Інформація по темі "" | Публікації по тегу
06.09.21
83 0
Друкувати
Обране

Центр культури отримує майно: оформлення та облік

Як правильно документально оформити і відобразити в обліку передачу ОЗ та інших необоротних матеріальних активів від сільської ради до Центру культури і дозвілля?


Порядок оформлення передачі-отримання майна залежить від того, хто та на яких умовах її здійснює.

Так, одна річ, якщо це операція з внутрішнього переміщення майна в межах одного органу управління об’єктами державної (комунальної) власності. І зовсім інша — якщо йдеться про безоплатну передачу майна в межах різних органів управління, різних бюджетів.

Адже вимоги щодо документального оформлення та відображення в обліку цих операцій абсолютно різні.

Яка ж передача майна проведена у випадку нашого запитувача? Почнемо з витоків.

ЦКІД1 є комунальними закладами культури, які утворюються ОМС, що представляють інтереси відповідних територіальних громад. У нашому випадку таким ОМС є сільська рада, яка і виконує функцію засновника (власника) Центра культури.

1 ЦКІД — Центри культури і дозвілля.

У свою чергу, одним із джерел отримання майна для виконання господарської діяльності ЦКІД є майно засновника, закріплене за ним на праві оперативного управління.

Здійснюється така передача за рішенням засновника, як органа управління, якому надано право розпоряджатися майном комунальної власності відповідної територіальної громади (ч. 2 ст. 327 ЦКУ).

Нагадаємо: право оперативного управління дає речове право суб’єкту господарювання володіти, користуватися і розпоряджатися майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом).

Майте на увазі: суб’єкт господарювання, що отримує майно в оперативне управління, має здійснювати некомерційну господарську діяльність (ч. 1 ст. 137 ГКУ2).

2 Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

При цьому за власником комунального майна залишається право контролювати використання і збереження закріпленого на праві оперативне управління майна. Здійснюється це безпосередньо власником або через уповноважений ним орган.

Окрім того, власник може вилучати у суб’єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується ним не за призначенням (ч. 2 ст. 137 ГКУ).

УВАГА!

Передача комунального майна в оперативне управління підприємствам, установам, організаціям, які не були утворені відповідним ОМС, не допускається

На цьому особливо акцентували увагу фахівці ФДМУ у своєму роз’ясненні, наданому у листі від 11.11.2020 р. № 10-16-23012.

Таким чином, сільська рада має повне право як засновник закріпити комунальне майно на праві оперативного управління за ЦКІД — суб’єктом господарювання, утвореним такою радою. Тож далі мова піде про передачу майна в межах одного суб’єкта управління.

Документальне оформлення

Порядок закріплення майна комунальної власності на праві оперативного управління або господарського відання визначається Положенням, затвердженим рішенням відповідної місцевої ради.

Цим документом, як правило, також затверджують типовий договір про закріплення майна, що належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, на праві оперативного управління (господарського відання). У цьому договорі обов’язково прописують умови передачі та повернення відповідного майна.

Отже, перш ніж стати до передачі майна з балансу сільської ради на баланс ЦКІД на праві оперативного управління, між ними має бути підписаний договір про закріплення майна на праві оперативного управління.

Безпосередньо факт передачі активів має бути зафіксовано в Акті приймання-передачі ОЗ типової форми, затвердженої наказом № 8183.

3 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Разом з активами та підписаним Актом Центр має отримати облікові регістри із зазначенням таких даних, як:

• вартість придбання (створення) ОЗ та ІНМА4;

4 ІНМА — інші необоротні матеріальні активи.

• дата введення активів в експлуатацію;

• сума нарахованого зносу за період експлуатації активів.

Носіями такої інформації є Інвентарні картки обліку об’єктів ОЗ або Інвентарні картки групового обліку ОЗ (абз. 8 п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11). Копії цих документів та техдокументацію на активи також передає сільська рада.

Далі ЦКІД має виконати такі дії:

1) присвоїти отриманим об’єктам ОЗ нові інвентарні номери;

2) встановити отриманим об’єктам ІНМА нові номенклатурні номери;

3) відкрити нові Інвентарні картки на отримані активи.

Детальніше ознайомитися з порядком документального оформлення руху ОЗ та ІНМА можна у статті «Рух ОЗ та МНМА: складаємо документи правильно» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 26, с. 9 — 14).

Бухоблік

Операція з передачі комунального майна в оперативне управління вважається внутрішнім переміщенням майна в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами комунальної власності. Відповідно при відображенні такої операції не застосовуємо рахунки доходів та витрат.

Далі розглянемо цю операцію з позиції сторони, яка передає майно, та сторони-отримувача.

ОМС передає майно

Сторона, яка передає майно в оперативне управління, відображає цю операцію згідно з п. 1.14 Типової кореспонденції.

Зокрема, ОМС має зробити такі облікові записи:

• Дт 5111 — Кт 10, 11 — зменшуємо первісну вартість ОЗ, ІНМА та внесеного капіталу на суму вартості активів, які передані в оперативне управління;

• Дт 5511 — Кт 8014, 8114 — відносимо суму нарахованої амортизації у місяці передачі майна на фінрезультат;

• Дт 1411, 1412 — Кт 5511, 5512 — зменшуємо загальну суму зносу на суму зносу, нарахованого на передані активи за період їх експлуатації.

ЦКІД отримує майно

При отриманні майна Центр має зробити облікові записи згідно з п. 1.13 Типової кореспонденції, а саме:

• Дт 10, 11 — Кт 5111 — збільшуємо первісну вартість ОЗ, ІНМА та внесеного капіталу на суму первісної вартості отриманих в оперативне управління активів;

• Дт 5511, 5512 — Кт 1411, 1412 — збільшуємо загальну суму зносу на суму амортизації, нарахованої на отримані активи за період їх експлуатації.

До відома: первісна вартість безоплатно отриманих необоротних активів дорівнює первісній (переоціненій) вартості відповідних об’єктів, за якою вони обліковувались в установі, що їх передала (абз. 7 п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11).

Водночас ця вартість може бути збільшена на суму понесених під час передачі витрат. Звісно, у цьому разі йдеться про витрати, що формують первісну вартість.

Накопичення таких витрат отримувач майна має відображати за субрахунком 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» або 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи». Тобто, як і завжди, формування первісної вартості активів здійснюємо через незавершені капінвестиції.

Покажемо на умовному прикладі, як слід відображати операції з передачі-отримання майна на праві оперативного управління в бухобліку.

Приклад. У липні 2021 року з метою забезпечення фінансово-господарської діяльності закладів культури громади сільська рада прийняла рішення про передачу комп’ютерної техніки, оргтехніки та меблів в оперативне управління ЦКІД. Порядок передачі та повернення зазначеного майна зафіксовано у договорі про закріплення майна комунальної власності на праві оперативного управління, підписаному обома сторонами угоди. Факт передачі майна оформлено Актом приймання-передачі ОЗ.

Облікові дані переданого майна:

1) група ОЗ: загальна первісна вартість активів — 72000 грн, загальна сума нарахованого зносу на момент передачі активів — 18600 грн (за 2019, 2020 рік — 14400 грн; за 7 місяців 2021 року — 4200 грн), з них:

3 персональних комп’ютери (первісна вартість кожного — 12000 грн); сума нарахованого зносу — 9300 грн (3100 грн за одиницю);

4 персональних комп’ютери (первісна вартість кожного — 9000 грн); сума нарахованого зносу — 9300 грн (2325 грн за одиницю);

2) група МНМА: загальна первісна вартість активів — 32400 грн; загальна сума нарахованого зносу на момент передачі активів — 16200 грн, з них:

3 принтери (первісна вартість кожного — 4500 грн); сума нарахованого зносу — 6750 грн (2250 грн за одиницю);

7 офісних столів (первісна вартість кожного — 2700 грн), сума нарахованого зносу — 9450 грн (1350 грн за одиницю).

Разом з активами Центру передано копії Інвентарних карток та техдокументація.

Центром було присвоєно нові інвентарні номери отриманим ОЗ та встановлено нові номенклатурні номери для ІНМА та відкрито нові Інвентарні картки на відповідні об’єкти.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Передача комп’ютерної техніки (група ОЗ) в оперативне управління

1

Нараховано амортизацію на комп’ютерну техніку в місяці вибуття за 7 місяців 2021 року

8014

1411

4200

17

Віднесено на фінрезультат суму нарахованої амортизації за 7 місяців 2021 року

5511

8014

4200

17

2

Списано первісну вартість переданої комп’ютерної техніки

5111

1014

72000

9

3

Списано суму зносу, нарахованого на комп’ютерну техніку:

• за 7 місяців 2021 року

1411

5511

4200

9

• у минулих роках

1411

5512

14400

9

Передача меблів та оргтехніки (група МНМА) в оперативне управління

1

Відображено первісну вартість переданих меблів та оргтехніки

5111

1113

32400

9

2

Списано суму зносу, нарахованого на меблі та оргтехніки у минулих роках (перші 50 % первісної вартості)

1412

5512

16200

9

Отримання комп’ютерної техніки (група ОЗ) в оперативне управління

1

Оприбутковано отриману комп’ютерну техніку

1014

5111

72000

17

2

Відображено суму зносу, нарахованого на отриману техніку:

• сума нарахованого зносу за 7 місяців 2021 року

5511

1411

4200

17

• сума нарахованого зносу у минулих роках

5512

1411

14400

17

Отримання меблів та оргтехніки (група МНМА) в оперативне управління

1

Оприбутковано меблі та оргтехніку

1113

5111

32400

17

2

Відображено суму зносу, нарахованого у минулих роках на отримані меблі та оргтехніку (перші 50 % первісної вартості)

5512

1412

16200

17

ВИСНОВКИ

• ОМС як засновник відповідного комунального закладу має повне право передати комунальне майно ЦКІД на праві оперативного управління

• Операція передачі активів в оперативне управління вважається внутрішнім переміщенням майна в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами комунальної власності. Цю операцію відображаємо в бухобліку згідно з пп. 1.13, 1.14 Типової кореспонденції

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 33

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.