Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.09.17
91090 12
Друкувати
Обране

Безоплатне отримання основних засобів: як відобразити в обліку

Центр з фізичної культури та спорту інвалідів отримав від благодійників гуманітарну допомогу (кондиціонер та бойлер). При цьому благодійником було надані документи, що підтверджують вартість подарунків, а саме: кондиціонера — 8490 грн. (у тому числі ПДВ — 1415 грн.), водонагрівача — 4290 грн. (у тому числі ПДВ — 715 грн.). Крім того, установа понесла додаткові витрати на налагодження та монтаж такого обладнання за рахунок коштів спецфонду. Підкажіть, як за таких обставин відобразити в обліку отримання гуманітарної допомоги? Чи необхідно додаткові витрати, понесені установою, включати до вартості отриманих подарунків? Якщо так, то як це правильно показати в обліку?


Автор : Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
 
У 2017 року питання, пов’язані з відображенням в бухгалтерському обліку бюджетних установ отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги, є одними із заплутаніших.

Перш за все це пов’язано із застосуванням у 2017 році Плану рахунківТипової кореспонденціїНП(С)БО 121 та НП(С)БО 124.

Так, відповідно до вимог цих документів при безоплатному отриманні основних засобів (благодійної та іншої гуманітарної допомоги) бюджетні установи повинні відображати доходи від необмінних операцій.

У Плані рахунків для обліку таких доходів передбачено субрахунок 7511 «Доходи від необмінних операцій». При цьому такі доходи виникають одночасно з отриманням благодійної допомоги.

І начебто тільки-но бюджетні установи все більш-менш розклали по поличках, як знову отримали нову порцію змін, зокрема, щодо обліку безоплатно отриманих основних засобів.

Йдеться про «свіжий» наказ Мінфіну від 13.06.2017 р. № 571яким унесено зміни, зокрема, до Плану рахунків та Типової кореспонденції. Про основні зміни, унесені зазначеним наказом до згаданих документів, ми розповідали у матеріалі «Чергова порція облікових змін від Мінфіну. Зустрічайте!» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 28, с. 25).

Завдяки цьому наказу порядок обліку операцій з безоплатного надходження основних засобів зазнав суттєвих змін. І хоча на сторінках нашої газети ми наводили приклади відображення операцій з безоплатно отриманих основних засобів (наприклад, див. матеріал «Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах» // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 23, с. 11 — 12), наші читачі знову звернулись до редакції з проханням розглянути такі операції.

Тож зупинимось детальніше на порядку обліку таких операцій. Почнемо з правил формування первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів.

Для цього пригадаємо, що з цього питання передбачено НП(С)БО 121 та Методрекомендаціями

Вид операції

Як визначати первісну вартість

Нормативний документ

Безоплатне отримання від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору)

Первісною вартістю основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121. Первісною вартістю основних засобів може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121

п. 7 розд. II НП(С)БО 121 п. 5 розд. III Методрекомендацій

Справедливу вартість визначає комісія установи

Безоплатне отримання від суб’єктів державного сектору

Первісна вартість основних засобів дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121, з наведенням нарахованої суми зносу. У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства

п. 8 розд. II НП(С)БО 121 п. 5 розд. III Методрекомендацій

Справедливу вартість визначає комісія установи

З огляду на ці вимоги, за загальним правилом первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Разом з тим у випадку, коли при безоплатному надходженні основних засобів благодійник передав достовірну інформацію про вартість такого подарунка, про що свідчать відповідні первинні документи, установа орієнтується на таку вартість. Саме про це свідчать вимоги НП(С)БО 121 та Методрекомендацій.

Отже, якщо при отриманні благодійної допомоги (подарунків) благодійник надав документи, що підтверджують вартість таких подарунків, то саме така вартість й буде первісною вартістю в бухгалтерському обліку. Але до такої вартості можуть бути додано певні витрати, понесені установою на доведення таких подарунків до стану, придатного для застосування.

Інакше кажучи, у первісну вартість таких активів бюджетна установа включає витрати на транспортування, установку, монтаж, наладку та інші витрати, які відносяться до первісної вартості основних засобів, придбаних за плату. Звісно, збільшувати первісну вартість безкоштовно отриманих матеріальних цінностей слід тільки у разі, якщо зазначені витрати мали місце.

Майте на увазі: при відображенні в обліку безоплатно отриманих основних засобів бюджетні установи повинні керуватися вимогами Типової кореспонденції, а саме:

1. Вартість безоплатно отриманих об’єктів бюджетні установи зараховують до складу ОЗ або ІНМА. Таку вартість визначають на підставі первинних документів, що підтверджують вартість таких об’єктів (подарунків), або на рівні справедливої вартості.

2. Якщо бюджетною установою було понесено додаткові витрати на доведення таких об’єктів до стану, придатного для застосування (наприклад, монтаж, налагодження, реєстраційні збори тощо), то такі витрати включають до первісної вартості безоплатно отриманих об’єктів.

Для обліку зазначених витрат застосовують субрахунки 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 « Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», тобто додаткові витрати накопичуються за дебетом таких субрахунків.

3. Після закінчення всіх робіт, пов’язаних з уведенням в експлуатацію безоплатно отриманих об’єктів, бюджетна установа відносить такі витрати на збільшення їх первісної вартості. Принаймні саме про такий підхід до обліку витрат, що включають до первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ та ІНМА, свідчить п. 1.10 Типової кореспонденції.

4. При визнанні доходів від безоплатно отриманих об’єктів ОЗ та ІНМА бюджетні установи одночасно збільшують внесений капітал за кредитом субрахунку 5111 та відображають касові видатки за субрахунком 2313 (п. 1.11 Типової кореспонденції). Також не забудьте у такому разі подати до органу Державної казначейської служби Довідку про надходження в натуральній формі.

5. Безоплатно отримані ОЗ та ІНМА підлягають амортизації у загальному порядку, адже ані в НП(С)БО 121, ані в Методрекомендаціях для них не передбачено будь-яких винятків. Тобто порядок розрахунку амортизації для таких об’єктів немає жодних особливостей.

Разом з тим є певні нюанси при відображенні таких операцій в бухгалтерському обліку. Так, для відображення амортизації на об’єкти ОЗ та ІНМА, які придбані за плату, бюджетні установи складають лише один запис: Дт 80, 81 — Кт 14.

А ось при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані ОЗ та ІНМА водночас необхідно здійснити другий запис: зменшити суму внесеного капіталу за дебетом 5111 та збільшити дохід від необмінних операцій за кредитом 7511. При цьому такий запис складають на суму нарахованої амортизації.

Чому саме такий підхід при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані ОЗ та ІНМА визначив Мінфін в п. 1.17 Типової кореспонденції? Переважно це зроблено для того, щоб збалансувати такими бухгалтерськими записами витрати та доходи бюджетних установ при безоплатному отримані ОЗ та ІНМА. Урешті-решт, саме при такому підході фінансовий результат звітного періоду для установ, що отримують благодійну (гуманітарну) допомогу, не буде спотворено.

Тепер розглянемо порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку.

Приклад. Центр з фізичної культури та спорту інвалідів отримав від благодійників гуманітарну допомогу (телевізор та бойлер) на суму 12780 грн. При цьому благодійником було надані документи, що підтверджують вартість подарунків, а саме: вартість телевізора — 8490 грн. (у тому числі ПДВ — 1415 грн.), водонагрівача — 4290 грн. (у тому числі ПДВ — 715 грн.).

Крім того, установа понесла додаткові витрати на налагодження та монтаж бойлера за рахунок коштів спецфонду, отриманих у звітному періоді. Для цього установою укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт зі встановлення бойлера. Вартість установки згідно з Актом виконаних робіт склала 750 грн. (у тому числі ПДВ — 125 грн.).

Оскільки роботи зі встановлення бойлера установа оплатила за рахунок поточних витрат, їх необхідно вилучити з доходів звітного періоду (субрахунок 7111) та віднести на збільшення фінансування заходів цільового призначення (субрахунок 5411).

Вартість робіт зі встановлення бойлера віднесено до його первісної вартості, внаслідок чого загальна первісна вартість бойлера склала 5040 грн. (4290 грн. + 750 грн.).

У бухгалтерському обліку ці операції відображено так:

1

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображено вартість безоплатно отриманих подарунків (на підставі підтвердних документів):

— телевізор

1014

6211

8490

— водонагрівач

1113

6211

4290

2

Водночас відображено:

— дохід від безоплатно отриманих ОЗ та ІНМА

2313

7511

12780

— збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих ОЗ та ІНМА

7511

5111

12780

— касові витрати

6211

2313

12780

3

Виконано роботи зі встановлення водонагрівача

1312

6211

750

4

Віднесено на збільшення первісної вартості водонагрівача витрати на його встановлення

1113

1312

750

Одночасно відображено зміни у внесеному капіталі

5411

5111

750

5

Перераховано підрядній організації кошти за встановлений водонагрівач

6211

2313

750

6

Вилучено з доходів спецфонду кошти, використані на оплату послуг зі встановлення бойлера

7111

5411

750

7

Нарахована амортизація на безоплатно отримані ОЗ та ІНМА:

 

 

 

— на телевізор: 8490 грн. х 10 % : 4 квартали = 212,25 грн.*

8014

1411

212,25

— на бойлер: (4290 грн. + 750 грн.) х 50 % = 2520 грн.

8014

1412

2520

Водночас другий запис: 2520 грн. + 212,25 грн. = 2732,25 грн.

5111

7511

2732,25

8

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію (щоквартально)

5511

8014

2732,25

9

Закриття рахунку доходів у частині нарахованої амортизації (щоквартально)

7511

5511

2732,25

* Сума амортизації нарахована умовно за весь квартал.

Нормативні документи та скорочення

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

НП(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

НП(С)БО 124 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

Методрекомендації — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Типова кореспонденція — Типова Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

ОЗ — основні засоби.

ІНМА — інші необоротні матеріальні активи.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(12)
Наталья
11.09.2017
Другий запис Д5111-К7511 при нарахуванні амортизації на основні отримані у попередні роки теж робимо? Виправляємо проводки за 1 та 2 квартал?
Ксенія
11.09.2017
"на телевізор: 8490 грн. х 10 % : 4 квартали = 212,25 грн". що це за 10%? хіба не прямолінійний метод нарахування амортизації на ОЗ?
Володимир
11.09.2017
1. Загальна вартість водонагрівача буде складатися із двох сум: 4290 - інші власні надходження та 750 - спецкошти. Як це показати у інвентарній картці? 2. На суму витрат зі встановлення водонагрівача амортизацію нараховувати потрібно? Якщо так, то частина амортизації (з 4290) має відображатися за загальною схемою, інша (з 750) - із формуванням другого запису (5111 -7511).
EVGENIY Володимир
12.09.2017
чим відрізняються інші власні надходження від спецкоштів??? Сума витрат із встановлення збільшує вартість ОЗ, амортизується саме вартість ОЗ а не послуги!! І я бачу у вас не безкоштовне отримання, а все за плату! Отже і амортизація без тієї проводки!
Наталья EVGENIY
12.09.2017
Я зрозуміла питання так: водонагрівач отримали безоплатно (інші власні надходження ) а встановлення оплатили коштами (надходження від плати за послуги).
EVGENIY Наталья
12.09.2017
в такому випадку не варто відносити на вартість ОЗ витрати такі :)
Наталья
15.09.2017
А зачем проводка: Водночас другий запис: 2520 грн. + 212,25 грн. = 2732,25 грн. 5111 7511 2732,25 Мы ведь уже закрыли счет 7511 (Дт2313 Кт7511 и Дт7511 Кт5111), зачем опять увеличивать доходы и фонды? Тем более раньше при амортизации была двойная проводка ( 841 132 и 401 841), а теперь только одна (8014 1412) !
Наталья Наталья
15.09.2017
У статті на це є пояснення
Бухгалтер
10.10.2017
EVGENIY , у пункті 7(Водночас другий запис: 2520 грн. + 212,25 грн. = 2732,25 грн. ДТ 5111 КТ7511 2732,2)........Навіщо по ДТ 5111 зменшуємо внесений капітал на суму нарахованої амортизації?.......по КТ 5111 було відображено: первісна вартість телевізора 8490 + первісна вартість бойлера 4290 + витрати на встановлення 750( див пункт 2 та пункт 4)
Бухгалтер
18.10.2017
EVGENIY , було рахунки 10+11=5111,а тепер 10+11не зовсім дорівнює 5111(а судячи з пункту 7) мінус амортизацію на безоплатно отримані ОЗ і НМА???? щось тут не те
EVGENIY Бухгалтер
19.10.2017
Хтось в Мінфіні протупив!! Тільки тсс.., це секрет! Нікому не кажіть!!! Ходять чутки що вони готовлять зміни!
Бухгалтер EVGENIY
19.10.2017
Алло, доброго дня,Хочу працювати в Мінфіні.....Ви що ДУРАК??.....А це обовязкова умова?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн