Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.21
860 0
Друкувати
Обране

Заміна вікон: ремонт чи поліпшення?

В установі проведено заміну вікон (замінено близько 70 % загальної кількості вікон у будівлі). Загальна вартість робіт — 1000000 грн. Видатки на оплату проведено за КЕКВ 3132. Як правильно відобразити цю господарську операцію в обліку? Чи потрібно збільшувати первісну вартість будівлі у зв'язку з її поліпшенням? Чи слід віднести ці видатки до витрат звітного періоду, в якому вони були понесені?


Після проведення ремонту (передусім капітального), який «влетів» у чималу копійку, у бухгалтерів нерідко виникають сумніви щодо віднесення таких видатків на витрати звітного періоду. А може, все-таки на суму понесених витрат необхідно збільшити первісну вартість об’єкта ОЗ? Проаналізуємо господарську операцію під назвою «заміна вікон» та знайдемо відповідь на це запитання разом.

Вікна = запаси (вікна ≠ необоротні активи)

Віконні блоки є складовою частиною об’єкта ОЗ (будівлі, приміщення). До того ж ця конструкція потребує монтажу і може експлуатуватися лише після прикріплення до віконних прорізів будівлі, приміщення. Звісно, таку конструкцію не можна вважати закінченим пристроєм, самостійно виконуючим свої функції. Тож і обліковувати її як окремий об’єкт необоротний актив не потрібно.

Насправді ж, заміна вікон — це не що інше, як ремонт об’єкта ОЗ. І для його проведення використовуються будівельні матеріали. У нашому випадку це будівельні конструкції — віконні блоки. У свою чергу, всі будівельні матеріали та конструкції є запасами.

Визначаємо вид ремонту

Нагадаємо: для визначення виду ремонтних робіт (поточний чи капітальний ремонт) бюджетні установи застосовують Перелік № 1501.

1 Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150.

Цей перелік було розроблено на виконання положень у сфері житлово-комунальних послуг. Але його можна застосовуватися й для визнання ремонтних робіт у навчальних закладах, адміністративних будинках за рішенням їх власників.

Можливість застосування цього Переліку підтвердили і фахівці Мінжитлокомунгосп у листі від 11.03.2009 р. № 8/7-2425. Цей лист і досі чинний.

У Переліку наведено роботи як для утримання будинків, споруд та прибуткових територій, так і для проведення їх поточного або капітального ремонту. Зокрема, до поточного ремонту, пов’язаного із заміною вікон, належать такі види робіт, як ремонт та заміна окремих віконних блоків (п.п. 1.2.8 Переліку № 150). Водночас до капітального ремонту належить заміна віконних рам з установленням нових приладів і скління (п. 2.8 Переліку № 150).

Проте, як бачимо, тут не визначено чітких обсягів робіт. Хоча цілком зрозуміло, що характер ремонту залежить напряму саме від їх обсягу.Тож якщо йдеться про заміну кількох вікон, у тому числі й пошкоджених, маємо справу з поточним ремонтом. Якщо ж планується заміна всіх вікон (або більшої їх частини), такі роботи доцільно вважати капремонтом будівлі.

При цьому утворена керівником установи комісія має зафіксувати заплановані роботи у дефектному акті. Проте визначити характер запланованих робіт повинен саме керівник установи. Пряму вказівку на це містить п. 2 розд. VI Методрекомендацій № 112. Саме він має прийняти остаточне рішення, чи спрямовані конкретні роботи на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта ОЗ та чи планується підтримання об’єкта в придатному для використання стані.

2 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Зауважте, якщо очікується збільшення потенціалу корисності об’єкта ОЗ та майбутні економічні вигоди можуть перевищити первісно оцінений рівень, понесені витрати можуть вважатися витратами на поліпшення об’єкта. Відповідно, у такому разі його первісну вартість потрібно збільшити на суму цих витрат (п. 1 розд. ІІІ НП(С)БО 121).

Аргументом на користь визнання заміни вікон поліпшенням будівлі може бути зменшення витрат на теплопостачання за рахунок теплозберігаючих властивостей сучасних вікон. Тобто йдеться про поліпшення техніко-економічних характеристик будівлі.

Важливо: у будь-якому випадку рішення керівника (про проведення поточного ремонту, капітального ремонту чи поліпшення будівлі) має бути зафіксовано в розпорядчому документі.

Плануємо видатків

Планувати видатки на заміну вікон слід виходячи з характеру запланованих робіт (поточний або капітальний ремонт).

Поточний ремонт

Виконання робіт з поточного ремонту можна проводити двома способами: господарським або підрядним.

Господарський спосіб → заміна вікон власними силами → придбання віконних блоків → КЕКВ 2210 (п. 7 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

Підрядний спосіб № 1 → заміна вікон сторонніми фахівцями → придбання віконних блоків з установкою (робота входить до вартості вікон) → КЕКВ 2210 (п. 7 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

Підрядний спосіб № 2 → заміна вікон сторонніми фахівцями → всі видатки окремо → придбання віконних блоків (самостійно) + установка вікон підрядною організацією → КЕКВ 2210 + КЕКВ 2240 (п. 7 п.п. 2.2.1, п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

Підрядний спосіб № 3 → заміна вікон сторонніми фахівцями → роботи із заміни вікон підрядною організацією → до вартості робіт входить вартість віконних блоків → КЕКВ 2240 (п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

Капітальний ремонт

Виконання робіт капітального ремонту здійснюється підрядним способом.

Підрядний спосіб № 1 → заміна вікон сторонніми фахівцями → придбання віконних блоків з установкою → КЕКВ 3132 (п. 4 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333).

Підрядний спосіб № 2 → заміна вікон сторонніми фахівцями → придбання віконних блоків (самостійно) + установка вікон підрядною організацією → КЕКВ 3132.

Підрядний спосіб № 3 → заміна вікон сторонніми фахівцями → роботи із заміни вікон → до вартості робіт входить вартість віконних блоків → КЕКВ 3132.

Отже, всі видатки, пов’язані з проведенням капітального ремонту, плануємо та здійснюємо за КЕКВ 3132. Стосується це і виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт.

Відображаємо витрати

Витрати на ремонт об’єкта ОЗ вважаються витратами на його утриманням. Тобто йдеться про підтримання такого об’єкта у придатному для використання стані. Зокрема, за нормами бухстандартів перелік заходів, спрямованих на утримання ОЗ, включає в себе (п. 2 розд. ІІІ НП(С)БО 121):

• технічний нагляд;

• технічне обслуговування;

ремонт.

Напрямок таких заходів — відновлення (підтримання) майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта ОЗ. При цьому всі понесені у зв’язку з цим витрати визнаються витратами відповідного звітного періоду.

Висновок: і витрати на проведення техобслуговування, і витрати на проведення ремонтних робіт відображаємо за субрахунком 8013 або 8113. Причому не має значення ані вартість виконаних робіт із заміни вікон, ані вид ремонту.

До відома: передачу об’єкта ОЗ для проведення ремонту оформлюємо Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ (типова форма, затверджена наказом № 8183). При поверненні об’єкта ОЗ після проведеного ремонту складаємо Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ (типова форма, затверджена наказом № 818).

3 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Розглянемо умовний приклад із відображення такої господарської операції у бухобліку.

Приклад. У вересні 2021 року бюджетною установою проведено капітальний ремонт будівлі, а саме: замінено 70 % від загальної кількості вікон. Вартість договору з підрядною організацією становить 950000 грн. Видатки заплановано і проведено за КЕКВ 3132. Згідно з договором передбачено попередню оплату у розмірі 30 %. Остаточний розрахунок з підрядником здійснено на підставі підписаного акта виконаних робіт.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Отримано асигнування на проведення капремонту будівлі (заміна вікон)

2313

7011

950000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації згідно з договором

2113

2313

285000

4

3

Відображено видатки на проведення капремонту (заміна вікон) підрядною організацією на підставі акта виконаних робіт

8013

6211

950000

6

4

Зменшено суму заборгованості перед підрядником на суму сплаченого авансу

6211

2113

285000

4, 6

5

Проведено остаточний розрахунок з підрядником

6211

2313

665000

2, 6

ВИСНОВКИ

• Витрати на проведення заміни вікон (незалежно від виду ремонту та вартості робіт) визнаються витратами відповідного звітного періоду

• В обліку такі витрати відображаються за дебетом субрахунку 8013 або 8113

• Остаточне рішення щодо визнання робіт із заміни вікон витратами на ремонт будівлі або поліпшенням її техніко-економічних можливостей залишається за керівником установи. Оформлюється таке рішення розпорядчим документом

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 36

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.