Інформація по темі "" | Публікації по тегу
24.01.17
437132 117
Друкувати
Обране

Новий План рахунків: переносимо залишки

Нарешті відбулося те, про що усі давно знали, але в глибині душі сподівалися на чергове відстрочення. Але ні! Цього разу запланований кілька років тому перехід на новий План рахунків у держсекторі все-таки стався. Але не поспішайте кричати: «Караул!». Нічого страшного не сталося. Пережили ж перехід на нові рахунки у 2000 році, і зараз з усім спокійно впораємося. Отже, починаємо.


Бюджетна бухгалтеріяАвтор : Гапоненко Людмила, заступник директора Департаменту податкової, митної політики і методології бухгалтерського обліку — начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України

 

Підготовка до перенесення залишків

Залишився позаду 2016 рік. Проведено інвентаризацію, у результаті якої виявлено фактичну наявність активів, перевірено повноту відображення зобов’язань, врегульовано усі розбіжності, зроблено остаточні обороти з віднесення на результати виконання кошторису отриманих впродовж року доходів і здійснених витрат, складено річну фінансову і бюджетну звітність.

Тепер саме час зайнятися переведенням бухгалтерського обліку на нові рейки. І передусім варто вивчити першоджерела, тобто нормативно-правові акти, які вводять нові підходи до відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку. Зокрема, це:

— План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 (далі — План рахунків);

— Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219* (далі — Порядок застосування Плану рахунків).

* Якщо міністерство (інший центральний орган виконавчої влади), до сфери діяльності якого належить ваша установа, визнає необхідним, воно може в межах своєї компетенції і згідно з галузевими особливостями розробити власні методичні рекомендації відносно порядку застосування Плану рахунків в установах, які йому підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Крім того, в допомогу розпорядникам бюджетних коштів Мінфін підготував Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, які затвердив наказом від 21.12.2016 р. № 1127 (далі — Методрекомендації, див. с. 12 цього номера).

Також Мінфіном підготовлено Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (див. лист від 30.12.2016 р. № 31-11420-06-5/37851 на с. 6 цього номера).

Зверніть увагу, що в Плані рахунків за десятковою системою наведено коди (номери) і найменування синтетичних рахунків і субрахунків. При цьому цифри в кодах означають наступне:

  • перша цифра балансового рахунку означає клас рахунків;
  • друга — номер синтетичного рахунку;
  • третя — ідентифікатор суб’єкта державного сектору*;

* Ця цифра змінюється залежно від виду суб’єкта держсектору:

1 — розпорядник бюджетних коштів;

2 — державний цільовий фонд;

3 — державний бюджет;

4 — місцеві бюджети;

5 — рахунки органів Казначейства.

У 2017 році актуальні тільки дві цифри ідентифікатора. Це:

— 1 — розпорядник бюджетних коштів;

— 2 — державний цільовий фонд.

— четверта — номер субрахунку (окрім позабалансових рахунків класу 0**).

** Позабалансові рахунки класу 9 «Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів» в 2017 році не застосовуються.

Після ґрунтовного вивчення цих документів ви повинні визначити перелік тих субрахунків бухгалтерського обліку, які потрібні вашій установі для відображення здійснюваних господарських операцій.

Особливістю цього переходу на новий План рахунків є те, що не усі старі рахунки повністю відповідають новим.

Так, деякі рахунки укрупнюються шляхом об’єднання декількох старих рахунків в один новий (наприклад, новий субрахунок 1017 «Тварини та багаторічні насадження» утворюється шляхом об’єднання частини залишків по старих субрахунках 107 «Робочі і продуктивні тварини» і 108 «Багаторічні насадження»; новий субрахунок 1118 «Інші необоротні матеріальні активи» утворюється шляхом об’єднання частини залишків по старих субрахунках 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття», 115 «Тимчасові нетитульні споруди», 118 «Матеріали тривалого використання для наукових цілей» тощо).

А є зворотна ситуація, коли старий субрахунок ділиться на декілька нових субрахунків (наприклад, залишки по рахунку 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» розподіляються на нові субрахунки 1512 «Медикаменти і перев’язувальні матеріали», 1513 «Будівельні матеріали», 1812 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» тощо).

Також важливе те, що з 2017 року отримані доходи і понесені витрати розпорядники бюджетних коштів повинні вести на більш деталізованому рівні. Про це ми детальніше розповімо в наших наступних консультаціях.

Увага! Суб’єкти держсектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків Плану рахунків.

Але мало того, що п. 2 Плану рахунків передбачена така можливість, настійно рекомендуємо нею скористатися і ввести аналітику до субрахунків. При цьому аналітичними параметрами можуть бути такі:

— загальний фонд (можна позначити цифрою «0»);

— спеціальний фонд по видах надходжень (можна позначити цифрами «1», «2» і т. д.).

Введення такої аналітики потрібне для більш точного відображення господарських операцій з урахуванням особливостей бюджетного законодавства і правильного розкриття інформації надалі при складанні фінансової і бюджетної звітності.

Перелік субрахунків у вигляді робочого плану субрахунків необхідно затвердити наказом (чи розпорядженням) про організацію бухгалтерського обліку.

При цьому щоб уникнути плутанини в облікових даних при консолідації в зведеній фінансовій і бюджетній звітності розпорядника вищого рівня, такий розпорядник повинен визначити єдині вимоги. Тобто, в ідеалі розпорядник бюджетних коштів вищого рівня для своїх нижчих може видати єдиний розпорядчий документ про застосування робочого плану рахунків.

Перенесення залишків здійснюється в міжзвітний період (звіт за 2016 рік вже складено, а наступний звітний період — I квартал 2017 року ще не настав) на підставі бухгалтерської довідки з додаванням таблиці відповідності субрахунків бухгалтерського обліку, які діють у 2016 і 2017 роках. 

Переведення залишків у бухгалтерській довідці відображається таким чином:

— дебетові залишки переносяться із зазначенням по кредиту старого номера рахунку і по дебету нового номера рахунку;

— кредитові залишки переносяться із зазначенням по дебету старого номера рахунку і по кредиту нового номера рахунку.

У результаті перенесення залишків по рахунках старі рахунки мають бути закриті і відкриті нові згідно з Планом рахунків станом на 1 січня 2017 року.

Важливо! Обов’язково перевірте дотримання балансу активів і пасивів після перенесення залишків по рахунках.

Переносимо залишки

Після того, як ви визначитеся з відповідністю старих і нових субрахунків, можна приступати до процедури перенесення залишків.

Далі розповімо, як це зробити розпорядникам бюджетних коштів (третя цифра в субрахунку — «1»), які мають рахунки в Казначействі. Державні цільові фонди при цьому використовують таку ж схему, тільки застосовують свої субрахунки (третя цифра в субрахунку — «2»).

Перенесення залишків грошових коштів

Передусім нагадаємо, що залишків грошових коштів загального фонду на рахунках бути не повинно. Пов’язано це з тим, що згідно зі ст. 57 БКУ не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду Казначейство України закриває усі рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків поточного бюджетного періоду і відкриття рахунків наступного бюджетного періоду визначений наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758.

Що стосується коштів на рахунках спеціального фонду, то тут ситуація інша. Так, у ст. 57 БКУ сказане про те, що на кінець бюджетного періоду Казначейство повинне зберегти залишки коштів на рахунках спецфонду бюджету і субвенцій зі спецфонду держбюджету на рахунках спецфонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. І тільки у разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спецфонду мають бути перераховані до загального фонду бюджету.

Таким чином, ті установи, у яких є залишки на рахунках спецфонду, повинні їх перенести на нові субрахунки.

Проте врахуйте, що Планом рахунків для обліку грошових коштів на рахунках у Казначействі передбачено всього три субрахунки:

— 2313 «Реєстраційні рахунки» (для обліку грошових коштів, які знаходяться на рахунках в органах Казначейства, що можуть бути використані для поточних операцій);

— 2314 «Інші рахунки в Казначействі» (для обліку інших надходжень грошових коштів, які знаходяться на рахунках в органах Казначейства, що не відображені на субрахунку 2313, зокрема, кошти для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпорядникові бюджетних коштів для подальшого їх розподілу і перерахування на реєстраційні рахунки);

— 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум» (для обліку коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням).

Тобто на реєстраційному рахунку 2313 тепер обліковуватимуться як кошти загального фонду, що раніше обліковувалися на субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки», так і кошти спецфонду, які до 2017 року обліковувалися на різних субрахунках, а саме на 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги», 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» і 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду».

На субрахунку 2314 тепер потрібно обліковувати кошти, рух яких раніше обліковувався на субрахунках 322 «Особові рахунки», 328 «Інші рахунки в казначействі».

А оскільки, як раніше, так і зараз, розпорядникам бюджетних коштів необхідно контролювати надходження і витрачання коштів по видах власних надходжень, до субрахунків 2313 і 2314 треба ввести відповідну аналітику, про що ми вже говорили вище.

Кореспонденція субрахунків при перенесенні залишків з рахунків спецфонду виглядає так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесення залишків з рахунків 323, 324, 326

2313

323, 324, 326

2

Перенесення залишків з рахунків 322, 328

2314

322, 328

3

Перенесення депозитних сум

2315

325

4

Перенесення залишку з рахунку 327

2814

327

Що стосується грошових коштів в касі установи, то на кінець року їх там бути не повинно, тобто залишок на субрахунках 301 «Каса в національній валюті», 302 «Каса в іноземній валюті» має дорівнювати нулю. Значить, і переносити на нові субрахунки 2211 і 2212, відповідно, нічого.

Якщо на балансі установи значаться грошові документи, то перенесення їх залишків здійснюється такими проводками:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесення залишку по рахунку 331

2213 «Грошові документи у національній валюті»

331

2

Перенесення залишку по рахунку 332

2214 «Грошові документи в іноземній валюті»

332

3

Перенесення залишку по рахунку 333

2215 «Грошові документи в дорозі в національній валюті»

333

4

Перенесення залишку по рахунку 334

2216 «Грошові документи в дорозі в іноземній валюті»

334

Перенесення залишків необоротних активів і запасів

Тут ніяких складнощів не повинно виникнути. Залишки по субрахунках старих класів 1 «Необоротні активи» і 2 «Запаси» необхідно перенести на відповідні субрахунки класу 1 «Нефінансові активи» нового Плану рахунків.

Проте, зверніть увагу, зокрема, на такі моменти.

1. З об’єктів, що обліковуються на субрахунках 101 «Земельні ділянки» і 103 «Будинки та споруди», необхідно виділити об’єкти, які обліковуватимуться на абсолютно новому субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість».

Що це за об’єкти? Для відповіді на це запитання потрібно заглянути в НП(С)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629 (ср. 031233400), яке набуло чинності 01.01.2017 р. Згідно з цим документом інвестиційною нерухомістю вважаються земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримуваній з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

Тому якщо на балансі вашої установи є активи, що відповідають цьому визначенню, їх вартість необхідно виділити і перенести на субрахунок 1010. До нього необхідно ввести аналітичні рахунки з тим, щоб розмежувати облік об’єктів, що обліковуються на ньому: землі, будинки, споруди.

Оскільки на такі об’єкти був нарахований знос, то його теж потрібно виділити із загальної суми зносу, що обліковується на субрахунку 131 «Знос основних засобів» і перенести на спеціальний субрахунок 1414 «Знос інвестиційної нерухомості». До цього субрахунку також потрібна аналітика.

Бухгалтерські проводки при цьому виглядають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено вартість об’єктів інвестиційної нерухомості

1010

101, 103

2

Перенесено суму нарахованого зносу на об’єкти інвестиційної нерухомості

131

1414

2. Зверніть увагу на особливості застосування субрахунків рахунку 17 «Біологічні активи» Плану рахунків при перенесенні залишків.

На сьогодні Мінфіном розроблено проект наказу «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи».

Це положення (стандарт) буде визначати методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю (класифікацію, визнання, оцінку), і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.

Зважаючи на викладене, при перенесенні залишків субрахунки 1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» та 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» Плану рахунків не застосовуються.

Активи, які переносяться на субрахунок 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва», в бухгалтерському обліку відображаються відповідно до вимог НП(С)БОДС 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

3. З перенесенням залишків запасів теж треба бути уважними. Переносити слід кожну одиницю, оскільки не усі старі субрахунки точно відповідають новим.

Наприклад, на субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» треба перенести як матеріальні цінності, що обліковуються на субрахунках 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення», так і частину матеріальних цінностей, що обліковуються на субрахунках 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» і 237 «Матеріали в дорозі».

До того ж цінності з рахунку 234 залежно від їх виду треба перерозподілити, окрім субрахунку 1812, також і на субрахунки 1512 «Медикаменти і перев’язувальні засоби» і 1513 «Будівельні матеріали».

А нового субрахунку, аналогічного субрахунку 237 «Матеріали в дорозі», в діючому Плані рахунківнемає. Тому, якщо у вас на цьому субрахунку обліковувалися якісь цінності, їх потрібно перерозподілити залежно від їх виду на субрахунки рахунку 151 «Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів», субрахунки 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» і 1816 «Інші нефінансові активи».

Наведемо кореспонденцію субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено вартість об’єктів основних засобів:

1.1

земельних ділянок (окрім інвестиційної нерухомості)

1011

101

1.2

капітальних витрат на поліпшення земель

1012

102

1.3

будівель і споруд (окрім інвестиційної нерухомості)

1013

103

1.4

машин та обладнання

1014

104

1.5

транспортних засобів

1015

105

1.6

інструментів, приладів і інвентарю

1016

106

1.7

робочих і продуктивних тварин

1017

107

1.8

багаторічних насаджень

1017

108

1.9

інших основних засобів

1018

109

2

Перенесено вартість об’єктів інших необоротних матеріальних активів:

2.1

музейних цінностей, експонатів зоопарків, виставок

1111

111

2.2

бібліотечних фондів

1112

112

2.3

малоцінних необоротних матеріальних активів

1113

113

2.4

білизни, постільних речей, одягу і взуття (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1114, 1118

114

2.5

тимчасових нетитульних споруд

1118

115

2.6

природних ресурсів

1117

116

2.7

інвентарної тари

1115

117

2.8

матеріалів тривалого використання для наукових цілей

1118

118

2.9

необоротних матеріальних активів спеціального призначення

1116

119

3

Перенесено вартість об’єктів нематеріальних активів:

3.1

авторського та суміжних з ним прав

1211

121

3.2

інших нематеріальних активів (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1212, 1213, 1214, 1215, 1216

122

4

Перенесено суму фонду в необоротних активах на субрахунок обліку внесеного капіталу

401

5111

5

Перенесено суму нарахованого зносу:

5.1

об’єктів основних засобів (окрім зносу інвестиційної нерухомості)

131

1411

5.2

інших необоротних матеріальних активів

132

1412

5.3

нематеріальних активів

133

1413

6

Перенесено суму незавершених капітальних інвестицій в:

   

6.1

основні засоби

1311

141

6.2

інші необоротні матеріальні активи

1312

142

6.3

нематеріальні активи

1313

143

6.4

перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування

402

5411

7

Перенесено вартість виробничих запасів:

7.1

сировини і матеріалів

1517

201

7.2

обладнання, конструкцій і деталей до установки

1513

202

7.3

спецобладнання для науково-дослідних робіт

1518

203

7.4

будівельних матеріалів (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1513, 1517

204

7.5

інших виробничих запасів

1518

205

8

Перенесено вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів:

8.1

що знаходяться на складі

1812

221

8.2

спеціального призначення

1812

222

8.3

суму фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах віднесено на накопичені фінансові результати виконання кошторису

411

5512

9

Перенесено вартість матеріалів і продуктів харчування:

9.1

матеріалів для навчальних, наукових та інших цілей

1816

231

9.2

продуктів харчування

1511

232

9.3

медикаментів і перев’язувальних засобів

1512

233

9.4

господарських матеріалів і канцелярського приладдя (розподілити на субрахунки по видах таких активів)

1812, 1512, 1513

234

9.5

палива, горючих і мастильних матеріалів

1514

235

9.6

тари

1516

236

9.7

матеріалів в дорозі (розподілити на субрахунки по видах матеріалів)

1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1812, 1816

237

9.8

запчастин до транспортних засобів, машин і обладнання

1515

238

9.9

інших матеріалів (розподілити на субрахунки по видах матеріалів)

1517, 1518

239

10

Перенесено залишки виробів виробничих (навчальних) майстерень

1811

241

11

Перенесено залишки продукції підсобних (навчальних) сільських господарств (отримано рослинну, тваринну продукцію, призначену для продажу або споживання)

1811

251

12

Перенесено залишки запасів для розподілу, передачі, продажу

1815

261

13

Перенесено залишки державних матеріальних резервів і запасів

1814

262

Перенесення дебіторської заборгованості

Усі бюджетники чудово знають про те, що дебіторська заборгованість — це погано. Авансування бюджетними грошима не вітається бюджетним законодавством.

Так, п. 1 ст. 49 БКУ свідчить: розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов узятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату і дає доручення на здійснення платежу органу Казначейства, якщо інше не передбачене бюджетним законодавством.

Передоплата дозволена у випадках, передбачених постановою КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117.

Якщо у вашої установи на 1 січня 2017 року така заборгованість є, її треба перенести на нові рахунки.

Увага! Планом рахунків передбачено більш детальний розподіл дебіторської заборгованості.

Наприклад, залишки по такому популярному субрахунку, як 364 «Розрахунки з іншими дебіторами», доведеться розбити на три нових:

— 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги»;

— 2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»;

— 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Для цього треба проаналізувати кожну суму по кожному дебітору і вже потім прийняти рішення, на який субрахунок її переносити.

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено залишки по рахунку розрахунків із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

2111

351

2

Перенесено залишки по рахунках розрахунків з різними дебіторами:

2.1

в порядку планових платежів

2111, 2113

361

2.2

з підзвітними особами

2116

362

2.3

з відшкодування заподіяних збитків

2115

363

2.4

з іншими дебіторами

2111, 2113, 2117

364

2.5

з державними цільовими фондами

2114

365

2.6

зі спільної діяльності

2118

366

Перенесення кредиторської заборгованості

Коли у бюджетної установи на кінець року є борги — це теж не похвально. Але життя вносить свої корективи, і вони все ж можуть бути. Головне, щоб усе було в межах кошторису. Пам’ятайте — узяття бюджетних зобов’язань без наявності бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БКУ або законом про держбюджет (рішенням про місцевий бюджет), є бюджетним правопорушенням. Про це сказано в ст. 48 БКУ.

При перенесенні залишків по рахунках обліку зобов’язань зверніть увагу на такий момент: залежно від сальдо деяких рахунків, перенесення залишків може здійснюватися в дебет відповідного субрахунку класу 2 «Фінансові активи» або ж в кредит одного з субрахунків класу 6 «Зобов’язання». Це стосується таких субрахунків, як:

— 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» (залишок може потрапити або в дебет субрахунку 2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» або в кредит субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»);

— 642 «Інші розрахунки з бюджетом» (залишок може потрапити або в дебет субрахунку 2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» або в кредит субрахунку 6312 «Інші розрахунки з бюджетом»);

— 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом» і 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом» (залишки по цих субрахунках можуть потрапити або в дебет субрахунку 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» або в кредит субрахунку 6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»).

Кредиторську заборгованість переносимо на нові субрахунки такими проводками:

1

2

3

4

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено залишки по рахунках розрахунків за виконані роботи:

1.1

з постачальниками та підрядниками

631

6211

1.2

з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки

632

6213

1.3

із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

633

6212

1.4

із замовниками за науково-дослідні роботи

634

6213

1.5

із залученими співвиконавцями для виконання робіт

635

6211

2

Перенесено залишки за розрахунками із податків і зборів до бюджету

641

6311

2110

641

3

Перенесено залишки за іншими розрахунками з бюджетом

642

6312

2110

642

4

Перенесено залишки за розрахунками із страхування:

4.1

із загальнообов’язкового державного соцстрахування

651

6313

4.2

із соцстрахування

652

6416

4.3

з інших видів страхування

654

6416

5

Перенесено залишки за розрахунками з оплати праці:

   

5.1

із зарплати

661

6511

5.2

зі стипендій

662

6512

5.3

з працівниками за товари, продані в кредит

663

6513

5.4

з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

664

6514

5.5

з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням

665

6515

5.6

з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських внесків

666

6516

5.7

з працівниками за позиками банків

667

6517

5.8

за виконавчими документами та іншими утриманнями

668

6518

5.9

за іншими розрахунками за виконані роботи

669

6519

6

Перенесено залишки за розрахунками за іншими операціями і кредиторами:

6.1

з депонентами

671

6412

6.2

за депозитними сумами

672

6413

6.3

за спеціальними видами платежів

674

6414

6.4

з іншими кредиторами (розподілити залишок по видах кредиторів)

675

6415, 6211

6.5

за зобов’язаннями зі спільної діяльності

676

6417

7

Перенесено залишки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним і спеціальним фондами

683, 684

6611

2711

683, 684

Доходи, витрати, результати виконання кошторису

У цьому питанні треба врахувати важливий момент: баланс за 2016 рік складено, тобто сальдо субрахунків доходів (701, 702, 711, 712, 713, 714, 715, 741) і витрат (801, 802, 811, 812, 813, 831) дорівнює нулю. Усе тому, що перед складанням річної звітності у кінці 2016 року усі доходи і фактичні витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, остаточними оборотами були списані на результат виконання кошторису за звітний рік.

Виняток — субрахунки обліку доходів і витрат майбутніх періодів (716 і 851 відповідно) і обліку виробничих витрат із незавершеного виробництва, що обліковуються на рахунку 82 «Виробничі витрати». На цих субрахунках на кінець року можуть бути залишки, які і треба перенести на нові субрахунки.

Окрім цього, на новий субрахунок 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» треба перенести накопичені результати виконання кошторису, які обліковуються на субрахунках 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом» і 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом». При цьому пам’ятайте про необхідність ведення аналітичного обліку по фондах кошторису (загальному і спеціальному). Це означає, що до субрахунку 5512 треба ввести аналітичні рахунки.

Покажемо це в таблиці:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено накопичені результати виконання кошторису

431, 432

5512

2

Закрито рахунок доходів майбутніх періодів

716

6911

3

Закрито рахунок витрат майбутніх періодів

2911

851

4

Закрито рахунки обліку виробничих витрат (виробничі витрати необхідно розподілити на субрахунки обліку витрат на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) і витрат на продаж активів (субрахунки рахунків 811 і 821 відповідно) залежно від економічної суті витрат)

8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8211, 8212, 8411

821, 822, 823, 824, 825, 826

Позабалансові рахунки

Залишки по позабалансових рахунках також підлягають перенесенню на нові рахунки. Таке перенесення здійснюється такими записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Перенесено залишки по рахунку 01 «Орендовані необоротні активи»:

1.1

орендованих основних засобів

011

01

1.2

орендованих нематеріальних активів

013

01

2

Перенесено залишки активів на відповідальному зберіганні

021

02

3

Перенесено залишки непередбачених активів

041

041

4

Перенесено залишки непередбачених зобов’язань

053

042

5

Перенесено залишки гарантій та забезпечень

051

05

6

Перенесено залишки переданих (виданих) активів відповідно до законодавства

091

06

7

Перенесено залишки списаної дебіторської заборгованості

071

071

8

Перенесено залишки невідшкодованих недостач і втрат від псування цінностей

073

072

9

Перенесено залишки бланків документів суворої звітності

081

08

На сьогодні усе. Сподіваємося, ця стаття допоможе вам легко впоратися з перенесенням залишків на нові рахунки.

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(117)
Zmses
24.01.2017
Дякую! Змістовна стаття, яка нам всім дуже допоможе!
Анна
24.01.2017
А інвентарні номери треба по-новому присвоювати?Чи потрібно робити заміну інвентарних карток на нові для необоротних активів?
Алла Анна
24.01.2017
на протяжении всего нахождения основного средства в бюджетном учреждении данный номер не меняется. Причем и после ликвидации этого объекта в течение трех лет данный номер нельзя использовать. Изменение номеров может быть проведено в тех случаях, когда выявлено, что объекты ошибочно отражаются не в той группе основных средств, в которую они должны быть включены по своему техникопроизводственному назначению, а также в случаях неправильной нумерации.
Євген Алла
24.01.2017
У Мінфіна інше бачення! :(
Алла Євген
24.01.2017
Что означает другое видение?
Татьяна Євген
24.01.2017
А где прочитать видение Минфина по этому поводу?
Євген Татьяна
24.01.2017
Скоро будуть опубліковані роз'яснення МФУ з цього приводу і там буде написано, що треба змінювати інвентарні номери!
Дарья Євген
30.01.2017
Евгений, к Вам Большая просьба!!!!! Если Вам не трудно, не могли бы Вы выложить эти "роз'яснення МФУ з цього приводу" или ссылку на них. Конечно, когда Вам будет об этом известно. Очень сильно интересует данный вопрос (думаю не только меня). Боюсь пропустить или не найти эти разъяснения. Заранее спасибо.
Анна Татьяна
24.01.2017
Якщо розібратися, що таке інвентарний номер (субрахунок+группа+порядковий номер), то виходить, що потрібно змінювати, адже рахунки змінилися...Чи я не права? І чи потрібно відкривати нові картки на ОЗ, бо відтепер у картку потрібно заносисити і амортизацію, і ліквідаційну вартість...цікаво.
Ірина Анна
06.02.2017
нові інвентарні номера
Татьяна Анна
24.01.2017
Перші три знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, четвертий - підгрупу, всі інші знаки - порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих груп основних засобів, для яких не виділені підгрупи, четвертий знак може позначатися нулем. Это из Методрекомендаций. А в новом плане счетов субсчет 4 цыфры, групп нет. Соответственно МФУ должны дать консультации по формированию нового номера.
Анна Татьяна
24.01.2017
А де ви бачили у старому плану рахунків підгрупи?
Євген Анна
24.01.2017
Так, треба по новому присвоювати :((
ксенія Євген
24.01.2017
і що..це все вручну прийдеться робити???? чи як?????
Євген ксенія
24.01.2017
автоматично їх ніхто не змінить :)))
www
24.01.2017
Нарешті майже все розставлено по поличках
Лера
24.01.2017
Тоже интересно, почему надо менять инв.номера. Законы обратной силы не имеют. Или где то про инв. номера сказано?
Анна Лера
24.01.2017
Якщо розібратися, що таке інвентарний номер (субрахунок+группа+порядковий номер), то виходить, що потрібно змінювати, адже рахунки змінилися...Чи я не права? І чи потрібно відкривати нові картки на ОЗ, бо відтепер у картку потрібно заносисити і амортизацію, і ліквідаційну вартість...цікаво.
Євген Анна
24.01.2017
особисто я вважаю якщо вже змінювати інвномери, то і картки вже нові заводити, і старі картки зберігати разом з новими!
Ольга Євген
09.02.2017
Так інвентарні картки в державному секторі нові
Анна Євген
24.01.2017
Я теж так вважаю)
Анастасія
24.01.2017
Для місцевого бюдту також треба змінювати план рахунків, чи тільки для державного?
марина
24.01.2017
Скажите, а как можно объединить рахунок 411 и рахунок 432 в один 5512. То фонды, а то финансовый результат? Как можно объединить 234 и 221, если 221 завязуеться з фондами 411, а 234 это залишки по материалам?
Виктория марина
25.01.2017
Поэтому теперь и можно 234 разделить на 221 и строительные материалы, потому что теперь фонды и результаты на одном счете, посмотрите рекомендации по переноске счетов.
Ольга Виктория
30.01.2017
Виктория, вы говорите, то что все и так и знают. Какую проводку делать при списании бывшего 221 счета? все пишут одно и тоже.. а реальных рекомендаций нет!
Світлана Ольга
12.02.2017
При перенесенні залишків дт 1812 кт221; дт411 кт5512. Списання по новому плану рахунків дт8013 кт1812
Катя Світлана
29.03.2017
Списання по новому плану рахунків Дт8013 Кт 1812 Загальний фонд Дт8113 Кт 1812 Спеціальний фонд
Світлана Ольга
12.02.2017
пункт 8.1 та п.8,3 таблиці зверху
Тетяна марина
25.01.2017
Подивіться уважно типову кореспонденцію, для субрахунку 221 (1812) фондів субрахунок 411 не передбачено. МШП субрахунок 1812 буде відноситься на фактичні видатки при передачі в експлуатацію.
марина
25.01.2017
Аллє, на кінець року у нас є залишки по матеріалам і по фондам, яки мають переноситися на початок без змін. Як ви зробитє на казначейство ув'язку за 1 квартал 2017 року? воно буде рвати
darunok марина
26.01.2017
Марина, в бюджетной бухгалтерии №3 от 23.01.17 было прописано: необходимо провести трансформацию отчетности, т.е. перейти от формы №1 Баланс к форме №1дс Баланс. И получится всё великолепно.
Наталія
25.01.2017
Скажіть, як по нових рахунках проводити списання і оприбуткування основних засобів ? які провдки писати ? 401 переносимо на 5111 ( залишкова вартість ) а по ти повій кореспонденції на 5111 оприбутковують первісну і принарахуванні зносу вона не зменшується. Допоможіть хто з цим розібрався ?
Світлана Наталія
12.02.2017
Наталя, у мене виникло майже таке ж питання. Питання більше до тих, кто розробляв методику перенесення залишків. На сьогодні получається, що на 5111рах. ОЗ придбані до 2017р.будуть по залишковій вартості, а придбані з 2017р. будуть по первинні вартості, що викличе багато непорозумінь. Думаю тут щось упустили і будуть додаткові роз"яснення.
Юля
25.01.2017
Добрый день! скажите, какой теперь счет " Тварини на вирощуванні і відгодівлі" ?( по старому это 211 и 212)
Наталія Юля
25.01.2017
1714 "Поточні біологічні активи тваринництва"
Марина
26.01.2017
Теперь получается, что нужно вести учет бывшего 221 вместе с частью 234 на новом 1812. Если я правильно поняла, то 411 стал 5512. И больше нет привязки 411=221. Таким образом при списании бывшего 221 нужно пользоваться типовой проводкой Дебет 8013 - Кредит 1812??? а не Дебет 1812 - Кредит 5512
Юрко
26.01.2017
Как можно безболезненно провести данные операции в программах "Парус" и 1-С ? Всё вручную переносить и отражать в учёте?
Альона Юрко
21.02.2017
В 1С теж розроблений механізм переносу залишків на Новий план рахунків
darunok Юрко
26.01.2017
Мы позвонили на Парус. Они сказали, что для переброски на новые счета у них всё готово. Подготовить для них информацию: какие счета куда будем перебрасывать. Они придут и всё сделают.
Світлана darunok
12.02.2017
Ви повинні проводками закрити старі рахунки і все відобразити в меморіальному ордері та головній книзі. Парусники цього не роблять тому робіть вручну щоб не мати проблем.
Юрко darunok
26.01.2017
Каждую проводку? По каждому счёту? Насколько я знаю у них есть механизм плавного перехода через импорт нового плана счетов, но проводки в учёте от этого не появятся
Инна
26.01.2017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0015-17
Катя
27.01.2017
помогите пожалуйста!!!!!! как оприходовать безвозмездно получены компьютера (проводки)
Тетяна Катя
30.01.2017
Віддповідно до типової кореспонденції (Наказ МФУ 1219 від 29..12.2015) п.1.16 Д-т 10,11, К-т 2117 п.5.5 Д-т 2313, К-т 7511 п.5.6 Д-т 2117, К-т 2313 (Це для безоплатно отриманих ОЗ, крім внутрішнього переміщення в межах органу..)
Наталья Тетяна
31.01.2017
подскажите пожалуйста а какая проводка на увеличение фондов, я не нашла?
Світлана Наталья
12.02.2017
якщо ви маєте на увазі введення в експлуатацію ОЗ, то друга проводка дт 5411 кт5111
катя Тетяна
30.01.2017
огромнейшее спасибо
Виктория
27.01.2017
Подскажите сколько должно быть цифр в инвентарном номере?
Гена
29.01.2017
Мы разработчики ПО "Финансы без проблем" просто натягиваем маску на старый план счетов, чтобы отчетные формы были с новыми номерами, а проводки оставляем старыми, пока мы не убедимся что новая методология жизнеспособна и не разваливает учет. Я предлагаю всем списать ОС по новому .Бухгалтера берутся за голову. Стих мой. Ты трансформируеш свой баланс. Укр яз Я думав ,що сьогодні буде шанс Відкрити у коханні свої карти, Але ти трансформуєш свій баланс, Бо хтось змінив бухгалтерськи стандарти. У всіх довготривалі вихідні. Вони танцюють в колі близ ялинки І з ними дуже хочеться мені Відчути смак горілочки і шинки, Але вже три години під вікном, Втомившись на січневому морозі, Тебе чакаю з тортом і вином, Бо ти баланс свій вивести не взмозі. Я впертий у досягненні мети, І треба, щоб не мерзли мої квіти, На курси бухгалтерії піти, А потім вдвох робити твої звіти.
Надія Гена
31.01.2017
Гена, Ви ГЕНІЙ!!! Побільше б таких чоловіків у нашу бухгалтерську "секту". А ще б хотілось щоб тим "мудрим трансформаторам", які проводять ці дикі зміни Бог дав розуму і вони , якщо не допомагають нам, то щоб і не заважали, а краще свої зусилля направили на зміцнення економіки, а не зміну рахунків. А тож виходить "Гайда, з голим задом, на світовий рівень!"
Гена Надія
01.02.2017
Я разработчик ПО для бюджета. У нас бухгалтера - женщины работают по 2 часа, а остальное время пьют кофе и достают косметички. Я говорю своим готовьтесь брать краску и переписывать все инвентарные номера. Но как переписывать? Замазывать старые или рисовать через дробь? С другой стороны правила составления инвентарного номера регламентированы инструкцией, которой пока нет для нового плана. Я вот думаю вообще оставить старый учет, только сменить номера счетов и вести на 8-м классе, для галочки, зарплату и амортизацию , суммы на которых просто прогонять транзитом через дебет и кредит одновременно. Кстати у нас есть одна организация, которая не меняла учет с 2002 года , не вводя никаких 50% износиков на полотенца и калькуляторы. Это говорит о тос что все дебильные накрутки в учете это чистая коррупция для объемов работ разработчикам ПО и типографий
ГЕна Надія
01.02.2017
Вот , вот мы с нетерпением ждем международного инвестора, который придет в наше захудалое бюджетное учреждение и попросит наш учет с понятными ему международными проводками. _Бухгалтер по материалам__ Страшно заниматься черным налом - Можно так дойти и до тюрьмы. Лучше на учет по матерьялам Сяду в бухгалтерии кумы. Буду проводить там накладные, Что приходят от поставщиков. Карточки активов, как родные Смотрят на меня со всех боков. Я составлю ведомость к раздаче - Картридж и в котельную мазут. Все хотят дружить со мной иначе Листика на ксерокс не найдут Тортик мне принес начальник склада, А завхоз цветы за дырокол. ГСМ-щик плитку шоколада - Я от счастья падаю на пол.
Антоніна
31.01.2017
Які бухгалтерські проведення при нарахуванні підзвітним особам за відрядження по авансовому звіту?
люда Антоніна
01.02.2017
Дт 8411 Кт 2116
Антоніна люда
02.02.2017
Розібралась: Дт 8013(заг фонд) Кт 2116
Ольга
01.02.2017
Доброї ночі колеги. рахунок 104 я перенесла на такі рахунки: 1014/0 придбані ОЗ за рах.коштів загального (ф 2м) 1014/1 за рахунок спец.фонду як плата за послуги; (ф№4.1м) 1014/2 за рахунок інших джерел власних надходжень; (ф№4.2) 1014/3 за рахунок інших надходжень спец.фонду (ф№4.3) а знос із 131 рахунку відповідно 1411/0 1411/1 1411/2 1411/3 Чи вірно я зробила?
Світлана Ольга
12.02.2017
а 401 перенесли на 5111
оля
02.02.2017
Чому з 234 рахунка переносяться залишки на 1812, а не на 1518?
Тетяна
02.02.2017
Які бухгалтерські проведення при нарахуванні підзвітним особам за відрядження по авансовому звіту? Дт 8411 Кт 2116 А чому не Дт 8013 Кт 2116?
Діана Тетяна
03.02.2017
Тому що внесли поправки вже до нового плану рахунків, З розшифровки 8013 забради слова "витрати на відрядження" і внесли їх до 8411. Одне не зрозуміло, як розрізняти 8411 для старих 801 і 811...
оля
02.02.2017
?????????????????????????????????????????????? відреагуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Світлана оля
12.02.2017
234 розбиваєте на три рахунки 1812, 1512, 1513. На 1518 відносите списане майно, металобрухт... Все,що не стосується будівельних матеріалів та медикаментів кидайте на 1812.
ольга
02.02.2017
скажіть будь ласка а інвентарні номера присвоювати згіно надходжень на очи 1,2,3 наведіть конкретні приклади
марія
03.02.2017
чому ніхто недає відповіді
Світлана марія
12.02.2017
повторіть питання
Анна
03.02.2017
Підскажіть до якого МО віднести бухгалтерську довідку по перененсенню залишків у звязку з новим планом рахунків
Світлана Анна
12.02.2017
Створюється окремий м/о 17
Зоя
06.02.2017
Є залишок Дт 221( МШП в експлуатіції)-345274,61 та Кт 411(Фонд у МШП) - 345274,61. Якщо по-новому 411 віднести на 5512,то куди тоді списувати те шо числиться на 221 ? Залишки вже ж відносилися на затрати. І що тепер одним махом все списати?
Світлана Зоя
12.02.2017
Перенесення робимо подвійною проводкою Дт 1812 Кт221 345274,61; Дт411 Кт5512 345274,61. Ви віднесли 411 на фінансовий результат 5512, якби відновили видатки які в минулому цей результат зменшували. а далі при списанні знову віднесете на видатки , що при закритті року зменшить фінансовий результат.
Сергій Світлана
03.04.2017
То куди його вписувати в балансі?
Людмила
06.02.2017
Мене також дуже цікавить питання щодо списання старого 221 "по новому "
Олександр
08.02.2017
Хто знає, чому в новому плані рахунків згідно наказу Мінфіну 1203 у розділі клас1. нефінансові активи ("Основні засоби" , НМА, знос та ін) зазначено тільки для двох ідентифіакторів: 1-розпорядників коштів та 2-державних цільових фондів? В той же час в інших перелічені всі ідентифікатори! Виходить, якщо я правильно розумію, то для ідентифікатора 4-місцеві бюджети потрібно самому розробляти та вводити номера рахунків які відносяться до класу основні засоби в робочий план чи тільки використовувати ідентифіатори, які затверджені наказом? Наприклад,бух.рахунок "машини та обладнання" в моєму випадку буде 1044 чи користуватися запропонованим наказом під розпорядника коштів під номером 1014?
Тетяна Олександр
01.03.2017
Теж цікавить це питання. "У 2017 році актуальні тільки дві цифри ідентифікатора" В цьому контексті є незрозумілим значення слова "актуальні"
Наталія
08.02.2017
Скажіть будьласка, не як не вїду, я раніше списувала фактичні видатки на 801 рахунок, куди тепер? окремо на опрлату праці і т.д.??? Допоможіть!!!!! Бо я вже не можу:(
Катерина Наталія
10.02.2017
Окремо списуєте заробітну плату на 8011, єсв - на 8012 та всі інші видатки на 8013.
Олена Катерина
15.02.2017
чому ЄСВ на 8012? я всю зп з нарахуваннями на 8011 а всі інші видатки на 8013 і відрядження теж...чи правильно я роблю?
Инна
08.02.2017
Для місцевого бюджету також треба змінювати план рахунків, чи тільки для державного?
Маша
10.02.2017
«Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу 23.12.2016 № 1135 не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.». як це розуміти може нам цього року і не потрібно користуватися новим планом рахунків для місцевого бюджету?????
Наталія Маша
14.02.2017
Потрібно. Це стосується сугубо казначейської служби!!!
Ірина
15.02.2017
Чому ми повинні розбивати рах.234 на 1512-медикаменти,1513-будівельні м. і 1812-малоценка на складі. а в мене в користуванні в дитячому садочку? А можна їх перенести на 1113 та 1114 ?
Галина
16.02.2017
На який рахунок списувати доброчинну допомогу .Раніше списували на 712 рах.
Галина
16.02.2017
ОЙ, помилка списували доброчинну на 812 рах .Вже голова закрутилась
Лора
16.02.2017
А як тепер на фактичні видатки будуть списуватись земельний податок, екоподаток. І вони вважаются видатками за обмінними операціями чи видатками за необмінними операціями?
Маша
17.02.2017
Готівкове обслуговування списувати на 8013 чи на 8511 підскажіть????
оксана
17.02.2017
Напишіть,будьте добрі ,кореспонденцію рахунків до операції : Перераховано кошти розпоряднику нижчого рівня Кт2314 а дебет ?*
Наталія
18.02.2017
я так і не розумію звичайні канцтовари( папір, ручки) на який рахунок ставвити
Людмила Наталія
23.03.2017
рах 1812
Наташа
20.02.2017
Підкажіть будь ласка, які зробити проводки доходи міського(сільського) бюджету, раньше було Дт 327 Кт 731 а зараз як?
Наталя
23.02.2017
Хочу подякувати за статтю, яка дуже допомогла в роботі. Спасибі Вам!
Марія
10.03.2017
дуже класно !!! велике людське спасибі !!!
марія
10.03.2017
на який рахунок поставити катридж на 1113 чи 1812 дайте відповідь
Оля
13.03.2017
Підкажіть будь-ласка чи потрібно наказом оформляти перенесення залишків з старих рахунків на нові, і як правильно це зробити
Люба
13.03.2017
Старий рахунок 731 ( Доходи міського бюджету) яким тепер замінити?
Маша Люба
13.03.2017
Люба, я теж чекаю відповіді на таке заитатння
Маша Люба
13.03.2017
Дайте відповідь
Людмила 66
16.03.2017
Добрий день, а підкажіть як у головній відобразити перенесення рахунків(старі на нові), - це в січні місяці по м/о 17 ми закриваємо старі, в вносимо нові рахунки і головна за січень буде дліннюща із старими і новими рахунками, чи зразу сальдо на 01.01.2017 року ставимо по новим рахункам?
Ольга Людмила 66
23.03.2017
Да правильно: в січні місяці по м/о 17 ми закриваємо старі, в вносимо нові рахунки і головна за січень буде дліннюща із старими і новими рахунками
Оксана
23.03.2017
Доброго дня !Підскажіть!!!!!!!!!! Організація перерахувала кошти за природний газ -це дебіторська заборгованість на початок року, які будуть бух. проводки?
Оксана
27.03.2017
Який НОВИЙ рахунок 431 та 432.Дайте будь ласка відповідь!
cfif Оксана
27.03.2017
431-5512......432-5512; введено ще новий 5511,який напевно буде визначатись щоквартально
Оксана
29.03.2017
Будь ласка, підскажіть новий рахунок 364,2!
Оксана
29.03.2017
364,1
наталья
29.03.2017
Допоможіть присвоїти інвентаризаційні номери на рахунок 1513,1812.
Наташа наталья
31.03.2017
Які інвентарні номери можуть бути для ТМЦ?????ЧИТАЙТЕ СТАНДАРТИ БО перш ніж питати дурниці
Катя
30.03.2017
Будь ласка, підкажіть як за новим планом рахунків збільшити вартість підручників рах 1112 раніше ставила Дт 141 Кт675 сума інші записи Дт402 Кт401 сума Дт112 Кт.141сума Дт401 Кт.132 сума 50% Як правильно ставити тепер? Допоможіть будь ласка
муся
03.04.2017
я взагалі не розумію як правильно вести бухоблік та мписання
Людмила
05.04.2017
Підкажіть будьласка які проводки робити в сільській раді : 1) при обліку доходів на котловий рахунок 2) при перерахуванні із котлового на реєстраційний рахунок
Оксана
06.04.2017
Будь ласка, підскажіть новий рахунок 364,2 - 364,1!!!
Богдан
06.04.2017
Підскажіть будь ласка проводки для списання основнмх наприклад 1113 рах…
Наталія
06.04.2017
Мене також це цікавить???
Вячеслав
08.04.2017
Народ! Куда в балансе перенести износ по іншим необоротним матеріальним активам или что в балансе их записать по остаточной стоимости? Как то рука не поднимается.
Анна
25.04.2017
Підскажіть, люди добрі, які проводки при перенесенні з 1812 на 1113 рахунок, буду дюже вдячна.
Оля
29.05.2017
Якщо по рахунку 1113 раніше були 6 і 7 підгрупа, а зараз у переліку все разом, то потрібно продовжувати підгрупи з 6 і 7, чи замість підгруп ставити 0?
Сергій
19.06.2017
Підскажіть будь ласка, як оприбуткувати трофейне майно. Кореспонденція субрахунків
катя
11.07.2017
Підскажіть будь ласка, як правильно перенести залишки по послугах рах.6852 по одному контрагенту на картку іншого контрагента,якщо відбулася зміна назви підприємства,код ЄДРПОУ той самий.Дякую.
Ксю
08.12.2017
медикаменти по рах 233 списуємо на дт 1512 , вірно ?
scott
17.03.2018
Спасибі панові Скотт, я, нарешті, посміхаюсь знову, тому що він дає мені позику в євро 77 000 і два моїх колег також отримали позику без будь-яких труднощі з відсотковою ставкою 2% на рік. Я раджу тобі, що ти Не треба більше займатися бізнесом з невірними людьми, чи хочете ви взяти позику проект або будь-яка інша потреба. Я роблю це оголошення, тому що містер Скотт даючи мені цю позику, мені дуже багато допомогла. І я отримав його через мого друга. зустріла цього чесного і щедрого джентльмена. Ви можете написати йому, і він хоче працюйте на своє задоволення. Ось його електронна пошта: scottmark181@gmail.com або +2348118829618
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн