Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.03.21
409 0
Друкувати
Обране

Передача/отримання майна: розв'язуємо облікові ребуси

Реформа децентралізації влади в Україні триває. Відтак одні установи ліквідуються, інші — переживають реорганізацію. Цей процес неминуче пов'язаний із передачею/отриманням майна між бюджетними установами. Тож не дивно, що бухгалтерські форуми, чати і спільноти аж «тріщать» від запитань щодо оформлення й обліку таких операцій. У цій статті розглянемо найцікавіші облікові питання й надамо практичні поради щодо їх вирішення.


Кожному об’єкту ОЗ — новий інвентарний номер

Бюджетна установа безоплатно отримала від іншої установи ОЗ. Згідно з одержаними супровідними документами зазначені об’єкти вже мають інвентарні номери. Чи потрібно в такому випадку присвоювати цим об’єктам нові інвентарні номери?

Так, безоплатно отриманим об’єктам ОЗ необхідно присвоїти нові інвентарні номери. Які підстави для цього?

Підтвердження знаходимо в пп. 3 та 5 розд. II Методрекомендацій № 111. Так, кожному об’єкту ОЗ (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, МНМА, матеріалів довготривалого використання) має бути присвоєно інвентарний номер.

1 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Ба більше, інвентарні номери, закріплені за об’єктам ОЗ, варто зберігати за ними протягом усього періоду перебування їх на обліку.

Тобто незалежно від того, яким чином до установи потрапив об’єкт ОЗ (придбаний за кошти або отриманий безоплатно), варто застосовувати загальний підхід при встановленні інвентарних номерів.

Отже, для кожного отриманого об’єкта ОЗ установлюємо новий інвентарний номер. І в нашому випадку це повинна робити установа-отримувач.

Урешті-решт, при такому підході виконується загальне правило — кожен об’єкт має свій унікальний інвентарний номер. До речі, це допоможе уникнути в майбутньому плутанини і задвоєння інвентарних номерів.

Залишкова вартість = 0. Як зарахувати на баланс?

Установа безоплатно отримала ОЗ від іншої установи. В Акті приймання-передачі зазначено, що первісна вартість об’єкта дорівнює сумі нарахованого зносу (залишкова вартість = 0). За якою вартістю зарахувати цей об’єкт на баланс?

Для вирішення цього питання передусім слід орієнтуватися на вимоги п. 8 розд.II НП(С)БО 121 та п. 5 розд. III Методрекомендацій № 11.

Так, первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єкта державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості, за якою вони обліковувались у суб’єкта, що їх передав. Водночас у супровідних документах має бути зазначено суму зносу, нарахованого на відповідні активи за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

Таким чином, безоплатно отримані необоротні активи з нульовою залишковою вартістю оприбутковуємо за тією вартістю, котра зазначена у супровідних документах. Тобто спочатку відображаємо первісну вартість відповідного об’єкта й одночасно суму нарахований зносу. Звісно, ці суми будуть збігатися. Але нічого не вдієш. Маємо те, що маємо.

А от як обліковувати такі активи надалі — це вже зовсім інше питання. І вирішувати його тільки вам.

Пропонуємо вам два варіанти:

• варіант 1 — провести їх переоцінку;

• варіант 2 — установити для них ліквідаційну вартість.

Безперечно, другий варіант простіший і не вимагає додаткових матеріальних витрат для оплати послуг професійного оцінювача. Але майте на увазі: обидва запропоновані варіанти прийнятні і цілком законні.

Передаємо авто та супутні цінності: як оформити

У зв’язку з ліквідацією установа передає ТЗ2 іншій установі. Також маємо комплект зимових, вогнегасник, аптечку, автомагнітолу, залишки бензину. Чи можемо супутні цінності також передати іншій установі? Якими документами оформити? Чи варто передавати іншій установі облікові регістри на авто?

2 ТЗ — транспортний засіб.

У такому разі керуємось основним правилом: установа повинна передати ОЗ разом із первинними документами (чи їх копіями), обліковими регістрами (чи їх копіями) та іншими документами, у яких зазначено вартість придбання (створення) таких об’єктів.

Саме про це зазначено в п. 5 розд. III Методрекомендацій № 11. Тож пояснимо, які документи варто підготувати установі для передачі майна іншій установі.

Так, у разі передачі ТЗ такими документами будуть:

облікові регістри (копії таких документів) — Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини, Картка обліку наробітку та відстежування обігу акумуляторної батареї, Інвентарна картка обліку об’єкта ОЗ;

технічна документація — оригінал та копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ, протокол перевірки технічного стану ТЗ (у разі проходження обов’язкового техогляду).

З огляду на зазначені вимоги Методрекомендацій № 11, разом з авто слід передати облікові регістри на такий об’єкт. Залишається тільки вирішити, передавати оригінали чи копії таких регістрів? Знайте: жодних обмежень чи застережень із цього приводу законодавство не містить. Тому вирішувати тільки вам. Але, на нашу думку, доцільно передати іншій установі саме копії облікових регістрів.

Увага!

Разом із майном передаємо первинні документи та облікові регістри (оригінали або їх копії).

Тепер щодо подальшої долі інших цінностей, які були придбані установою для обслуговування ТЗ та обліковані окремо від нього. Наприклад, це —вогнегасник, аптечка, комплект зимових шин тощо. Що з ними робити далі?

У цій ситуації наша порада така. Якщо немає потреби залишати такі матеріальні цінності для ремонту та обслуговування інших авто, їх доцільно передати разом із ТЗ іншій установі. Але про цей момент радимо подумати заздалегідь і навести перелік усіх супутніх матеріальних цінностей у рішенні (розпорядженні) про передачу майна іншій установі.

Таким чином, при передачі ТЗ та супутніх цінностей іншій установі слід оформити такі документи:

Акт приймання-передачі ОЗ — складаємо за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

В Акті наводимо детальну інформацію про ТЗ, як-то:

назва авто;

номер двигуна, шасі, кузова ТЗ;

первісна (переоцінена) вартість та сума зносу;

рік випуску;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ТЗ;

стисла характеристика об’єкта та інших відомостей;

Акт приймання-передачі матеріальних цінностей — складаємо за довільною формою. Зазначаємо всю інформацію про матеріальні цінності, які передаємо іншій установі: назву та характеристику, кількість, вартість тощо.

Названі документи складайте у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони, що приймає та що передає об’єкт ОЗ).

Як передати ОЗ з ліквідаційною вартістю?

У зв’язку з реорганізацією установа передає ОЗ іншій бюджетній установі. Деякі об’єкти мають ліквідаційну вартість. Як правильно списати вартість таких об’єктів з балансу? Як таку інформацію зазначити в Акті приймання-передачі ОЗ?

У цьому випадку вибуття (списання) ОЗ з балансу здійснюємо за загальним правилом: списуємо первісну вартість та суму нарахованого зносу.

При цьому для списання ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ, який знімають з обліку, Типовою кореспонденцією не передбачено складання окремого (додаткового) запису в бухгалтерському обліку.

І це цілком зрозуміло. Адже при встановленні ліквідаційної вартості установа збільшує первісну вартість об’єкта ОЗ та розмір внесеного капіталу.

Для цього в бухгалтерському обліку роблять запис: Дт 10 — Кт 5111.

Як наслідок, при вибутті (списанні) відповідного об’єкта ОЗ установа списує ліквідаційну вартість як складову частину його первісної вартості.

Звісно, окремий запис у бухгалтерському обліку для списання безпосередньо встановленої ліквідаційної вартості ніхто не робить.

Таким чином, при передачі ОЗ іншій установі в обліку складаємо таку кореспонденцію субрахунків:

Дт 5111— Кт 10 — на суму первісної та ліквідаційної вартості;

Дт 1411 — Кт 5512 — на суму нарахованого зносу.

Як у такому разі установі не загубити інформацію про встановлену ліквідаційну вартість? Знайте: це питання вирішити просто.

Встановлену ліквідаційну вартість зазначаємо в Акті приймання-передачі ОЗ. Також інформацію про таку вартість необхідно зазначити в Інвентарній картці обліку об’єкта ОЗ. У свою чергу, копію зазначеної картки передаємо іншій установі.

Незавершені капінвестиції в МНМА: беремо на облік

Установа отримала від іншої бюджетної установи МНМА, не введені в експлуатацію. Згідно з Актом приймання-передачі установі передано незавершені капітальні інвестицій (витрати на придбання МНМА було здійснено у минулому році): Дт 5512 — Кт 1312.Як правильно прийняти на облік такі витрати? Чи доцільно застосовувати субрахунки 5512 та 5411?

Нагадаємо, що незавершеними капінвестиціями визнають витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об’єктів ОЗ, МНМА з початку та до закінчення зазначених робіт і введення об’єктів в експлуатацію.

Вочевидь, це стосується випадків, коли установою не введено в експлуатацію об’єкт ОЗ або МНМА на дату балансу. За загальними правилами, ці витрати установа відображає у складі незавершених капінвестицій у необоротні активи на субрахунках 1311, 1312.

Зауважимо: порядок обліку операцій із безоплатної передачі-отримання незавершених капінвестицій у межах одного суб’єкта управління майном визначено пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції.

Далі пригадаємо основні правила відображення цих операцій у бухобліку обома сторонами.

Установа, що передає

1. На момент безоплатної передачі (на дату оформлення Акта приймання-передачі) всі витрати, накопичені та відображені за Дт субрахунків 1311, 1312 та Кт субрахунку 5411, відносимо на фінрезультат відповідного звітного періоду (Дт 5511, 5512).

2. Одночасно асигнування, використані на придбання чи створення ОЗ, МНМА, закриваємо на фінрезультат поточного та минулого року (Кт 5511, 5512).

Установа, що отримує

1. Такі витрати зараховуємо до складу незавершених капінвестицій. При цьому виконуємо зворотні записи:

Дт 1311, 1312Кт 5511 — на суму безоплатно отриманих капінвестицій, здійснених у поточному році;

Дт 1311, 1312Кт 5512 — на суму безоплатно отриманих капінвестицій, здійснених у минулих роках.

Тож коли застосовувати субрахунок 5512 чи 5511? Це залежить насамперед від того, коли було здійснено витрати на придбання (створення) ОЗ, МНМА: у поточному чи минулому роках. При цьому, звісно, сторона, що приймає, буде відштовхуватися від записів, зроблених установою, що передає такі об’єкти. Ось і вся логіка бухзаписів, наведених в пп. 1.14 — 1.16 Типової кореспонденції.

2. Після введення в експлуатацію ОЗ, МНМА відображаємо їх оприбуткування:

Дт 10, 11 — Кт 1311, 1312.

Зверніть увагу: при отриманні незавершених капінвестицій субрахунок 5411 жодним чином не задіяний.

3. Одночасно формуємо внесений капітал за рахунок зменшення фінрезультату:

Дт 5511, 5512 — Кт 5111.

Приклад. Бюджетна установа має на балансі незавершені капінвестиції в сумі 4700 грн, а саме, не введений в експлуатацію мультимедійний проєктор.

У зв’язку з ліквідацією установа передає такий проєктор іншій установі у лютому 2021 року. Передача об’єкта оформлена Актом приймання-передачі ОЗ.

У березні 2021 року об’єкт незавершених капінвестицій (проєктор) введено в експлуатацію. При зарахуванні об’єкта МНМА на баланс було оформлено Акт введення в експлуатацію ОЗ.

На підставі останнього бухгалтер відкрив Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ.

Ці операцій в обліку установи відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Установа, що передає незавершені капінвестиції

1

Передано незавершені капінвестиції (Акт приймання-передачі)

5512

1312

4700

17

2

Кошти цільового фінансування, спрямовані на придбання МНМА, віднесено на фінрезультат минулого року

5411

5512

4700

17

Установа, що отримує незавершені капінвестиції

1

Зараховано незавершені капінвестиції на баланс (Акт приймання-передачі)

1312

5512

4700

17

2

Введено об’єкт будівництва в експлуатацію (Акт введення в експлуатацію)

1113

1312

4700

17

3

Одночасно відображено зміни в капіталі

5512

5111

4700

17

4

Нараховано першу половину амортизації на проєктор (50 %)

8014

1412

2350

17

5

Віднесено на фінрезультат звітного періоду суму нарахованої амортизації

5511

8014

2350

17

Повноваження комісії з реорганізації

Комісія з реорганізації установи провела інвентаризацію майна. У результаті виявлено декілька об’єктів ОЗ, непридатних для подальшого використання. Первісна вартість таких об’єктів не перевищує 20 тис. грн. Чи має право комісія з реорганізації прийняти рішення про списання такого майна?

Так, комісія з реорганізації має право прийняти таке рішення. Ба більше, це не лише можна, але й треба зробити обов’язково. Адже немає жодного сенсу передавати іншій установі об’єкти, непридатні для подальшого використання.

Нагадаємо, що саме комісія з реорганізації набуває повноваження щодо управління справами юридичної особи (установи), що припиняється. До речі, такі повноваження переходять до неї з моменту призначення. Пряму вказівку про це містить ч. 4 ст. 105 ЦКУ.

Разом з тим, приймаючи рішення про списання майна, пам’ятайте про основні правила, передбачені Порядком № 13143.

3 Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабміну від 08.11.2007 р. № 1314.

Дозвіл потрібен, але не завжди

Списати без дозволу (на підставі рішення керівника установи про списання) можна лише таке майно, як:

1) об’єкти ОЗ (крім об’єктів нерухомості), на які нараховано знос у розмірі 100 %;

2) інші необоротні матеріальні активи (тобто об’єкти, що обліковуються на рахунку 11).

При цьому первісна (переоцінена) вартість таких об’єктів повинна не перевищувати 50 тис. грн. Така вартісна межа встановлена для державного майна. Тоді як списання комунального майна варто здійснювати з урахуванням вартісної межі, визначеної у порядку (положенні) про списання комунального майна, прийнятого відповідними ОМС.

Списання нерухомості — лише за погодженням

Погодження на списання майна незалежно від його вартості необхідно отримати при списанні таких об’єктів, як:

• нерухоме майно (об’єктів, що обліковуються на субрахунку 1013);

• об’єкти незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), тобто витрати, накопичені на рахунку 13.

Закінчення строку служби ≠ списання

Безпосередньо факт нарахування зносу на об’єкт в розмірі 100 % його первісної (переоціненої) вартості — це ще не підстава для списання ОЗ з балансу.

Вирішальне значення у такій ситуації має фактичний стан такого об’єкта та можливість (неможливість) його експлуатації у подальшому. Тож питання щодо списання кожного об’єкта слід вирішувати зважено.

Усе, що можна продати (передати), треба продати (передати)

Комісія з реорганізації має з’ясувати можливість застосування інших способів управління такими об’єктами. Зокрема, йдеться про можливість відчуження або безоплатної передачі іншим установам. Якщо такі заходи в установі вже мали місце, то слід дізнатись, до чого це призвело та чи були такі спроби успішними.

До речі, суб’єкт управління з метою ефективного використання майна з вичерпаним строком служби (експлуатації) має оприлюднити інформацію такі об’єкти на власному вебсайті.

Матвєєва Вікторія

Бюджетна бухгалтерія, березень, 2021/№ 11

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.