Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.10.21
385 0
Друкувати
Обране

Дрова як благодійні внески ОМС

У селищній раді є місцева програма видалення аварійних дерев. Виконавець програми — КП, яке займається благоустроєм та є балансоутримувачем зелених насаджень на території громади. Деревину, отриману у результаті видалення дерев, передано селищній раді для опалення приміщень. Селищна рада оприбутковувала дрова та надавала до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі за кодом доходів 25010400 (КПКВК 0110150). Однак у Казначействі нам вказали на помилку при виборі коду класифікації доходів. На їх думку, зазначені надходження слід розглядати як благодійні внески. Натомість ОМС не можуть бути отримувачами благодійної допомоги. Як бути?


Благодійна допомога для ОМС: чи правомірно?

Передусім зазначимо: ОМС мають право отримувати благодійні внески.

Але про все по порядку.

Правові засади здійснення благодійної діяльності в Україні визначено Законом № 50731. Зазначений нормативний документ тлумачить благодійну діяльність як добровільну особисту та/або майнову допомогу, котра не передбачає отримання прибутку, сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

1 Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.

При цьому бенефіціаром вважається набувач благодійної допомоги. Ним може бути як фізична особа, так і будь-яка юридична особа, неприбуткова організація чи територіальна громада. При цьому бенефіціар має повне право отримувати допомогу від кількох благодійників одночасно (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073). Головне — це спрямування такої допомоги для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

До речі, цілями благодійної діяльності згідно з ч. 1 ст. 3 Закону № 5073 є сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності (освіта, охорона здоров’я, екологія, соціальний захист, культура, мистецтво тощо), а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Повний перелік сфер благодійної діяльності наведено у ч. 2 ст. 3 Закону № 5073.

ВАЖЛИВО!

Благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності

Пряму вказівку на це містить п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073.

Таким чином, як бенефіціар благодійної допомоги може виступати будь-яка бюджетна установа, у тому числі й ОМС.

А от благодійниками бюджетні установи бути не можуть. Звісно, це обмеження стосується і ОМС та їх виконавчих органів. Адже останні, як і бюджетні установи загалом, не є суб’єктами приватного права. Це напряму випливає з визначення, наведеного в п. 12 ч. 1 ст. 2 БКУ.

Також майте на увазі: безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав бенефіціару для досягнення наперед обумовлених цілей вважається благодійною пожертвою (ч. 1 ст. 6 Закону № 5073).

Тобто цільове призначення благодійної допомоги має бути чітко прописано у договорі про пожертву. Безпосередньо поняття такого договору визначено у ст. 729 ЦКУ.

Зауважимо: до договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування (ч. 3 ст. 729 ЦКУ). Відтак якщо предметом такої угоди є передача предметів особистого користування та побутового призначення, допускається укладення договору в усній формі. Натомість у разі передачі нерухомого майна та рухомих речей особливої цінності необхідно дотримуватись письмової форми договору.

Договір про пожертву нерухомої речі підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Такі вимоги продиктовано ст. 719 ЦКУ.

Загалом же укладення будь-якої угоди у письмовій формі є більш надійним для всіх її сторін. Тож незалежно від предмета пожертви договір варто укласти саме у письмовій формі.

Отримання ОМС грантів, подарунків і благодійної допомоги є можливим, що підтверджують Мін’юст у листі від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1 і НАДС у листі від 04.04.2018 р. № 2624/13-18.

Водночас така допомога не підпадатиме під дію ст. 54 Закону № 17002, лише якщо будуть дотримані певні умови.

2 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

На думку Мін’юсту, висловлену в згаданому вище листі, це можливо в межах Закону № 5073. Зокрема, набувачем благодійної допомоги може бути неприбуткова організація або територіальна громада, що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073. Тому Мін’юст підкреслює: заборона, передбачена ст. 54 Закону № 1700, не діє, якщо гранти, подарунки і благодійна допомога характеризуються:

безкорисливістю з боку надавача й отримувача, що свідчить про надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди;

добровільністю — діяльність, яку провадять за вільним волевиявленням благодійника, без будь-якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних повноважень;

цільовою спрямованістю — наявністю конкретної мети, в межах напрямів і порядку, встановлених Законом № 5073.

Отже, якщо благодійна допомога відповідає усім вищепереліченим критеріям, вона становить виняток з норм ст. 54 Закону № 1700.

ЦІННА ПОРАДА!

Щоб контролюючі органи не розгледіли у ваших діях корупційної складової:

• оформіть відносини з благодійником письмовим договором, де набувачем благодійної допомоги визначте територіальну громаду;

• використовуйте благодійну допомогу виключно за цільовим призначенням, визначеним благодійником

Отже, селищна рада може отримати дрова як благодійну допомогу за КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» для опалення своїх приміщень.

Якщо ж ці дрова передбачені для опалення приміщень інших бюджетних організацій комунальної власності, тоді КП має передати таку благодійну допомогу напряму цим бюджетним установам. Далі розглянемо коротко про відображення в обліку отримання селищною радою від КП дров як благодійної допомоги.

Як показати в обліку?

Класифікація доходів

Благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.

Зокрема, такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Майте на увазі: усі надходження та витрати бюджету мають знайти своє відображення на рахунках у хронологічному порядку (ч. 5 ст. 56 БКУ). Причому всі бухгалтерські записи повинні бути підтверджені документально.

З огляду на це, у разі отримання благодійної допомоги у натуральній формі (у вигляді дров) необхідно скласти і подати до Держказначейської служби Довідку про надходження у натуральній формі.

Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня місяця. Форму довідки наведено у додатку 25 до Порядку № 9383.

3 Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Окрім того, факт отримання благодійної допомоги вимагає внесення зміни до кошторису в частині спецфонду за власними надходженнями. Адже установа — отримувач благодійної допомоги не планує такі надходження у кошторисі заздалегідь.

Документальне оформлення

Факт приймання благодійної допомоги у вигляді дров слід оформити Актом про приймання матеріалів.

Типової форми цього акта наразі не існує. Тому доцільно застосовувати форму самостійно розробленого і затвердженого акта.

До речі, порядок документування таких операцій варто прописати у наказі про організацію бухгалтерського обліку вашої установи. І саме в додатку до цього розпорядчого документа необхідно навести самостійно розроблену форму Акта приймання матеріалів.

Однак перш ніж показати в обліку оприбуткування дров, безоплатно наданих комунальним підприємством, потрібно визначити їх вартість.

Нагадаємо: оцінку запасів, безоплатно отриманих від фізичних та юридичних осіб, слід здійснювати за справедливою вартістю на дату отримання з урахуванням витрат на доставку, навантаження-розвантаження тощо (абз. 1 п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 123).

Водночас первісною вартістю безоплатно отриманих запасів може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами.

Однак комунальне підприємство навряд чи надасть будь-які підтвердні документи стосовно вартості переданих дров. Тому їх оцінку має провести комісія, утворена за наказом керівника установи-отримувача з числа її працівників.

При цьому слід орієнтуватися на середні ціни на деревину (дрова) по регіону. Водночас обов’язково потрібно враховувати якість отриманої деревини як палива для опалення будівель.

Так, насамперед зверніть увагу на цільність (залежно від породи деревини) та вологість таких дров. Саме ці показники визначають теплотворну здатність дров. Водночас не слід оминати увагою й такі параметри, як довжина та товщина дров. Слід з’ясувати, чи відповідають вони цільовому призначенню та лінійним розмірам твердопаливних котлів, печей, у яких вони будуть спалені. Цілком можливо, що безоплатно отримані дрова потребують додаткового розпилювання.

За результатами оцінки комісія складає Акт оцінки матеріальних цінностей довільної форми.

Бухоблік

Надходження благодійної допомоги завжди передбачає збільшення доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт). Для узагальнення інформації про такі доходи слід застосовувати субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Безоплатно отримані дрова підлягають зарахуванню на субрахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали». При цьому бажано відобразити такі матеріали на окремому аналітичному рахунку, відкритому в межах субрахунку 1514. Це допоможе відокремити в обліку пальне та мастильні матеріали від твердого палива, яке використовується для опалення будівель. Загальний порядок відображення на рахунках бухобліку операцій з оприбуткування безоплатно отриманих запасів визначено п. 3.9 Типової кореспонденції. Далі для наочності розглянемо умовний приклад.

Приклад. КП безоплатно передало селищній раді деревину, отриману у результаті видалення аварійних дерев на території громади. Приймання деревини оформлено Актом про приймання матеріалів.

Первинних документів, які б підтверджували вартість матеріалів, КП не надало. Тому комісія з числа працівників селищної ради провела їх оцінку виходячи з ринкових цін на деревину на дату отримання. Згідно з Актом оцінки матеріалів (довільної форми) вартість одержаних матеріалів становить 3000 грн. Отриману деревину оприбутковано як дрова для опалення будівель.

За послуги доставки дров до місця їх зберігання, а також їх навантаження-розвантаження, було сплачено окремо. Зазначені витрати у сумі 600 грн зараховано до складу первісної вартості дров.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отримані дрова

1514

2117

3000

4

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманого палива

2313

7511

3000

3, 14

• касові видатки

2117

2313

3000

3, 4

2

Зараховано до складу первісної вартості дров витрати на оплату їх транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт

1514

6211

600

6

3

Перераховано оплату за послуги доставки та вантажно-розвантажувальні роботи

6211

2313

600

2, 6

А що у звітності?

Бюджетна звітність

Доходи від безоплатно отриманих запасів мають знайти своє відображення у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м). Зокрема, зазначені надходження мають знайти своє відображення за кодом рядка 020 «Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків». Форму цього Звіту наведено у додатку 3 до Порядку № 44.

Фінансова звітність

Такі надходження потрібно відобразити й у фінансовій звітності селищної ради. Зокрема, доходи від безоплатно отриманих матеріальних цінностей слід показати у статті «Інші доходи від необмінних операцій». Це рядок 2130 Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс).

Станкус Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, жовтень, 2021/№ 37

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.