Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.04.21
3069 0
Друкувати
Обране

Забезпечувальний депозит повернули: що робити далі?

Строк дії договору оренди закінчився, орендоване майно прийнято без зауважень. Орендодавець повернув на рахунок орендаря забезпечувальний депозит. Яка доля цих коштів? Потрібно їх перераховувати до доходів відповідного бюджету чи можна залишити в розпорядженні установи? З'ясуємо разом.

Ви вже знаєте, що орендар відображає сплачений забезпечувальний депозит в обліку та фінансовій звітності як дебіторську заборгованість (поточну або довгострокову).

Докладно про порядок обліку цього платежу читайте у статті «Забезпечувальний депозит: що показуємо в обліку та звітності» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 7, с. 4).

Залежно від строку дії договору оренди погашення такої дебіторської заборгованості може відбутися в межах одного бюджетного періоду або вже в наступних бюджетних періодах.

І тут виникає справедливе питання щодо можливості використання орендарем повернутих коштів у поточному бюджетному періоді.

Шукаємо відповідь.

Повернення «дебіторки»

Процедуру повернення дебіторської заборгованості урегульовано нормами п. 2.4 Порядку № 3721. Зокрема, тут діють такі правила:

1 Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372.

• повернуту у поточному бюджетному періоді суму дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх періодах, перераховуємо у дохід загального фонду відповідного бюджету;

• на повернуту у поточному бюджетному періоді дебіторську заборгованість, яка виникла у попередніх періодах за рахунок власних надходжень, коригуємо фінрезультат. Одночасно збільшуємо доходи поточного періоду.

Отже, доля повернутого платежу буде залежати від двох факторів (див. рисунок нижче).

Фактори, які визначають порядок відображення повернутого забезпечувального депозиту в обліку

З огляду на це, маємо три варанти перебігу подій. Розглянемо кожен із них більш детально.

Повернення платежу минулих періодів, здійсненого за рахунок коштів загального фонду.

У такому разі орендар:

1) нараховує зобов’язання перед бюджетом на підставі бухдовідки: Дт 5512 — Кт 6312;

2) перераховує суму повернутої дебіторської заборгованості до бюджету на підставі платіжного доручення: Дт 6312 — Кт 2313.

Відновлення касових видатків не проводимо. Перераховуємо ці кошти у дохід бюджету напряму із КЕКВ 0000 за кодом доходів 24060300.

Повернення платежу минулих періодів, здійсненого за рахунок коштів спецфонду.

Пам’ятайте: власні находження бюджетних установ минулих бюджетних періодів зберігаються на їх рахунках. У наступних періодах ці кошти можна використовувати відповідно до затверджених кошторисів (абз. 2 ч. 1 ст. 57 БКУ). Це стосується і коштів, отриманих орендарем від орендодавця як повернення забезпечувального депозиту.

Отже, у такому разі орендар:

1) відновлює касові видатки на підставі платіжного доручення;

2) робить «технічний» обліковий запис на підставі бухдовідки: Дт 5512 — Кт 71 — 75.

Який сенс цього «технічного» запису? Річ у тому, що установи, отримуючи власні надходження, відображають дохід за кредитом рахунків 71 — 75. У свою чергу, ці рахунки наприкінці кожного кварталу закриваються на фінрезультат виконання кошторису звітного періоду: Дт 71 — 75 — Кт 5511.

А наприкінці року кредитове сальдо за субрахунком 5511 відносимо до накопичених фінрезультатів за субрахунком 5512: Дт 5511 — Кт 5512 (профіцит).

Отже, надходження, за рахунок яких було сплачено депозит, знаходять своє відображення у фінрезультаті минулих періодів як профіцит.

А от після повернення орендодавцем забезпечувального депозиту на суму одержаних коштів необхідно збільшити дохід звітного періоду, як цього вимагає Порядок № 372. Проте, аби запобігти подвійному включенню цієї суми до накопиченого фінрезультату, необхідно його відкоригувати. Для цього й робимо той самий «технічний» обліковий запис.

Повернення платежу, здійсненого протягом звітного періоду за рахунок коштів загального (спеціального) фонду.

Якщо орендодавець повернув забезпечення протягом відповідного звітного періоду, немає значення, за рахунок коштів якого фонду кошторису (загального чи спеціального) було здійснено платіж.

Орендар може впевнено спрямовувати такі надходження на потреби установи.

Для цього достатньо просто відновити касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800. Підставою, як завжди, буде платіжне доручення.

Як правильно відобразити такі операції у бухобліку орендаря, покажемо на умовних прикладах.

Приклад 1. У жовтні 2020 року між бюджетною установою та Регіональним відділенням ФДМУ укладено договір оренди частини будівлі. Річну орендну плату встановлено у розмірі 1 грн. Строк дії договору — 5 років.

Орендар сплатив забезпечувальний депозит за рахунок коштів загального фонду кошторису у розмірі мінімальної зарплати — 5000 грн.

Після завершення строку дії договору (через 5 років) та повернення орендованого майна без зауважень орендодавець поверне орендарю платіж у повному обсязі.

На отриману суму коштів орендар нарахує зобов’язання перед бюджетом та перерахує їх до доходів загального фонду держбюджету як платіж, здійснений у минулих бюджетних періодах за рахунок коштів загального фонду.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

2020 рік

1

Отримано асигнування на оплату забезпечувального депозиту

2313

7011

5000

2

2

Сплачено депозит орендодавцю (за умовами довгострокового договору)

2011

2313

5000

2, 4

3

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

5000

16

4

Закриття рахунків доходів

7011

5511

5000

17

5

Віднесено суму профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

5000

17

2025 рік

1

Повернення депозиту орендодавцем

2313

2011

5000

2, 4

2

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

5000

16

3

Нараховано зобов’язання перед відповідним бюджетом

5512

6312

5000

17

4

Перераховано кошти до бюджету

6312

2313

5000

2, 17

Приклад 2. У жовтні 2020 року між бюджетною установою та орендодавцем було укладено договір оренди частини будівлі. Річна орендна плата становить 1 грн. Строк дії договору — 3 роки.

Орендар сплатив забезпечувальний депозит за рахунок власних надходжень (плата за надання послуг) у розмірі мінімальної заробітної плати — 5000 грн.

Після завершення строку дії договору (через 3 роки) та повернення орендованого майна без зауважень орендодавець поверне орендарю сплачений депозит.

Сума повернутого забезпечення залишиться на рахунку орендаря для використання у поточному бюджетному періоді як платіж, здійснений у минулих бюджетних періодах за рахунок спецфонду.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

2020 рік

1

Нараховано дохід за надані послуги

2117

7111

5000

14

2

Отримано плату за надання послуг

2313/2

2117

5000

3, 4

3

Перераховано забезпечувальний депозит орендодавцю (за умовами довгострокового договору)

2011

2313/2

5000

3, 4

4

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

5000

16

5

Закриття рахунків доходів

7111

5511

5000

17

6

Віднесено суми профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511

5512

5000

17

2023 рік

1

Повернуто забезпечувальний депозит орендодавцем

2313/2

2011

5000

3, 4

2

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

5000

16

3

Відображено коригування результату виконання кошторису з одночасним збільшенням доходів поточного періоду

5512

7111

5000

17

4

Відновлено касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800

2313/2

2313/2

5000

3

Приклад 3. У лютому 2021 року між бюджетною установою та орендодавцем було укладено договір оренди приміщення. Річну орендну плату встановлено у розмірі 1 грн. Строк дії договору — 6 місяців.

Орендар сплатив забезпечувальний депозит у розмірі мінімальної заробітної плати 6000 грн за рахунок асигнувань загального (спеціального) фонду кошторису.

Після завершення строку дії договору (у липні 2021 року) та повернення орендованого майна без зауважень орендодавець поверне депозит орендарю у повному обсязі.

Кошти, отримані як повернення забезпечення наданого, орендар зможе використати для потреб установи. Для цього буде проведено відновлення касових видатків з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

2021 рік (загальний фонд)

1

Отримано асигнування на оплату забезпечувального депозиту

2313

7011

6000

2

2

Сплачено депозит орендодавцю

2117

2313

6000

2, 4

3

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

6000

16

4

Повернення депозиту орендодавцем

2313

2117

6000

2, 4

5

Відновлено касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800

2313

2313

6000

2

6

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

6000

16

2021 рік (спеціальний фонд)

1

Нараховано дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)

2117

7111

6000

14

2

Отримано кошти від реалізації продукції (робіт, послуг)

2313/2

2117

6000

3, 4

3

Сплачено депозит орендодавцю

2117

2313/2

6000

3, 4

4

Відображено на позабалансовому рахунку депозит як надане забезпечення

051

6000

16

5

Повернення депозиту орендодавцем

2313/2

2117

6000

3, 4

6

Відновлено касові видатки з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2800

2313/2

2313/2

6000

3

7

Списано з позабалансового рахунку депозит як повернуте забезпечення

051

6000

16

Висновки

• Повернутий депозит, сплачений у минулих періодах за рахунок коштів загального фонду, необхідно перерахувати у дохід загального фонду відповідного бюджету.

• Повернуте забезпечення, сплачене у минулих періодах за рахунок надходжень спецфонду, залишається у розпорядженні установи. Одночасно на цю суму коригуємо фінрезультат та збільшуємо дохід поточного періоду.

• Депозит, сплачений та повернутий у межах одного бюджетного періоду, орендар використовує на потреби установи.

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2021/№ 14

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі