Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.01.21
10479 1
Друкувати
Обране

Об’єкти благоустрою на балансі ОМС: норма чи дивина

На території будь-якого населеного пункту розміщені та функціонують численні об’єкти благоустрою, як-то: парки (разом із зеленими насадженнями, огорожами, альтанками, фонтанами тощо), сквери, пам’ятники, майдани і площі. І звісно ж, скрізь є дороги, вулиці, провулки, пішохідні доріжки, автобусні зупинки, стоянки тощо.


Крот Юлія, експерт з фінансових питань
БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ ВЕРЕСЕНЬ, 2020/№ 35
 
 
Всі ці об’єкти перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. Проте далеко не завжди вони передані баланс та закріплені на праві господарського відання за конкретними КП1. Особливо така ситуація характерна для сіл та невеличких селищ.

1 КП — комунальне підприємство.

Тож закономірно постають запитання щодо порядку обліку цих об’єктів. Зокрема, чи підлягають вони зарахуванню на баланс ОМС2? Чи потрібно їх відокремлювати в бухобліку від решти активів відповідної установи? І що найцікавіше: як правильно планувати і здійснювати видатки на утримання численних об’єктів благоустрою?

2 ОМС — органи місцевого самоврядування.

З цими запитаннями ми звернулися до компетентних органів і отримали одразу два офіційних роз’яснення: лист Мінрегіону3 та лист Мінфіну4. Проте чіткої і конкретної відповіді на вищенаведені запитання в них, на жаль, годі й шукати. Та суттєво, що фахівці обох держорганів не спростовують можливості обліку об’єктів благоустрою на балансі ОМС.

3 Лист Мінрегіону від 04.08.2020 р. № 8/11.3/5679-20 (див. «Щодо бухгалтерського обліку об’єктів благоустрою»).

4 Лист Мінфіну від 06.08.2020 р. № 41020-07-10/24163 (див. «Щодо окремих питань бухгалтерського обліку»).

Водночас Мінрегіон у своєму листі акцентує увагу на гарантіях місцевого самоврядування, передбачених ст. 71 Закону про МС5.

5 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Так, територіальні громади, ОМС та їх посадові особи самостійно реалізують надані ним повноваження. А от втручання держорганів у цей процес — під забороною. Це випливає зі ст. 20 Закону про МС.

Тож далі коротко пригадаємо основні повноваження ОМС у сфері благоустрою населених пунктів.

Установлення правил з питань благоустрою території населеного пункту вирішують місцеві ради на свої пленарних засіданнях. Пряму вказівку на це містить п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону про МС. Тоді як до відання виконавчих органів ОМС належить організація благоустрою населених пунктів та контроль за його станом, озеленення, охорона зелених насаджень і водойм, створення місць для відпочинку (п.п. 7 п.п. «а» ст. 30 Закону про МС).

Повноваження ОМС та їх виконкомів у сфері благоустрою більш детально наведено у ст. 10 Закону про благоустрій6. А конкретно, до повноважень сільських, селищних і міських рад належать (ч. 1 ст. 10 Закону про благоустрій):

6 Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV.

1) затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

2) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

3) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення благоустрою, визначення повноважень цих органів (служб);

4) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.

У свою чергу, забезпечення виконання затверджених відповідними ОМС місцевих програм та здійснення заходів із благоустрою покладено на виконкоми (ч. 2 ст. 10 Закон про благоустрій).

Тепер про порядок утримання об’єктів благоустрою. Його засади продиктовано нормами ст. 15 Закону про благоустрій. Конкретно ОМС можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. У разі ж відсутності таких підприємств, ОМС визначають на конкурсних засадах балансоутримувачів таких об’єктів (ч. 1 ст. 15 Закону про благоустрій).

При цьому, хто саме має бути балансоутримувачем зазначеного майна, у нормах чинного законодавства не прописано. Разом з тим немає і прямої заборони щодо визначення таким балансоутримувачем безпосередньої місцевої ради чи її виконкому. Тож об’єкти благоустрою цілком можуть зараховуватися на баланс ОМС.

Документування

Фахівці Мінфіну у своєму роз’ясненні нагадали про вимоги до оформлення оприбуткування необоротних активів (у тому числі й об’єктів благоустрою). Так, при зарахуванні їх на баланс ОМС слід обов’язково відкривати Інвентарну картку обліку ОЗ7 або Інвентарну картку групового обліку ОЗ. Підставою для заповнення останніх є Акт введення в експлуатацію ОЗ, Акт приймання-передачі ОЗ або інші супровідні документи.

7 ОЗ — основні засоби.

Важливо! Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомості слід оприбутковувати за наявності документів, що підтверджують право власності на них установи.

Лише за таких умов зарахування на баланс відповідних об’єктів буде правомірним. Це випливає з норм абз. 5 п. 1.3 розд. ІІІ Положення про інвентаризацію8, а також із роз’яснень, наданих Мінфіном у листі.

8 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

До речі, ця вимога має особливе значення при оприбуткуванні об’єктів безхазяйного майна. Майте на увазі: зарахування їх на баланс до завершення процедури набуття права власності на безхазяйне майно фактично є незаконним. Розібратися із прийняттям у власність таких об’єктів та оформлення цих операцій вам допоможуть наші консультації:

«Безхазяйне майно: як прийняти у власність» (2019, № 37);

«Як відображати лишки: офіційна відповідь Мінфіну» (2019, № 42).

Субрахунки для обліку

У питанні вибору субрахунків для обліку тих чи інших об’єктів благоустрою для місцевих рад повна свобода дій. Хоча про дотримання норм Порядку № 12199 теж забувати не варто.

9 Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.01.2015 р. № 1219.

Таким чином, будівлі, споруди, різноманітні об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни доцільно обліковувати у складі ОЗ. А конкретно, такі об’єкти слід зараховувати на субрахунок 1013«Будівлі, споруди та передавальні пристрої» (до підгрупи 3).

Натомість елементи благоустрою, котрі належать до малих архітектурних форм (згідно з ч. 2 ст. 21 Закону про благоустрій), варто обліковувати на субрахунку 1118 «Інші необоротні матеріальні активи». Відповідно на цей субрахунок необхідно зараховувати альтанки, декоративні скульптури, лави, огорожі та паркани, інформаційні стенди та вивіски. Водночас об’єкти, вартість яких не дотягує до законодавчо установленого вартісного критерію, можна обліковувати у складі малоцінних необоротних матеріальних активів на однойменному субрахунку 1113. Так, на цьому субрахунку доцільно обліковувати різноманітні урни для сміття, вуличні вази та вазони, лавки тощо — все те, що має невисоку вартість, але прослужить більше року.

Що стосується обліку зелених насаджень як об’єктів благоустрою населених пунктів, то тут все просто. Всі дерева та кущі незалежно від виду обліковуємо на субрахунку 1017 «Тварини та багаторічні насадження».

Але не забувайте про відокремлення в обліку молодих насаджень від тих, котрі досягли свого повного розвитку.

Інша річ, квіткова продукція для озеленення території. Спочатку її, як і саджанці всіх рослин, оприбутковуємо на субрахунок 1517 «Сировина і матеріали». А після висаджування вартість такого посадкового матеріалу списуємо на витрати відповідного звітного періоду.

Зверніть увагу на важливий нюанс: рекомендуємо все ж таки відокремити в бухобліку ОМС об’єкти благоустрою від решти активів. Найпростіший варіант — у межах кожного субрахунку обліку відкрити аналітичні рахунки у розрізі МВО10, за якими закріплено відповідні об’єкти. Наприклад, МВО за збереження об’єктів благоустрою може бути призначено начальника відділу з питань благоустрою відповідної місцевої ради.

10 МВО — матеріально відповідальна особа.

Безперечно, ви може обрати інший підхід до обліку таких об’єктів. Це ваше законне право. Головне: зафіксуйте обраний вами порядок обліку об’єктів благоустрою у наказі про організації бухобліку вашої місцевої ради (виконкому).

Фінансування

Теоретично витрати на утримання об’єктів благоустрою населеного пункту ОМС можна розділити з власниками тимчасових споруд. Зокрема, йдеться про власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою. Це передусім власники кіосків, літніх майданчиків стаціонарних закладів харчування. Такі особи згідно з ч. 4 ст 16 Закону про благоустрій зобов’язані забезпечити належне утримання прилеглої території. Разом з тим вони мають право брати пайову участь в утриманні відповідного об’єкта благоустрою. Для цього власник тимчасової споруди має укласти договір з балансоутримувачем відповідного об’єкта.

Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджено наказом Мінрегіону від 12.11.2013 р. № 537 (ср. 031233400).

Попри це, основна частина витрат, пов’язаних з ремонтом та обслуговування об’єктів благоустрою, лягає на плечі їх балансоутримувачів.

ТПКВКМБ

Щороку місцеві ради затверджують заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на наступний рік та передбачають кошти на їх виконання. При цьому відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі покладено на ОМС та балансоутримувачів відповідних об’єктів. Таким є припис ч. 3 ст. 15 Закону про благоустрій. Відтак, якщо місцева рада зарахувала об’єкти благоустрою на баланс, то за їх стан цілком і повністю відповідає така рада. Кошти для фінансування цих заходів необхідно передбачити бюджетною програмою за кодом ТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів».

КЕКВ

При плануванні витрат на утримання об’єктів благоустрою у кошторисі місцевої ради слід керуватися загальними правилами застосування КЕКВ, продиктованими Інструкцією № 33311. Тобто, як і зазвичай, плануємо і проводимо видатки за КЕКВ виходячи із економічної суті операцій. Так, наприклад:

11 Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

• видатки на придбання багаторічних насаджень (плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів) варто планувати за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (п. 20 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333);

• видатки на капітальне будівництво нових об’єктів благоустрою (спорудження пам’ятників, установлення фонтанів, облаштування тротуарів, пішохідних та вело-доріжок тощо) — за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» (п.п. 3.1.2.2 Інструкції № 333);

• видатки на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (у тому числі на виготовлення проєктно-кошторисної документації, найм транспорту, придбання обладнання та будівельних матеріалів для капремонту) — за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333);

• видатки на реконструкцію та реставрацію об’єктів благоустрою (крім пам’яток культури, історії та архітектури) — за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» (п.п. 3.1.4.2 Інструкції № 333);

• видатки на оплату послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень — за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333);

• видатки на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю, інструментів для благоустрою території, а також придбання квіткової продукції та саджанців для озеленення — за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (пп. 5, 11 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

І традиційно наостанок розглянемо числовий приклад.

Він допоможе остаточно розібратися, як правильно відображати в бухгалтерському обліку операції з утримання об’єктів благоустрою.

Приклад. Рішенням селищної ради було виділено кошти на облаштування пішохідних доріжок у парковій зоні (раніше такі доріжки були відсутні). З цією метою укладено договір з підрядною організацією на суму 2317632 грн. Згідно з умовами договору до загальної вартості робіт входить вартість виготовлення проєктної документації, вартість будматеріалів та інвентарю, а також безпосередньо робіт з укладання тротуарної плитки. На виконання умов договору селищна рада перерахувала підряднику передоплату у сумі 695000 грн. Після завершення всіх робіт було оформлено Акт виконаних робіт (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3). Остаточний розрахунок проведено після підписання сторонами акта приймання-передачі повністю завершених робіт.

Пішохідні доріжки оприбутковано на баланс селищної ради на підставі Акта введення в експлуатацію об’єкта ОЗ, складеного за типовою формою. Водночас на створений об’єкт бухгалтерська служба відкрила Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ.

Також із селищного бюджету було виділено кошти у сумі 199000 грн на озеленення території (оформлення клумб). Для виконання робіт з розроблення дизайну квітників та їх оформлення квітковою продукцією укладено договір із дослідною станцією Інституту садівництва. Розрахунок з виконавцем проведено після виконання робіт та підписання сторонами Акта виконаних робіт (наданих послуг).

Окрім того, протягом звітного місяця від місцевого підприємця безоплатно отримано фарбу для фарбування паркових лав. Згідно з наданими благодійником первинними документами загальна вартість переданих матеріалів становить 15000 грн. Комісія селищної ради оформила прийняття благодійної допомоги у натуральній формі Актом про приймання матеріалів (типова форма № 3-1). Після використання фарби для ремонту паркових лавок її вартість було списано на витрати звітного періоду на підставі Акта списання (типова форма № З-2).

До регістрів бухобліку було внесено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Облаштування пішохідних доріжок

1

Отримано цільове фінансування для облаштування пішохідних доріжок

2313

5411

2317632

2

2

Перераховано аванс підрядній організації

2113

2313

695000

2, 4

3

Відображено витрати на облаштування пішохідних доріжок

1311

6211

2317623

6

4

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму перерахованого авансу

6211

2113

695000

4, 6

5

Проведено остаточні розрахунки з підрядником після завершення робіт (2317632 грн - 695000 грн)

6211

2313

1622632

2, 6

6

Зараховано на баланс пішохідну доріжку після введення в експлуатацію

1013

1311

2317632

17

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

2317632

17

Оформлення клумб

1

Отримано асигнування на оформлення квітників

2313

7011

199000

2

2

Виконано роботи з оформлення клумб та підписано акт виконаних робіт

8013

6211

199000

6

3

Перераховано кошти виконавцю робіт

6211

2313

199000

2, 6

Надходження благодійної допомоги для ремонту паркових лав

1

Оприбутковано фарбу, отриману як благодійна допомога

1513

2117

15000

4

Відображено дохід на суму безоплатно отриманих будматеріалів

2313

7511*

15000

3, 14

Відображено касові видатки

2117

2313

15000

3, 4

2

Списано фарбу, використану для поточного ремонту паркових лав

8013

1513

15000

13

* На суму безоплатно отриманих матеріалів селищна рада надала до Держказначейської служби Довідку про надходження у натуральній формі за кодом класифікації доходів бюджету 25020100.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(1)
Богдан
17.10.2021
Для омс в умовах отг так повинно б бути все чітко, роз'яснено і підвязано до законодавства та підзаконних актів . Але є велике Але !!! Яке пов'язано з тупістю ,непрофесіоналізмом та пофігіізмом як керівників омс так і фінансових служб омс. І на все потрібно кошти як на об'єкти інвентарні справи, на зем.ділянки проекти відведення все в грошах і не малих. Але на премії надбавки і ... Кошти знаходяться.а на справи громади та благоустрій проблема. Найбільша біда в тому що на сьогодні омс не мають ніякого контролю ні держави ні правоохоронних органів навіть державою не передбачено обов'язкового фінансово-господарської аудиту при закінченні каденції омс та при початку каденції омс відсутні навіть акти прийому передачі документацій від старої до нової влади омс. Потрібна повна адмінреформа омс на рівнях місцевих рад тому, що скоро можуть пропасти в Україні і села маленькі веселі і невеличкі промислові селища які вже повністю деекономізовані і забуті. Депутат омс Chernovtsy region.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.