Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.03.21
479 0
Друкувати
Обране

Організація бухобліку в закладах освіти

Фінансова автономія закладів освіти — звучить перспективно. Але для отримання усіх переваг цієї автономії передусім слід подбати про раціональну організацію бухобліку в цих закладах. На що варто звернути увагу в першу чергу та як уникнути типових помилок, розповімо у цій статті. Стисло про головне.


Одразу зазначимо: на практиці здебільшого ви-никають запитання з приводу правильності організації облікового процесу в закладах ЗСО1, засновниками яких є ОМС. Адже кожен засновник вирішує це питання на власний розсуд. Але «зверху» не завжди помітні і зрозумілі насущні проблеми і потреби таких закладів. Отже, далі поговоримо про ключові моменти організації бухобліку саме в таких освітніх закладах.

1 ЗСО — загальна середня освіта.

Фінавтономія закладу освіти: про що це?

Передусім слід розуміти: заклад освіти є окремою юридичною особою. І це чорним по білому прописано у п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону про освіту2. У свою чергу, як юрособа заклад освіти має бути зареєстрований відповідно до законодавства (внесений до ЄДРПОУ) та взятий на облік в податкових органах і органах статистики.

2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

До речі, заклади освіти, які досі не набули статусу окремої юрособи, ще мають у запасі трохи часу.

ВАЖЛИВО!

Заклади освіти повинні привести свої установчі документи у відповідність із чинним законодавством до 28 вересня 2022 року

Вказівку на це містить п.п. 13 п. 3 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про освіту. Зі свого боку, ОМС — засновники закладів освіти повинні сприяти вчасному завершенню цього процесу.

При цьому держава гарантує закладам освіти академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію (ч. 1 ст. 23 Закону про освіту).

Безпосередньо тлумачення фінансової автономії закладів ЗСО можна знайти в абз. 2 ч. 1 ст. 59 Закону про ЗСО3.

3 Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Зокрема, така автономія закладів у частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, у тому числі на:

• формування структури закладу ЗСО та його штатного розпису;

• оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагород, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання працівників;

• оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів ЗСО;

• оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

• укладення відповідно до законодавства договорів для забезпечення діяльності закладу освіти.

Але щоб скористатися можливостями фінансової автономії, заклад освіти повинен:

по-перше, бути розпорядником бюджетних коштів;

по-друге, мати реєстраційні рахунки в органах Казначейства;

по-третє, самостійно складати кошториси.

Підпорядкованість закладів освіти

Засновником закладу освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна місцева рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (п. 7 ст. 1 Закону про освіту).

Саме засновник закладу освіти затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт відповідного закладу (ч. 2 ст. 25 Закону про освіту). Також він контролює фінансово-господарську діяльність відповідного закладу.

Аналогічні повноваження мають головні розпорядники бюджетних коштів згідно з ч. 5 ст. 22 БКУ щодо розпорядників нижчого рівня. Водночас з метою якіснішого управління освітою на рівні відповідної територіальної громади ОМС, здебільшого, створюють відокремлені виконавчі органи — органи управління освітою (далі — ОУО). Саме такі органи зі статусом юрособи виконують функції головного розпорядника для комунальних закладів освіти.

При цьому заклади ЗСО, засновані відповідними ОМС, є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. Вони використовують бюджетні кошти відповідно до затвердженого кошторису (абз. 6 ч. 2 ст. 59 Закону про ЗСО).

До речі, розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження повинен керівник закладу освіти. Цього вимагає абз. 4 п. 4 ст. 38 Закону про ЗСО.

Повноваження керівників закладів освіти

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління ним та несе відповідальність за його фінансово-господарську діяльність (абз. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про освіту).

Серед основних повноважень керівника закладу ЗСО (ч. 3 ст. 26 Закону про освіту):

1) організація діяльності закладу освіти;

2) вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

3) призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків.

При цьому саме очільник закладу має право:

підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу (абз. 3 ч. 3 ст. 38 Закону про ЗСО);

розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами (абз. 4 ч. 3 ст. 38 Закону про ЗСО);

затверджувати штатні розписи на підставі типових штатних нормативів закладів ЗСО (ч. 1 ст. 60 Закону про ЗСО).

ВАЖЛИВО!

Керівник закладу ЗСО зобов’язаний організовувати документообіг, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідно до законодавства (абз. 26 ч. 4 ст. 38 Закону про ЗСО)

Бухоблік у закладах ЗСО

Заклад освіти як юридична особа зобов’язаний вести бухгалтерський облік, подавати фінансову та бюджетну звітність (ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік4).

4 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Для забезпечення ведення бухобліку кожен заклад освіти має самостійно з дотриманням вимог законодавства обирати форму його організації (ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік).

Зокрема, існують такі три варіанти організації бухобліку в установі.

Уведення до штату закладу посади бухгалтера.

Це найбільш очевидний і, на перший погляд, досить простий варіант. Але по кишені він далеко не кожному закладу (а точніше, не кожній громаді). Так, доведеться знайти кошти не лише на оплату праці бухгалтера, але й на закупівлю відповідної оргтехніки та програмного забезпечення.

Також пам’ятайте про необхідність дотримання Типових штатів5. Так, для закладів ЗСО, які ведуть самостійний бухоблік, передбачено одну штатну одиницю за посадою бухгалтера.

5 Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205.

Ведення бухобліку на договірних засадах централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухобліку та/або аудиторської діяльності.

Цей варіант досить «економний» і зручний, але потребує правильної реалізації.

Типова помилка. Централізовану бухгалтерію переважно створюють ОУО. Відповідно, заклади освіти не мають власних рахунків в органах Казначейства.

При цьому керівники закладів фактично не беруть участі у складанні кошторисів і плануванні закупівель товарів, робіт та послуг.

Відтак про фінансову автономії закладу освіти годі й говорити.

До того ж застосування такої моделі організації бухобліку тягне за собою порушення вимог Закону № 24646. Адже роботодавцем для працівників закладу освіти є відповідний заклад, а платником ЄСВ — ОУО, при якому створено централізовану бухгалтерію.

6 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Користування послугами спеціаліста з бухобліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Це більше теоретичний, ніж практичний варіант. Адже, щоб скористатися послугами приватного підприємця, штатним розписом бюджетної установи все одно має бути передбачена посада бухгалтера. І, звісно, вона має бути вакантною.

Причому обирати надавача таких послуг потрібно обов’язково на конкурсній основі і з дотриманням вимог закупівельного законодавства.

У будь-якому разі видатки на оплату послуг спеціаліста з бухобліку неодмінно повинні бути передбачені кошторисом відповідного закладу освіти. Інакше нічого не вийде.

Кожен з цих варіантів є цілком законним і правомірним. Утім, як бачите, всі вони мають низку свої недоліків з погляду практичного застосування.

Створення окремої юридичної особи — комунальної установи (закладу) — Центру фінансово-господарського обслуговування закладів освіти (далі — КУ).

Головне — не перетворювати таку КУ на звичайну централізовану бухгалтерію з новою назвою.

Реалізувати правильно такий підхід до організації ведення бухобліку в закладах освіти допоможе наша покрокова інструкція (див. таблицю).

Алгоритм дій з організації бухобліку в закладах освіти КУ

Послідовність дій

Виконавець

Дії (заходи, які треба провести)

Крок 1

ОУО

Включає заклади освіти до своєї мережі підпорядкованих установ. Передає цю мережу до органу Казначейства

Готує інформацію та вносить на розгляд ОМС питання щодо створення КУ для бухгалтерського обслуговування закладів освіти відповідної територіальної громади

Крок 2

ОМС

Створює своїм рішенням КУ. Цим же рішенням затверджує Положення* про КУ, його структуру та закріплює майно на праві оперативного управління

* Слід чітко прописати, що керівник КУ не представляє інтереси закладів освіти, обслуговування яких здійснює КУ, та не має права першого підпису на документах з виконання кошторисів закладів освіти. Керівник КУ разом з головним бухгалтером відповідають лише за ведення бухобліку та консолідацію фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Крок 3

Заклад освіти

(керівник)

Укладає з КУ договір про ведення бухгалтерського обліку

Крок 4

КУ

(керівник)

Готує проєкт наказу про закріплення за кожним закладом освіти відповідальної за ведення бухобліку особи

Подає проєкт наказу про закріпення відповідальної за ведення бухобліку на затвердження керівнику ОУО

Надає витяг із наказу про закріплення відповідальної за ведення бухобліку особи** (після затвердження керівником ОУО) кожному керівнику закладу освіти

** Бухгалтер, відповідальний за ведення бухобліку у закладі освіти, виконує обов’язки бухгалтерської служби і має повноваження головного бухгалтера відповідної бюджетної установи — закладу освіти. Тому він одночасно підпорядковується і керівнику такого закладу освіти, і керівництву КУ. Це випливає з п. 9 Типового положення № 597.

Крок 5

Заклад освіти (керівник)

На підставі отриманого витягу оформляє наказ про надання права другого підпису бухгалтеру, відповідальному за ведення бухобліку

Крок 6

Бухгалтер КУ (відповідальний за ведення бухобліку)

Складає кошторис для закріпленого за ним закладу освіти

Надає кошторис:

• керівнику закладу на підпис;

• керівнику ОУО на затвердження

Готує пакет документів для відкриття рахунків в Казначействв на ім’я закладу освіти та підписує їх

7 Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59.

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, березень, 2021/№ 12

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.