Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.03.21
400 0
Друкувати
Обране

Поштові марки: новий погляд на облік давніх знайомих

Впровадження електронного документообігу стрімко набирає обертів. Але паперове листування досі не втрачає своєї актуальності. Про це свідчить і кількість звернень у бухгалтерській спільноті з проханням роз'яснити, як зберігати та обліковувати марки та марковані конверти. Особливо гостро це питання стоїть для установ, які не працюють з готівкою, а значить, не мають каси. Пропонуємо освіжити в пам'яті основні моменти придбання, зберігання, обліку та списання ЗПО1. І звісно, запропонуємо альтернативний підхід до оформлення їх руху та списання. Буде цікаво, залишайтесь з нами.


1 ЗПО — знаки поштової оплати.

Поштові марки — це державні знаки із зазначенням на них номінальної вартості і держави, які є засобами оплати послуг поштового зв’язку у національного оператора (абз. 7 п. 3 Положення № 3882).

2 Положення про знаки поштової оплати, затверджене наказом Мінтрансзв’язку від 24.06.2010 р. № 388.

Також для паперового листування установи можуть використовувати марковані конверти. Тому далі, говорячи про облік поштових марок, матимемо на увазі всі ЗПО.

Купуємо марки

Видатки на придбання марок для відправки службової кореспонденції слід проводити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п. 1 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

А ось видатки на оплату послуг поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі, вартість яких включає оплату поштової марки, здійснюються за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п. 26 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

До речі, з придбанням поштових марок і маркованих конвертів на умовах попередньої оплати зараз немає жодних проблем.

Це стало можливим завдяки внесеним уточненням у п. 151 постанови № 6413.

3 Постанова КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 р. № 641.

Зберігаємо правильно

Поштові марки та марковані конверти є грошовими документами і мають зберігатися у касі установи.

Пряму вказівку на це містить 2.6 розд. ІІ Порядку № 3724.

4 Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372.

Здебільшого відповідальним за облік і зберігання ЗПО в установі призначають касира або іншу особу, на яку покладено виконання функцій касира.

Але як бути, якщо в установі взагалі немає каси, а відтак і посаду касира не передбачено?

У такому разі керівник установи своїм наказом має призначити МВО5 з числа інших працівників.

5 МВО — матеріально відповідальна особа.

Це може бути, наприклад: працівник канцелярії, якій безпосередньо здійснює відправлення службової кореспонденції, секретар, працівник відділу кадрів, бухгалтер або інший працівник установи.

Відповідно, місцем зберігання поштових знаків за відсутності каси буде сейф або металева шафа.

Рух марок — НЕ касові операції

Поштові знаки, як засоби оплати послуг поштового зв’язку, обліковуються у складі готівкових коштів та їх еквівалентів.

Про це свідчить призначення рахунку 22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти», наведене у Порядку № 12196.

6 Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

І хоча марки відокремлені від готівки (для їх обліку призначено окремий субрахунок), це наводить на роздуми: чи, бува, не прирівнюються операції з поштовими знаками до касових операцій.

Масла у вогонь підливає і вимога п. 2.6 Порядку № 372 щодо зберігання поштових марок у касі установи.

Але чи дійсно є вагомі підстави для документування руху поштових знаків як касових операцій з дотриманням вимог Положення № 1487? Поготів, коли переважна більшість установ не працює з готівкою. З’ясуємо разом.

7 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

Передусім нагадаємо: касові операції — це операції суб’єктів господарювання між собою та з фізичними особами, пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку (п.п. 12 п. 3 Положення № 148).

Що ж таке готівка?

Готівкою вважаються грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у т. ч. розмінні, обігові, пам’ятні монети, які є платіжними засобами) (п.п. 3 п. 3 Положення № 148). У свою чергу, грошові знаки грошової одиниці України — це гривні (п.п «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 24738):

8 Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII.

• у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет;

в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України. До них також належать вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Тож наші поштові марки та марковані конверти належать саме до інших форм грошових знаків, які використовуються для оплати послуг поштового зв’язку.

Тоді як базове Положення № 148 стосується лише обігу банкнот та монет.

Жодної згадки про грошові знаки іншої форми у цьому документі немає.

З огляду на це, надходження, рух та вибуття інших форм грошових знаків (у тому числі й поштових марок) не можна вважати касовими операціями.

Оформляємо рух та списання

Якщо одна й та ж сама особа відповідає за зберігання ЗПО і використовує їх для відправлення службової кореспонденції, це значно спрощує облік їх руху.

Адже у такому разі не потрібно мати справу з додатковою документацією для видачі марок або конвертів під звіт.

Якими документами оформляти операції з марками і маркованими конвертами? Наразі чинні нормативно-правові акти не містять чітких і конкретних вимог щодо оформлення надходження, руху та списання ЗПО. Звісно, ви може й надалі використовувати для цього касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів тощо.

Якщо вам так зручно, будь ласка. Але це зовсім не обов’язково.

Як оформляти надходження, рух і вибуття поштових марок та маркованих конвертів у вашій установі, вирішувати тільки вам.

На цьому наголошував і головний фінорган ще в 2016 році (див. лист Мінфіну «Щодо обліку поштових марок» від 10.08.2016 р. № 31-11420-07-10/23346).

Тож ми радимо визначити порядок документування таких операцій у внутрішньому розпорядчому документі.

Зокрема, це доцільно прописати окремим пунктом у наказі про організацію бухобліку вашої установи.

Форми для відображення руху поштових знаків також слід затвердити самостійно.

Відповідно, зразки таких форм необхідно навести у додатках до відповідного розпорядчого документа.

Пропонуємо застосовувати такі форми:

Відомість обліку ЗПО — оформлюється МВО для відображення прийнятих та використаних знаків.

Примірний зразок відомості ви знайдете нижче;

Журнал реєстрації вихідних документів (додаток 6 до Правил № 1000/59)веде МВО. Тут слід відображати службову кореспонденцію, для відправлення якої було використано ЗПО;

9 Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5.

Звіт про використання ЗПО — зведена інформація по використаних поштових знаках. Оформлюється такий звіт МВО за підсумками кожного звітного місяця.

Примірну форму звіту наведено нижче.

Списання ЗПО здійснює створена за наказом керівника комісія зі списання товарно-матеріальних цінностей. На підставі звіту про використання ЗПО комісія складає акт списання. Форму такого акта також слід затвердити наказом про організацію бухобліку.

Зразок акта наведено нижче.

Бухоблік марок

Для обліку поштових марок і маркованих конвертів призначено субрахунок 2213 «Грошові документи у національній валюті». ЗПО слід відображати в обліку за їх номінальною вартістю.

Увага!

Поштові марки не є бланками документів суворого обліку. Тому обліковувати їх на позабалансовому субрахунку 081 не потрібно.

Для деталізації операцій з надходження і використання поштових знаків радимо застосовувати окремі аналітичні рахунки в межах субрахунку 2213.

Наприклад, це можуть бути такі рахунки, як:

2213/1 «Грошові документи придбані» — для обліку ЗПО, отриманих від УДППЗ «Укрпошта»;

2213/2 «Грошові документи на зберіганні у МВО» — для обліку ЗПО, переданих на зберігання МВО.

Майте на увазі: немарковані конверти не належать до грошових документів. Їх слід обліковувати у складі запасів на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Розглянемо, як правильно відображати ці операції з марками на рахунках бухобліку.

Приклад. Бюджетна установа придбала ЗПО: марковані конверти C6-V — 220 шт., номінальна вартість — 10 грн, поштові марки «V» — 200 шт., номінальна вартість — 9 грн. Загальна вартість придбаних ЗПО — 4000 грн.

Протягом звітного місяця МВО здійснювала відправлення службової кореспонденції. Дані про це зафіксовано у журналі реєстрації вихідних документів. За підсумками місяця МВО надала до бухгалтерії звіт про використання знаків поштової оплати. На підставі цього звіту було проведено списання використаних ЗПО: маркованих конвертів C6-V — 5 шт. на суму 50 грн; поштових марок «V» — 50 шт. на суму 450 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Отримано асигнування на придбання ЗПО

2313

7011

4000

2

2

Перераховано кошти УДППЗ «Укрпошта» за ЗПО

2113

2313

4000

2, 4

3

Оприбутковано ЗПО

2213/1

2113

4000

4

4

Передано поштові знаки МВО

2213/2

2213/1

4000

17*

5

Списано ЗПО на підставі звіту МВО

8013

2213/2

500

17*

* Вважаємо за доцільне для обліку операції з поштовими марками та маркованими конвертами застосовувати форму меморіального ордера № 17. Адже меморіальний ордер № 1 застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць.

Звітуємо про залишки ЗПО

Залишки поштових знаків повинні знайти своє відображення у Балансі, Звіті про грошові кошти, а також у Примітках до річної фінансової звітності.

Зокрема, інформацію про залишок таких грошових документів слід показати:

• у формі № 1-дс «Баланс»:

розд. ІІ «Фінансові активи», в частині балансу «АКТИВ»:

ряд. 1161 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в касі» — сальдо субрахунку 2213.

Інформацію про надходження та витрачання ЗПО слід відобразити:

у формі № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»:

розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності»:

ряд. 3050 «Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями» — відображаються придбані грошові документи;

ряд. 3135 «Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями» — відображаються списані грошові документи;

ряд. 3405 «Залишок коштів на початок року» сальдо субрахунку 2213 на початок року;

ряд. 3425 «Залишок коштів на кінець року» сальдо субрахунку 2213 на кінець року;

• у формі № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»:

розд. VIІІ «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів»;

ряд. 671 «Грошові кошти та їх еквіваленти в касі розпорядників» — сальдо субрахунку 2213 на початок та кінець року.

І не забудьте перевірити порівнянність показників фінзвітності. Для цього слід скористатися підказками, наведеними в Методрекомендаціях № 117010:

10 Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170.

ряд. 3405 гр. 3 форми № 3-дс = сумі ряд. 1160, 1165, 1170, 1175 форми № 1-дс, гр. 3;

ряд. 3425 гр. 3 форми № 3-дс = сумі ряд. 1160, 1165, 1170, 1175 форми № 1-дс, гр. 4;

ряд. 670 (усього) гр. 3, 4 форми № 5-дс = ряд. 1160 (усього) гр. 3, 4 форми № 1-дс.

Висновки

• Видатки на придбання марок для відправки службової кореспонденції здійснюються за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

• Операції з руху ЗПО не є касовими операціями та не підлягають оформленню відповідно до вимог Положення № 148.

• Для документування операцій з поштовими марками доцільно застосовувати форми, затверджені внутрішнім розпорядчим документом. Наприклад: відомість обліку знаків поштової оплати та звіт про використання поштових знаків.

• Бухоблік поштових марок і маркованих конвертів слід вести на субрахунку 2213 за їх номінальною вартістю з використанням аналітичних рахунків.

• Списання ЗПО здійснює комісія установи зі списання на підставі звіту про використання поштових знаків.

• Залишки поштових знаків необхідно відобразити у Балансі, Звіті про рух грошових коштів та Примітках до річної фінансової звітності.

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, березень, 2021/№ 9

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.