Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16.08.21
1712 0
Друкувати
Обране

Стара будівля: демонтувати чи продати?

На балансі установи перебуває стара напівзруйнована будівля, яка не експлуатується вже «сто років». Ситуація типова, особливо для ОМС. А от що робити далі з цим «майном» — не зрозуміло. У цій статті розповімо, чи можна продати таку будівлю як єдиний об'єкт, чи все ж таки слід проводити її списання та розбирання з подальшою реалізацією отриманих матеріалів. І, звісно ж, покажемо, як відобразити ці операції в обліку.

Списання та відчуження комунмайна: загальні засади

Від імені та в інтересах ТГ1 правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності здійснюють ОМС. Таким є припис ч. 5 ст. 60 Закону № 2802.

1 ТГ — територіальна громада.

2 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

У свою чергу, порядок списання комунального майна відповідної ТГ має бути визначено в окремому документі (положенні про списання) та затверджено рішенням відповідної ради. Водночас на практиці норми таких положень фактично повторюють приписи Порядку № 13143. Тому далі пригадаємо основні вимоги цього документа.

3 Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

Списанню підлягає майно (п. 4 Порядку № 1314):

• яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування економічно недоцільне);

• морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання;

• пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та не підлягає відновленню;

• виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Однак, перш ніж списати об’єкт ОЗ з балансу, необхідно дослідити можливість та економічну доцільність відчуження такого майна. У разі ж відсутності такої можливості та потреби інших установ у відповідних об’єктах рішення про їх списання та ліквідацію буде цілком обґрунтованим і правомірним.

Водночас чинне законодавство не містить прямої заборони щодо списання і ліквідації (шляхом розбирання) майна без спроби його продажу чи безоплатної передачі. Жодної відповідальності за це не передбачено.

Тож ви можете обрати будь-який із існуючих варіантів розпорядження об’єктами ОЗ, непридатними для подальшого використання (морально та/або фізично зношеними). При цьому вибір того чи іншого варіанту повинен бути економічно обґрунтованим. Тобто слід орієнтуватися на очікуваний розмір економічних вигід чи потенціалу корисності від здійснення відповідної операції: продажу об’єкта ОЗ, його розбирання та реалізації матеріалів чи безоплатної передачі іншим установам, підприємствам.

Остаточне рішення приймає суб’єкт управління майном — ОМС.

Далі розглянемо два варіанти розпорядження об’єктами ОЗ, непридатними для використання:

1) продаж ОЗ як єдиного об’єкта (без списання та розбирання);

2) списання об’єкта ОЗ із подальшим розбиранням та продажем отриманих матеріалів.

Продаж

Процедурні моменти

Рішення щодо відчуження комунального майна приймаються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради (п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону № 280). Безпосередньо підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна здебільшого здійснюють виконкоми відповідних місцевих рад.

Для регламентування процедури відчуження об’єктів комунальної власності (об’єктів ОЗ) ОМС розробляє і затверджує нормативний документ — положення. І, знову ж таки, при розробці місцевих документів щодо відчуження комунального майна за основу беруть норми документа, який визначає механізм відчуження державного майна. Таким документом є Порядок № 8034. Тому далі звернемося до норм саме цього Порядку.

4 Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803.

Тепер стосовно процедури відчуження (продажу) будівлі. Передусім об’єкт ОЗ, що підлягає відчуженню, необхідно оглянути та зафіксувати документально його характеристики (фактичний стан, ступінь зношеності конструкцій тощо). Для цього в установі створюють комісію. Це може бути як постійно діюча інвентаризаційна комісія, так і спеціально створена комісія з відчуження майна.

Комісія проводить огляд об’єктів ОЗ з використанням технічної документації, а також даних бухгалтерського обліку. На цьому етапі слід встановити можливість та доцільність відновлення і подальшого використання відповідних об’єктів для потреб установи. Комісія вносить пропозиції про їх відчуження, передачу або ліквідацію.

УВАГА!

Відчуження майна здійснює безпосередньо його балансоутримувач і тільки після надання на це згоди суб’єкта управління майном (абз. 1 п. 6 Порядку № 803)

Таким чином, обов’язковою умовою для продажу комунального майна є прийняття рішення про надання згоди на відчуження (продаж) відповідних об’єктів на пленарному засідання ради. Для отримання згоди установа-балансоутримувач має підготувати і подати на розгляд ради звернення про відчуження майна. Разом зі зверненням слід надати пакет таких документів:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;

2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухобліку (додаток 1 до Порядку № 803);

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження (додаток 2 до Порядку № 803);

4) акт про технічний стан майна, складений на останню звітну дату або на дату оцінки майна та затверджений керівником установи.

Зверніть увагу: дата оформлення акта технічного стану відповідного майна та дата звернення про його відчуження можуть не збігатись;

5) відомості про наявність обтяжень та обмежень щодо розпорядження майном;

6) відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік її погашення — за наявності заборгованості;

7) висновок про вартість майна, погоджений в установленому порядку.

Нагадаємо: ОМС як суб’єкт управління майном має ухвалити свій вердикт з приводу доцільності відчуження майна протягом 10 робочих днів із дня отримання відповідного звернення. Рішення про надання згоди оформлюють розпорядчим актом.

Майте на увазі: наразі продаж державного майна можливий виключно через ЕТС5 «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ». Причому на практиці (виходячи з місцевих нормативних документів щодо відчуження комунального майна) ця вимога застосовується і щодо продажу об’єктів комунальної власності. Такі правила діють з кінця 2019 року. Тож чимало бюджетних установ уже встигли оцінити всі переваги й особливості реалізації майна на електронному аукціоні.

5 ЕТС — електронна торгова система.

До речі, якщо балансова вартість старої будівлі дорівнює нулю, для встановлення її стартової ціни на електронному аукціоні доведеться провести незалежну оцінку. Відповідно, без залучення професійного оцінювача не обійтися.

Докладніше про відчуження майна шляхом його продажу на електронному аукціоні читайте у статті «Порядок продажу держмайна: черговий апдейт» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 5, с. 12 — 19).

За результатами аукціону переможець та установа-продавець укладають договір купівлі-продажу (абз. 1 п. 31 Порядку № 803). Примірну форму договору купівлі-продажу державного майна затверджено наказом № 1496. Примірник такого договору необхідно надіслати організатору аукціону. Останній публікує цей договір в ЕТС протягом 20 робочих днів з моменту завершення аукціону.

6 Наказ ФДМУ «Про затвердження примірного договору купівлі-продажу державного майна (у тому числі частки, яка належить державі у праві спільної часткової власності)» від 08.02.2021 р. № 149.

Переможець аукціону зобов’язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів після опублікування договору в ЕТС. Причому покупець повинен здійснити розрахунок у повному обсязі. Тільки після цього він зможе отримати придбане майно.

Важливий нюанс: кошти від продажу нерухомого майна покупець має перерахувати до загального фонду бюджету за вирахуванням балансової вартості такого майна. Балансову вартість майна покупець перераховує на рахунок установи-продавця. Це випливає з абз. 2 п. 14 Порядку № 803.

Звісно, місцевим порядком відчуження комунмайна може бути визначено інший підхід до розрахунків за придбане майно. Якщо ж такий нормативний документ містить вимоги, тотожні нормам Порядку № 803, установі-продавцю старої, повністю зношеної будівлі не дістанеться жодної копійки.

Пам’ятайте: бюджетна установа — продавець у 10-денний строк після передачі майна подає суб’єкту управління відомості про факт передачі. Крім того, за результатами відчуження та використання зазначених коштів необхідно подати суб’єкту управління майном звіт. Для цього у розпорядженні установи-продавця є 30 календарних днів з дня реалізації відповідного майна.

Класифікація доходів

Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку (ч. 6 ст. 60 Закону № 280). На користь цього також свідчить норма п. 5 ч. 1 ст. 71 БКУ. Зокрема, остання містить чітку вказівку щодо необхідності включення коштів від відчуження комунального майна до складу надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів.

ВАЖЛИВО

Кошти, отримані у результаті продажу об’єктів комунальної власності, не є власними надходженнями бюджетної установи — продавця

Такі надходження підлягають обов’язковому спрямуванню до відповідного місцевого бюджету. А конкретно, ці кошти необхідно перерахувати зі спеціального реєстраційного рахунку на рахунок з обліку надходжень спеціального фонду місцевого бюджету, відкритий за кодом класифікації доходів 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності».

Бухоблік

У бухгалтерському обліку установа-продавець фактично має відобразити лише факт вибуття будівлі у зв’язку з її відчуженням та витрати на оплату послуг оцінювача. Доходів у цьому випадку не буде. Адже, як ми вже з’ясували, надходження від продажу нерухомого майна не належать до власних надходжень бюджетних установ. Поготів, якщо покупець перераховує кошти за придбане майно повністю і напряму до загального фонду бюджету. Підставою для відображення продажу будівлі в обліку буде Акт приймання-передачі ОЗ. Типову форму останнього затверджено наказом № 8187. При реалізації ОЗ комісія оформляє цей документ у двох примірниках (по одному для установи-продавця та покупця). Його обов’язково має затвердити керівник бюджетної установи. В акті необхідно зазначити всю наявну інформацію про відповідний об’єкт ОЗ.

7 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Приклад 1. У результаті щорічної інвентаризації постійно діюча комісія селищної ради виявила на балансі установи будівлю колишнього кінотеатру, яка не використовується протягом тривалого часу та є повністю замортизованою. Згідно з обліковими даними первісна вартість будівлі становить 598898 грн, сума нарахованого зносу — теж 598898 грн. Капітальний ремонт (реконструкція) будівлі є економічно недоцільним. З огляду на це, інвентаризаційна комісія дійшла висновку щодо необхідності відчуження зазначеного об’єкта.

Голова інвентаризаційної комісії ініціював розгляд питання щодо продажу будівлі на пленарному засіданні селищної ради. Для цього комісія підготувала і надала звернення про відчуження об’єкта ОЗ та пакет документів для обґрунтування доцільності. За результатами розгляду селищна рада прийняла рішення про надання згоди на відчуження будівлі.

Для визначення вартості зазначеного об’єкта було проведено його незалежну оцінку. Згідно зі звітом про оцінку майна справедлива вартість будівлі становить 128560 грн. Вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності — 1500 грн.

За результатами аукціону було укладено договір купівлі-продажу з переможцем на суму 141420 грн. Для оформлення купівлі-продажу будівлі було складено Акт приймання-передачі ОЗ за типовою формою у двох примірниках.

Покупець перерахував грошові кошти за придбане майно у сумі 134349 грн (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика у сумі 7071 грн) до загального фонду селищного бюджету. Також згідно з умовами договору покупець відшкодував витрати на проведення незалежної оцінки будівлі. Таким чином, грошові кошти у сумі 1500 грн надійшли на реєстраційний рахунок бюджетної установи.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Списано первісну вартість та суму нарахованого зносу будівлі у зв’язку з її відчуженням

1411

1013

598898

17

Одночасно віднесено первісну вартість списаної будівлі до накопичених фінансових результатів

5111

5512

598898

17

2

Отримано фінансування на проведення незалежної оцінки майна, що підлягає відчуженню

2313

7011

1500

2

3

Перераховано кошти на рахунок суб’єкта оціночної діяльності за послуги з оцінки майна

2113

2313

1500

2, 4

4

Проведено незалежну оцінку будівлі

8411

2113

1500

4, 17

5

Отримано кошти від покупця як відшкодування витрат на проведення незалежної оцінки майна

2313

2117

1500

3, 4

6

Відображено відновлення касових видатків на суму витрат на незалежну оцінку майна

2117

8411

1500

4, 17

Розбирання

Процедурні моменти

Якщо стару будівлю неможливо продати як єдиний об’єкт, слід провести її списання з подальшим розбиранням та реалізацією (утилізацією) вилучених матеріалів.

У цьому разі процедура списання об’єкта ОЗ буде загальною. При цьому слід керуватися нормами положення про списання комунального майна відповідної ТГ, затвердженого ОМС.

У будь-якому випадку списання майна проводимо виключно на підставі рішення суб’єкта управління про надання згоди на його списання (п. 5 Порядку № 1314). Тобто спочатку готуємо документи для обґрунтування доцільності списання відповідної будівлі та подаємо звернення на розгляд ради. І тільки після прийняття рішення про надання згоди на списання на засіданні ради можна розпочинати оформлення та відображення списання об’єкта ОЗ з балансу установи.

УВАГА!

Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, можна проводити тільки після отримання згоди на його списання (п. 21 Порядку № 1314)

До моменту прийняття рішення сесії ради щодо списання будівлі проводити її демонтаж не можна.

Які саме документи потрібно підготувати для списання нерухомого майна, вам допоможе розібратися наша публікація «Готуємо документи для списання майна» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 11, с. 30 — 31).

Класифікація доходів

Усі матеріали, отримані в результаті списання ОЗ, неодмінно слід оприбуткувати. При цьому непридатні для використання вузли, деталі та матеріали зараховуємо на баланс як вторинну сировину (металобрухт тощо). Цього вимагає п. 5 розд. VI НП(С)БО 121.

При оприбуткуванні матеріалів, отриманих у результаті ліквідації, розбирання ОЗ, та які планується реалізувати, необхідно відобразити дохід. Однак, на відміну від надходжень від відчуження нерухомого майна, дохід від продажу таких матеріалів залишається повністю у розпорядженні установи. Адже такі надходження є складовими спеціального фонду кошторису бюджетних установ. Так, відповідно до ч. 4 ст. 13 БКУ такі кошті належать до підгрупи 4 групи 1 власних надходжень бюджетних установ — надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

Ці кошти установа може витратити на проведення ремонту, модернізації та придбання нових активів (крім будівель і споруд). Також зазначені надходження можна спрямувати на господарські потреби установи, включаючи оплату комунпослуг та енергоносіїв.

Але не забудьте внести зміни до кошторису в частині спецфонду. Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями.

Бухоблік

Для обліку доходів від продажу активів слід застосовувати субрахунок 7211 «Дохід від реалізації активів». При цьому безпосередньо матеріали, які вилучені під час розбирання необоротних активів і підлягають продажу, обліковуємо на субрахунку 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Операцію зі списання об’єктів ОЗ з балансу установи слід оформляти Актом списання ОЗ (часткової ліквідації) за типовою формою, затвердженою наказом № 818 (ср. USER_SHOW_ID).

У цьому документі необхідно зазначити інформацію про: назву об’єкта, його інвентарний номер, первісну та ліквідаційну вартості об’єкта, суми нарахованого зносу, дату введення в експлуатацію, характеристики об’єкта, його технічний стан та причини списання тощо.

При цьому витрати, пов’язані з ліквідацією будівлі, а також матеріальні цінності, отримані у результаті її розбирання (знесення), відображаємо в окремому розділі акта — «Розрахунок результатів списання об’єкта».

Розглянемо порядок обліку списання будівлі, взявши за основу вихідні дані прикладу 1.

Приклад 2. Комісія зі списання майна, створена за наказом селищного голови, провела огляд будівлі та дійшла висновку про необхідність її списання. Будівля непридатна для подальшої експлуатації та не підлягає відновленню. З метою отримання згоди на списання комісія також підготувала і надала для розгляду на засіданні селищної ради техніко-економічне обґрунтування списання будівлі, відомості про неї і земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об’єкт.

Після прийняття рішення селищної ради про надання згоди на списання будівлі було оформлено Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) за типовою формою. На підставі акта бухгалтер зробив запис про вибуття об’єкта до його Інвентарної картки.

У результаті списання зазначеної будівлі було оприбутковано будівельні матеріали. Згідно з оцінкою, проведеною комісією установи, загальна вартість вилучених у результаті розбирання активів становить 32000 грн.

Комісія прийняла рішення про реалізацію зазначених матеріалів. З покупцем будівельних матеріалів, вилучених у результаті ліквідації будівлі, було укладено письмовий договір на суму 36000 грн. За фактом реалізації запасів оформлено накладну у двох примірниках, один з яких надано покупцю.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Списано непридатну для експлуатації будівлю (на суму нарахованого зносу)

1411

1013

598898

17

Одночасно віднесено первісну вартість списаної будівлі до накопичених фінансових результатів

5111

5512

598898

17

2

Оприбутковано будівельні матеріали для подальшого продажу

1815

2117

32000

4

Відображено власні надходження від оприбуткування будівельних матеріалів

2313

7211*

32000

3, 14

Відображено касові видатки

2117

2313

32000

3 ,4

3

Списано собівартість реалізованих будівельних матеріалів

8211

1815

32000

13

4

Нараховано дохід від реалізації будівельних матеріалів

2111

7211**

36000

4, 14

5

Надійшли кошти від продажу будівельних матеріалів

2313

2111

36000

3, 4

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до Держказначейської служби подається довідка про надходження в натуральній формі.

** На суму 36000 грн слід внести зміни до кошторису за власними надходженнями за кодом доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Наостанок нагадаємо: первісну вартість та суму зносу ОЗ, які вибули за звітний рік, обов’язково слід відобразити у примітках до річної звітності. Так, ці суми необхідно навести у графі 7 та 8 розд. І Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5-дс). Зокрема, інформація про будівлі та споруди має знайти своє відображення за кодом рядка 040. Водночас загальну вартість ОЗ, як вибули протягом звітного року внаслідок списання як непридатні, слід зазначити у рядку 185.

Крот Юлія

Бюджетна бухгалтерія, серпень, 2021/№ 31

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі