Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.02.21
1937 0
Друкувати
Обране

Незалежна оцінка для продажу ≠ переоцінка ОЗ

Бюджетна установа планує продаж будівлі, яка перебуває на її балансі та протягом тривалого часу не використовується за призначенням. Рішення про відчуження зазначеного об’єкта було прийнято місцевою радою. На етапі підготовки до продажу проведено незалежну оцінку. За її результатами справедлива вартість будівлі значно (більше ніж на 50 %) перевищує балансову вартість цього об’єкта. Чи обов’язково у такому разі проводити переоцінку відповідного об’єкта? Як правильно відобразити цю операцію в бухобліку?


Загальний механізм відчуження об’єктів державної власності визначено Порядком № 8031. З оновленими вимогами цього документа вам допоможе ознайомитися наша стаття «Порядок продажу держмайна: черговий апдейт» (див. статтю «Порядок продажу держмайна: черговий апдейт» цього номера).

1 Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803.

Головне запам’ятайте: приписи цього Порядку обов’язкові лише для тих бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів держбюджету. Натомість комунальні заклади й установи мають керуватися нормативними документами, затвердженими відповідними місцевими радами. І хоча такі документи здебільшого повністю повторюють вимоги Порядку № 803, будьте уважні. Враховуйте всі особливості відчуження об’єктів комунальної власності, передбачені саме місцевою нормативкою.

В нюанси процедури продажу ОЗ2 занурюватися не будемо. Пригадаємо лише ключові етапи цього процесу (див. схему).

2 ОЗ — основні засоби.

Основні етапи процедури продажу майна

Як бачимо, дійсно, на етапі підготовки до відчуження майна може виникнути необхідність у проведенні незалежної оцінки відповідних об’єктів. Зокрема, не обійтися без послуг професійного оцінювача при формуванні стартової ціни майна з нульовою балансовою вартістю.

Тож у разі потреби слід провести незалежну оцінку майна, що планується до продажу. Причому висновок про вартість майна входить до пакета обов’язкових документів, які надаються суб’єкту управління для отримання згоди на відчуження (п.п. 7 п. Порядку № 803).

Водночас слід пам’ятати про обмеження щодо розпорядження майном (об’єктом продажу), передбачені п. 11 Порядку № 803 (ср. 025069200).

ВАЖЛИВО!

З дня погодження відчуження майна і до переходу права власності до покупця балансоутримувач не має права без згоди суб’єкта управління змінювати вартість майна у будь-якій формі та спосіб.

У свою чергу, переоцінкою вважається господарська операція, яка спрямована на приведення залишкової вартості ОЗ до рівня їх справедливої вартості. Тож фактично йдеться про зміну балансової вартості відповідних об’єктів.

Отже, переоцінка майна, що планується до продажу, можлива лише за погодження суб’єктом управління. Але навіть якщо останній дав своє «добро», залишається головне питання: який у цьому сенс? Адже після продажу майно неодмінно підлягає списанню з балансу установи-продавця. Тоді як переоцінка покликана насамперед забезпечити достовірність даних щодо вартості активів, які обліковуються на балансі установи.

Докладно про всі нюанси порядку переоцінки об’єктів ОЗ та відображення її результатів в обліку і звітності установи читайте у статті «Шпаргалка з переоцінки ОЗ: що, коли та як» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 8, с. 5).

У будь-якому разі переоцінка ОЗ та проведення незалежної оцінки майна для продажу не є взаємопов’язаними процедурами. Ба більше, вони мають абсолютно різну мету і призначення. Для наочності проведемо їх порівняння за ключовими параметрами (дивись таблицю).

Порівняння процедури переоцінки ОЗ та незалежної оцінки майна з метою продажу

Показники

Переоцінка ОЗ

Незалежна оцінка для продажу

Мета

Приведення залишкової вартості об’єкта ОЗ до його справедливої вартості на річну дату балансу

Встановлення максимально справедливої стартової ціни продажу майна

Об’єкти

Об’єкти необоротних матеріальних активів, які обліковуються у складі ОЗ*

Підстава

10-відсоткове відхилення залишкової вартості об’єкта ОЗ від його справедливої вартості

(п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 1213)

+

рішення керівника установи**

3 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

абз. 6 ч. 2 ст. 7 Закону № 26584

+

абз. 2, 3 п. 10 Порядку № 803

4 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.

Строки

На річну дату балансу (абз. 1 п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121) після нарахування амортизації за підсумками року

Після прийняття рішення про відчуження комісією установи, але до подання документів для дозволу (згоди) від суб’єкта управління

Виконавець

Бухгалтер бюджетної установи на основі звіту про оцінку майна, складеного суб’єктом оціночної діяльності (з урахуванням абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону № 2658)

Суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання

(ч. 4 ст. 3 Закону № 2658)

Відображення в обліку

Відповідно до пп. 1.23 — 1.26 Типової кореспонденції5

Для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) ОЗ у результаті їх переоцінки призначено субрахунок 5311«Дооцінка (уцінка) необоротних активів». За кредитомвідображається збільшення капіталу у дооцінках, за дебетом — його зменшення або віднесення на фінрезультат

5 Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Не відображається

* У разі переоцінки об’єкта ОЗ одночасно проводиться переоцінка всіх об’єктів групи ОЗ, до якої належить цей об’єкт (абз. 1 п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121).

** Суб’єкт державного сектору може, але не зобов’язаний здійснювати переоцінку ОЗ за наявності визначених умов (див. лист Мінфіну від 07.04.2015 р. № 31-11420-07-5/12145).

Як бачимо, ці дві процедури об’єднують лише об’єкти такої оцінки та необхідність залучення професійного оцінювача. Отже, незалежна оцінка майна для продажу ≠ переоцінці ОЗ для цілей бухобліку. Відтак якщо ваша установа провела незалежну оцінку потенційного об’єкта продажу, це зовсім не привід переоцінювати його в обліку.

З цим розібралися. Але залишилося ще одне цілком закономірне питання: як же відобразити операцію з реалізації ОЗ у бухобліку? Аби відповісти на нього, розглянемо умовний приклад.

Приклад. Під час річної інвентаризації було виявлено нежитлову будівлю, яка протягом тривалого часу не використовується установою за призначенням. З огляду на це, комісією установи було прийнято рішення ініціювати її відчуження шляхом продажу на електронному аукціоні.

Згідно з даними бухобліку первісна вартість будівлі становить 480000 грн, сума нарахованого зносу — 441600 грн, відповідно балансова вартість будівлі — 38400 грн (480000 - 441600).

З метою встановлення обґрунтованої та об’єктивної стартової ціни продажу будівлі було проведено її незалежну оцінку. Відповідно до висновку про вартість майна будівлю оцінено в 110000 грн. Вартість послуг оцінки та рецензування звіту про оцінку майна становить 2500 грн.

Для отримання згоди на відчуження було підготовано і надано суб’єкту управління пакет документів (у тому числі належним чином погоджений висновок про вартість майна). Після одержання дозволу розміщено оголошення про проведення аукціону.

За результатами електронного аукціону з переможцем підписано протокол та договір купівлі-продажу. На виконання вимог чинного законодавства покупець перерахував вартість придбаного майна (за вирахуванням балансової вартості) до загального фонду відповідного бюджету. Грошові кошти у сумі 38400 грн було перераховано на рахунок бюджетної установи-продавця.

Окрім того, згідно з умовами договору покупець відшкодував витрати на проведення незалежної оцінки будівлі. Таким чином, грошові кошти у сумі 2500 грн надійшли на реєстраційний рахунок бюджетної установи.

Факт передачі майна покупцю засвідчено актом приймання-передачі ОЗ, складеного у двох примірниках.

До облікових регістрів зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для оплати послуги оцінювача

2313

7011

2500

2

2

Відображено витрати на проведення незалежної оцінки майна

8411

2117

2500

4

3

Перераховано кошти за послуги оцінювача

2117

2313

2500

2, 4

4

Списано з балансу установи:

суму накопиченого зносу реалізованої будівлі

1411

1013

441600

9

залишкову вартість будівлі

8411

1013

38400

9

5

Віднесеного до накопичених фінансових результатів первісну вартість реалізованої будівлі

5111

5512

480000

17

6

Надійшли кошти від покупця

(38400 грн + 2500 грн)

2313

2117

40900

2, 4

7

Нараховано заборгованість перед бюджетом*

2117

6312

38400

4, 6

8

Перераховано кошти, отримані від продажу будівлі, до загального фонду бюджету

6312

2313

38400

2, 6

9

Відображено відновлення касових видатків на суму відшкодування вартості послуг оцінювача

2117

8411

2500

4

* Отримання бюджетними установами надходжень від реалізації нерухомого майна не передбачено БКУ6. З огляду на це, такі кошти підлягають спрямуванню у дохід того бюджету, з якого фінансується відповідна установа, за кодом класифікації доходів 21080500 «Інші надходження».

6 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

 

Крот Юлія, експерт з фінансових питань

БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ ЛЮТИЙ, 2021/№ 5

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн