Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.03.21
5788 0
Друкувати
Обране

Отримали підручники: як узяти на облік

Як правильно оприбуткувати підручники, отримані шкільною бібліотекою для поповнення бібліотечних фондів? Куди віднести видатки на доставку підручників до навчального закладу? Та чи треба подавати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі? Відповіді на ці запитання — у нашій статті.

Видатки на придбання підручників: хто планує і здійснює

Кожен здобувач повної загальної середньої освіти має право безоплатно отримувати підручники (у тому числі електронні). Таку можливість їм гарантовано ч. 4 ст. 5 Закону про освіту1, а також закріплено в п. 2 Порядку № 412.

1 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

2 Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 23.01.2019 р. № 41.

При цьому видатки на забезпечення підручниками здійснюють за рахунок коштів держбюджету за бюджетною програмою 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти». За якими конкретно напрямами дозволено використовувати бюджетні кошти, передбачені цією програмою, визначено Порядком № 1313.

3 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затверджений постановою КМУ від 19.02.2020 р. № 131.

Зокрема, до основних напрямів використання цих коштів належать:

1) видання (перевидання), придбання, зберігання підручників і посібників (у тому числі електронних версій друкованих підручників та з аудіосупроводом), посібників серії «Шкільна бібліотека»;

2) доставка підручників і посібників, формування та зберігання резерву підручників і посібників.

Важливо!

Видання підручників здійснюють за бюджетною програмою 2201260

Хто саме реалізує право здобувачів на безоплатне отримання підручників? Цим питанням займається низка суб’єктів бюджетних відносин. Серед ключових учасників цього процесу:

• МОН;

• Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;

• департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій;

• органи управління освітою;

• заклади ЗСО.

Отже, ці суб’єкти займаються спільною справою — безоплатно забезпечують здобувачів ЗСО підручниками. Свої повноваження вони виконують шляхом видання підручників, їх повторного видання, зберігання, доставки, перерозподілу, а також формування та використання резервних фондів.

Більше інформації про функції, які виконують вищеперелічені суб’єкти, див. у таблиці нижче.

А тепер переходимо до найцікавішого — питання планування та здійснення видатків на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх закладів.

Пальма першості в цих питаннях належить, звісно, МОН. Адже саме цей орган є головним розпорядником коштів за бюджетною програмою 2201260.

А от безпосередньо придбання підручників для здобувачів ЗСО здійснює розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня. Функції такого розпорядника виконує державна установа, що належить до сфери управління МОН, — державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Повноваження суб’єктів, які виконують функції щодо забезпечення підручниками

Назва суб’єкта

Функції та повноваження

МОН

Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою 2201260.

Формує та оприлюднює щороку до 15 травня на власному офіційному вебсайті перелік підручників та посібників, в яких у наступному році є потреба, у розрізі навчальних предметів (інтегрованих курсів) та назв.

Затверджує план заходів щодо видання, придбання та доставки підручників за кошти держбюджету

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Узагальнює потребу в підручниках.

Проводить закупівлю послуг з видання та доставки підручників.

Організовує доставку підручників до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій для подальшого їх поширення серед закладів ЗСО

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій

Узагальнюють інформацію про прогнозовану кількість здобувачів повної ЗСО і потребу в підручниках та посібниках. Передають таку інформацію до державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Органи управління освітою

Узагальнюють результати вибору, здійсненого підпорядкованими йому закладами ЗСО, та передають їх до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій

Заклади загальної середньої освіти

Здійснюють вибір підручників та передають результати вибору до органу управління освітою, якому вони підпорядковані

Як оприбуткувати підручники

Для бібліотеки навчального закладу підручники є класичним прикладом бібліотечних фондів. А тому зараховуємо підручники до складу бібліотечних фондів. Нагадаємо: для обліку таких активів Планом рахунків передбачено субрахунок 1112 «Бібліотечні фонди».

Оприбутковуємо підручники за загальними правилами, визначеними НП(С)БО 121. Зараховуємо на баланс такі активи за первісною вартістю. Останню визначаємо на підставі первинних документів.

Пам’ятайте: надалі потрібно організувати облік та комплектування підручників у бібліотеках ЗСО з урахуванням вимог Інструкції № 16864. Безпосередньо роботу з комплектування та обліку підручників покладають на бібліотекаря навчального закладу. Якщо ж такого немає у штаті закладу освіти, за наказом керівника має бути призначено іншу відповідальну особу.

4 Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, затверджена наказом МОН від 02.12.2013 р. № 1686.

Видатки на доставку підручників: куди віднести

Здебільшого витрати на доставку підручників до закладу освіти лягають на плечі самого закладу. Як показати такі витрати в обліку?

У цьому питанні керуємось загальними правилами формування первісної вартості безоплатно отриманих активів. Ці правила прописано в п. 8 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Отже, видатки на доставку підручників додаємо до їх первісної вартості. Оплату таких видатків здійснюємо за КЕКВ 2240.

Увага!

Вартість послуги з доставки підручників включаємо до їх первісної вартості

Для цього спочатку такі витрати накопичуємо за Дт субрахунку 1312. А вже при надходженні підручників до закладу освіти збільшуємо первісну вартість бібліотечних фондів на суму витрат на їх доставку. У бухобліку робимо запис: Дт 1112 — Кт 1312.

Але будьте уважними: ці суми необхідно «прогнати» через субрахунок 5411. Адже такі витрати збільшують первісну вартість необоротних активів — бібліотечних фондів.

І звісно ж, відносимо вартість витрат на доставку підручників на збільшення внесеного капіталу (Кт 5111).

А тепер розглянемо практичний бік питання. Покажемо на прикладах, як правильно відобразити ці витрати в бухобліку.

Варіанти відображення в обліку

Є два варіанти відображення в бухобліку операцій з безоплатного надходження підручників:

Відображаємо підручники як активи, отримані за операціями з внутрішнього переміщення.

Це пояснюється тим, що закупівлю підручників заклади освіти здійснюють не самостійно, а в централізованому порядку. З огляду на це, в бухобліку робимо записи, наведені в п. 1.12 Типової кореспонденції.

Відображаємо отримані підручники як безоплатно отримані активи у вигляді безповоротної допомоги (дарунка). При цьому складаємо кореспонденцію субрахунків, передбачену п. 1.11 Типової кореспонденції.

Але майте на увазі: при застосуванні цього варіанта обліку доведеться подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

Розглянемо обидва варіанти на прикладах.

Приклад. Бібліотека закладу ЗСО отримала безоплатно підручники в кількості 3500 шт. на загальну суму 1800000 грн.

Для доставки підручників до навчального закладу укладено відповідний договір з перевізником. Витрати на доставку заплановано та проведено за КЕКВ 2240. Вартість доставки підручників — 5000 грн.

Договором передбачено попередню оплату5 в розмірі 30 % від суми договору — 1500 грн. Після надходження підручників до закладу освіти проведено остаточний розрахунок з перевізником. Йому перераховано решту оплати за послуги у сумі 3500 грн.

Витрати на доставку підручників включено до їх первісної вартості (180000 грн + 5000 грн). При введені в експлуатацію підручників нараховано амортизацію в розмірі 50 % від первісної вартості таких активів у сумі 92500 грн (185000 грн х 50 %).

5Попередня оплата будь-яких товарів, робіт та послуг у розмірі 30 % вартості їх річного обсягу строком не більше 3 місяців передбачена п. 151 постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 р. № 641.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Оплата послуг з доставки підручників

1

Надійшло фінансування для оплати послуг з доставки підручників

2313

7011

5000

2

2

Перераховано аванс за послуги з доставки підручників

2113

2313

1500

2, 4

3

Підтверджено факт надання послуг з доставки підручників (на підставі Акта приймання-передачі наданих послуг)

1312

6211

5000

6

4

Зменшено заборгованість перед перевізником на суму сплаченого авансу

6211

2113

1500

4, 6

5

Здійснено остаточний розрахунок за послуги з доставки

6211

2313

3500

2, 6

Надходження підручників

Варіант 1

1

Оприбутковано підручники

1112

5111

180000

17

2

Збільшено первісну вартість бібліотечних фондів на суму витрат на їх доставку

1112

1312

5000

17

3

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі поточних витрат на доставку підручників

7011

5411

5000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

5000

17

4

Нараховано першу половину амортизації на підручники

8014

1412

92500

17

5

Віднесено на фінрезультат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

92500

17

Варіант 2

1

Відображено вартість бібліотечних фондів

1112

2117

180000

4

2

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманих підручників

2313

7511*

180000

3, 14

• збільшено внесений капітал на суму безоплатно отриманих бібліотечних фондів

7511

5111

180000

14

• касові видатки

2117

2313

180000

3,4

3

Збільшено первісну вартість бібліотечних фондів на суму витрат з їх доставки

1112

1312

5000

17

4

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі поточних витрат на доставку підручників

7011

5411

5000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

5000

17

5

Нараховано першу половину амортизації на підручники

8014

1412

92500

17

Водночас другий запис

5111

7511

90000

17

6

Віднесено на фінрезультат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

92500

17

7

Закриття рахунку доходів у частині нарахованої амортизації

7511

5511

90000

17

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму отриманої благодійної допомоги необхідно подати до Держказначейської служби Довідку про надходження в натуральній формі.

Увага! Довідку оформляємо на 180000 грн та зазначаємо КЕКВ 3110.

Висновки

• Видатки на забезпечення підручниками здійснюють за рахунок коштів держбюджету за бюджетною програмою 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти».

• Безпосередньо закупівлю підручників для здобувачів ЗСО здійснює державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

• Отримані підручники заклади ЗСО повинні зараховувати до складу бібліотечних фондів на субрахунок 1112.

• Вартість послуг з доставки підручників слід включати до їх первісної вартості. Оплату послуг здійснюємо за КЕКВ 2240.

• Є два варіанти обліку операцій з надходження підручників за державною програмою забезпечення здобувачів ЗСО. Але рекомендуємо застосовувати перший варіант — відображати як операції з централізованого постачання підручників.

Матвєєва Вікторія

Бюджетна бухгалтерія, березень, 2021/№ 12

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі