Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.08.21
1186 0
Друкувати
Обране

Відпустки: надаємо сумісникам

При будь-якій роботі повинен бути відпочинок. Сумісникам, як і основним працівникам, надають відпустки. Які нюанси надання таких відпусток та чи на всі види відпусток сумісники мають право — розглянемо у статті.


Щорічна основна відпустка

Право на відпустки мають громадяни, які працюють за трудовими договорами (ст. 2 Закону про відпустки). При цьому не має значення, за яким місцем роботи вони укладені (за основним чи за сумісництвом).

Проте є особливості надання щорічної відпустки працівникам-сумісникам.

1. Сумісники (зовнішні і внутрішні) мають право на основну щорічну відпустку повної тривалості. Отже, мінімальна тривалість щорічної основної відпустки працівника-сумісника — 24 календарних дні.

Зверніть увагу! Для внутрішніх і зовнішніх сумісників право на відпустку потрібно визначати за кожним трудовим договором окремо.

2. Як правило, сумісники працюють у режимі неповного робочого часу. Однак на тривалість щорічної основної відпустки неповний режим роботи не впливає.

3. У загальному випадку право на щорічні основну і додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві (ч. 5 ст. 10 Закону про відпустки). Поряд з цим у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки перелічені випадки, коли відпустка повної тривалості може буде надана працівнику раніше. І серед таких випадків згадується надання відпустки сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Отже, суміснику може надаватися щорічна відпустка повної тривалості у перший рік роботи до відпрацювання ним 6 місяців. Але! Тільки одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

4. На практиці часто можна почути запитання: чи завжди обов’язковим є збіг відпустки за основним місцем роботи і за сумісництвом?

Для бюджетників (працівників державних і комунальних підприємств, закладів, установ) відпустка за основним трудовим договором і «сумісницька» повинні збігатися. Тобто бюджетники повинні відпочивати протягом однакового строку за основним місцем роботи і за сумісництвом. Це випливає з норм п. 3 постанови № 245*. Також обов’язковість одночасного використання відпусток бюджетниками за основним місцем роботи і за сумісництвом підтверджують фахівці Мінсоцполітики в листі від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16 (далі — лист № 1294).

* Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245.

У листі №1294 Мінсоцполітики розглядає ситуацію, коли тривалість «сумісницької» відпустки довша за відпустку за основним місцем роботи та пропонує варіанти на вибір. Працівник може:

• приступити до роботи за основним місцем роботи, а за сумісництвом — продовжувати перебувати у відпустці;

• приступити до роботи за основним місцем роботи та за сумісництвом і скористатись правом на грошову компенсацію за дні невикористаної відпустки (ст. 24 Закону про відпустки);

• оформити на роботі за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки).

У разі якщо за основним трудовим договором відпустка довша за «сумісницьку», законодавство передбачає надання за сумісництвом відпустки без збереження зарплати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Така відпустка належить до обов’язкових.

Для працівників комерційних підприємств обов’язку щодо збігу відпусток за основним місцем роботи і за сумісництвом немає. Це виключне право працівника, а не обов’язок. Тобто за сумісництвом він може перебувати у відпустці, а за основним трудовим договором працювати і навпаки, або піти у відпустку відразу за всіма місцями роботи. Зверніть увагу: це стосується і внутрішніх сумісників. Роботодавець не має права змушувати працівника використовувати відпустку за всіма місцями роботи одночасно.

5. У день звільнення (розірвання трудового договору) суміснику, як внутрішньому, так і зовнішньому, потрібно виплатити всі суми, що належать йому від роботодавця, в тому числі компенсацію за дні невикористаної відпустки за період роботи за сумісницьким трудовим договором (ст. 116 КЗпП).

Щорічні додаткові відпустки

Сумісники не обмежені в праві на щорічні додаткові відпустки. Та поряд з цим варто звернути увагу саме на правила надання таких відпусток. Розглянемо їх по черзі. Почнемо з відпусток, які залежать від тривалості робочого часу.

Відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці — це додаткова щорічна відпустка, яка передбачена ст. 7 Закону про відпустки. Ця додаткова відпустка надається працівникам за таких умов:

• перелік посад працівників міститься у додатку 1 до Списку № 1290**;

** Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

• за результатами проведеної атестації робочих місць виявлені шкідливі виробничі фактори;

час фактичної зайнятості працівників у шкідливих і важких умовах становить не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

Тобто якщо сумісникові встановлений неповний робочий день, наприклад 3 години на день при нормальному 8-годинному робочому дні, то дні роботи на умовах неповного робочого часу не зараховуватимуться до стажу, що надає право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці (лист Мінпраці від 22.03.2010 р. № 49/0/010/80-10). Відповідно ця додаткова відпустка йому «не світить».

Відпустка за особливий характер праці — додаткова щорічна відпустка, яка надається за правилами ст. 8 Закону про відпустки. У таку відпустку можуть піти працівники:

а) перелічені у додатку 2 до Списку № 1290;

б) з ненормованим робочим днем згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Право на відпустку за особливий характер праці виникає тільки тоді, коли час фактичної зайнятості працівника в зазначених умовах/роботах становить не менше половини тривалості робочого дня, установленої для працівників відповідних виробництв, цехів, професій чи посад (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

А чи можна при неповному робочому часі встановити ненормований робочий день?

Звернемося до Рекомендацій № 7***, які регулюють це питання.

*** Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці від 10.10.97 р. № 7.

Відповідно до п. 2 Рекомендацій № 7 ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. А от для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватись.

Натомість, на думку Мінсоцполітики, висловлену у листі від 10.10.2017 р. № 2536/0/101-17/284, якщо у зв’язку зі специфікою роботи працівник з неповним робочим днем періодично виконує основну роботу поза межами робочого часу, йому може бути встановлено ненормований робочий день і, відповідно, він матиме право на щорічну додаткову відпустку на умовах, визначених у колективному договорі.

Щорічна додаткова відпустка медпрацівникам. Така відпустка надається окремим категоріям медичних працівників за безперервну роботу протягом 3 років на відповідних посадах (п.п. «н» ч. 1 ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-XII). Причому як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (лист Мінсоцполітики від 22.01.2015 р. № 649/0/14-15/13).

Інші додаткові відпустки

Навчальні відпустки. Надання оплачуваних навчальних відпусток працівникам передбачено ст. 211, 213, 216 КЗпП та ст. 13, 14, 15 Закону про відпустки залежно від типу навчального закладу. Відповідно до ст. 217 КЗпП середня зарплата на час цих відпусток зберігається за основним місцем роботи.

Тобто оплачувана навчальна відпустка надається працівникам тільки за основним місцем роботи. Надання ж оплачуваної навчальної відпустки за сумісництвом чинним законодавством не передбачене.

Це також підтверджують фахівці Мінсоцполітики у листі № 1294 (ср. USER_SHOW_ID).

У цьому ж листі вони пояснюють, що на період додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням, що надається працівнику за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом слід надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно з п. 14 ст. 25 Закону про відпустки, яка надається в обов’язковому порядку працівнику-суміснику до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Додаткова відпустка учасникам бойових дій. Надання цієї відпустки регламентує ст. 772 КЗпП і ст. 162 Закону про відпустки.

Право на таку відпустку мають як основні працівники, так і сумісники за наявності документів, які підтверджують таке право. Наприклад, посвідчення учасника бойових дій.

Зауважте, така відпустка не залежить від відпрацьованого часу, не підлягає перенесенню, продовженню або поділу на частини. До її тривалості включаються святкові і неробочі дні (якщо припадають на цю відпустку). Вона прив’язана до поточного календарного року і на наступний не переноситься. Також не підлягає компенсації в разі її невикористання.

Чорнобильська відпустка. Це особливий вид відпустки зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів на рік, надання якої передбачене особам, які належать до першої та другої категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи за наявністю підтверджуючих відповідний статус документів (п. 22 ст. 20 і п. 1 ст. 21 Закону № 796****).

**** Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Сумісники не мають права на додаткову оплачувану відпустку для чорнобильців (лист Мінпраці від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11). Адже компенсацію витрат на «чорнобильські» соціальні виплати може отримати від органу соцзахисту тільки роботодавець за основним місцем роботи.

За сумісництвом на період такої відпустки працівник може взяти відпустку «за свій рахунок» (п. 14 ч. 1 ст. 25 3акону про відпустки).

Соціальні відпустки

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років. Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них (або іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною) надається відпустка для догляду за дитиною (ст. 18 Закону про відпустки). Зауважте: працівники мають на неї право, відразу на обох місцях роботи: за основним місцем роботи і за сумісництвом.

Збереження місця роботи (посади) на період надання відпустки гарантоване ч. 3 ст. 2 Закону про відпустки. Ця норма поширюється як на основних працівників, так і на сумісників.

Відпустка «на дітей». Право на відпустку у випадках, перелічених у ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки (наявність 2 і більше дітей до 14 років, дитину з інвалідністю, одинокій матері, батьку тощо) має право працівник (працівниця) — один з батьків (мати або батько).

Це право поширюється також і на сумісників (лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16).

Відпустка при народженні дитини. Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів надається татові, бабі, діду або іншому родичу, який фактично доглядає дитину (ст. 191 Закону про відпустки). Право на цю відпустку мають як основні працівники, так і сумісники.

Нюанси і правила її надання ми розглядали у статтях «Нові відпустки для татусів» // «ОП», 2021, № 9 та «Відпустка при народженні дитини: Кабмін затвердив Порядок» // ОП, 2021, № 14.

Неоплачувана відпустка

Працівники-сумісники мають право скористатися відпусткою без збереження заробітної плати на підставі ст. 25 і 26 Закону про відпустки.

Наприклад, якщо щорічна відпустка за основною роботою перевищує тривалість відпустки за сумісництвом, на залишок за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження зарплати (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Або ж на період додаткової оплачуваної навчальної відпустки за основним місцем роботи (лист № 1294).

Оплата відпусток

Відпускні сумісникові розраховують у загальному порядку згідно з вимогами Порядку № 100. При розрахунку відпускних суміснику враховуйте такі моменти:

• середню зарплату за сумісництвом розраховуємо окремо від основного місця роботи (п.п. «ї» п. 4 Порядку № 100). На відміну від розрахунку лікарняних, довідка про заробіток з основного місця роботи не потрібна;

• у разі роботи сумісника на умовах неповного робочого тижня — при розрахунку середньої зарплати з розрахункового періоду невідпрацьовані дні не виключають (за винятком святкових і неробочих) (лист Мінпраці від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09).

Висновки

• Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки працівника-сумісника становить 24 календарних дні.

• Право на відпустку визначається окремо за кожним місцем роботи.

• Робота на умовах неповного робочого часу не впливає на визначення тривалості щорічної основної відпустки працівника-сумісника.

• Для працівника-сумісника бюджетної сфери час відпустки за основним місцем роботи і за сумісництвом повинен збігатися.

• Оплата відпусток здійснюється за кожним місцем роботи окремо.

Долга Ірина

Оплата праці, серпень, 2021/№ 15

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.