Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.06.15
32998 6
Друкувати
Обране

«Пишіть листи і надсилайте вчасно…» та про марки пам’ятайте

Бюджетна установа придбала поштові марки, які відразу було передано у підзвіт матеріально відповідальній особі. У подальшому ця особа щомісяця подаватиме авансовий звіт про кількість використаних марок. Орієнтовний строк використання всіх марок — 10 місяців. Залишок невикористаних марок знаходиться у підзвітної особи. У зв’язку з цим виникає дебіторська заборгованість на субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами», яка впродовж наступних 10 місяців буде поступово зменшуватись. Чи є порушенням чинного законодавства наявність такої дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку установи?


Автор: Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Відразу відповімо на поставлене запитання. Так, наявність в обліку установи заборгованості з боку підзвітної особи протягом такого тривалого періоду є порушенням порядку ведення бухгалтерського обліку. І перш за все тому, що відображення цієї заборгованості в обліку є необґрунтованим. Закономірно у вас виникає зустрічне запитання: але як так? Операція документально оформлена, а значить, і підстави для відображення в обліку є. Проте норми чинного законодавства вимагають обліковувати господарські операції відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Чітку вказівку на це містить абз. 8 ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

У чому ж суть операції, описаної вище, та як правильно її відобразити в бухгалтерському обліку? Давайте розбиратися по порядку. І для початку пригадаємо, що ми маємо справу з поштовими марками. Порядок видання, уведення в обіг та виведення з обігу, а також порядок розповсюдження знаків поштової оплати, до яких власне і належать поштові марки, марковані конверти та картки, визначає Положення про знаки поштової оплати, затверджене наказом Мінтрансзв’язку від 24.06.2010 р. № 388 (ср. 031233400). Зокрема, п. 3 цього Положення визначено, що поштова марка — це державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором. Ключовим у цьому визначенні є трактування поштових марок як засобів оплати. Відтак вони належать до грошових документів і їх слід обліковувати відповідно до вимог Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372 (далі — Порядок № 372).

Грошові документи і поштові марки, зокрема, мають зберігатися у касі установи. На це вказує п. 2.6 Порядку № 372. При цьому матеріально відповідальною особою за збереження поштових марок є касир або особа, яка виконує його обов’язки. За потреби марки видають секретарю, іншому працівнику, який займається відправленням кореспонденції, у підзвіт. Однак залишок знаків поштової оплати повинен знаходитися саме у касира. Власне на цьому етапі і припускаються однієї з найпоширеніших помилок в організації бухгалтерського обліку поштових марок. Досить часто останні зберігаються у осіб, які безпосередньо їх використовують. От і у вашому випадку поштові марки було передано у підзвіт відразу в повному обсязі, а не поступово, по мірі необхідності. Як наслідок — в обліку на тривалий проміжок часу «зависла» дебіторська заборгованість.

Пам’ятайте: передання на відповідальне зберігання і передання в підзвіт — це абсолютно різні за змістом господарські операції, які по-різному оформляються і відображаються в бухгалтерському обліку.

Далі поговоримо про документальне оформлення надходження та руху поштових марок в установі. І передусім нагадаємо, що поштові марки не є бланками суворої звітності. На цьому наголосила Держказначейська служба у листі від 06.08.2014 р. № 17-13/743-18065. Зупинятися детально на цьому питанні не будемо, більше інформації з цього приводу ви зайдете у коментарі до вказаного листа (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 35, с. 20). Зауважимо лише, що у застосуванні типових форм первинних документів, затверджених наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» від 11.03.96 р. № 67, для документування операцій з поштовими марками немає потреби.

Операції з грошовими документами (у тому числі з поштовими марками, маркованими конвертами і листівками) прирівнюються до касових операцій. Тому для їх оформлення слід застосовувати відповідні документи, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку (п. 2.2 Порядку № 372). Зокрема, порядок ведення касових операцій у національній валюті України визначений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Типові форми первинних документів, призначених для оформлення касових операцій, наведені у додатках до згаданого Положення.

Отже, приймання до каси і видачу з каси поштових марок слід оформляти прибутковими і видатковими касовими ордерамивідповідно. Причому на таких касових ордерах раніше робили напис «фондовий». І хоча чітких роз’яснень від Мінфіну чи Держказначейської служби з приводу застосування такого напису на сьогодні немає, його необхідність є очевидною. Дійсно, щоб елементарно не плутати касові документи на отримання і видачу готівкових коштів із документами на рух інших коштів, як-то поштові марки, доцільно робити відповідні позначення на документах. І напис «фондовий», на наш погляд, є цілком прийнятним для цього. Майте також на увазі, що реєстрацію таких касових ордерів здійснюють у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих аркушах.

Придбані поштові марки (у тому числі надруковані на поштових конвертах та поштових картках) видають з каси для використання в підзвіт за розпорядженням керівника установи. Зауважимо: видачу марок доцільно проводити по мірі необхідності, аби уникнути утворення дебіторської заборгованості. Протягом місяця секретар (інша особа, яка здійснює відправлення кореспонденції) має вести Журнал реєстрації вихідної кореспонденції (див. с. 29). На підставі записів останнього наприкінці кожного місяця підзвітна особа повинна складати Звіт про використання знаків поштової оплати. Форма такого звіту законодавчо не встановлена. Тому на практиці бухгалтери, як правило, застосовують у своїй роботі Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, форма якого затверджена наказом Міндоходів «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 24.12.2013 р. № 845. Звісно, ви можете застосовувати цю форму або самостійно розробити спеціальний первинний документ. Пропонуємо вам примірну форму Звіту про використання знаків поштової оплати на с. 29. Завершальним етапом оформлення вибуття поштових марок буде складання на підставі звіту(ів) Акта на списання використаних знаків поштової оплати довільної форми (див. с. 30). І не забудьте зафіксувати застосування тих чи інших форм документів в наказі про облікову політику вашої установи.

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів у національній валюті, які знаходяться в касі установи (у тому числі поштових марок, маркованих конвертів та листівок), призначений субрахунок 331 «Грошові документи в національній валюті».

Увага! Поштові марки на позабалансовому рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» обліковувати не треба.

Операції з руху грошових документів у касі слід оформляти меморіальним ордером за формою № 274 (бюджет), оскільки окремого регістра бухгалтерського обліку для відображення таких операцій не передбачено.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження та вибуття поштових марок розглянемо на умовному прикладі.

Приклад. Бухгалтеру навчального закладу Булаху М. Л. видано з каси 600 грн. для придбання поштових марок. Після виконання завдання працівник подав звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з прикладеним до нього чеком РРО, а також здав до каси поштові марки у кількості 300 шт. номіналом 2 грн. кожна. Марки оприбуткували на баланс установи на підставі прибуткового касового ордера типової форми № КО-1.

Протягом місяця згідно з розпорядженням керівника закладу секретарю Войчук Н. П. було видано в підзвіт марки в кількості 30 шт. Видачу оформлено видатковими касовими ордерами за типовою формою № КО-2. Документи на оприбуткування і видачу конвертів зареєстрували в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3) на окремих сторінках. Напрямки використання поштових марок протягом місяця секретар відображав у Журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

Наприкінці місяця секретар склав і подав до бухгалтерії Звіт про використання знаків поштової оплати. Використані поштові марки було списано на підставі Акта на списання використаних знаків поштової оплати.

У бухгалтерському обліку установи зазначені операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Видано кошти з каси в підзвіт Булаху М. Л. для придбання поштових марок

362/Булах

301

600

2

Оприбутковано поштові марки, придбані за рахунок підзвітних сум

331

362/Булах

600

3

Видано марки у підзвіт для листування секретарю Войчук Н. П.

362/Войчук

331

60

4

Списано використані поштові марки для листування на підставі акта списання

802

362/Войчук

60

 

 

 

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(6)
Руслана
30.06.2015
Скажіть будь-ласка, якщо в установі немає каси, касира, а розрахунки з підзвітними особами і працівниками проводяться в безготівковій формі - як тоді правильно оформлювати видачу поштових марок.
obeda 2011@yandex.ru
02.12.2015
Хочу скопировать отчет использования марок и акт списания
Веселка
06.02.2016
1) Оприбутковуємо марки Д 331 К 675 на підставі документів Укрпошти 2) Видаємо під звіт марки на декілька місяців по підрозділам установи ірайонам області Д 362 К 331 Документ містить таблицю з переліком і вартістю марок і підписом матеріально-відповідальної особи. 3) Підзвітна особа цілий місяць витрачала марки і вела Журнал вихідної кореспонденції. На підставі журналу складає реєстр витрачених мароу і висилає в нашу обласну бухгалтерію авансовий звіт з реєстром витрачених марок. Директор установи затверджує звіт Д 801 К 362. По маркам ведеться меморіальний ордер. Де сальдо попо дебету означає наявність заборгованості підзвітної особи по маркам бюджетній установі. Обороти по дебету - збільшення заборгованості підзвітної особи по маркам в момент, коли вона їх отримує під звіт. Обороти по кредиту - зменшення заборгованості підзвітної установи бюджетній установі, коливона звітує і звіт затверджений.
Ірина
16.02.2016
Чи може головний бухгалтер бути касиром?
Ірина
17.02.2016
Доброго дня!!! Прочитавши багато статей щодо обліку грошових документів, я не зрозуміла одне-яка має бути кореспонденція рахунків, пов"язаних саме з касою 301 рах., в якій мають зберігатись поштові марки (конверти з ЗПО)?? Д-т675 К-т321 - сплатили за марки Д-т331 К-т675 -отримали марки 362 331 - видали під звіт 802 362 - списали на підставі акту списання. Рахунок 301 бере взагалі участь в обігу поштових марок в установі? адже касові ордера я ж виписувати буду???
ніна Ірина
15.09.2016
ні. рахунок 331 для марок,якщо звісно ви не купуєте за готівку. на видаткових прибуткових "фондовий"
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн