Інформація по темі "" | Публікації по тегу
13.06.17
25589 7
Друкувати
Обране

Прилегла територія облаштована тротуарною плиткою: відображаємо витрати

Бюджетна установа отримала кошти з бюджету розвитку для реконструкції прилеглої території. За рахунок цих коштів старе асфальтобетонне покриття замінено на тротуарну плитку. Роботи виконані підрядною організацією. Як правильно класифікувати такі роботи? Чи вважають такі кошти капітальними інвестиціями? Чи необхідно у цьому випадку застосовувати субрахунок 5411 «Цільове фінансування»? Як правильно такі операції відобразити в бухгалтерському обліку?
 

Дійсно, при здійсненні подібних витрат перш за все виникає запитання: як правильно класифікувати такі роботи? Вважати це капітальним чи поточним ремонтом або ж взагалі добудовою (реконструкцією) існуючого об’єкта основних засобів?

Свого часу Держкомітет України з будівництва та архітектури у своєму листі від 30.04.2003 р. № 7/7-401 надав роз’яснення щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів.

Так, капітальним ремонтом будівель вважається:

— комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, оновлення й модернізацію конструкцій;

— оновлення будівель у зв’язку з їх фізичним зносом та руйнуванням;

— поліпшення експлуатаційних показників;

— поліпшення планування будівлі й благоустрій території без зміни будівельних габаритів об’єкта.

До поточного ремонту відносять комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Крім того, для визначення понять «капітальний ремонт» та «реконструкція» доцільно звернутися до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіону від 04.06.2014 р. № 163 (ср. 031233400).

Відповідно до п. 3.7 цього ДБН капітальний ремонт — це сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

У свою чергу, до реконструкції відноситься перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.

Як бачимо, однією із визначальних ознак віднесення робіт до капітального ремонту є те, що при таких роботах залишаються незмінними геометричні розміри та функціональне призначення об’єкта. Разом з тим після виконання таких робіт поліпшуються експлуатаційні показники та здійснюється благоустрій території.

Також для розмежування таких заходів, як поточний та капітальний ремонти, варто звернутися до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Держкомітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004 р. № 150 (далі — Перелік).

Зокрема, у п.п. 1.2.17 цього Переліку зазначено, що до різних робіт при поточному ремонті належать: ремонт вибоїн в асфальтових тротуарах дворів, вирівнювання просілих плит у тротуарах.

У свою чергу, до різних робіт при капітальному ремонті (п. 2.17 Переліку) належать: відновлення або улаштування нових асфальтових тротуарів та вимощення навколо будівель, відновлення або улаштування нових внутрішньоквартальних доріг.

Крім того, при проведенні капітального ремонту об’єктів благоустрою варто скористатися ще одним документом — Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. № 154 (далі — Порядок № 154). Тим паче, що до об’єктів благоустрою населених пунктів належать, зокрема, території загального користування та прибудинкові території.

Як зазначено в п. 1.4 цього Порядку, до капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів належать роботи, що спрямовані на відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об’єктів і окремих їх частин у межах норм.

Номенклатура робіт із поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів наведена в додатках 1 та 3 до Порядку № 154.

Для остаточного вирішення питання щодо класифікації робіт з облаштування прилеглої території тротуарною плиткою покажемо в таблиці, які роботи, зокрема, належать до поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі:

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

— улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100 м

— асфальтування проїзної частини, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок з використанням на основі існуючих булижних мостових, асфальтобетонних, цементобетонних, щебеневих, гравійних та інших покриттів

— виправлення та заміна пошкоджених бордюрних каменів і поребриків на ділянках довжиною понад 100 м, але не більше 40 % загальної їх довжини, на вулиці, дорозі внутрішньоквартальної житлової та іншої територій, а також улаштування нових на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100 м

— перевлаштування зношеного асфальтобетонного покриття проїзної частини або заміна його новим асфальтобетоном

— заміна окремих пошкоджених плит цементобетонних покриттів

— заміна всіх видів покриттів тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок удосконаленим покриттям з виправленням їх основ

— перебудування окремих ділянок мостових з колотого та булижного каменю із заміною піщаної основи

— улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок

— улаштування бордюрів, повна або часткова заміна існуючих бордюрних каменів та поребриків

Оскільки в ситуації, що розглядається, мова йде про заміну старого асфальтобетонного покриття на тротуарну плитку, такі заходи слід класифікувати як капітальний ремонт.

Що стосується робіт із добудови та реконструкції об’єктів основних засобів, то такі роботи не тільки спричиняють додаткове укомплектування об’єкта, а й передбачають зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Також суть таких робіт полягає в розширенні існуючих можливостей об’єкта необоротних активів, отриманні якихось нових технічних характеристикраніше не властивих цьому об’єкту необоротних активів.

Видатки з капітального ремонту об’єктів (у тому числі доріг, об’єктів благоустрою міст, сіл, селищ), окрім житлового фонду (приміщень) відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, слід здійснювати за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Тепер перейдемо до бухгалтерського обліку таких витрат.

Варто знати, що незалежно від виду ремонту всі витрати на його здійснення відносять на фактичні витрати звітного періоду, в якому вони були понесені. Тобто вони не збільшують первісну вартість об’єкта ремонту (у цьому випадку — будівлі). Про це йдеться в п. 4 розд. VI Методичних рекомендацій щодо бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

З огляду на це, кошти, отримані бюджетною установою для здійснення зазначених витрат, відносять до бюджетних асигнувань, отриманих на виконання повноважень. Такі кошти зараховують на субрахунок 7011 «Бюджетні асигнування». Нагадаємо, що цей субрахунок розпорядники бюджетних коштів застосовують для обліку доходів, отриманих за рахунок бюджетних асигнувань на виконання установою своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Таким чином, для обліку таких коштів не застосовують ані рахунок 13 «Капітальні інвестиції», ані рахунок 54 «Цільове фінансування», оскільки зазначені рахунки призначені, зокрема, для обліку витрат на поліпшення об’єктів основних засобів (реконструкція, реставрація, модернізація, добудова, дообладнання), тобто у тих випадках, коли збільшується первісна вартість об’єкта.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з виконання робіт з укладання тротуарної плитки розглянемо на прикладі.

Приклад. Бюджетна установа отримала бюджетні асигнування для здійснення витрат, пов’язаних з укладанням тротуарної плитки. Такі роботи виконано підрядною організацією. Їх вартість — 25000 грн.

Вартість виконаних робіт віднесена на витрати, пов’язані з основною діяльністю установи, тобто на субрахунок 8013 «Матеріальні витрати» згідно з актом виконаних робіт.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано бюджетні асигнування для здійснення витрат, пов’язаних з укладанням тротуарної плитки

2313

7011

25000

2

Вартість виконаних робіт з укладання тротуарної плитки (сума з ПДВ) віднесено на видатки

8013

6211

25000

3

Перераховано кошти виконавцю робіт

6211

2313

25000

Також додамо, що при оформленні приймання основних засобів після капітального ремонту бюджетна установа складає Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів, типова форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

Акт складають у двох примірниках, його підписують представник установи, уповноваженої на приймання основних засобів після ремонту, та представник підприємства (організації), що виконувало їх ремонт. Після затвердження перший примірник Акта передають до бухгалтерії установи, а другий примірник — підприємству, яке виконувало ремонтні роботи.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
7
Алла
13.06.2017
Отже,якщо у акті на виконані роботиї прописано:"Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №№12(утеплення зовнішніх стін,заміна вікон і дверей) і бюджетна установа отримала кошти з бюджету розвитку в сумі 6000000,00грн,то такі кошти слід відности на фактичні витрати звітного періоду? Правильно я зрозуміла? Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/prilegla-teritoriya-oblashtovana-trotuarnoyu-plitkoyu-vidobrazhayemo/
Вікторія Алла
14.06.2017
Саме так. При цьому КЕКВ 3132
Алла Вікторія
15.06.2017
Дякую)
Александра
21.06.2017
Спасибо за статью. Очень пригодилась.
лариса
02.08.2017
які документи необхідні для проведення капремонту(улаштування тротуарного покриття):2-КБ,3-КБ,договірна ціна,календарний план робіт.А чи обовязкова проектна документація,експертиза в даному випадку?
Ніна
19.04.2018
Вікторія, щось Ви консультуєте всупереч вимогам НП(с)БО в державному секторі №1212. Відповідно до п.2 Об'єкт основних засобів визнається активом, коли: існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства; і вартість об'єкта основних засобів може бути визначена.
То, зовнішнє утеплення, заміна вікон і дверей несе у майбутнтьому економічні вигоди тобто економія витрат на теплопостачання. Крім того, витрати на таке поліпшення зараз коштують частіше більше ніж сама будівля.......Тетяна
25.11.2018
Питання:а якщо капітальний ремонт благоустрою території(бруківка) в школі проведені за рахунок капітальних видатків Управління капітального будівництва,а самій школі надана лише довідка про вартість таких робіт.Як відобразити бухгалтеру школи такі видатки і чи потрібно їх взагалі відображати?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×