Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.07.15
20793 1
Друкувати
Обране

Списуємо нестачу продуктів харчування

Під час інвентаризації виявлено нестачу продуктів харчування. Винна особа встановлена. Як правильно списати продукти та відобразити відшкодування їх вартості винуватцем?


 

 Автор: Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Відповідаючи на це запитання, розпочнемо з того, що продукти харчування обліковують у складі запасів. Зокрема, для обліку таких матеріальних цінностей Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, призначений субрахунок 232 «Продукти харчування».

Інвентаризацію запасів (у тому числі й продуктів харчування) слід проводити перед складанням річної фінансової звітності до дати балансу протягом трьох місяців. Така вимога передбачена п. 10 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879).

Окрім того, проведення інвентаризації є обов’язковим у разі: передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства; зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу; встановлення фактів крадіжок або зловживаньпсування цінностей (на день установлення таких фактів); за судовим рішенням; у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після їх закінчення); у разі припинення підприємства тощо (п. 7 розд. І Положення № 879).

Що стосується періодичності проведення інвентаризації в конкретній установі, строків її початку та завершення, а також переліку активів і зобов’язань, що підлягають інвентаризації, то ці питання належать до компетенції керівника установи.

За результатами проведеної інвентаризації інвентаризаційна комісія складає протокол. У протоколі відображають висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку, а також пропозиції щодо їх урегулювання. Після оформлення протокол передають на розгляд і затвердження керівнику установи (п. 1 розд. IV Положення № 879).

При виявленні розбіжностей передусім слід з’ясувати їх причини. У разі фактичної нестачі та після заліку нестачі надлишками за пересортицею продукти харчування списують з урахуванням їх природного убутку згідно з Нормами природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування, затвердженими наказом Мінторгу СРСР від 02.04.87 р. № 88(додатки № 6 і 7) (далі — Норми № 88).

Природний убуток — це витрати на усихання та розпилювання рідких і порошкоподібних продуктів, розкришення при обробленні м’яса тощо. Обсяг таких витрат визначають за кожним видом продуктів окремо як добуток норми, вираженої у відсотках, на кількість (суму) відпущеного товару за період між інвентаризаціями. При цьому норми природного убутку є граничними. Це означає, що списання продуктів здійснюють у фактичних розмірах, але не більше розрахованих за нормами. Норми застосовують незалежно від строків зберігання продуктів у коморі. При цьому варто враховувати, що Україна є першою зоною торгівлі. А до якої групи належить комора (до 1-ї чи 2-ї), підкаже п. 3 додатка № 7 до Норм № 88 (ср. 031233400).

Увага! У разі списання товарів згідно з актами внаслідок псування, зниження якості товару чи пошкодження тари, норми природного убутку не застосовуються (п. 5 додатку 7 до Норм № 88). Тобто, якщо було встановлено факт псування продуктів харчування (через недбалість чи навмисне) або їх розкрадання, розраховувати природний убуток не потрібно.

Нагадаємо, що порядок обліку продуктів харчування на складі, на харчоблоках та у бухгалтерії детально описаний у статті «Облік продуктів харчування» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 29).

Також зауважимо, що взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці допускається тільки щодо запасів однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період та в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи (п. 5 розд. IV Положення № 879). Якщо при взаємозаліку нестач і лишків унаслідок пересортиці вартість нестачі перевищує вартість надлишку, різницю вартості запасів відносять на винних осіб. Причому в разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом 5 днів після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам. А на суму виявлених нестач і втрат слід подати цивільний позов до суду. Пряма вказівка на це зафіксована в п. 7 розд. IV Положення № 879.

Механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, установлений Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116. Зокрема, розмір збитків від нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей відповідно до п. 2 цього Порядку визначають шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. Якщо ж було завдано майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною (комунальною) часткою у статутному (складеному) капіталі, то розмір збитків визначають відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891.

Важливо! Із сум, стягнутих з винних осіб, здійснюється відшкодування збитків, завданих установі з урахуванням фактичних витрат на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. А от залишок коштів необхідно перерахувати до бюджету. На це вказує п. 10 Порядку № 116.

Якщо винні особи не встановлені, нестачу продуктів харчування відображають на позабалансовому субрахунку 072«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Про порядок відшкодування винними особами завданих збитків докладніше можна дізнатися з консультації «Облік викрадених матеріальних цінностей» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 29).

Щоб остаточно розібратися, як правильно списати нестачу продуктів харчування та як відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку, пропонуємо вашій увазі такі умовні приклади.

Приклад 1. Під час інвентаризації продуктів харчування у шкільній їдальні виявлено нестачу м’яса курячого охолодженого. Згідно з обліковими даними залишок м’яса на початок звітного періоду становив 20 кг. Відповідно до документів постачальників протягом звітного періоду надійшло 830 кг м’яса птиці, а на приготування страв видано — 825 кг. Дані складського обліку свідчать, що залишок на кінець періоду має становити 25 кг м’яса. Середньозважена ціна за звітний період дорівнює 38,50 грн. за 1 кг м’яса. Згідно з установленими нормами природний убуток становить 1,237 кг (825 кг х 0,15 %).

Варіант А. Фактичний залишок м’яса птиці на кінець звітного періоду становить 23,850 кг. Тобто виявлена нестача (1,150 кг) не перевищує граничного розміру природного убутку. У зв’язку з цим інвентаризаційна комісія прийняла рішення про списання виявленої нестачі м’яса птиці на витрати звітного періоду. За результатами роботи комісії складено інвентаризаційний опис і протокол.

Варіант Б. Фактичний залишок м’яса птиці — 22,850 кг. Тобто обсяг нестачі перевищує граничний природний убуток на 0,913 кг (2,150 кг - 1,237 кг). Розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою, згідно з актом оцінки збитків становить 50 грн. Винна особа добровільно відшкодувала завданий збиток шляхом внесення готівки в касу навчального закладу. З урахуванням фактичних ринкових цін (40,00 грн. за 1 кг) на момент відшкодування збитку очікувані витрати на придбання відповідної кількості м’яса птиці становлять 36,52 грн. Залишок коштів у сумі 13,48 грн. підлягає перерахуванню до бюджету відповідного рівня.

В бухгалтерському обліку ці операції слід відобразити так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

 

Варіант А

1

Списано нестачу м’яса птиці в межах установлених норм природного убутку (1,150 кг х 38,50 грн.)

802

232

44,28

Варіант Б

1

Списано нестачу м’яса птиці, у тому числі в межах установлених норм природного убутку (2,150 кг х 38,50 грн.)

802

232

82,78

Водночас проведено запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винної особи у частині:

— витрат на відновлення (придбання) м’яса (0,913 кг х 40,00 грн.)

363

711

36,52

— перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету (50 грн. — 36,52 грн.)

363

642

13,48

2

Внесено готівку до каси установи в рахунок відшкодування завданого збитку

301

363

50,00

3

Зараховано на реєстраційний рахунок кошти, внесені винною особою до каси установи

323

301

50,00

4

Перераховано кошти до бюджету

642

323

13,48

Приклад 2. У зв’язку з установленням факту псування продуктів харчування була проведена інвентаризація в їдальні стаціонарного відділення лікарні. В ході інвентаризації комісія виявила нестачу капусти білокачанної пізньої в кількості 36 кг. Середньозважена ціна капусти — 1,80 грн.

Інвентаризаційна комісія установила, що овочі стали не придатними для подальшого використання через недотримання умов їх зберігання. Винуватцем визнано матеріально відповідальну особу. Остання вину визнала і добровільно погодилася відшкодувати завданий збиток. Розмір збитку згідно з актом оцінки збитків становить 90 грн. Винна особа відшкодувала завданий збиток шляхом внесення готівки до каси установи.

З урахуванням фактичних ринкових цін (2,00 грн. за 1 кг) на момент відшкодування збитку очікувані витрати на придбання відповідної кількості капусти становлять 72,00 грн. Залишок коштів у сумі 18,00 грн. підлягає перерахуванню до бюджету відповідного рівня.

В бухгалтерському обліку ці операції слід відобразити так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Списано нестачу капусти білокачанної пізньої (36 кг х 1,80 грн.)

802

232

64,80

Водночас проведено запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винної особи у частині:

— витрат на відновлення (придбання) продуктів (36 кг х 2,00 грн.)

363

711

72,00

— перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету (90 грн. — 72 грн.)

363

642

18,00

2

Внесено готівку до каси установи в рахунок відшкодування завданого збитку

301

363

90,00

3

Зараховано на реєстраційний рахунок кошти, внесені винною особою до каси установи

323

301

90,00

4

Перераховано кошти до бюджету

642

323

18,00

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(1)
виктория
01.11.2018
Доброго дня! хтось знає, як списати продукти поварам, якщо вони ще не проплочені відділом освіти?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн