Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.04.21
234 0
Друкувати
Обране

Забезпечувальний депозит повернули: що робити далі?

Строк дії договору оренди закінчився, орендоване майно прийнято без зауважень. Орендодавець повернув на рахунок орендаря забезпечувальний депозит. Яка доля цих коштів? Потрібно їх перераховувати до доходів відповідного бюджету чи можна залишити в розпорядженні установи? З'ясуємо разом.


Ви вже знаєте, що орендар відображає сплачений забезпечувальний депозит в обліку та фінансовій звітності як дебіторську заборгованість (поточну або довгострокову).

Докладно про порядок обліку цього платежу читайте у статті «Забезпечувальний депозит: що показуємо в обліку та звітності» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 7, с. 4).

Залежно від строку дії договору оренди погашення такої дебіторської заборгованості може відбутися в межах одного бюджетного періоду або вже в наступних бюджетних періодах.

І тут виникає справедливе питання щодо можливості використання орендарем повернутих коштів у поточному бюджетному періоді.

Шукаємо відповідь.

Повернення «дебіторки»

Процедуру повернення дебіторської заборгованості урегульовано нормами п. 2.4 Порядку № 3721. Зокрема, тут діють такі правила:

1 Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372.

• повернуту у поточному бюджетному періоді суму дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх періодах, перераховуємо у дохід загального фонду відповідного бюджету;

• на повернуту у поточному бюджетному періоді дебіторську заборгованість, яка виникла у попередніх періодах за рахунок власних надходжень, коригуємо фінрезультат. Одночасно збільшуємо доходи поточного періоду.

Отже, доля повернутого платежу буде залежати від двох факторів (див. рисунок нижче).

Фактори, які визначають порядок відображення повернутого забезпечувального депозиту в обліку

З огляду на це, маємо три варанти перебігу подій. Розглянемо кожен із них більш детально.

Повернення платежу минулих періодів, здійсненого за рахунок коштів загального фонду.

У такому разі орендар:

1) нараховує зобов’язання перед бюджетом на підставі бухдовідки: Дт 5512 — Кт 6312;

2) перераховує суму повернутої дебіторської заборгованості до бюджету на підставі платіжного доручення: Дт 6312 — Кт 2313.

Відновлення касових видатків не проводимо. Перераховуємо ці кошти у дохід бюджету напряму із КЕКВ 0000 за кодом доходів 24060300.

Повернення платежу минулих періодів, здійсненого за рахунок коштів спецфонду.

Пам’ятайте: власні находження бюджетних установ минулих бюджетних періодів зберігаються на їх рахунках. У наступних періодах ці кошти можна використовувати відповідно до затверджених кошторисів (абз. 2 ч. 1 ст. 57 БКУ). Це стосується і коштів, отриманих орендарем від орендодавця як повернення забезпечувального депозиту.

Отже, у такому разі орендар:

1) відновлює касові видатки на підставі платіжного доручення;

2) робить «технічний» обліковий запис на підставі бухдовідки: Дт 5512 — Кт 71 — 75.

Який сенс цього «технічного» запису? Річ у тому, що установи, отримуючи власні надходження, відображають дохід за кредитом рахунків 71 — 75. У свою чергу, ці рахунки наприкінці кожного кварталу закриваються на фінрезультат виконання кошторису звітного періоду: Дт 71 — 75 — Кт 5511.

А наприкінці року кредитове сальдо за субрахунком 5511 відносимо до накопичених фінрезультатів за субрахунком 5512: Дт 5511 — Кт 5512 (профіцит).

Отже, надходження, за рахунок яких було сплачено депозит, знаходять своє відображення у фінрезультаті минулих періодів як профіцит.

А от після повернення орендодавцем забезпечувального депозиту на суму одержаних коштів необхідно збільшити дохід звітного періоду, як цього вимагає Порядок № 372. Проте, аби запобігти подвійному включенню цієї суми до накопиченого фінрезультату, необхідно його відкоригувати. Для цього й робимо той самий «технічний» обліковий запис.

Повернення платежу, здійсненого протягом звітного періоду за рахунок коштів загального (спеціального) фонду.

Якщо орендодавець повернув забезпечення протягом відповідного звітного періоду, немає значення, за рахунок коштів якого фонду кошторису (загального чи спеціального) було здійснено платіж.

Орендар може впевнено спрямовувати такі надходження на потреби установи.

Для цього достатньо просто відновити касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800. Підставою, як завжди, буде платіжне доручення.

Як правильно відобразити такі операції у бухобліку орендаря, покажемо на умовних прикладах.

Приклад 1. У жовтні 2020 року між бюджетною установою та Регіональним відділенням ФДМУ укладено договір оренди частини будівлі. Річну орендну плату встановлено у розмірі 1 грн. Строк дії договору — 5 років.

Орендар сплатив забезпечувальний депозит за рахунок коштів загального фонду кошторису у розмірі мінімальної зарплати — 5000 грн.

Після завершення строку дії договору (через 5 років) та повернення орендованого майна без зауважень орендодавець поверне орендарю платіж у повному обсязі.

На отриману суму коштів орендар нарахує зобов’язання перед бюджетом та перерахує їх до доходів загального фонду держбюджету як платіж, здійснений у минулих бюджетних періодах за рахунок коштів загального фонду.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

2020 рік

1

Отримано асигнування на оплату забезпечувального депозиту

2313

7011

5000

2

2

Сплачено депозит орендодавцю (за умовами довгострокового договору)

2011

2313

5000

2, 4

3

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

5000

16

4

Закриття рахунків доходів

7011

5511

5000

17

5

Віднесено суму профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

5000

17

2025 рік

1

Повернення депозиту орендодавцем

2313

2011

5000

2, 4

2

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

5000

16

3

Нараховано зобов’язання перед відповідним бюджетом

5512

6312

5000

17

4

Перераховано кошти до бюджету

6312

2313

5000

2, 17

Приклад 2. У жовтні 2020 року між бюджетною установою та орендодавцем було укладено договір оренди частини будівлі. Річна орендна плата становить 1 грн. Строк дії договору — 3 роки.

Орендар сплатив забезпечувальний депозит за рахунок власних надходжень (плата за надання послуг) у розмірі мінімальної заробітної плати — 5000 грн.

Після завершення строку дії договору (через 3 роки) та повернення орендованого майна без зауважень орендодавець поверне орендарю сплачений депозит.

Сума повернутого забезпечення залишиться на рахунку орендаря для використання у поточному бюджетному періоді як платіж, здійснений у минулих бюджетних періодах за рахунок спецфонду.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

2020 рік

1

Нараховано дохід за надані послуги

2117

7111

5000

14

2

Отримано плату за надання послуг

2313/2

2117

5000

3, 4

3

Перераховано забезпечувальний депозит орендодавцю (за умовами довгострокового договору)

2011

2313/2

5000

3, 4

4

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

5000

16

5

Закриття рахунків доходів

7111

5511

5000

17

6

Віднесено суми профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

5000

17

2023 рік

1

Повернуто забезпечувальний депозит орендодавцем

2313/2

2011

5000

3, 4

2

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

5000

16

3

Відображено коригування результату виконання кошторису з одночасним збільшенням доходів поточного періоду

5512

7111

5000

17

4

Відновлено касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800

2313/2

2313/2

5000

3

Приклад 3. У лютому 2021 року між бюджетною установою та орендодавцем було укладено договір оренди приміщення. Річну орендну плату встановлено у розмірі 1 грн. Строк дії договору — 6 місяців.

Орендар сплатив забезпечувальний депозит у розмірі мінімальної заробітної плати 6000 грн за рахунок асигнувань загального (спеціального) фонду кошторису.

Після завершення строку дії договору (у липні 2021 року) та повернення орендованого майна без зауважень орендодавець поверне депозит орендарю у повному обсязі.

Кошти, отримані як повернення забезпечення наданого, орендар зможе використати для потреб установи. Для цього буде проведено відновлення касових видатків з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

2021 рік (загальний фонд)

1

Отримано асигнування на оплату забезпечувального депозиту

2313

7011

6000

2

2

Сплачено депозит орендодавцю

2117

2313

6000

2, 4

3

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

6000

16

4

Повернення депозиту орендодавцем

2313

2117

6000

2, 4

5

Відновлено касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800

2313

2313

6000

2

6

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

6000

16

2021 рік (спеціальний фонд)

1

Нараховано дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)

2117

7111

6000

14

2

Отримано кошти від реалізації продукції (робіт, послуг)

2313/2

2117

6000

3, 4

3

Сплачено депозит орендодавцю

2117

2313/2

6000

3, 4

4

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

6000

16

5

Повернення депозиту орендодавцем

2313/2

2117

6000

3, 4

6

Відновлено касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800

2313/2

2313/2

6000

3

7

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

6000

16

Висновки

• Повернутий депозит, сплачений у минулих періодах за рахунок коштів загального фонду, необхідно перерахувати у дохід загального фонду відповідного бюджету.

• Повернуте забезпечення, сплачене у минулих періодах за рахунок надходжень спецфонду, залишається у розпорядженні установи. Одночасно на цю суму коригуємо фінрезультат та збільшуємо дохід поточного періоду.

• Депозит, сплачений та повернутий у межах одного бюджетного періоду, орендар використовує на потреби установи.

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2021/№ 14

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.