Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.10.16
23040 2
Друкувати
Обране

Національні костюми: придбаваємо та обліковуємо

Сільська рада має намір придбати національні костюми вартістю 2000 грн. За яким КЕКВ слід планувати та здійснювати придбання таких костюмів? Як їх обліковувати?


Автор: Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Спершу трохи історії. До травня 2016 року вартісною межею для зарахування матеріальних активів до складу основних засобів була сума 2500 грн. за одиницю (без ПДВ). Однак цей вартісний критерій не стосувався сценічно-постановочних засобів (у тому числі театральних та національних костюмів). Щодо останніх у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — План рахунків), було чітко прописано, що облік таких засобів вартістю понад 5000 грн. за одиницю слід вести на субрахунку 109 «Інші основні засоби». Тоді як для обліку сценічно-постановочних засобів вартістю до 5000 грн. необхідно було застосовувати субрахунок 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Після прийняття наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 28.03.2016 р. № 394 було змінено вартісний критерій для зарахування матеріальних активів до складу основних засобів. Зокрема, з моменту набуття чинності цим наказом (10.05.2016 р.) до основних засобів належать активи вартістю понад 6000 грн. (без урахування ПДВ) за одиницю. Відповідні зміни були також унесені і до План рахунківТож згідно з його оновленою редакцією сценічно-постановочні засоби (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо) мають обліковуватися на субрахунку 109. При цьому уточнення щодо вартості таких активів у Плані рахунків відсутні. Натомість щодо малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА) чітко визначено, що на субрахунку 113 (підгрупа 7) обліковуються інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 6000 грн. включно (без ПДВ). І першими у переліку таких необоротних предметів стоять саме сценічно-постановочні засоби. Це дає всі підстави стверджувати, що національні та театральні костюми вартістю 6000 грн. і менше слід зараховувати до складу МНМА і обліковувати на субрахунку 113. А от до складу основних засобів слід відносити національні костюми, вартість яких перевищує 6000 грн. Для узагальнення інформації щодо їх надходження та руху необхідно використовувати субрахунок 109.

Тепер щодо застосування КЕКВ при придбанні національних костюмів. І з цього приводу насамперед слід звернутися до норм Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333). Зокрема, здійснення видатків конкретно на придбання сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки) передбачено цією Інструкцією тільки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». На це вказує п. 15 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333. Водночас слід мати на увазі, що за категорією 3110 «Придбання основного капіталу» передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів. Отже, з приводу планування видатків на придбання національних костюмів вартістю понад 6000 грн. немає жодних сумнівів. Їх слід планувати за КЕКВ 3110.

А якщо вартість таких активів не дотягує до указаної межі, то який КЕКВ застосовувати? Для відповіді на це запитання необхідно зазирнути в суть цієї операції. Так, придбання національних чи то театральних костюмів, які коштують 6000 грн. за одиницю або менше, фактично є операцією із купівлі малоцінних предметів. У свою чергу, придбання таких предметів відповідно до п. 6 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333слід планувати і проводити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». На цьому свого часу наголосила і Держказначейська служба у листі від 09.10.2015 р. № 14-08/925-25109.

І коли вже мова зайшла про національні та театральні костюми, то ми не можемо оминути питання щодо їх виготовлення (пошиття) власними силами установи. Адже досить часто пошиття таких костюмів обходиться значно дешевше, аніж придбання їх у готовому вигляді. Особливо якщо у штаті установи є швачка.

Отже, нагадаємо: витрати на виготовлення таких костюмів (зокрема, витрати на придбання тканини, ниток, ґудзиків, блискавок, декору тощо) слід проводити за КЕКВ 3110 за умови, що очікувана вартість кожного із них перевищує 6000 грн. Тоді як видатки на пошив національного костюму вартістю до 6000 грн. (або рівно 6000 грн.) необхідно планувати за КЕКВ 2210. До речі, оплату послуг з пошиття (винагороду) згідно з цивільно-правовим договором (далі — ЦПД) слід здійснювати за КЕКВ 2111 «Заробітна плата». Цей КЕКВ застосовується незалежно від того, чи будуть готові костюми в подальшому обліковуватися у складі основних засобів або ж у складі МНМА. І звісно, суму такої винагороди обов’язково треба включити до первісної вартості виготовлених сценічних костюмів, рівно як і нарахований на неї ЄСВ.

Підсумуємо: до первісної вартості виготовлених власними силами національних костюмів слід включати всі витрати, пов’язані з їх пошиттям. Зокрема, з урахуванням вимог п. 6 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202, це будуть такі витрати:

 •  матеріальні витрати (витрати на придбання тканини, ниток, ґудзиків, застібок тощо);
 •  витрати на оплату праці (якщо пошиттям займається штатний працівник) або сума винагороди за ЦПД (якщо для пошиття залучено сторонню особу);
 •  відрахування на соціальні заходи;
 •  вартість інших послуг, прямо пов’язаних з виготовленням костюмів.

Для накопичення всіх витрат на пошиття костюмів слід застосовувати субрахунок 825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів», коли виготовленням займається працівник установи (штатна швачка). Цей субрахунок використовується за умови разового виготовлення костюмів. Натомість якщо пошиття костюмів виконується у виробничій (навчальній) майстерні установи, витрати потрібно акумулювати насубрахунку 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень».

У подальшому всі витрати на виготовлення костюмів необхідно віднести на капітальні інвестиції в необоротні активи і відобразити на відповідних субрахунках рахунка 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи». Якщо планується пошиття костюмів, орієнтовна вартість яких перевищує 6000 грн., то слід застосовувати субрахунок 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби». Якщо ж передбачається виготовлення дешевших убрань, то витрати слід відображати на субрахунку 142 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

До речі, якщо пошиття національних костюмів здійснює стороння організація або фізична особа (навіть якщо це працівник вашої установи) за ЦПД, то застосовувати субрахунки 8-го класу ні до чого. Витрати на оплату за таким договором слід прямо включати до складу капітальних інвестицій.

Що стосується документального оформлення такої операції, то відпуск матеріалів для пошиття костюмів зі складу здійснюється занакладною (вимогою) (форма № З-3). Її типова форма затверджена наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 р. № 130. Нагадаємо: цей документ застосовується не лише при відпуску запасів зі складу стороннім організаціям, а й при внутрішньому переміщенні матеріальних цінностей.

А далі залежно від ситуації. Якщо пошиття костюмів виконує працівник установи, то на підтвердження факту завершення робіт слід оформити акт переробки. Він складається у довільній формі (за основу можна взяти Акт списання за типовою формою № З-2) постійно діючою комісією зі списання матеріальних цінностей. У цьому документі необхідно указати кількість витраченої тканини та інших витратних матеріалів, інші витрати на проведення таких робіт та їх собівартість, а також кількість отриманих готових виробів. Такий акт затверджується керівником установи та є підставою для списання витрачених матеріалів і оприбуткування виготовлених костюмів.

Якщо ж виготовлення костюмів ви доручили сторонній фізичній чи юридичній особі, тоді після завершення пошиття виконавець зобов’язаний надати Акт виконаних робіт (наданих послуг).

При цьому для накопичення всіх витрат на пошиття рекомендуємо складати калькуляцію виробничої собівартості виготовленнянаціональних костюмів.

При передачі костюмів у використання потрібно скласти Акт введення в експлуатацію основних засобів. Його примірну форму ви знайдете у додатку до статті «Облікова політика бюджетних установ у 2015 році» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 7, с. 30). Причому на кілька костюмів (однакових за типом та вартістю) достатньо оформити один такий акт. Цей документ одночасно є підставою для зарахування на баланс національних та театральних костюмів, виготовлених власними силами установи.

Також нагадаємо: для обліку об’єктів необоротних активів, зокрема для сценічно-постановочних костюмів, слід застосовувати Інвентарні картки групового обліку основних засобів у бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-9 (бюджет), затвердженою спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70. Такі картки ведуть щодо предметів одного найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу та ціною. Записи до карток здійснюють в кількісному та вартісному виразі.

Наразі розібратися з порядком відображення операцій з виготовлення національних костюмів на рахунках бухгалтерського обліку допоможе наступний умовний приклад.

Приклад. Для проведення урочистих подій сільською радою прийнято рішення про виготовлення (пошиття) національних жіночих костюмів у кількості 4 шт. З цією метою за рахунок коштів загального фонду було придбано матеріали для пошиття (тканина, ґудзики, гачки-застібки, нитки швейні та нитки для машинної вишивки) на загальну суму 2880 грн.

Для виконання робіт з пошиття та декорування костюмів вишивкою (машинною) було укладено ЦПД з фізичною особою. Вартість послуг з виготовлення 4 національних костюмів згідно з договором становить 3040 грн., у тому числі: вартість пошиття та оздоблення вишивкою однієї блузи 250 грн., спідниці — 320 грн., корсетки — 190 грн. Сума ЄСВ, нарахованого на суму винагороди за ЦПД, — 668,80 грн. (3040 грн. х 22 %). При цьому із суми винагороди було утримано податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сумі 547,20 грн. (3040 грн. х 18 %) і військовий збір (ВЗ) — 45,60 грн. (3040 грн. х 1,5 %).

Матеріали для пошиття було передано виконавцю на підставі накладної під підпис. На підтвердження надання послуг з пошиття виконавець надав установі Акт виконаних робіт (наданих послуг). Готові костюми було передано на склад установи.

З метою вирішення питання щодо подальшого обліку національних костюмів проведено розрахунок собівартості одного костюма:

витрати на виготовлення 4 блуз становлять 2250 грн., з них:

 •  тканина бавовняна — 900 грн. (6 м х 150 грн./м);
 •  ґудзики — 2 грн. (4 шт. х 0,50 грн.);
 •  нитки швейні — 12 грн. (2 котушки х 6 грн.);
 •  нитки для машинної вишивки — 336 грн. (8 котушок х 42 грн.);
 •  послуги з пошиття — 1000 грн. (4 шт. х 250 грн.);

витрати на виготовлення 4 спідниць становлять 2184 грн., у тому числі:

 •  тканина костюмна — 720 грн. (4 м х 180 грн./м);
 •  гачки (застібки) — 4 грн. (8 шт. х 0,50 грн.);
 •  нитки швейні — 12 грн. (2 котушки х 6 грн.);
 •  нитки для машинної вишивки — 168 грн. (4 котушки х 42 грн.);
 •  послуги з пошиття — 1280 грн. (4 шт. х 320 грн.);

витрати на виготовлення 4 корсеток — 1486 грн., з них:

 •  тканина костюмна — 540 грн. (3 м х 180 грн./м);
 •  гачки (застібки) — 12 грн. (24 шт. х 0,50 грн.);
 •  нитки швейні — 6 грн. (1 котушка х 6 грн.);
 •  нитки для машинної вишивки — 168 грн. (4 котушки х 42 грн.);
 •  послуги з пошиття — 760 грн. (4 шт. х 190 грн.).

Отже, загальна сума витрат на виготовлення 4 національних костюмів склала 6588,80 грн. (2880 грн. + 3040 грн. + 668,80 грн.). Звідси собівартість пошиття одного костюма — 1647,20 грн. Для згрупування та накопичення всіх витрат було складено калькуляцію виробничої собівартості виготовлення національних костюмів.

Для передачі в експлуатацію та оприбуткування до складу необоротних активів (МНМА) складено загальний Акт введення в експлуатацію основних засобів за формою, розробленою установою і затвердженою наказом керівника.

Для відображення цих операцій у бухгалтерському обліку слід скласти такі проводки:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Перераховано кошти постачальнику за тканину, нитки, застібки тощо

364

321

2880

2

Оприбутковано придбані матеріали для пошиття національних костюмів

234

364

2880

3

Передано матеріали виконавцю робіт з пошиття костюмів згідно з накладною

364

234

2880

4

Після отримання готових костюмів згідно з актом виконання робіт (надання послуг):

— відображено вартість матеріалів, витрачених для пошиття

142

364

2880

— відображено вартість послуг з пошиття

142

675

3040

— нараховано ЄСВ на суму винагороди за ЦПД

142

651

668,80

Одночасно відображено фактичні видатки (2880 грн. + 3040 грн. + 668,80 грн.)

801

402

6588,80

5

Утримано із суми винагороди за ЦПД:

— ПДФО (3040 грн. х 18 %)

675

641/ПДФО

547,20

— ВЗ (3040 грн. х 1,5 %)

675

641/ВЗ

45,60

6

Перераховано оплату за пошиття національних костюмів (3040 грн. - 547,20 грн. - 45,60 грн.)

675

321

2447,20

7

Перераховано:

— суму ЄСВ, нарахованого на суму винагороди за ЦПД

651

321

668,80

— суму ПДФО, утриманого із суми винагороди за ЦПД

641/ПДФО

321

547,20

— суму ВЗ, утриманого із суми винагороди за ЦПД

641/ВЗ

321

45,60

8

Оприбутковано 4 національні костюми (первісна вартість кожного — 1647,20 грн.) до складу МНМА після їх передачі в експлуатацію

113

141

6588,80

Водночас відображено зміни у капіталі

402

401

6588,80

9

Нараховано першу половину (50 %) зносу на національні костюми (6588,80 грн. х 50 %)

841

132

3294,40

Водночас проведено другий запис

401

801

3294,40

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(2)
ТАТЬЯНА
17.11.2016
правильно 401 841 3294,40
ТАТЬЯНА
17.11.2016
Последняя запись
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн