Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.05.21
861 0
Друкувати
Обране

Гранти: отримуємо та обліковуємо

Отримали грант? Вітаємо, ви — справжній щасливчик! Але оскільки надходження грантів — справа зовсім не буденна, у їх отримувачів виникає чимало запитань. У якій формі (грошовій чи «натуральній») можна отримувати гранти? Як використовувати та куди спрямовувати? Як правильно оприбуткувати та оформити? Про все це — у нашій статті.


Основні положення

Навіть якщо громада успішна і спроможна, завжди є потреби, на які не вистачає коштів місцевого бюджету. Придбання обладнання, транспортних засобів, ремонт приміщень, реставрація об’єктів культурної спадщини — все це можна вирішити за рахунок залучених ресурсів. І одним із таких джерел можуть стати гранти.

Залучати грантові кошти не так складно, як здається на перший погляд. Звісно, громада може взяти і позику чи кредит для вирішення «не покритих» місцевим бюджетом питань. Але ж головною відмінністю грантових коштів є те, що вони надаються на безповоротній основі.

Успішний процес залучення грантів передбачає здійснення кількох кроків. Алгоритм дій зображено на схемі нижче.

Процес залучення грантових коштів

Далі коротко розглянемо кожен із цих кроків.

Крок 1 — визначення проблеми та можливих шляхів її вирішення.

На цьому етапі слід чітко сформулювати проблеми та строки їх вирішення. Також необхідно визначити заходи, спрямовані на вирішення проблеми, очікувані результати та розрахувати необхідні витрати.

Не зайвим буде окреслити такі супутні моменти, як перелік необхідного майна, обладнання, а також робіт та послуг.

Пам’ятайте: чим детальнішим буде ваш опис проблеми та шляхів її вирішення, тим більше аргументів ви матимете в проєктній заявці. І як наслідок — більше шансів на перемогу у конкурсі.

Крок 2 — пошук грантових програм та оголошених конкурсів.

Доцільно розпочинати грантову діяльність із участі в конкурсах з невеликим фінансуванням. Аби взяти участь у грантовій програмі, слід знайти оголошення про відкриті конкурси, що відповідають вимогам, передбаченим у грантовій заявці.

Тепер стосовно інформаційних джерел, де можна знайти інформацію про грантові конкурси. Перш за все це офіційні сайти донорських організацій. Саме регулярне здійснення моніторингу сайтів донорів допоможе тримати руку на пульсі в питанні пошуку грантів.

Крок 3 — підготовка проєктної (грантової) заявки.

Однією з основних умов отримання гранту є правильно складена проєктна заявка. Кожен донор має власну форму проєктної заявки.

Разом з тим всі вони мають подібну структуру. Зокрема, грантові заявки здебільшого мають такі основні розділи: титульний аркуш, резюме, вступ, постановка проблеми, мета і завдання, очікувані результати, план реалізації тощо.

Якщо під час підготовки заявки виникають труднощі, варто звернутися за консультацією до представника донора.

А далі подаємо грантову заявку на конкурс і схрещуємо пальці в очікуванні перемоги.

Крок 4 — отримання грантових коштів.

Якщо фортуна була до вас прихильною і вам пощастило отримати грант, далі інформація саме для вас.

Зазначимо: гранти — це фінансові ресурси, які надає донор реципієнту на безповоротній основі. Ці кошти підлягають спрямуванню на реалізацію цілей, визначених програмою надання гранту, проєктом міжнародної технічної допомоги тощо.

Але ускладнюється усе тим, що чіткого порядку отримання та обліку грантів чинне законодавство не містить. Тож при отриманні грантів слід керуватися загальними правилами отримання благодійної допомоги.

Отримання грантів ОМС: чи можливо?

Доволі часто виникає запитання: чи може безпосередньо ОМС отримати грант?

Чи не підпадатиме така операція під дію ст. 54 Закону № 17001?

1 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Тому відповімо: отримання грантів, подарунків і благодійної допомоги ОМС є можливим і цілком законним. Свого часу це підтвердили і фахівці Мін’юсту у листі від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1 та НАДС у листі від 04.04.2018 р. № 2624/13-18.

Жодної корупційної складової (ст. 54 Закону № 1700) у таких надходженнях не буде, якщо ви дотримаєтесь певних умов. Зокрема, заборона, передбачена ст. 54 Законом № 1700, не застосовується, якщо гранти, дарунки і благодійна допомога характеризуються:

безкорисливістю з боку надавача й отримувача, що свідчить про надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди;

добровільністю — діяльність, яку провадять за вільним волевиявленням благодійника, без будь-якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних повноважень;

цільовою спрямованістю — наявність конкретної мети, в межах напрямів і порядку, встановлених Законом № 50732.

2 Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.

Окрім того, при отриманні грантів або благодійної допомоги ОМС повинні:

• по-перше, оформити таке надходження договором про надання гранту. Причому у договорі має бути чітко прописано, що набувачем є саме територіальна громада;

• по-друге, забезпечити використання гранту за цільовим призначенням, визначеним донором.

ОМС можуть отримувати гранти як для власного використання, так і для подальшої передачі підлеглим установам та підприємствам.

ВАЖЛИВО!

Грант може бути надано установам, підприємствам чи організаціям через ОМС лише у випадку, якщо це прямо передбачив донор у договорі про надання гранту

У всіх інших випадках грант має надаватись «напряму» підприємствам, установам та організаціям — «кінцевим споживачам».

Водночас майте на увазі: при передачі гранту через орган ОМС виникають певні проблеми з бюджетним обліком.

Про них ми розповімо далі. Ба більше, передачу гранту від ОМС до КП може бути кваліфіковано як «надання державної допомоги». З цього приводу можна ознайомитись з роз’ясненням АКУ від 06.09.2018 р. № 11-рр/дд.

Бюджетний облік грантів

Гранти належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень. Пряму вказівку на це містить ч. 4 ст. 13 БКУ.

Згідно з цією ж статтею витрачати зазначені кошти можна лише на організацію основної діяльності бюджетних установ.

При цьому гранти мають цільове призначення і спрямовувати їх слід передусім на цілі, визначені надавачем гранту.

Грантові кошти не мають постійного характеру. Такі надходження установи-отримувачі планують лише у разі, якщо вони попередньо обумовлені рішеннями КМУ, укладеними договорами, календарними планами проведення централізованих заходів тощо.

Кошти грантів зараховують на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Також нагадаємо: після надходження бюджетних коштів на реєстраційні рахунки внесіть зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

Зміни до спецфонду вносимо у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на початок року перевищує відповідні надходження, передбачені кошторисом на відповідний рік. Це прописано у п. 49 Порядку № 2283.

3 Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спецфонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Казначейства про підтвердження цих надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки.

Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Казначейства копії затверджених довідок про зміни до кошторису.

Грантові кошти, одержані розпорядниками бюджетних коштів, потрібно включити відповідно до чинного законодавства до доходів місцевого бюджету.

Далі використовуємо ці кошти в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

До речі, грантові кошти цілком можуть бути використані і на виплату заробітної плати. Так, виплати в рамках грантів ч. 3 ст. 2 Закону про оплату праці належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Тепер про випадок, коли ОМС отримує грант, передбачений для використання не безпосередньо місцевою радою (виконкомом), а підлеглими установами або КП.

У такому разі зарахувати гранти до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ неможливо.

Адже надходження цієї підгрупи можна використати лише на організацію основної діяльності самого ОМС.

Тож, якщо рада або виконком отримує грант, який підлягає подальшій передачі іншим підпорядкованим установам чи підприємствам, вважаємо за доцільне зарахувати його до складу другої підгрупи другої групи власних надходжень.

При цьому застосовуємо код доходів 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб». Такі надходження, дійсно, можна спрямовувати на виконання відповідних цільових заходів.

Документальне оформлення

Гранти надають на підставі договору про надання грантів. До цього договору застосовують умови, передбачені для договорів дарування.

У ньому слід прописати:

конкретне призначення гранту та порядок його використання;

порядок отримання (приймання-передачі) гранту від надавача до отримувача;

звітування щодо використання гранту перед його надавачем.

Якщо передбачається отримання гранту в натуральній формі (товарів, робіт чи послуг), то в договорі також доречно визначити умови надання супровідних документів.

Йдеться про документи, які підтверджують вартість переданих матеріальних цінностей, наданих послуг чи виконаних робіт. У разі отримання від донора складного обладнання не завадить мати ще й експлуатаційну документацію від заводу-виробника. А при надходженні гранту у вигляді будівельних робіт чи робіт з ремонту було б чудово отримати ще й Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в. У такому разі матимемо чітку інформацію про конкретні види виконаних робіт та їх вартість.

Зауважимо: надання супровідних документів до грантових ТМЦ, робіт чи послуг, — це право донора, а не його обов’язок.

Звісно, якщо інше не передбачено умовами договору про надання гранту.

Нерідко виникає запитання: чи потрібне для оприбуткування грантів або благодійної допомоги відповідне рішення сесії?

ВАЖЛИВО!

Для оприбуткування грантів або благодійної допомоги рішення сесії місцевої ради не потрібно

Ба більше, господарські операції мають бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Це чорним по білому прописано у ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік. Тому оприбуткувати грант та оформити усі необхідні документи слід того ж дня, коли його фактично отримано. Чекати, доки зберуться депутати на сесію, ні до чого.

«Грошові» гранти

Як ми вже зазначали, окремого, закріпленого на законодавчому рівні порядку отримання грантів не існує. Тож під час їх одержання можна керуватися Порядком № 12224. Цим Порядком передбачено можливість отримання благодійних внесків у грошовій формі для потреб установ за напрямами видатків, визначеними благодійником. Вважаємо, що така норма абсолютно прийнятна і для грантів. Тож гранти можуть бути надані у грошовій формі і використані за напрямками, які передбачив донор.

4 Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222.

Якщо ж із певних причин донор не визначив конкретні цілі використання гранту, то подальшу долю таких коштів вирішує керівник установи-отримувача.

При цьому спрямовувати такі кошти слід відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи.

Хоча така ситуація є швидше винятком, аніж правилом. Адже в самій грантовій заявці конкретно визначають цілі, на які планується витратити грант.

«Натуральні» гранти

У разі проведення розпорядниками операцій в натуральній формі необхідно внести зміни до кошторису за спецфондом.

Однак у разі надходжень у натуральній формі рух грошових коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Казначейства, не відбувається. Відповідно, Держказначейська служба не може зафіксувати здійснення зазначених операцій у обліку виконання відповідного місцевого бюджету.

Тому чинне законодавство вимагає складання та подання до органу Казначейства Довідки про надходження у натуральній формі. Розпорядники бюджетних коштів повинні зробити це не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. На це чітко вказує абз. 1 п. 12.7 Порядку № 9385. Безпосередньо форму довідки наведено у додатку 27 до цього Порядку.

5 Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Казначейство також неодноразово підкреслювало необхідність подання розпорядниками вищезгаданої довідки у всіх випадках безоплатного надходження матеріальних цінностей, робіт або послуг. Зокрема, про це йшлося у листах Держказначейської служби: від 02.02.2015 р. № 17-04/173-2523, від 23.03.2015 р. № 14-04/2-5321 та від 18.01.2016 р. № 14-04/67-856 (ср. USER_SHOW_ID).

За загальним правилом розпорядники бюджетних коштів можуть здійснювати операції у натуральній формі лише у межах планових показників. Також вони несуть відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законом. Це передбачено абз. 2 п. 12.7 Порядку № 938.

УВАГА!

Неподання Довідки про надходження у натуральній формі є порушенням бюджетного законодавства

Таке порушення передбачено п. 33 ч. 1 ст. 116 БКУ. При цьому недотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів загрожує порушнику зупиненням операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ).

Втім, при виявленні порушень бюджетного законодавства може бути застосовано такий захід впливу, як попередження з вимогою усунути відповідні порушення. Це передбачено п. 1 ч. 2 ст. 117 БКУ.

Також на цьому свого часу наголошували фахівці Держказначейської служби у листі від 03.02.2014 р. № 17-10/108-2503.

Операції з безоплатної передачі-отримання ОЗ та інших необоротних матеріальних активів слід оформлювати Актом приймання-передачі ОЗ. Типову форму останнього затверджено наказом № 8186.

6 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

На безоплатно отримані необоротні активи необхідно скласти Акт введення в експлуатацію ОЗ та відкрити Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ. Типові форми цих документів також затверджені наказом № 818.

Для оформлення приймання благодійної допомоги у вигляді запасів доцільно застосовувати Акт про приймання матеріалів. Типової форми цього акта на сьогодні не існує. Тому слід застосовувати форму самостійно розробленого і затвердженого акта.

І кілька слів про отримання грантів у вигляді робіт чи послуг. Для документування таких операцій чинним законодавством також не передбачено ні типової, ні примірної форми документа.

Тож оприбуткування таких грантів слід здійснювати на підставі акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) довільної форми. При цьому в акті потрібно обов’язково навести перелік робіт (послуг) і зазначити їх вартість.

Незайвим буде звернутися до донора з проханням надати будь-які підтвердні документи щодо вартості виконаних робіт.

Оцінка

Первісною вартістю ОЗ, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням додаткових витрат. Вказівку на це містить абз.1 п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Нагадаємо: під справедливою вартістю слід розуміти суму, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (абз. 22 п. 4 розд. І НП(С)БО 121).

Отже, при оцінці безоплатно отриманих необоротних активів слід виходити з припущення, скільки міг би коштувати відповідний об’єкт на момент оприбуткування. Звичайно, при цьому необхідно враховувати не лише ціни активного ринку, але й фактичний стан таких активів. І не забуваємо збільшити первісну вартість отриманих від грантодавців ОЗ на суму витрат на їх доставку, установку, монтаж, налагодження тощо. Звісно, це стосується лише випадків, коли такі додаткові витрати мали місце.

Водночас ніщо не заважає вам визначити первісну вартість безоплатно отриманих активів на підставі відповідних первинних документів з урахуванням додаткових витрат. Таку можливість передбачено абз. 2 п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Якщо ж донор не надав підтвердних документів, тоді тут без варіантів. Оцінку безоплатно одержаних матеріальних цінностей проводить комісія установи. Останню утворюють за наказом керівника установи з числа її працівників.

Зауважимо: чинне законодавство не містить прямої вимоги щодо залучення професійного оцінювача і проведення незалежної оцінки безоплатно отриманих активів.

Оцінку запасів, отриманих як гранти, слід також здійснювати за справедливою вартістю. Цього вимагає абз. 1 п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 123.

За результатами оцінки ОЗ та запасів комісія складає акт оцінки матеріальних цінностей7 довільної форми.

7 Завантажити Акт оцінки можна за посиланням: buhgalter.com.ua/articles/partnerski-publikatsiyi/nakazi-pro-oblikovu-politiku-ta-organizatsiyu-buhobliku/.

Це повною мірою стосується і безоплатно виконаних робіт, наданих послуг. За відсутності підтвердних документів їх вартість також має визначити комісія установи. При цьому слід враховувати обсяг такі робіт (послуг), їх складність, ринкові ціни на відповідні види робіт (послуг). Результати оцінки слід відобразити в акті оцінки довільної форми.

Обліковуємо гранти

Надходження та рух грантових коштів необхідно відображати на субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки». Однак для обліку таких коштів слід застосовувати окремий аналітичний рахунок у межах субрахунку 2313.

Безоплатно отримані активи мають бути оприбутковані на субрахунки обліку відповідних активів. Наприклад, отримане як грант обладнання слід зараховувати на субрахунок 1014, транспортні засоби — на 1015, медикаменти та перев’язувальні матеріали — на 1512, будматеріали — на 1513, МШП — на 1812 тощо.

А от з грантами, наданими у вигляді робіт і послуг, все значно цікавіше. При їх прийнятті необхідно відобразити визнання витрат (за субрахунком 8013 (8113)) з одночасним зменшенням дебіторської заборгованості.

Проте, незалежно від форми надання грантів, на їх суму обов’язково показуємо збільшення доходів. Так, згідно з НП(С)БО 1248 гранти належать до складу доходів за необмінними операціями. Відтак інформацію про надходження грантів необхідно узагальнювати на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями». За кредитом цього субрахунку показуємо збільшення доходів у зв’язку з надходженням грантових коштів, а за дебетом — списання доходів у кінці звітного періоду (кварталу, року) на фінансовий результат.

8 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

При відображенні операцій з грантовими коштами на рахунках бухобліку слід насамперед керуватися нормами Типової кореспонденції.

Приклад 1. У межах реалізації міжнародної програми розвитку місцевого самоврядування в Україні селищна рада отримала від донорської організації грант на суму 30000 грн. Грошові кошти було зараховано на спеціальний реєстраційний рахунок селищної ради. Донором визначено основний напрямок використання грантових коштів — забезпечення прозорості місцевої влади та посилення громадського контролю. З урахуванням цих вимог було прийнято рішення про спрямування коштів на розроблення нового вебсайту селищної ради. Згідно з умовами договору, укладеного з розробником, майнові права на сайт отримує замовник. Загальна вартість робіт зі створення логотипу ОМС, формування структури сайту, його моделі та публікації в мережі, а також послуг з реєстрації доменного імені та хостингу становить 24000 грн. Після завершення робіт розробник надав акт приймання-передачі виконаних робіт, а також примірник договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Сайт зараховано на баланс установи як об’єкт нематеріальних активів на підставі Акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів за типовою формою № НА-1. При оприбуткуванні вебсайту бухгалтер селищної ради відкрив Інвентарну картку обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2).

Окремо селищна рада уклала договір на просування та обслуговування вебсайту на суму 6000 грн. Факт надання послуг підтверджено актом.

З метою підтвердження обсягу та вартості виконаних робіт селищна рада надала донору копії актів приймання-передачі виконаних робіт.

Зазначені операції слід відображати в бухобліку таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Відображено надходження грантових коштів на спеціальний реєстраційний рахунок ОМС

2313

2117

30000

3

Одночасно відображено дохід від отримання гранту

2117

7511

30000

4, 17

2

Оплачено роботи зі створення вебсайту за рахунок грантових коштів

2113

2313

24000

3, 4

3

Відображено витрати на створення вебсайту

1313

2113

24000

4

4

Зараховано вебсайт на баланс після введення в експлуатацію

1213

1313

24000

17

Водночас зроблено другий запис

7511

5111

24000

17

5

Оплачено послуги з просування та обслуговування вебсайту за рахунок грантових коштів

2113

2313

6000

3, 4

6

Надано послуги з просування вебсайту згідно з актом

8013

2113

6000

4

Приклад 2. Селищна рада отримала від міжнародних донорів грант у матеріальній формі — комп’ютерну техніку для оптимізації роботи ОМС. Зокрема, надійшло 10 персональних комп’ютерів вартістю 20000 грн кожен, на загальну суму 200000 грн.

Комісія з числа працівників селищної ради провела огляд та оцінку безоплатно отриманої комп’ютерної техніки. За результатами роботи комісії було складено Акт приймання-передачі ОЗ за типовою формою.

Також бухгалтерською службою селищної ради було оформлено на кожен комп’ютер Інвентарну картку обліку об’єктів основних засобів із зазначенням їх технічних характеристик.

Відповідно до Положення про облікову політику комп’ютери підлягають зарахуванню до складу ОЗ.

Для відображення цих операцій до регістрів бухобліку зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отриману комп’ютерну техніку

1014

2117

200000

4

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманої комп’ютерної техніки

2313

7511*

200000

3

• збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманої комп’ютерної техніки

7511

5111

200000

14

• касові видатки

2117

2313

200000

4

* Не пізніше останнього дня звітного місяця на суму отриманого гранту необхідно подати Довідку про надходження в натуральній формі до Держказначейської служби.

Приклад 3. У рамках міжнародної програми селищна рада отримала грант у вигляді капітального ремонту адміністративного приміщення (відремонтовано систему опалення). Для підтвердження обсягу та вартості виконаних робіт представник донора надав копії актів форми № КБ-2в.

Ремонтні роботи прийняла комісія селищної ради на підставі Акта приймання-передачі виконаних робіт (послуг). Згідно з даними Акта загальна вартість робіт становить 180000 грн.

Для відображення цієї операції в бухгалтерському обліку було зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Відображено надходження гранту від міжнародного донора у вигляді робіт з капітального ремонту

2313

7511*

180000

3, 14

2117

2313

180000

3, 4

8013

2117

180000

4

* Не пізніше останнього дня звітного місяця на суму отриманого гранту необхідно подати Довідку про надходження в натуральній формі до Держказначейської служби.

Звітуємо про гранти

Бюджетна звітність. Вимоги до порядку складання бюджетної звітності визначено Порядком № 44. Відповідно до п. 2 розд. ІІІ цього Порядку бюджетні установи та одержувачі бюджетних коштів, які використовують кошти, отримані у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків, повинні складати і подавати Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м). Форма цього Звіту наведена у додатку 3 до Порядку № 44. Безпосередньо суми отриманих грантів слід відображати за кодом рядка 020 (графа 8).

Також нагадаємо: розпорядники бюджетних коштів складають бюджетну звітність (у тому числі й Звіт за формою № 4-2м) у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

У подальшому дані звітів за кожним із кодів повинні увійти до зведеного звіту за відповідною формою.

А от відображати інформацію про іноземні гранти у бюджетній звітності більше не треба. З 13 січня цього року Довідку про використання іноземних грантів виключено із числа форм, які розкривають елементи бюджетної звітності.

Фінзвітність. При відображенні таких операцій у фінансовій звітності насамперед слід керуватися нормами Порядку № 3079. Відповідно до вимог цього документа суми отриманих грантів необхідно показати у складі доходів за статтею «Інші доходи від необмінних операцій» (код рядка 2130) Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс).

9 Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

Також суми надходжень грантових коштів слід відобразити у Звіті про рух грошових коштів (форма № 3-дс) за статтею «Інші надходження від необмінних операцій» (код рядка 3045).

ВИСНОВКИ

• Гранти надаються від донора реципієнту на безповоротній основі.

• Грант може бути надано отримувачу (бюджетній установі, КП) через ОМС лише у випадку, якщо таку вимогу передбачив донор у договорі про надання гранту.

• Для оприбуткування грантів або благодійної допомоги рішення сесії ради ОМС не потрібно.

• Оприбуткування та документальне оформлення гранту слід проводити в день його фактичного отримання.

Станкус Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, травень, 2021/№ 19

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.