Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.05.22
3372 0
Друкувати
Обране

Гуманітарна допомога без вартості: як оприбуткувати?

Бюджетна установа отримала гуманітарну допомогу — б/в дизельний генератор, аварійно-рятувальне обладнання. Підтвердних документів щодо вартості зазначених цінностей благодійник не надав. Як зарахувати таку допомогу на баланс? За якою вартістю оприбуткувати? Як визначити суму зносу та строк корисного використання обладнання?

Надходження будь-якого майна або коштів потребує документального оформлення та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку. І для гуманітарної допомоги немає жодних винятків. Про це чітко зазначив Мінфін у своєму листі «Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій» від 27.04.2022 № 41020-06-5/8479. Детальніше про це читайте в матеріалі «Обліку «благодійки» бути!» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 18).

Деколи трапляється, що установа отримує гуманітарну або благодійну допомогу, вартість якої не зазначено в супровідній первинці. Саме в такій ситуації опинився і наш читач. Ба більше, таке безоплатно отримане обладнання не нове, а вже було у вжитку (б/в). То як же правильно зарахувати зазначене обладнання на баланс установи?

Одразу заспокоїмо: варіанти вирішення цієї ситуації є. Причому вони абсолютно законні, оскільки правила визначення вартості безоплатно отриманого майна закріплено в НП(С)БО 121.

Пояснимо, як правильно діяти установі.

Як оцінити?

Первісною вартістю ОЗ та ІНМА, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), є:

— їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням додаткових витрат

або

— вартість, визначена згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням додаткових витрат.

Оскільки в нашому випадку в первинних документах не зазначено вартість переданої гуманітарної допомоги, доведеться орієнтуватись на справедливу вартість таких активів.

Як її визначити? Для цього, власне, потрібно визначити, яку суму коштів могла б отримати установа на конкретну дату, якби вирішила продати відповідний об’єкт. Здебільшого в такому разі орієнтуються на інформацію про ціни на товари у відкритому доступі, в мережі інтернет. Наприклад, це можуть бути сайти виробників та/або постачальників відповідної продукції, прайс-листи тощо.

Ну і, звісно, необхідно враховувати і технічний стан та ступінь зносу відповідного об’єкта, отриманого установою як гуманітарна допомога. Натомість визначати окремо суму зносу таких об’єктів абсолютно не потрібно.

УВАГА!

Первісна вартість = справедлива вартість + додаткові витрати

При цьому до первісної вартості таких цінностей також слід включити всі додаткові витрати. До них зазвичай належать витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження тощо.

Хто займається оцінкою?

Приймає та оцінює безоплатно отримані активи комісія установи. Таку комісію створюють за наказом керівника. До її складу обов’язково включають працівника бухгалтерської служби.

До відома: чинне законодавство не містить прямої вимоги про залучення до процесу оцінки безоплатно отриманих активів професійного оцінювача або проведення незалежної оцінки такого майна. Тому витрачати додаткові кошти на незалежну оцінку майна, одержаного як гуманітарна (благодійна) допомога, не потрібно.

Результати оцінки комісія відображає в акті оцінки матеріальних цінностей. Такий документ складаємо в довільній формі*.

* Завантажити Акт оцінки можна за посиланням: buhgalter.com.ua/articles/partnerski-publikatsiyi/nakazi-pro-oblikovu-politiku-ta-organizatsiyu-buhobliku/.

Як оформити документально?

Зазвичай при безоплатному отриманні необоротних активів від інших юридичних та фізичних осіб оформлюють Акт приймання-передачі ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818**. І це абсолютно правильно. Адже при здійсненні таких операцій саме цей документ підтверджує факт передачі-отримання та засвідчує вартість отриманого майна.

** Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

Але не плутайте надходження ОЗ та ІНМА як гуманітарної (благодійної) допомоги з безоплатним отриманням необоротних активів від інших бюджетних установ.

При отриманні необоротних активів як гуманітарна допомога акт може складати комісія, яка приймає такі цінності. У цьому разі акт оформлюють в одному примірнику. При цьому затверджує його керівник установи, що приймає цінності. До акта вносять інформацію про первісну (справедливу) вартість безоплатно отриманих об’єктів. Якщо ж благодійник не надав підтвердних документів щодо їх вартості, зазначаємо вартість виходячи з результатів оцінки, зафіксованої в акті оцінки.

Разом із тим для правильного оформлення та зарахування на баланс гуманітарної допомоги слід оформити Акт введення в експлуатацію ОЗ. Типову форму цього документа затверджено наказом № 818 (ср. USER_SHOW_ID).

Нагадаємо: цей документ застосовують не тільки для зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу ОЗ. Також він призначений для оформлення операцій щодо введення в експлуатацію безоплатно отриманих ОЗ. І про це прямо зазначено в самому Порядку № 818***.

*** Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затверджений наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818.

Отже, до Акта введення в експлуатацію ОЗ вносимо інформацію про первісну вартість та коротку характеристику отриманих об’єктів. Якщо разом з об’єктами було передано технічну документацію, робимо позначку про це в акті та додаємо її до акта. Такий Акт може скласти та ж сама комісія, яка приймала допомогу від благодійника. Традиційно затверджує цей акт керівник установи — отримувача гуманітарної допомоги.

Крім того, на кожен об’єкт ОЗ та ІНМА, отриманий як гуманітарна допомога, має бути встановлено:

1) інвентарний (номенклатурний) номер та відкрито Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ;

2) строк експлуатації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ насамперед враховуйте такі показники:

— очікуване використання об’єкта ОЗ;

— фізичний знос (залежить від інтенсивності використання об’єкта);

— моральний знос.

Також при вирішенні цього питання комісія установи може взяти до уваги Типові строки корисного використання основних засобів суб’єктів державного сектору, наведені в додатку 2 до Методрекомендацій щодо облікової політики****.

**** Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Як показати в бюджетному обліку?

У разі отримання гуманітарної допомоги в натуральній формі потрібно скласти і подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі. Складаємо її на вартість допомоги, визначену комісією установи. Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Крім того, необхідно:

внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями і всіх пов’язаних документів;

— подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями.

Як показати в бухобліку?

Гуманітарну допомогу оприбутковуємо на баланс за загальними правилами. А щоб правильно визначити субрахунок для обліку безоплатно отриманого майна, орієнтуємося на вартісні ознаки, встановлені установою для розмежування ОЗ та МНМА. Наприклад, у нашому випадку бухгалтеру доведеться обирати між субрахунками 1014 та 1113.

Надходження гуманітарної допомоги завжди передбачає збільшення доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт). Для узагальнення інформації про такі доходи слід застосовувати субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Розглянемо приклад.

Приклад. У травні 2022 року установа отримала гуманітарну допомогу — б/в дизельний генератор, аварійно-рятувальне обладнання. За фактом отримання гуманітарної допомоги оформлено Акт приймання-передачі матеріальних цінностей. Підтвердних документів щодо вартості безоплатно переданого обладнання надано не було.

Комісія установи провела огляд та оцінку гуманітарної допомоги. За результатами роботи комісії встановлено справедливу вартість отриманих об’єктів — 135000 грн та складено Акт оцінки матеріальних цінностей.

Також кожному безоплатно отриманому об’єкту бухгалтерська служба установи присвоїла інвентарний номер, встановила строк експлуатації та відкрила Інвентарні картки обліку об’єкта ОЗ. Введення в експлуатацію об’єктів оформлено Актами введення в експлуатацію ОЗ за типовою формою.

Отримані активи за вартісними критеріями віднесено до складу ОЗ та зараховано на субрахунок 1014. Нарахування амортизації здійснюється з наступного місяця після введення ОЗ в експлуатацію (з червня).

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Надходження гуманітарної допомоги

1

Оприбутковано гуманітарну допомогу

1014

2117

135000

4

Водночас відображено:

— дохід від безоплатно отриманого обладнання

2313

7511*

135000

3

— збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманого обладнання

7511

5111

135000

14

— касові видатки

2117

2313

135000

3, 4

Нарахування амортизації

1

Нараховано амортизацію на безоплатно отримані об’єкти ОЗ (за червень 2022 року)

8014

1411

1125

17

Водночас зроблено другий запис

5111

7511

1125

14

2

Віднесено на фінансовий результат звітного кварталу нараховану амортизацію

5511

8014

1125

17

3

Закрито рахунок доходів у частині нарахованої амортизації

7511

5511

1125

17

* Не пізніше останнього дня звітного місяця на суму отриманої гуманітарної допомоги необхідно подати Довідку про надходження в натуральній формі до Держказначейської служби.

Бюджетна бухгалтерія, травень, 2022/№ 19

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі