Інформація по темі "" | Публікації по тегу
02.08.21
207 0
Друкувати
Обране

Купуємо кондиціонер: планування та облік

За яким КЕКВ необхідно здійснювати видатки на придбання кондиціонера? На підставі яких документів слід проводити платіж та зараховувати кондиціонер на баланс установи? Та як відобразити таку операцію в бухобліку? Не знаєте або сумніваєтесь? Тоді читайте нашу статтю.


КЕКВ

Ще на етапі планування закупівлі кондиціонера необхідно визначитися, за рахунок поточних чи капітальних видатків буде здійснюватися його придбання.

Відштовхуватися необхідно від очікуваної вартості придбання пристрою та вартісних ознак МНМА, визначених обліковою політикою відповідного суб’єкта державного сектору. Якщо згідно з приписами облікової політики вашої установи кондиціонер належить до МНМА, плануємо його придбання за КЕКВ 2210 (поточні видатки).

Якщо ж вартість придбання кондиціонера перевищує вартісну межу для зарахування до складу МНМА, його слід обліковувати як об’єкт ОЗ. Відповідно закупівлю такого кондиціонера плануємо за КЕКВ 3110 (капітальні видатки).

Але на цьому планування закупівлі не завершується. Адже такий пристрій, як кондиціонер, потребує виконання монтажу та налаштування. А це тягне за собою додаткові видатки. То як правильно запланувати видатки на оплату цих послуг?

Якщо за умовами договору монтаж та налаштування кондиціонера виконуватиме безпосередньо його постачальник, усі зазначені витрати будуть включені до калькуляції вартості його придбання. У такому разі видатки на придбання кондиціонера разом із послугами монтажу та налаштування здійснюємо за одним КЕКВ: 2210 або 3110 (залежно від вартісних ознак МНМА, визначених обліковою політикою установи).

Натомість, коли постачання кондиціонера здійснюватиме один суб’єкт господарювання, а його монтаж та налаштування — інший (за окремим договором), плануємо видатки за окремими КЕКВ. Тобто придбання кондиціонера проводимо за КЕКВ 2210 або 3110, а видатки на оплату послуг з монтажу та налаштування — за КЕКВ 2240.

Первинні документи

Підставою для здійснення платежу та наступного оприбуткування будуть первинні документи. Правильне оформлення останніх дуже важливе.

Проте для взяття будь-яких зобов’язань та проведення у подальшому розрахунків з контрагентом установа має передусім зареєструвати бюджетні та фінансові зобов’язання в Казначействі. Здійснюємо це на підставі договору та накладної на отриманий товар (див. Методрекомендації № 681).

1 Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів, затверджені наказом Держказначейської служби від 29.04.2013 р. № 68.

Зверніть увагу: предметом договору має бути саме постачання товару (пристрою, обладнання тощо).

Якщо ж предметом договору є надання послуг з монтажу та налаштування пристрою, тоді зарахування останнього на баланс буде помилкою. Навіть якщо в акті приймання-передачі наданих послуг зазначено (окремо виділено) вартість такого пристрою. Річ у тому, що за таких умов для надавача послуг вартість кондиціонера фактично є витратами, включеними до калькуляції вартості наданих послуг. Тобто в будь-якому разі вам продані послуги, а не актив.

І в жодному разі не плутайте монтаж та налаштування кондиціонера чи іншого пристрою зі створенням (виготовленням) певного об’єкта. У першому випадку йдеться про надання послуг, а в другому — про виконання робіт. Відмінність одних від інших визначають норми ст. 837 та 901 ЦКУ. Так, роботи — спрямовані на досягнення матеріального результату (створення речі, її обробку, переробку). Тоді як послуги не мають матеріального результату та споживаються у процесі їх отримання.

Отже, запам’ятаємо, якщо:

Бухоблік

Господарську операцію з придбання кондиціонера відображаємо в бухгалтерському обліку установи в такому порядку:

1) зарахування на баланс;

2) введення в експлуатацію.

Зарахування на баланс

Процедуру зарахування кондиціонера на баланс установи розділимо на два етапи.

Визнання пристрою ОЗ або МНМА.

Це потрібно для того, щоб накопичення первісної вартості майбутнього активу відбувалося на правильному субрахунку. Тобто якщо кондиціонер у подальшому буде зараховано до складу МНМА (на субрахунку 1113), всі витрати, які формують його первісну вартість, накопичуємо на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

Якщо ж пристрій буде обліковуватися як ОЗ на субрахунку 1014, понесені витрати накопичуємо на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби».

Формування первісної вартості пристрою.

Після того, як ми визначились, на якому субрахунку будемо накопичувати понесені витрати, переходимо до формування первісної вартості кондиціонера. Які ж саме витрати формують його первісну вартість?

Це як витрати на придбання самого пристрою, так і додаткові витрати для доведення його до стану, придатного для використання у запланованих цілях (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121). Тобто йдеться про витрати на монтаж і налаштування. Відповідно їх також уключаємо до первісної вартості пристрою.

Зауважте: немає значення, за рахунок капітальних чи поточних видатків будуть здійснені ці витрати (абз. 10 п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 112). Тут йдеться про той самий випадок, коли постачання кондиціонера та надання послуг з його монтажу і налаштування будуть здійснювати різні суб’єкти господарювання. Тобто оформлюються різні договори і проводяться видатки за різними КЕКВ.

2 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів для суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Введення в експлуатацію

Процедуру введення кондиціонера в експлуатацію ми також розділимо на два етапи.

Документальне оформлення. На цьому етапі слід виконати такі дії, як:

• оформлення Акта введення в експлуатацію ОЗ (типова форма, затверджена наказом № 8183);

3 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

• присвоєння інвентарного (якщо кондиціонер зараховано до складу ОЗ) або номенклатурного (якщо кондиціонер зараховано до складу МНМА) номера;

• відкриття Інвентарної картки обліку ОЗ або Інвентарної картки групового обліку ОЗ (типові форми, затверджені наказом № 818).

Відображення в облікових регістрах. При введенні в експлуатацію робимо такі записи:

• або зарахування кондиціонера до складу ОЗ: Дт 1014 — Кт 1311;

• або зарахування кондиціонера до складу МНМА: Дт 1113 — Кт 1312.

Одночасно з введенням пристрою в експлуатацію збільшуємо внесений капітал на суму його первісної вартості:

Дт 5411 — Кт 5111.

Важливо: при введенні в експлуатацію об’єкта МНМА нараховуємо амортизацію у розмірі 50 % його первісної вартості.

Для наочності розглянемо умовні приклади з відображення таких операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Приклад 1. Для забезпечення оптимальних умов праці для працівників керівником установи прийнято рішення установити в кабінеті кондиціонер.

Очікувана вартість пристрою не перевищує вартісний критерій визнання МНМА, встановлений обліковою політикою установи, тому його придбання заплановано за КЕКВ 2210.

Згідно з договором поставки кондиціонера передбачено проведення розрахунків на умовах післяплати. Установа отримала пристрій на підставі накладної. Вартість кондиціонера становить 10500 грн. Після отримання фінансування постачальнику перераховано кошти у повному обсязі.

Послуги з монтажу та налаштування кондиціонера проведено іншим суб’єктом господарювання. Згідно з договором про надання послуг їх вартість становить 3500 грн. Оплату послуг проведено за КЕКВ 2240 на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

Первісна вартість кондиціонера становить 14000 грн (вартість придбання 10500 грн + вартість послуг 3500 грн). Кондиціонер введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію ОЗ. Також активу присвоєно номенклатурний номер та відкрито Інвентарну картку обліку ОЗ.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Придбання кондиціонера (група МНМА)

1

Отримано асигнування на придбання кондиціонера

2313

5411

10500

2

2

Отримано кондиціонер від постачальника

1312

6211

10500

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

10500

2, 6

Монтаж та налаштування кондиціонера

1

Отримано асигнування на монтаж та налаштування кондиціонера

2313

7011

3500

2

2

Надано послуги з монтажу та налаштування кондиціонера

1312

6211

3500

6

3

Перераховано кошти за надані послуги

6211

2313

3500

2, 6

Введення в експлуатацію кондиціонера

1

Введено в експлуатацію кондиціонер

1113

1312

10500

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

10500

17

2

Вилучено з доходу звітного періоду суму поточних видатків на послуги з монтажу та налаштування кондиціонера, що включаються до його первісної вартості

7011

5411

3500

17

3

Збільшено первісну вартість кондиціонера на вартість послуг з монтажу та налаштування

1113

1312

3500

17

Одночасно збільшено власний капітал

5411

5111

3500

17

4

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості кондиціонера ((10500 грн +3500 грн) х 50 %)

8014

1412

7000

17

5

Віднесено на фінрезультат звітного періоду суму нарахованої амортизації

5511

8014

7000

17

Приклад 2. Керівником установи прийнято рішення про придбання настінного кондиціонера високою потужністю охолодження для великого службового приміщення.

Очікувана вартість пристрою перевищує вартісні ознаки МНМА, визначені обліковою політикою установи. Тому придбання приладу заплановано за КЕКВ 3110.

Після отримання асигнувань установою проведена закупівля кондиціонера. За умовами договору послуги з монтажу і налаштування пристрою надані його постачальником та включені до ціни товару. Загальна сума договору становить 25275 грн. Установа отримала кондиціонер на підставі накладної. Розрахунки з постачальником проведено за КЕКВ 3110.

Кондиціонер введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію ОЗ. Пристрою було присвоєно інвентарний номер та відкрито Інвентарну картку обліку ОЗ.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Придбання кондиціонера (група ОЗ)

1

Отримано асигнування на придбання кондиціонера, його монтаж та налаштування

2313

5411

25275

2

2

Отримано кондиціонер від постачальника та надано послуги з його монтажу та налаштування

1311

6211

25275

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

25275

2, 6

Введення в експлуатацію кондиціонера

1

Введено в експлуатацію кондиціонер

1014

1311

25275

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

25275

17

ВИСНОВКИ

• Придбання кондиціонера здійснюємо на підставі договору поставки товару та накладної

• Якщо кондиціонер буде зараховано до складу МНМА, закупівлю здійснюємо за КЕКВ 2210. Якщо пристрій обліковуватиметься у складі ОЗ, придбання здійснюємо за КЕКВ 3110. Якщо послуги з монтажу і налаштування кондиціонера надаються за окремим договором, плануємо видатки за КЕКВ 2240

• Первісна вартість кондиціонера формується з вартості придбання та витрат на його монтаж і налаштування

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, серпень, 2021/№ 29

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.