Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.06.21
4045 1
Друкувати
Обране

Розмежування понять витрати, затрати і видатки. Та проблеми їх використання у державному секторі

Визначенню понять витрати, затрати і видатки присвячена велика кількість наукових досліджень і праць. Своєю популярністю тема зобов’язана в першу чергу невизначеністю у нормативно-правових актах або суперечністю визначень. Та й науковці не знайшли спільного підходу, що поділило їх на три табори: перші вважають поняття синонімічними; другі, розмежовуючи їх на рівні економічного змісту, — вкрай різними; треті оперують лише терміном “витрати”, який має три аспекти свого значення.


Синонімічний підхід виник суто із філологічної проблеми, а саме через труднощі перекладу ще радянських російськомовних першоджерел або сучасних видань, які видаються російською. Він характерний як для науковців і фахівців, так і для російськомовних українських бухгалтерів. І справді, дуже важко однозначно перекласти з російської на українську мову такі терміни як “расходы”, “издержки” та “затраты”.

Третій підхід є суто науково-теоретичним, оскільки розглядає лише один термін “витрати” у різних його аспектах та економічних значеннях. Практичне застосування такого підходу вносить істотну плутанину як у категорії об’єктів обліку, так і у використання термінології в нормативноправових актах.

Другий підхід є найбільш цікавим і вдалим для практичного використання тим, що відрізняє ці поняття на рівні економічного змісту та дозволяє уніфікувати їхній облік. Обґрунтувати це можливо, якщо чітко визначитися із економічними значеннями термінів і не плутати їх у подальшому. Для цього треба більш детально розглянути процес господарської діяльності та його бухгалтерський облік.

Господарська діяльність — це суспільно-корисна діяльність, яке виконується на професійній основі, якщо її результати реалізуються як продукт у вигляді товарів, робіт, послуг. Одразу зазначимо, що господарська діяльність може бути як комерційною, так і некомерційною. Наприклад, в державному секторі реалізуються частіше на безоплатній основі суспільно-корисні послуги у вигляді загальнодержавного управління, освіти, оборони, культури тощо. Процесом господарської діяльності є перетворення одних активів на інші, грошей на ресурси. Саме у цьому процесі відбувається вибуття ресурсів і грошей та виникають зазначені терміни.

Для виробництва нового продукту праці використовуються різні ресурси, зокрема матеріали, людська праця, обладнання тощо. Тобто відбувається процес, який має історичну назву “затрати” як вартісну оцінку використаних ресурсів, що не зменшують власний капітал. Такі ресурси фактично перетворюються на нові активи у вигляду готової продукції або незавершеного виробництва. 

Витрати — це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу. Важливим тут є сполучник “або”, оскільки для визнання витрат повинно спрацювати лише одне з правил, а також обов’язковість зменшення капіталу. За національним законодавством також додається виняток у вигляді дій засновників, тобто, якщо відбулося зменшення активів за рішенням засновників, то до витрат таке зменшення не належить.

Незважаючи на деяку маревну спільність у цих поняттях, що може викликати плутанину, в них є головна відмінність у вигляді змін у капіталі. Затрати ніколи його не змінюють, вдалим прикладом цього є виробництво, оскільки всі затрати перетворюються у новий актив. Нажаль, на законодавчому рівні витрати і затрати вважаються синонімами.

Поняття видатки притаманне бюджетній сфері і, нажаль, майже не потрапляє до кола інтересів великого бізнесу. За своєю економічною суттю є грошовими затратами, передбаченими кошторисом на відповідний рік і повинні бути використані протягом нього, тобто є терміном планування, бюджетування та управлінського обліку. До переходу на середньо- та довгострокове планування діяльності суб’єктів державного сектору їхній облік відбувався майже за касовим методом, який привів до повного ототожнення понять витрати і видатки. Це спричинило появу так званих касових і фактичних видатків, їхній облік та контроль. Власне, касові видатки і є саме видатками, а фактичні видатки підмінили собою витрати, а інколи і затрати.  

Перехід майже закінчився, а принципи і артефакти короткострокового планування залишилися. Також додає клопоту і нерозуміння різниці у термінах як бухгалтерами державного сектору, так і контролюючими органами. При цьому, що цікаво, терміни витрат і видатків бюджету чітко визначені на законодавчому рівні, і є різними поняттями. Але це не заважає дорівнювати їх під час складання фінансової звітності, порушуючи законодавство, як збоку тих, що звітують, так із боку приймаючих фінансову звітність, залишаючи відповідальність на перших.

За чинним законодавством термін витрати визначений абзацом п’ятнадцятим статтею 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” як “зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)”.

Термін видатки бюджету визначений пунктом 13 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України як “кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом”, а також, за змістом кодексу, визначається склад видатків, який включає бюджетні призначення на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів. За визначенням бюджетних призначень треба звернутися до пункту 8 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України.

Зазначене підтверджує істотну різність термінів видатки та витрати, та неможливість їхнього ототожнювання. Як приклад, амортизація ні в якому разі не може бути видатком, оскільки не є коштами, а є систематичним розподілом витрат у вигляді нарахованого зносу необоротних активів. І, начебто, вони й не повинні перетинатися, оскільки одні належать до бюджетної звітності, а інші — до фінансової. Проте, існує Звіт про фінансові результати з його сумнівним другим розділом.  

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, визначає склад, форми, вимоги та порядок подання такої звітності всіма суб’єктами державного сектору. За розділом IV цього положення передбачається єдина форма Звіт про фінансові результати, яка “відображає інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом звітного періоду”. І, вуаля, доходи і витрати суб’єктів державного сектору — це одне, а доходи і витрати бюджету — зовсім інше. Облік останніх веде казначейство, і там дійсно, відповідно до Бюджетного кодексу України, до витрат бюджету належать його видатки. Але зовсім інша картина виявляється у розпорядників, їхні витрати не є витратами бюджету, тому і дорівнювати їх з видатками не варто. Казначейство, певно за інерцією, покладені на нього вимоги, переклало на всіх розпорядників, хоча останні облік доходів і витрат бюджету не ведуть.

Вирішення цієї проблеми старе як світ: комахи окремо, котлети окремо. Якщо керуватися чинними вимогами законодавства, то розпорядники повинні відображати у розділі другому Звіту про фінансові результати саме те, що вказано в його назві та зазначено в самому НПСБОДС 101. Отже, назва розділу другого така: “Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету”, а в НПСБОДС 101 зазначено наступне: “У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацію видатків та кредитування бюджету за звітний період та аналогічний період попереднього року”. Також, Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, констатує таку саме думку, а саме “відображаються суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів”. І ніякого порівняння або ототожнювання з витратами розпорядників не передбачено жодним нормативноправовим актом.

Показники цього розділу за суттю є консолідованими показниками форм бюджетної звітності і не мають ніякого відношення до фінансової звітності розпорядників, які, ще раз наголошую, облік доходів і витрат бюджету не здійснюють. Кращим виходом буде нормативно-правове регулювання, у вигляді скасування обов’язку заповнення цього розділу розпорядниками бюджетних коштів, а також впорядкування нумерації та порядку розділів звіту. Доцільним і зручним у використані буде порядок:

1. Фінансові результати діяльності, 2. Елементи витрат за обмінними операціями, 3. Виконання бюджету, 4. Видатки бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету. Або в загалі відокремити останні розділи у новий Звіт про фінансові результати виконання бюджету.

Проведене дослідження спонукає до висновків, що національна система бухгалтерського обліку ще потребує багатьох змін та впорядкування її до універсальної моделі як з термінологічнотеоретичного боку, так із боку практичного застосування. Більше детальне визначення понять витрати, затрати та видатки, їхнє чітке розмежовування надає велику кількість додаткових інструментів контролю, покриває потреби фінансового, оперативного та управлінського обліку. Безумовно, що це можливо лише разом із визначення та розширенням таких понять як розрахунки та заборгованість, з новим уніфікованим планом рахунків, із вирішенням інших прогалин обліку сьогодення.

 

Олексій ІВАННІКОВ, спеціаліст з аудиту та МСФЗ, головний бухгалтер, спеціально для порталу buhgalter.com.ua

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(1)
Ірина
08.06.2021
Чи почують вищевказане ті, від кого залежить внесення змін до діючих нормативних актів?
ні. У них інша реальність.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн