пропорційно відпрацьованому часу з урахуванням обмеження максимального розміру.

Наприклад: у квітні 2020 року працівник з 22 робочих днів за графіком роботи відпрацював 12 робочих днів, а 10 робочих днів знаходився на лікарняному (лікарняний листок надано у травні).

За відпрацьовані 12 днів квітня працівникові мають нарахувати заробітну плату виходячи з максимального розміру 25762 гривень (47230 грн: 22 роб. дн. х 12 роб. дн.).

У травні за повністю відпрацьовані робочі дні працівникові нараховують оплату виходячи з максимального розміру 47230 гривень + оплата суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у квітні 2020 р. за лікарняним листком.

6. Обмеження заробітної плати здійснюється окремо за кожним із трудових договорів (як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом пропорційно відпрацьованому часу). При цьому такі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом (педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.

7. Обмеження максимального розміру нарахованої заробітної плати застосовується незалежно від того, з якого фонду бюджету (загального чи спеціального) здійснюється виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Спеціальний фонд бюджету - складова бюджету, яка включає надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, які провадяться за рахунок відповідних надходжень.

Використання коштів спеціального фонду кошторису має здійснюватися відповідно до тих самих нормативно-правових актів, що й коштів загального фонду.

8. Положеннями статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та пункту 10 прикінцевих положень Закону N 553 не вносяться зміни до умов оплати праці, тому попередження працівників про запровадження нових або про зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення не застосовується (ст. 103 КЗпП і ст. 29 Закону України "Про оплату праці").

II. Щодо обмеження місячної винагороди і заробітної плати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року N 553-IX (Закон 553)

Відповідно до пункту 10 розділу II Прикінцеві положення Закону 553 у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об'єктами державної власності (включаючи Закон України "Про банки і банківську діяльність"), визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (4723 грн станом на 01.01.2020).

Таким чином, у зазначений період нарахована заробітна плата, місячна винагорода обмежується максимальним розміром 47230 гривень на місяць.

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки. Також не враховуються компенсаційні виплати при звільнені, вихідна допомога.

Згадані норми Закону 553 поширюються на керівників підприємств, членів (голів) правлінь та наглядових рад, а також інших посадових осіб підприємств, визначених відповідно до норм Господарського кодексу та установчих документів підприємства.

Зазначені обмеження також застосовуються при нарахуванні заробітної плати, місячної винагороди (1/12 річної та додаткової винагороди), що передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", від 04.07.2017 N 668 "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі".

Якщо керівником, членом наглядової ради, правління не відпрацьовано місяць повністю, заробітна плата, місячна винагорода виплачується пропорційно відпрацьованому часу з урахуванням обмеження максимального розміру.

 

Лист Мінекономрозвитку від 23.04.2020 р. N 3502-06/26135-01

 

Шановні користувачі! Тепер ви можете дізнаватися всі останні новини порталу Бухгалтер.com.ua першими в TELEGRAM і VIBER спільнотах! Більш детально за посиланням.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(20)
Ольга
28.04.2020
обмеження не застосовується до посад, встановлених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої ст.29. Так а цей перелік вже прийняли? І що робити, якщо задіяні в операції ООС, треба чекати щоб були в переліку чи одразу не застосовувати обмеження?
Надежда
28.04.2020
Я согласна с тем, что людям непосредственно сталкивающимся с вирусом зарплата должна быть в разы больше чем сегодня они получают. Но сегодня зарплата в бюджете 47230 это где? У врача, медсестры, педагога, библиотекаря? Или может быть у дворников и сантехников, которые метут, моют, чистят? Когда по достоинству будет оплачиваться труд людей, заботящихся о нашем здоровье, образовании наших детей и нашем комфортном состоянии? Может я не в курсе, поделитесь где сегодня в бюджете зарплата 47 и выше?
123 Надежда
29.04.2020
судді
куку Надежда
28.04.2020
В міністерствах, у Мерів і їх заступників, у голів ОДА і їх заступників, в обласних податкових, таможня, поліція, і ще багато у кого!!
Світлана Надежда
28.04.2020
Да нигде. Просто те кто пишет эти законы очень оторваны от реальной жизни!
NeProzorro
28.04.2020
У сотрудников ДП Прозорро где -то 50 тыс в месяц (в среднем).
Виктор Фёдрович
28.04.2020
Сколько можно болтать? Народ давно устал от пустой болтовни. Власти нужно заниматься экономикой и социальной сферой!
Наталя
28.04.2020
Як завжди мова прожуравля в небі! Невже не розуміють що працівники соціальної сфери на мають навідь синиці вруках? ( відносно рівня життя та цін)
Больные люди
28.04.2020
Каждый пункт - нарушение закона. Кажется уже видел все... Но нет. Дно можно углублять. 5. Якщо працівнику (посадовій, службовій особі) вже нарахована певна сума заробітної плати за першу половину місяця ("аванс"), зокрема, у квітні 2020 р., то за другу половину йому нараховується такий розмір заробітної плати, який би з урахуванням нарахованої суми "авансу" у місячному розмірі не перевищив 47230 гривень.Как можно, не рассчитать заработную плату за вторую половину месяца? Какое основание? Письмо идиотов?
алина
28.04.2020
Чому начальники управління освіти чи медустанови в них зарплати не 47тис а премімії в місяц по 60 тис це норма
Олена
28.04.2020
Кому це роз'яснення цікаве ? Ау, відізвіться , є тут такі ???transparent_pxl.png
Оля Олена
29.04.2020
Генеральний прокурор посадовий оклад - 93 648 грн і це тілький оклад!
qwer
29.04.2020
А если месячный ФОТ организации меньше чем 47230 грн, доплачивать нужноtransparent_pxl.png?
Оксана
29.04.2020
А скажіть будь ласка, нараховувати зп менше 47230 потрібно за весь квітень чи з дати набуття чинності закону (з наступного дня після опублікування) ?
Ірина
29.04.2020
Ні фіга зарплатки! А постійно тільки і чуємо-закривають лікарні,школи,скорочення,ліквідації-немає в держави ні на що коштів.А виявляється ось де всі кошти!Такі кошти,що навіть зміни до Закону приймають про примусове "урізання" до 47тис.Офігеть!
Ія
29.04.2020
На районному рівні в держустановах постійно йде заборгованість по заробітній платі (тільки обовязвові нарахування без стимулбюючих), ви встановлююте обмеження.Йде період відпусток, а нічим платити...
Тетяна
30.04.2020
Это они о чем ???transparent_pxl.pngtransparent_pxl.pngtransparent_pxl.png
Енгрібьорд Тетяна
30.04.2020
То нам помилково це роз"яснення кинули. Ніхто нічого не бачив....transparent_pxl.pngТссссс
Люда
05.05.2020
Такі "важливі" зміни до ЗУ та роз'яснення, обов'язково буду використовувати при нарахуванні заробітної плати, вона ж у нас аж мінімальна і цей ЗУ багато що змінює в оплаті праці працівників. Фігня якась, в одних мінімалка, а в інших такі оклади, що аж голова обертом йде і це тільки оклади, а ще плюс всі інші доплати та паремії. І все їм мало і мало.
Бухгалтер 1
22.06.2020
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи враховується разова премія у максимальному розмірі заробітної плати?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн