Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.02.17
28333 7
Друкувати
Обране

У 2016 році оформлено передплату: як у 2017 році списати витрати майбутніх періодів

У 2016 році бюджетна установа оформила редакційну передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія» на перше півріччя 2017 року. Такі витрати було віднесено на субрахунок 851 «Витрати майбутніх періодів». На які рахунки у 2017 році списувати такі витрати, адже у Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для бюджетних установ відсутня кореспонденція щодо списання витрат майбутніх періодів? (Київська обл.)


 

Працювати з витратами майбутніх періодів бюджетні установи почали ще з 2015 року, коли до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, було додано субрахунок 851 «Витрати майбутніх періодів».

При застосуванні цього субрахунку установи керувались кореспонденцією субрахунків, наведеною в п. 7.16 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженій наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Оскільки з 01.01.2017 р. зазначені нормативно-правові документи втратили чинність, у читачів, які оформили у 2016 році передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія», виникли запитання щодо обліку та списання витрат майбутніх періодів. Тому далі пояснимо, як необхідно здійснювати такі витрати у 2017 році.

Так, Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203, для обліку й узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 29 «Витрати майбутніх періодів». Цей рахунок має такі субрахунки:

— 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»;

— 2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів».

За дебетом субрахунку 2911 бюджетні установи відображають накопичення витрат майбутніх періодів (в момент їх виникнення), за кредитом — списання (розподіл) витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду.

Саме на новий субрахунок 2911 розпорядники бюджетних коштів повинні були у січні 2017 року перенести залишок зі старого субрахунку 851, що обліковувався на кінець 2016 року, відповідно до Методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджених наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. № 1127.

Зазначимо, що до витрат майбутніх періодів включають суми здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Такі витрати підлягають рівномірному включенню до складу витрат, пов’язаних із виконанням бюджетною установою своїх повноважень, а також з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

Зокрема, до витрат майбутніх періодів бюджетні установи можуть віднести такі витрати: сплачені авансом орендні платежі (за декілька звітних періодів), передплату на періодичні видання (квартал, півріччя, рік) тощо.

Яким же чином застосовувати субрахунок 2911?

Дійсно, в Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Типова кореспонденція), відсутні кореспонденції субрахунків із застосуванням субрахунку 2911.

Але варто зазначити, що перелік господарських операцій, зазначених у Типовій кореспонденції, не є вичерпним. Тому у разі здійснення господарської операції, яка не зазначена в Типовій кореспонденції, бюджетна установа повинна керуватися перш за все Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Саме такий висновок підтверджує текст, що приведений в Типовій кореспонденції після всіх таблиць з господарськими операціями. Ось що там зазначено:

«Суб’єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику».

Напевно, не всі звернули увагу на це доповнення в Типовій кореспонденції, тому й виникло подібне запитання.

З огляду на вищезазначене, ті господарські операції, які не наведені в Типовій кореспонденції, бюджетні установи можуть передбачити в своєму розпорядчому документі про облікову політику. Для цього доцільно скласти Робочу схему кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку, до якої включити тільки ті господарські операцій, які стосуються конкретної бюджетної установи. Такий документ бажано оформити як додаток до наказу про облікову політику бюджетної установи (за необхідності можна вносити до нього зміни та доповнення).

Тепер розглянемо приклади, коли бюджетна установа оформила передплату на періодичні видання (такі видання не є для неї бібліотечними фондами).

Приклад 1. Бюджетна установа у 2016 році здійснила передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія» на перше півріччя 2017 року. Вартість передплати на газету за місяць — 149 грн. Кошти у сумі 894 грн. за передплату на газету на перше півріччя 2017 року перераховано у грудні 2016 року.

У бухгалтерському обліку ці операції відображено так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

У 2016 році

1

Здійснено передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія» на перше півріччя 2017 року

364

321

894

2

Витрати на передплату на 2017 рік, здійснені у 2016 році, віднесено на витрати майбутніх звітних періодів

851

364

894

У 2017 році

3

Перенесено залишки витрат майбутніх періодів

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»

851

894

Залишок субрахунку 851 «Витрати майбутніх періодів» показує суму витрат, яку необхідно списати та включити до складу витрат поточного звітного періоду

4

Списано на витрати поточного періоду витрати, раніше враховані в витратах майбутніх періодів (щокварталу за рішенням установи)

8013 «Матеріальні витрати»

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»

447

Періодичність списання таких витрат бюджетна установа має зазначити в розпорядчому документі про облікову політику

5

Віднесено витрати поточного періоду на фінансові результати виконання кошторису (наприкінці року)

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»

8013 «Матеріальні витрати»

894

Тепер розглянемо іншу ситуацію — коли установа у поточному 2017 році оформила передплату на періодичні видання на поточний рік.

Приклад 2. Бюджетна установа у січні 2017 року оформила передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія» за січень, лютий та березень 2017 року. Вартість передплати на газету «Бюджетна бухгалтерія» за місяць — 149 грн. Кошти в сумі 447 грн. за передплату на газету перераховано у січні 2017 року.

У бухгалтерському обліку ці операції відображено так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Здійснено передплату на газету «Бюджетна бухгалтерія» за січень, лютий та березень 2017 року

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки»

447

2

Списано на витрати поточного періоду (щокварталу за рішенням установи) вартість передплати

8013 «Матеріальні витрати»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

447

Наприкінці варто зазначити: ст. 3 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI передбачено, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

У той же час ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV передбачено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік та передбачено складання щоквартально проміжної звітності наростаючим підсумком з початку звітного року.

Тож, звітний період може розглядатися як квартал, так і рік.

Виходячи з цього, бюджетній установі залежно від специфіки її діяльності варто в наказі про облікову політику чітко визначити, що до витрат майбутніх періодів слід включати суми здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах щоквартально (або щорічно).

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(7)
Наталья
21.02.2017
А если предоплата за полугодие, списываем частями поквартально и висит Д-т по 6211 ?
НАТА
23.03.2017
А якщо передоплату здійснив для бюджетної організації благодійник, тоді які проводки?
Інна
06.04.2017
А якщо попередня оплата закладом була здійснена в 2016році,з капітальних видатків, так як ця пидписка є бібліотечним фондом, та віднесена на витрати майбутнього періоду які проводки при орибуткуванні в 2017 році?
Ольга
26.04.2017
Підскажіть колеги у мене періодика являється бібліотечним фондом бо у мене установа це централізована бібліотечна система оплачується з капітальних видатків, попередній бухгалтер періодику сразу списував на фактичні витрати але в моїх поняттях періодику потрібно відносити на витрати майбутніх періодів , а потім оприходувати на рах.1112 чи я помиляюся?(ніде неможу найти ведення такого обліку)
Вікторія Ольга
26.05.2017
Ольго! Я теж прошу - прошу відповідь на Ваше запитання і ніяк. Це тільки наша проблема.
Олег
04.05.2017
А якщо, а якщо. А не міг законодавець написати, що підприємство само вирішує як йому списувати передплату це так важливо і принципово, страна дураков.
Оксана
27.06.2017
Тут простий приклад в кінці. А як не віднести на витрати майбутніх періодів, якщо ми платили в червні на 2 півріччя? Я ж не можу залишити на 6211 всю суму, щоб висіла? І тоді щоб знімати, треба кожен місяць чи квартал акт виконаних робіт?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн