Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.04.21
66 0
Друкувати
Обране

Отримуємо майно: який критерій застосовуємо

Селищна рада безоплатно отримала майно від ліквідованої районної ради як її правонаступник. Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі. Майно перебувало на обліку як ОЗ та МНМА. За якими правилами селищна рада повинна зарахувати таке майно на баланс? Який вартісний критерій застосовувати? Як оприбутковувати таке майно: як ОЗ чи МНМА? (запитання учасника групи «Спільнота бухгалтерів бюджетних установ»)


Головне питання, яке цікавить бухгалтера, — який вартісний критерій застосовувати при зарахуванні на баланс безоплатно отриманого майна. Але щоб на нього відповісти, пояснимо ключові моменти передачі-отримання майна від ліквідованої райради її правонаступнику.

Так, у нашій ситуації установа, на балансі якої знаходилось таке майно, обліковувала його у складі ОЗ та МНМА. При передачі цього майна правонаступнику такі операції було відображено за загальними правилами обліку вибуття активів. Для цього установа списала з балансу їх первісну вартість та суму накопиченого зносу.

Тепер щодо установи, яка отримала майно. У нашому випадку — це селищна рада — правонаступник майна, прав та обов’язків ліквідованої райради. Тому передачу-отримання майна між ними слід розглядати як переміщення майна в межах відповідного бюджету без визнання доходу.

ВАЖЛИВО!

Установа-правонаступник при отриманні майна на його вартість не відображає збільшення доходів за субрахунком 7511

Саме такий підхід до обліку безоплатно отриманого майна від бюджетних установ у межах одного бюджету пропонує Мінфін. І щоб остаточно розставити крапки над «і» з цього приводу, головний фінорган нещодавно розробив проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі». Зокрема, у цьому документі передбачено відповідні зміни до Типової кореспонденції.

Докладніше про ці майбутні облікові новації ми розповідали в публікації «Оновлення плану рахунків і Типової кореспонденції не за горами» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 11, с. 3). Звісно, поки що цей документ має статус лише проєкту1. Утім, ознайомитись із ним не завадить.

1 Проєкт змін див. за посиланням: buhgalter.com.ua/news/buhgalterskiy-oblik/zmini-do-planu-rahunkiv-ta-tipovoyi-korespondentsiyi-plani-minfinu/.

Отже, установа-правонаступник при надходженні майна від ліквідованої установи робить «дзеркальні» облікові записи. При цьому отримані об’єкти слід обліковувати на тих самих субрахунках, на які вони бути оприбутковані при введенні в експлуатацію. Тобто порядок їх обліку лишається незмінним. Тож якщо райрада обліковувала ОЗ, наприклад, на субрахунку 1014, то й селищна рада має його зарахувати на цей субрахунок.

З огляду на це, селищна рада відображає такі операції в бухобліку відповідно до п. 1.12 Типової кореспонденції. До речі, отримані об’єкти ОЗ та МНМА селищна рада продовжує обліковувати у складі ОЗ та МНМА, поки вони не втратять свою первісну якість, стануть непридатними для подальшого використання з тієї чи іншої причини.

Узагальнимо правила обліку таких операції обома установами.

Установа, що передає майно

1. При передачі об’єкта ОЗ, МНМА необхідно нарахувати амортизацію в місяці його вибуття. Амортизацію нараховуємо за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

При передачі МНМА установа нараховує другу половину зносу.

Нарахування амортизації ОЗ та МНМА відображаємо таким чином: Дт 8014, 8114 — Кт 1411,1412.

2. Сума накопиченого (нарахованого) зносу на ОЗ, МНМА — об’єкти передачі — підлягає списанню.

Зверніть увагу: окремо списуємо суму зносу, накопиченого за Кт субрахунків 1411 та 1412 за поточний рік, і окремо — за минулі роки (п. 1.13 Типової кореспонденції). При цьому робимо такі записи:

• Дт 1411, 1412 — Кт 5511 — за поточний рік;

• Дт 1411, 1412 — Кт 5512 — за минулі роки.

Але в нашій ситуації списання нарахованого зносу буде відображено тільки одним записом: Дт 1411, 1412 Кт 5512.

Це пояснюється тим, що райрада у 2021 році була ліквідована, а тому фінрезультат поточного року така установа «закрила» на субрахунок 5512. Тобто залишку на субрахунку 5511 при передачі майна у райради вже не буде.

3. Списує з балансу первісну (переоцінену) вартість переданих об’єктів ОЗ та МНМА. Для цього складаємо таку кореспонденцію: Дт 5111 — Кт 10, 11.

Установа, що отримує майно

1. Визначаємо вартість отриманих ОЗ, МНМА на підставі первинних документів (актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) ОЗ, МНМА.

Первісна вартість безоплатно отриманих від іншої бюджетної установи ОЗ, МНМА дорівнює первісній (переоціненій) вартості цих активів згідно з обліковими даними установи, що їх передала. Цю вартість відображаємо в бухобліку так: Дт 10, 11 — Кт 5111.

2. У загальному випадку установа-отримувач має показати в обліку суму зносу безоплатно отриманих об’єктів за поточний та минулі роки окремо, двома записами.

Зокрема, як цього вимагає п. 1.12 Типової кореспонденції:

• Дт 5511 — Дт 1411, 1412— за поточний рік;

• Дт 5512 — Дт 1411, 1412 — за минулі роки.

Але в нашій ситуації робимо один запис на загальну суму зносу: Дт 5512 — Кт 1411, 1412.

3. Отримання майна від ліквідованої райради не є доходом для селищної ради. Тобто передача-отримання майна між такими бюджетними установами не прирівнюються до операцій з відчуження — придбання майна. Відтак рахунки доходів і витрат не беруть участі при відображенні цих операцій.

4. Надалі установа — отримувач ОЗ нараховує амортизацію на такі об’єкти у загальному порядку. Тож рахуємо й показуємо амортизацію починаючи з місяця, наступного за місяцем надходження таких об’єктів.

5. Й останній момент. За загальними правилами, до первісної вартості мають потрапити всі інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ, МНМА до придатного для використання стану. Такі правила формування первісної вартості визначено п. 5 розд. ІІ П(С)БО 121.

Тож якщо такі витрати мали місце, селищна рада повинна збільшити на ці суми первісну вартість отриманих ОЗ, МНМА.

При цьому накопичуємо їх у складі незавершених капінвестицій, тобто на субрахунках 1311 та 1312. А вже після введення відповідних об’єктів в експлуатацію зменшуємо суму капінвестицій. Для цього списуємо відповідні суми з Кт субрахунку 1311, 1312 у Дт рахунка 10 або 11.

Тепер розглянемо приклади.

Приклад 1. Селищна рада у квітні 2021 року безоплатно отримала майно від ліквідованої районної ради. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість об’єкта ОЗ (комп’ютера) — 8520 грн;

сума нарахованого зносу — 3408 грн. Ця сума складається із зносу, нарахованого за поточний рік (січень — квітень 2021 року — 284 грн), та зносу, нарахованого у минулих роках, — 3124 грн.

Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі.

Отриманому комп’ютеру присвоєно новий інвентарний номер та відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ. Інформацію про первісну вартість та суму нарахованого зносу внесено до Інвентарної картки.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Установа, що передає ОЗ

1

Списано первісну вартість переданого комп’ютера

5111

1014

8520

9

2

Списано суму нарахованого зносу

1411

5512

3408

9

Установа, що отримує ОЗ

1

Оприбутковано комп’ютер

1014

5111

8520

17

2

Відображено нарахований знос

5512

1411

3408

17

Приклад 2. Селищна рада у квітні 2021 року безоплатно отримала МНМА від ліквідованої районної ради. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість об’єкта МНМА (шафа) — 2520 грн;

сума нарахованого зносу — 1260 грн.

Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі.

Також установа присвоїла шафі новий номенклатурний номер та відкрила Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ. Інформацію про первісну вартість та суму нарахованого зносу внесено до Інвентарної картки.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Установа, що передає МНМА

1

Списано первісну вартість переданої шафи

5111

1113

2520

9

2

Списано суму нарахованого зносу

1412

5512

1260

9

Установа, що отримує МНМА

1

Оприбутковано МНМА

1113

5111

2520

17

2

Відображено суму нарахованого зносу

5512

1412

1260

17

Матвєєва Вікторія

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2021/№ 15

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.