Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.07.21
7590 0
Друкувати
Обране

Придбання ноутбуків та сканерів: планування та облік

Як правильно спланувати придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, а саме ноутбуків та сканерів? Як відобразити таке придбання в обліку? Чи необхідно надавати повідомлення про закупівлю зазначеної техніки або отримувати погодження від Мінцифри? Розберемось разом завдяки цій статті.

Планування закупівлі

Перш за все, згадаємо, що зарахування на баланс об’єктів ОЗ здійснюється на підставі відповідних первинних документів (п. 1 розд. ІІІ Методрекомендацій № 111).

1 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Тобто процес оприбуткування активів напряму залежить від запланованої та здійсненої закупівлі. Що мається на увазі?

При плануванні закупівлі необоротних активів необхідно зіставити очікувану вартість їх придбання зі встановленим вартісним критерієм визнання МНМА. Такий аналіз, насамперед, дасть можливість з’ясувати: чи будуть видатки поточними чи капітальними.

Так, якщо за вартісними ознаками очікується придбання ноутбуків та сканерів, які мають бути зараховані до складу МНМА, плануємо видатки за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). А ось придбання ОЗ плануємо та здійснюємо за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (п. 9 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333).

Свого часу таке роз’яснення було надано органами Держказначейства у листі від 15.02.2018 р. № 16-08/164-2823.

Зверніть увагу: закупка окремих видів активів за державні кошти обмежується граничними сумами витрат, затвердженими постановою № 3322. До їх переліку входять і ноутбуки. Наразі вартість придбання ноутбука за держкошти не може перевищувати 27000 грн (з урахуванням ПДВ).

2 Постанова КМУ «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» від 04.04.2001 р. № 332.

Установи, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, мають враховувати вартісні обмеження, затверджені відповідними ОМС.

Повідомлення або погодження з Мінцифрою

Держоргани, ОМС та бюджетні установи у разі придбання товарів, робіт та послуг у межах бюджетних програм та проєктів у сфері інформатизації, зобов’язані погоджувати такі закупівлі з Мінцифрою. Але як розпізнати такі програми та проєкти?

Для єдиного підходу щодо визначення належності бюджетних програм (проєктів) до сфери інформатизації затверджена відповідна Методика № 673.

3 Методика визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затверджена Мінцифрою від 07.05.2020 р. № 67.

У цьому документі для розпорядників бюджетних коштів встановлено перелік кодів Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015»4, закупівля за якими належить до сфери інформатизації.

4 Національний класифікатор України «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749.

Які саме? Зазначимо їх для вашої зручності у таблиці.

Перелік кодів Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015», що визначають належність програм та проєктів до сфери інформатизації

№ з/п

Коди ДК 021:2015

Опис

1

30200000-1

комп’ютерне обладнання та приладдя

2

32400000-7 (крім 32440000-9)

мережі

3

48000000-8

пакети програмного забезпечення та інформаційні системи

4

71200000-0

архітектурні та супутні послуги

5

71300000-1

інженерні послуги

6

72000000-5

послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки

7

73100000-3

послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок

8

73200000-4

консультаційні послуги у сфері НДДК

9

73300000-5

проектування та виконання НДДК

Отже, якщо розпорядник бюджетних коштів планує закупівлю за будь-яким із зазначених кодів, він має погоджувати її з Мінцифрою.

Зверніть увагу: чи обмежиться установа просто повідомленням або необхідно отримувати погодження на проведення такої закупівлі, залежить від вартості закупівлі.

Так, якщо вартість закупівлі не перевищує 500 тис. грн, достатньо повідомити Мінцифру про очікуване придбання за визначеною процедурою (абз. 2 п. 13 Положення № 13525).

5 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджене постановою КМУ від 31.08.98 р. № 1352.

Якщо ж вартість закупівлі дорівнює або перевищує 500 тис. грн, розпорядник бюджетних коштів може брати зобов’язання та здійснювати платежі лише після погодження з Мінцифрою (абз. 1 п. 13 Положення № 1352).

Важливо: у разі закупівлі послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості за кошти субвенції з держбюджету місцевим бюджетам необхідно погоджувати закупівлю, якщо їх вартість перевищує 1 тис. грн.

До речі, органи Казначейства мають право не реєструвати бюджетні та фінансові зобов’язання та не здійснювати платежі за відсутності такого погодження (ст. 48 БКУ).

Більш детально ознайомитися з питаннями проведення видатків у сфері інформатизації можна у статтях «Видатки на інформатизацію: повідомляємо та погоджуємо» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 36, с.17) та «Програма інформатизації: що нового? (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 23, с. 24).

Бухгалтерський облік

Оплата за рахунок цільового фінансування

Отримані асигнування на придбання ОЗ та МНМА проводимо, як цільове фінансування: Дт 2313 — Кт 5411 (п. 1.1 Типової кореспонденції).

Важливо: у разі придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки за рахунок коштів спецфонду витрати також необхідно понести за рахунок цільового фінансування. Зокрема, якщо придбання техніки здійснюємо за кошти спецфонду у поточному бюджетному періоді, зменшуємо дохідну частину та збільшуємо цільове фінансування (п. 1.8 Типової кореспонденції). Наприклад: Дт 7111 — Кт 5411.

Якщо використовуємо залишок коштів минулого кварталу поточного бюджетного періоду або залишок коштів минулого бюджетного періоду, вилучаємо відповідну суму з фінрезультату та спрямовуємо її на цільове фінансування для придбання ОЗ та МНМА (п. 6.9 Типової кореспонденції): Дт 5511, 5512 — Кт 5411.

Формуємо первісну вартість

Облік необоротних активів установа має вести за їх первісною вартістю (абз. 2 п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 121). Тож згадаємо, як вона формується у разі придбання активів.

До складу первісної вартості необоротних активів входять усі витрати, які безпосередньо пов’язані з доведенням активів до стану, в якому вони придатні для використання. Зокрема, крім самої суми, що сплачується постачальнику, ми маємо включати ще і витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження об’єктів тощо.

Зверніть увагу: перелічені вище витрати можуть формувати первісну вартість активів як за рахунок капітальних витрат, так і за рахунок поточних витрат (абз. 10 п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11).

Усі понесені витрати, з початку і до моменту введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями.

Тобто витрати на придбання ОЗ накопичуємо на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби». А витрати на придбання об’єктів МНМА відображаємо на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

Введення в експлуатацію

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу ОЗ (субрахунок 1014) або МНМА (субрахунок 1113) відображається зменшенням субрахунків 1311 та 1312 відповідно.

Одночасно здійснюємо збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування: Дт 5411 — Кт 5111 (абз. 2 п. 5 розд. ІX Методрекомендацій № 11).

Пам’ятаємо: у місяці введення в експлуатацію об’єктів МНМА нараховуємо амортизацію у розмірі 50 % їх первісної вартості (абз. 1 п. 7 розд. IV НП(С)БО 121).

Документальне оформлення

Введення необоротних активів в експлуатацію має бути оформлено документально на підставі Акта введення в експлуатацію основних засобів (типова форма затверджена наказом № 8186).

6 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Також об’єктам зі складу ОЗ присвоюємо інвентарні номери. А таким об’єктам, як МНМА, встановлюємо номенклатурні номери.

Одночасно з цим відкриваємо на відповідні об’єкти Інвентарні картки обліку ОЗ або Інвентарні картки групового обліку ОЗ (типові форми затверджені наказом № 818). Далі розглянемо умовні приклади.

Приклад 1. Бюджетною установою для сканування печатних документів та перетворення їх у цифровий формат PDF придбано 1 планшетний сканер вартістю 7500 грн та 1 лазерний кольоровий сканер вартістю 12000 грн. Загальна сума за договором становить 19500 грн. За його умовами передбачена оплата після отримання товарів.

Вартість придбаних сканерів не перевищує граничну суму визнання МНМА, встановлену обліковою політикою установи.

Сканери введені в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Також об’єктам присвоєні номенклатурні номери та відкрито Інвентарні картки обліку об’єктів ОЗ. Одночасно нараховано амортизацію у розмірі 50 % від їх первісної вартості.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання сканерів (група МНМА)

1

Отримано асигнування на придбання сканерів

2313

5411

19500

2

2

Отримано сканери від постачальника

1312

6211

19500

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

19500

2, 6

Введення в експлуатацію сканерів

1

Введено в експлуатацію сканери

1113

1312

19500

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

19500

17

2

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості сканерів (19500 грн х 50 %)

8014

1412

9750

17

3

Віднесено на фінрезультат звітного періоду суму нарахованої амортизації

5511

8014

9750

17

Приклад 2. У зв’язку з виробничою необхідністю установою заплановано придбання ноутбука. За технічними характеристиками вартість такого ноутбука відповідатиме вартісним ознакам визнання ОЗ, установленим обліковою політикою установи. Після отримання фінансування за КЕКВ 3110 було придбано ноутбук, вартість якого становить 24500 грн. За умовами договору передбачена оплата після отримання товару. Отриманий ноутбук було оприбутковано та введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Активу присвоєно інвентарний номер та відкрито Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання ноутбука (група ОЗ)

1

Отримано асигнування для придбання ноутбука

2313

5411

24500

2

2

Отримано ноутбук від постачальника

1311

6211

24500

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

24500

2, 6

Введення в експлуатацію ноутбука

1

Введено в експлуатацію ноутбук

1014

1311

24500

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

24500

17

Приклад 3. Для виконання основних функцій установою придбано 1 ноутбук та 2 сканери за рахунок залишку спецфонду минулого бюджетного періоду. За технічними характеристиками вартість ноутбука та сканерів не перевищує граничну суму визнання МНМА, встановлену обліковою політикою установи.

Загальна вартість договору становить 18000 грн (вартість ноутбука 10000 грн, вартість сканерів 3500 грн та 4500 грн кожний). За умовами договору передбачена оплата після отримання товарів. Ноутбук та сканери оприбутковано та введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Також їм присвоєно номенклатурні номера, відкрито Інвентарні картки обліку об’єктів ОЗ та нараховано амортизацію у розмірі 50 % від їх первісної вартості.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Спеціальний фонд

2020 рік

1

Нараховано дохід за надані послуги

2111

7111

18000

14

2

Отримано плату за надані послуги

2313

2111

18000

3

3

Закриття рахунків доходів

7111

5511

18000

17

4

Віднесено суму профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

18000

17

2021 рік

Придбання ноутбука та сканерів (група МНМА)

1

Відкориговано фінрезультат минулих періодів на суму витрат, що включаються до первісної вартості об’єктів МНМА

5512

5411

18000

17

2

Отримано ноутбук та сканери від постачальника

1312

6211

18000

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

18000

2, 6

Введення в експлуатацію ноутбука та сканерів

1

Введено в експлуатацію ноутбук та сканери

1113

1312

18000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

18000

17

2

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості ноутбука та сканерів (18000 грн х 50 %)

8014

1412

9000

17

3

Віднесено на фінрезультат звітного періоду суму нарахованої амортизації

5511

8014

9000

17

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 28

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×