Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.03.21
250 0
Друкувати
Обране

Отримали підручники: як узяти на облік

Як правильно оприбуткувати підручники, отримані шкільною бібліотекою для поповнення бібліотечних фондів? Куди віднести видатки на доставку підручників до навчального закладу? Та чи треба подавати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі? Відповіді на ці запитання — у нашій статті.


Видатки на придбання підручників: хто планує і здійснює

Кожен здобувач повної загальної середньої освіти має право безоплатно отримувати підручники (у тому числі електронні). Таку можливість їм гарантовано ч. 4 ст. 5 Закону про освіту1, а також закріплено в п. 2 Порядку № 412.

1 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

2 Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 23.01.2019 р. № 41.

При цьому видатки на забезпечення підручниками здійснюють за рахунок коштів держбюджету за бюджетною програмою 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти». За якими конкретно напрямами дозволено використовувати бюджетні кошти, передбачені цією програмою, визначено Порядком № 1313.

3 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затверджений постановою КМУ від 19.02.2020 р. № 131.

Зокрема, до основних напрямів використання цих коштів належать:

1) видання (перевидання), придбання, зберігання підручників і посібників (у тому числі електронних версій друкованих підручників та з аудіосупроводом), посібників серії «Шкільна бібліотека»;

2) доставка підручників і посібників, формування та зберігання резерву підручників і посібників.

Важливо!

Видання підручників здійснюють за бюджетною програмою 2201260

Хто саме реалізує право здобувачів на безоплатне отримання підручників? Цим питанням займається низка суб’єктів бюджетних відносин. Серед ключових учасників цього процесу:

• МОН;

• Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»;

• департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій;

• органи управління освітою;

• заклади ЗСО.

Отже, ці суб’єкти займаються спільною справою — безоплатно забезпечують здобувачів ЗСО підручниками. Свої повноваження вони виконують шляхом видання підручників, їх повторного видання, зберігання, доставки, перерозподілу, а також формування та використання резервних фондів.

Більше інформації про функції, які виконують вищеперелічені суб’єкти, див. у таблиці нижче.

А тепер переходимо до найцікавішого — питання планування та здійснення видатків на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх закладів.

Пальма першості в цих питаннях належить, звісно, МОН. Адже саме цей орган є головним розпорядником коштів за бюджетною програмою 2201260.

А от безпосередньо придбання підручників для здобувачів ЗСО здійснює розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня. Функції такого розпорядника виконує державна установа, що належить до сфери управління МОН, — державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Повноваження суб’єктів, які виконують функції щодо забезпечення підручниками

Назва суб’єкта

Функції та повноваження

МОН

Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою 2201260.

Формує та оприлюднює щороку до 15 травня на власному офіційному вебсайті перелік підручників та посібників, в яких у наступному році є потреба, у розрізі навчальних предметів (інтегрованих курсів) та назв.

Затверджує план заходів щодо видання, придбання та доставки підручників за кошти держбюджету

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Узагальнює потребу в підручниках.

Проводить закупівлю послуг з видання та доставки підручників.

Організовує доставку підручників до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій для подальшого їх поширення серед закладів ЗСО

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій

Узагальнюють інформацію про прогнозовану кількість здобувачів повної ЗСО і потребу в підручниках та посібниках. Передають таку інформацію до державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Органи управління освітою

Узагальнюють результати вибору, здійсненого підпорядкованими йому закладами ЗСО, та передають їх до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій

Заклади загальної середньої освіти

Здійснюють вибір підручників та передають результати вибору до органу управління освітою, якому вони підпорядковані

Як оприбуткувати підручники

Для бібліотеки навчального закладу підручники є класичним прикладом бібліотечних фондів. А тому зараховуємо підручники до складу бібліотечних фондів. Нагадаємо: для обліку таких активів Планом рахунків передбачено субрахунок 1112 «Бібліотечні фонди».

Оприбутковуємо підручники за загальними правилами, визначеними НП(С)БО 121. Зараховуємо на баланс такі активи за первісною вартістю. Останню визначаємо на підставі первинних документів.

Пам’ятайте: надалі потрібно організувати облік та комплектування підручників у бібліотеках ЗСО з урахуванням вимог Інструкції № 16864. Безпосередньо роботу з комплектування та обліку підручників покладають на бібліотекаря навчального закладу. Якщо ж такого немає у штаті закладу освіти, за наказом керівника має бути призначено іншу відповідальну особу.

4 Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, затверджена наказом МОН від 02.12.2013 р. № 1686.

Видатки на доставку підручників: куди віднести

Здебільшого витрати на доставку підручників до закладу освіти лягають на плечі самого закладу. Як показати такі витрати в обліку?

У цьому питанні керуємось загальними правилами формування первісної вартості безоплатно отриманих активів. Ці правила прописано в п. 8 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Отже, видатки на доставку підручників додаємо до їх первісної вартості. Оплату таких видатків здійснюємо за КЕКВ 2240.

Увага!

Вартість послуги з доставки підручників включаємо до їх первісної вартості

Для цього спочатку такі витрати накопичуємо за Дт субрахунку 1312. А вже при надходженні підручників до закладу освіти збільшуємо первісну вартість бібліотечних фондів на суму витрат на їх доставку. У бухобліку робимо запис: Дт 1112 — Кт 1312.

Але будьте уважними: ці суми необхідно «прогнати» через субрахунок 5411. Адже такі витрати збільшують первісну вартість необоротних активів — бібліотечних фондів.

І звісно ж, відносимо вартість витрат на доставку підручників на збільшення внесеного капіталу (Кт 5111).

А тепер розглянемо практичний бік питання. Покажемо на прикладах, як правильно відобразити ці витрати в бухобліку.

Варіанти відображення в обліку

Є два варіанти відображення в бухобліку операцій з безоплатного надходження підручників:

Відображаємо підручники як активи, отримані за операціями з внутрішнього переміщення.

Це пояснюється тим, що закупівлю підручників заклади освіти здійснюють не самостійно, а в централізованому порядку. З огляду на це, в бухобліку робимо записи, наведені в п. 1.12 Типової кореспонденції.

Відображаємо отримані підручники як безоплатно отримані активи у вигляді безповоротної допомоги (дарунка). При цьому складаємо кореспонденцію субрахунків, передбачену п. 1.11 Типової кореспонденції.

Але майте на увазі: при застосуванні цього варіанта обліку доведеться подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

Розглянемо обидва варіанти на прикладах.

Приклад. Бібліотека закладу ЗСО отримала безоплатно підручники в кількості 3500 шт. на загальну суму 1800000 грн.

Для доставки підручників до навчального закладу укладено відповідний договір з перевізником. Витрати на доставку заплановано та проведено за КЕКВ 2240. Вартість доставки підручників — 5000 грн.

Договором передбачено попередню оплату5 в розмірі 30 % від суми договору — 1500 грн. Після надходження підручників до закладу освіти проведено остаточний розрахунок з перевізником. Йому перераховано решту оплати за послуги у сумі 3500 грн.

Витрати на доставку підручників включено до їх первісної вартості (180000 грн + 5000 грн). При введені в експлуатацію підручників нараховано амортизацію в розмірі 50 % від первісної вартості таких активів у сумі 92500 грн (185000 грн х 50 %).

5Попередня оплата будь-яких товарів, робіт та послуг у розмірі 30 % вартості їх річного обсягу строком не більше 3 місяців передбачена п. 151 постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 р. № 641.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Оплата послуг з доставки підручників

1

Надійшло фінансування для оплати послуг з доставки підручників

2313

7011

5000

2

2

Перераховано аванс за послуги з доставки підручників

2113

2313

1500

2, 4

3

Підтверджено факт надання послуг з доставки підручників (на підставі Акта приймання-передачі наданих послуг)

1312

6211

5000

6

4

Зменшено заборгованість перед перевізником на суму сплаченого авансу

6211

2113

1500

4, 6

5

Здійснено остаточний розрахунок за послуги з доставки

6211

2313

3500

2, 6

Надходження підручників

Варіант 1

1

Оприбутковано підручники

1112

5111

180000

17

2

Збільшено первісну вартість бібліотечних фондів на суму витрат на їх доставку

1112

1312

5000

17

3

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі поточних витрат на доставку підручників

7011

5411

5000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

5000

17

4

Нараховано першу половину амортизації на підручники

8014

1412

92500

17

5

Віднесено на фінрезультат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

92500

17

Варіант 2

1

Відображено вартість бібліотечних фондів

1112

2117

180000

4

2

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманих підручників

2313

7511*

180000

3, 14

• збільшено внесений капітал на суму безоплатно отриманих бібліотечних фондів

7511

5111

180000

14

• касові видатки

2117

2313

180000

3,4

3

Збільшено первісну вартість бібліотечних фондів на суму витрат з їх доставки

1112

1312

5000

17

4

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі поточних витрат на доставку підручників

7011

5411

5000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

5000

17

5

Нараховано першу половину амортизації на підручники

8014

1412

92500

17

Водночас другий запис

5111

7511

90000

17

6

Віднесено на фінрезультат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

92500

17

7

Закриття рахунку доходів у частині нарахованої амортизації

7511

5511

90000

17

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму отриманої благодійної допомоги необхідно подати до Держказначейської служби Довідку про надходження в натуральній формі.

Увага! Довідку оформляємо на 180000 грн та зазначаємо КЕКВ 3110.

Висновки

• Видатки на забезпечення підручниками здійснюють за рахунок коштів держбюджету за бюджетною програмою 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти».

• Безпосередньо закупівлю підручників для здобувачів ЗСО здійснює державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

• Отримані підручники заклади ЗСО повинні зараховувати до складу бібліотечних фондів на субрахунок 1112.

• Вартість послуг з доставки підручників слід включати до їх первісної вартості. Оплату послуг здійснюємо за КЕКВ 2240.

• Є два варіанти обліку операцій з надходження підручників за державною програмою забезпечення здобувачів ЗСО. Але рекомендуємо застосовувати перший варіант — відображати як операції з централізованого постачання підручників.

Матвєєва Вікторія

Бюджетна бухгалтерія, березень, 2021/№ 12

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.