Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.06.21
712 0
Друкувати
Обране

Придбання жорсткого диска: варіанти обліку та оформлення

Як правильно відобразити в обліку придбання жорсткого диска? Коли для цього cлід застосовувати субрахунок 1515, а коли — 1113 (1014)? Як документально оформлювати такі господарські операції? Запитували? Відповідаємо.


Жорсткий диск, або вінчестер, є головним пристроєм зберігання даних у комп’ютері. Вони бувають двох видів:

внутрішні — вбудовані в системні блоки;

зовнішні — підключаються до комп’ютера за допомогою кабелю або через бездротове з’єднання. Облік жорсткого диска залежить саме від його виду та мети придбання.

Можливі варіанти обліку цього пристрою зображено на схемі нижче.

Варіанти обліку жорсткого диска

Отже, придбання вінчестера може бути пов’язано з необхідністю відремонтувати (модернізувати) комп’ютер або з потребою перенесення та зберігання даних поза комп’ютером (ноутбука тощо).

Облік запчастини до комп’ютера

1. Ремонт об’єкта ОЗ

Якщо придбання жорсткого диска зумовлено необхідністю замінити несправний диск на новий, останній слід розглядати як запасну частину (комплектуючу) до комп’ютера. Такі активи обліковуємо на субрахунку 1515 «Запасні частини».

Важливо: після заміни старого диска на новий, аналогічний за технічними характеристиками, первісна вартість комп’ютера не змінюється. Адже потенціал його корисності залишається на первісно оціненому рівні.

До того ж усі витрати, пов’язані з підтриманням об’єкта ОЗ в придатному для використання стані, належать до витрат звітного періоду (п. 2 розд. III НП(С)БО 121).

Видатки на придбання жорсткого диска для заміни плануємо за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п.п. 8 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). Якщо заміну проводитиме сторонній фахівець, не забудьте також запланувати видатки на оплату його послуг за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п.п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

2. Поліпшення об’єкта ОЗ

Придбання нового вінчестера як комплектуючої також можливе для збільшення потужності (продуктивності) комп’ютера (абз. 3 п. 3 розд. VI Методрекомендацій № 111).

1 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Мета — модернізувати об’єкт — може виникнути під час усунення неполадки об’єкта ОЗ або окремо за виробничою необхідністю.

Важливо: чи будуть витрати спрямовані на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта ОЗ, чи лише на його підтримання у придатному для використання стані, вирішує керівник установи (п. 2 розд. VI Методрекомендацій № 11).

Пам’ятайте: роботи з поліпшення об’єкта ОЗ слід планувати та проводити за рахунок капітальних витрат, передбачених у кошторисах (п. 2 розд. VI Методрекомендацій № 11). Тож придбання комплектуючих для поліпшення комп’ютера та оплату послуг з їх установлення можна провести лише за рахунок заздалегідь запланованих видатків за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (п.п. 8 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333).

Якщо ж усі умови дотримано й поліпшення комп’ютера проведено (замінено жорсткий диск для підвищення його продуктивності), відносимо витрати на збільшення його первісної вартості. Адже у результаті потенціал корисності такого об’єкта ОЗ зросте порівняно з його первісно оціненим рівнем (п. 1 розд. III НП(С)БО 121).

Звісно, спочатку такі витрати включаємо до капітальних інвестицій за субрахунком 1311 (1312). Це передбачено абз. 2 п. 3 розд. VI Методрекомендацій № 11.

Зверніть увагу: на період модернізації об’єкта ОЗ нарахування амортизації на нього призупиняємо (п. 3 розд. IV НП(С)БО 121).

Причому не має значення, скільки часу безпосередньо займе поліпшення: один день чи цілий місяць. Зі строку експлуатації об’єкта ОЗ випадає весь місяць, у якому було проведено такі роботи. Відповідно амортизацію ОЗ ставимо «на паузу» починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення відповідного об’єкта на модернізацію. Поновлюємо нарахування амортизації починаючи з місяця, наступного після введення об’єкта в експлуатацію після модернізації (п. 9 розд. V Методрекомендацій № 11). Звісно, надалі нараховуємо амортизацію вже виходячи зі збільшеної первісної вартості ОЗ, а можливо, навіть і збільшеного строку експлуатації.

До речі, якщо комп’ютер обліковується у складі МНМА, радимо нарахувати 50 % амортизації на суму збільшеної вартості відразу після його повернення в експлуатацію. Тобто не чекаємо місяця вилучення об’єкта з активів (списання з балансу).

Приклад 1. У вересні 2020 року комп’ютер (первісна вартість — 7800 грн) було передано на модернізацію на підставі Акта передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ. На початку жовтня 2020 року придбано та установлено власними силами новий та більш потужний вінчестер вартістю 2400 грн. Повернення в експлуатацію модернізованого комп’ютера відбулося у жовтні 2020 року на підставі Акта приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ.

Розрахунок. При нарахуванні амортизації за 2020 рік жовтень було повністю виключено з розрахунку у зв’язку з проведенням модернізації. Сума амортизації за період із 1 січня по 30 вересня 2020 року становить 585 грн (7800 грн : 10 років : 12 місяців х 9 місяців). Сума амортизації за період із 1 листопада по 31 грудня 2020 року становить 170 грн ((7800 грн + 2400 грн) : 10 років : 12 місяців х 2 місяці). Загальна сума амортизації за 2020 рік — 755 грн (585 + 170).

Документальне оформлення заміни диска

Порядок документування операцій із заміни одного жорсткого диска на інший має бути таким:

1. Працівник, відповідальний за обслуговування (використання) комп’ютерної техніки, подає керівнику установи доповідну записка про поломку комп’ютера / необхідність збільшення об’єму пам’яті.

2. За наказом керівника установи утворюється комісія. Утім, здебільшого такі випадки розглядає постійно діюча комісія зі списання матеріальних цінностей. Остання складає дефектний акт, в якому фіксує:

• факт непридатності жорсткого диска на підставі висновку штатного (стороннього) профільного фахівця;

• потребу у придбанні запчастини (нового жорсткого диска) для заміни старого з метою ремонту (модернізації) комп’ютера;

• спосіб заміни (власними силами або із залученням сторонніх виконавців).

3. Керівник установи оформляє своє рішення про проведення поточного ремонту (поліпшення) відповідного об’єкта ОЗ наказом по установі.

4. Передачу комп’ютера для проведення ремонту/поліпшення слід оформляти Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ (типова форма, затверджена наказом № 8182).

2 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

5. Повернення об’єкта на місце експлуатації після ремонту/поліпшення оформлюємо Актом приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ (типова форма, затверджена наказом № 818).

6. Новий вінчестер, використаний для ремонту/поліпшення ПК списуємо на підставі Акта списання запасів. Форма останнього наведена у додатку до Методрекомендацій з обліку запасів3.

3 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

7. Вилучений під час ремонту (модернізації) жорсткий диск, не придатний для подальшого використання, оприбутковуємо як вторинну сировину та здаємо відповідним суб’єктам господарювання (абз. 2 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121). Натомість придатний для подальшого використання накопичувач, вилучений у результаті ремонту (модернізації), оприбутковуємо як запчастину на підставі Акта оцінки (абз. 1 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121). Інформацію про таку запчастину фіксуємо в Акті приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів. Окрім того, не пізніші останнього робочого дня звітного місяця подаємо до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

8. Дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність тощо) в результаті поліпшення комп’ютера заносимо до Інвентарної картку обліку об’єкта ОЗ (п. 5 розд. VI Методрекомендацій № 11).

Облік окремого об’єкта

Зовнішній жорсткий диск є закінченим відокремленим пристроєм, призначеним для виконання самостійних функцій. Відтак він цілком може бути зарахований на баланс як окремий об’єкт обліку (п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 121). Поготів, він відповідає всім вимогам щодо визнання активом, зазначеним у п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Залежно від вартості придбання зовнішнього накопичувача та вартісних ознак МНМА, визначених обліковою політикою вашої установи, його можна віднести до складу як МНМА, так і ОЗ. У першому випадку зараховуємо жорсткий диск на субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». У другому випадку для обліку більш коштовних екземплярів використовуємо субрахунок 1014 «Машини та обладнання».

До моменту введення зовнішнього диска в експлуатацію накопичуємо всі витрати для доведення його до придатного для використання стану на субрахунку 1312 або 1311 відповідно.

Видатки на придбання зовнішнього вінчестера, який підлягає зарахуванню на облік як МНМА, плануємо за КЕКВ 2210 (п.п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). Натомість, якщо диск відповідає вартісному критерію визнання ОЗ, видатки слід здійснювати за КЕКВ 3110 (п.п. 9 п. 3.1.1 Інструкції № 333).

Документальне оформлення оприбуткування диска

Порядок документального оформлення оприбуткування зовнішнього накопичувача такий:

1. Присвоюємо зовнішньому жорсткому диску інвентарний (номенклатурний) номер — залежно від його вартості та порядку подальшого обліку (абз. 3 п. 3 розд. ІІ Методрекомендацій № 11).

2. Вводимо в експлуатацію зовнішній диск на підставі Акта введення в експлуатацію основних засобів (типова форма, затверджена наказом № 818).

3. Відкриваємо на відповідний об’єкт Інвентарну картку обліку ОЗ (типова форма, затверджена наказом № 818).

Далі на умовних прикладах розглянемо порядок відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Приклад 2. У результаті діагностики несправного внутрішнього жорсткого диска комп’ютера встановлено, що ремонту та відновленню він не підлягає. За рішенням керівника установи на заміну старого вінчестера придбано новий з аналогічними технічними характеристиками.

Вартість жорсткого диска — 2260 грн. Згідно з умовами договору розрахунок з постачальником проведено після отримання товару.

Заміну старого вінчестера на новий проведено власними силами установи. Використаний для ремонту комп’ютера жорсткий диск списано на підставі Акта списання запасів.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання внутрішнього жорсткого диска (ремонт ОЗ)

1

Отримано асигнування для придбання жорсткого диска для ремонту ПК

2313

7011

2260

2

2

Оприбутковано придбаний жорсткий диск

1515

6211

2260

6

3

Перераховано кошти постачальнику за жорсткий диск

6211

2313

2260

2, 6

Установлення нового жорсткого диска

1

Списано диск на витрати поточного періоду

8013

1515

2260

13

Приклад 3. Під час інсталяції нового програмного забезпечення на комп’ютер виявилося, що його технічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та значною мірою ускладнюють роботу. З огляду на це, керівником установи було прийнято рішення (оформлено наказом) про проведення модернізації комп’ютера шляхом заміни старого вінчестера на новий з більшим об’ємом пам’яті та вищою швидкістю роботи. Після отримання запланованого фінансування за КЕКВ 3132 придбано жорсткий диск вартістю 3000 грн.

Згідно з договором розрахунки з постачальником проводяться на умовах післяплати.

Поліпшення ПК проведено власними силами установи. На суму витрат, пов’язаних з його поліпшенням, збільшено первісну вартість комп’ютера. Зміну первісної вартості комп’ютера та поліпшення його технічних характеристик зафіксовано в його Інвентарній картці.

Також під час поліпшення ПК було вилучено старий диск, придатний для подальшого використання. Запчастину оприбутковано за вартістю 600 грн, установленою комісією в акті оцінки.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання внутрішнього жорсткого диска (поліпшення ОЗ)

1

Отримано асигнування для придбання жорсткого диска для поліпшення ПК

2313

5411

3000

2

2

Оприбутковано жорсткий диск

1515

6211

3000

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

3000

2, 6

Установлення нового жорсткого диска (поліпшення ОЗ)

1

Списано новий внутрішній жорсткий диск, використаний для поліпшення ПК

1311

1515

3000

13

2

Вартість понесених витрат віднесено на збільшення первісної вартості комп’ютера

1014

1311

3000

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

3000

17

3

Оприбутковано вилучений під час модернізації жорсткий диск, придатний для подальшого використання та залишений для потреб установи

1515

2117

600

4

Водночас відображено:

• дохід від оприбуткування матеріалів

2313

7112*

600

3, 14

Відновлення касових видатків

2117

2313

600

3, 4

* У звітному місяці до Казначейства надано Довідку про надходження в натуральній формі на суму 600,00 грн.

Приклад 4. З метою отримання можливості резервного копіювання та зберігання важливої інформації окремо від робочих ПК установа придбала зовнішній накопичувач — жорсткий диск вартістю 2640 грн (ємність накопичувача — 2 ТБ). За умовами договору розрахунок з постачальником проводиться за фактом отримання товару.

Згідно з Положенням про облікову політику установи (виходячи з установлених вартісних ознак МНМА) придбаний зовнішній накопичувач підлягає зарахуванню до складу МНМА.

Жорсткий диск оприбутковано та введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Також новому пристрою було присвоєно номенклатурний номер та відкрито Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Придбання зовнішнього жорсткого диска

1

Отримано асигнування на придбання зовнішнього жорсткого диска

2313

5411

2640

2

2

Отримано жорсткий диск від постачальника

1312

6211

2640

6

3

Перераховано постачальнику кошти за жорсткий диск

6211

2313

2640

2, 6

Введення в експлуатацію зовнішнього жорсткого диска

1

Введено в експлуатацію жорсткий диск

1113

1312

2640

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

2640

17

2

Нараховано амортизацію у розмірі 50 % первісної вартості диска

(2640 грн х 50 %)

8014

1412

1320

17

ВИСНОВКИ

• Внутрішній жорсткий диск слід обліковувати як запасну частину на субрахунку 1515

• Вінчестер, використаний для ремонту об’єкта ОЗ, визнаємо витратами звітного періоду

• Жорсткий диск, використаний для поліпшення комп’ютера, відносимо на збільшення його первісної вартості

• Зовнішній жорсткий диск обліковуємо як окремий об’єкт у складі МНМА на субрахунку 1113 або ОЗ — на субрахунку 1014 залежно від вартості його придбання

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, червень, 2021/№ 22

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.