Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.07.21
426 0
Друкувати
Обране

Придбання ноутбуків та сканерів: планування та облік

Як правильно спланувати придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, а саме ноутбуків та сканерів? Як відобразити таке придбання в обліку? Чи необхідно надавати повідомлення про закупівлю зазначеної техніки або отримувати погодження від Мінцифри? Розберемось разом завдяки цій статті.


Планування закупівлі

Перш за все, згадаємо, що зарахування на баланс об’єктів ОЗ здійснюється на підставі відповідних первинних документів (п. 1 розд. ІІІ Методрекомендацій № 111).

1 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Тобто процес оприбуткування активів напряму залежить від запланованої та здійсненої закупівлі. Що мається на увазі?

При плануванні закупівлі необоротних активів необхідно зіставити очікувану вартість їх придбання зі встановленим вартісним критерієм визнання МНМА. Такий аналіз, насамперед, дасть можливість з’ясувати: чи будуть видатки поточними чи капітальними.

Так, якщо за вартісними ознаками очікується придбання ноутбуків та сканерів, які мають бути зараховані до складу МНМА, плануємо видатки за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). А ось придбання ОЗ плануємо та здійснюємо за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (п. 9 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333).

Свого часу таке роз’яснення було надано органами Держказначейства у листі від 15.02.2018 р. № 16-08/164-2823.

Зверніть увагу: закупка окремих видів активів за державні кошти обмежується граничними сумами витрат, затвердженими постановою № 3322. До їх переліку входять і ноутбуки. Наразі вартість придбання ноутбука за держкошти не може перевищувати 27000 грн (з урахуванням ПДВ).

2 Постанова КМУ «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» від 04.04.2001 р. № 332.

Установи, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, мають враховувати вартісні обмеження, затверджені відповідними ОМС.

Повідомлення або погодження з Мінцифрою

Держоргани, ОМС та бюджетні установи у разі придбання товарів, робіт та послуг у межах бюджетних програм та проєктів у сфері інформатизації, зобов’язані погоджувати такі закупівлі з Мінцифрою. Але як розпізнати такі програми та проєкти?

Для єдиного підходу щодо визначення належності бюджетних програм (проєктів) до сфери інформатизації затверджена відповідна Методика № 673.

3 Методика визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затверджена Мінцифрою від 07.05.2020 р. № 67.

У цьому документі для розпорядників бюджетних коштів встановлено перелік кодів Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015»4, закупівля за якими належить до сфери інформатизації.

4 Національний класифікатор України «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749.

Які саме? Зазначимо їх для вашої зручності у таблиці.

Перелік кодів Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015», що визначають належність програм та проєктів до сфери інформатизації

№ з/п

Коди ДК 021:2015

Опис

1

30200000-1

комп’ютерне обладнання та приладдя

2

32400000-7 (крім 32440000-9)

мережі

3

48000000-8

пакети програмного забезпечення та інформаційні системи

4

71200000-0

архітектурні та супутні послуги

5

71300000-1

інженерні послуги

6

72000000-5

послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки

7

73100000-3

послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок

8

73200000-4

консультаційні послуги у сфері НДДК

9

73300000-5

проектування та виконання НДДК

Отже, якщо розпорядник бюджетних коштів планує закупівлю за будь-яким із зазначених кодів, він має погоджувати її з Мінцифрою.

Зверніть увагу: чи обмежиться установа просто повідомленням або необхідно отримувати погодження на проведення такої закупівлі, залежить від вартості закупівлі.

Так, якщо вартість закупівлі не перевищує 500 тис. грн, достатньо повідомити Мінцифру про очікуване придбання за визначеною процедурою (абз. 2 п. 13 Положення № 13525).

5 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджене постановою КМУ від 31.08.98 р. № 1352.

Якщо ж вартість закупівлі дорівнює або перевищує 500 тис. грн, розпорядник бюджетних коштів може брати зобов’язання та здійснювати платежі лише після погодження з Мінцифрою (абз. 1 п. 13 Положення № 1352).

Важливо: у разі закупівлі послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості за кошти субвенції з держбюджету місцевим бюджетам необхідно погоджувати закупівлю, якщо їх вартість перевищує 1 тис. грн.

До речі, органи Казначейства мають право не реєструвати бюджетні та фінансові зобов’язання та не здійснювати платежі за відсутності такого погодження (ст. 48 БКУ).

Більш детально ознайомитися з питаннями проведення видатків у сфері інформатизації можна у статтях «Видатки на інформатизацію: повідомляємо та погоджуємо» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 36, с.17) та «Програма інформатизації: що нового? (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 23, с. 24).

Бухгалтерський облік

Оплата за рахунок цільового фінансування

Отримані асигнування на придбання ОЗ та МНМА проводимо, як цільове фінансування: Дт 2313 — Кт 5411 (п. 1.1 Типової кореспонденції).

Важливо: у разі придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки за рахунок коштів спецфонду витрати також необхідно понести за рахунок цільового фінансування. Зокрема, якщо придбання техніки здійснюємо за кошти спецфонду у поточному бюджетному періоді, зменшуємо дохідну частину та збільшуємо цільове фінансування (п. 1.8 Типової кореспонденції). Наприклад: Дт 7111 — Кт 5411.

Якщо використовуємо залишок коштів минулого кварталу поточного бюджетного періоду або залишок коштів минулого бюджетного періоду, вилучаємо відповідну суму з фінрезультату та спрямовуємо її на цільове фінансування для придбання ОЗ та МНМА (п. 6.9 Типової кореспонденції): Дт 5511, 5512 — Кт 5411.

Формуємо первісну вартість

Облік необоротних активів установа має вести за їх первісною вартістю (абз. 2 п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 121). Тож згадаємо, як вона формується у разі придбання активів.

До складу первісної вартості необоротних активів входять усі витрати, які безпосередньо пов’язані з доведенням активів до стану, в якому вони придатні для використання. Зокрема, крім самої суми, що сплачується постачальнику, ми маємо включати ще і витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження об’єктів тощо.

Зверніть увагу: перелічені вище витрати можуть формувати первісну вартість активів як за рахунок капітальних витрат, так і за рахунок поточних витрат (абз. 10 п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11).

Усі понесені витрати, з початку і до моменту введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями.

Тобто витрати на придбання ОЗ накопичуємо на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби». А витрати на придбання об’єктів МНМА відображаємо на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

Введення в експлуатацію

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу ОЗ (субрахунок 1014) або МНМА (субрахунок 1113) відображається зменшенням субрахунків 1311 та 1312 відповідно.

Одночасно здійснюємо збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування: Дт 5411 — Кт 5111 (абз. 2 п. 5 розд. ІX Методрекомендацій № 11).

Пам’ятаємо: у місяці введення в експлуатацію об’єктів МНМА нараховуємо амортизацію у розмірі 50 % їх первісної вартості (абз. 1 п. 7 розд. IV НП(С)БО 121).

Документальне оформлення

Введення необоротних активів в експлуатацію має бути оформлено документально на підставі Акта введення в експлуатацію основних засобів (типова форма затверджена наказом № 8186).

6 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Також об’єктам зі складу ОЗ присвоюємо інвентарні номери. А таким об’єктам, як МНМА, встановлюємо номенклатурні номери.

Одночасно з цим відкриваємо на відповідні об’єкти Інвентарні картки обліку ОЗ або Інвентарні картки групового обліку ОЗ (типові форми затверджені наказом № 818). Далі розглянемо умовні приклади.

Приклад 1. Бюджетною установою для сканування печатних документів та перетворення їх у цифровий формат PDF придбано 1 планшетний сканер вартістю 7500 грн та 1 лазерний кольоровий сканер вартістю 12000 грн. Загальна сума за договором становить 19500 грн. За його умовами передбачена оплата після отримання товарів.

Вартість придбаних сканерів не перевищує граничну суму визнання МНМА, встановлену обліковою політикою установи.

Сканери введені в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Також об’єктам присвоєні номенклатурні номери та відкрито Інвентарні картки обліку об’єктів ОЗ. Одночасно нараховано амортизацію у розмірі 50 % від їх первісної вартості.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання сканерів (група МНМА)

1

Отримано асигнування на придбання сканерів

2313

5411

19500

2

2

Отримано сканери від постачальника

1312

6211

19500

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

19500

2, 6

Введення в експлуатацію сканерів

1

Введено в експлуатацію сканери

1113

1312

19500

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

19500

17

2

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості сканерів (19500 грн х 50 %)

8014

1412

9750

17

3

Віднесено на фінрезультат звітного періоду суму нарахованої амортизації

5511

8014

9750

17

Приклад 2. У зв’язку з виробничою необхідністю установою заплановано придбання ноутбука. За технічними характеристиками вартість такого ноутбука відповідатиме вартісним ознакам визнання ОЗ, установленим обліковою політикою установи. Після отримання фінансування за КЕКВ 3110 було придбано ноутбук, вартість якого становить 24500 грн. За умовами договору передбачена оплата після отримання товару. Отриманий ноутбук було оприбутковано та введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Активу присвоєно інвентарний номер та відкрито Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання ноутбука (група ОЗ)

1

Отримано асигнування для придбання ноутбука

2313

5411

24500

2

2

Отримано ноутбук від постачальника

1311

6211

24500

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

24500

2, 6

Введення в експлуатацію ноутбука

1

Введено в експлуатацію ноутбук

1014

1311

24500

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

24500

17

Приклад 3. Для виконання основних функцій установою придбано 1 ноутбук та 2 сканери за рахунок залишку спецфонду минулого бюджетного періоду. За технічними характеристиками вартість ноутбука та сканерів не перевищує граничну суму визнання МНМА, встановлену обліковою політикою установи.

Загальна вартість договору становить 18000 грн (вартість ноутбука 10000 грн, вартість сканерів 3500 грн та 4500 грн кожний). За умовами договору передбачена оплата після отримання товарів. Ноутбук та сканери оприбутковано та введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Також їм присвоєно номенклатурні номера, відкрито Інвентарні картки обліку об’єктів ОЗ та нараховано амортизацію у розмірі 50 % від їх первісної вартості.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Спеціальний фонд

2020 рік

1

Нараховано дохід за надані послуги

2111

7111

18000

14

2

Отримано плату за надані послуги

2313

2111

18000

3

3

Закриття рахунків доходів

7111

5511

18000

17

4

Віднесено суму профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

18000

17

2021 рік

Придбання ноутбука та сканерів (група МНМА)

1

Відкориговано фінрезультат минулих періодів на суму витрат, що включаються до первісної вартості об’єктів МНМА

5512

5411

18000

17

2

Отримано ноутбук та сканери від постачальника

1312

6211

18000

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

18000

2, 6

Введення в експлуатацію ноутбука та сканерів

1

Введено в експлуатацію ноутбук та сканери

1113

1312

18000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

18000

17

2

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості ноутбука та сканерів (18000 грн х 50 %)

8014

1412

9000

17

3

Віднесено на фінрезультат звітного періоду суму нарахованої амортизації

5511

8014

9000

17

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 28

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.