Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.04.22
1084 0
Друкувати
Обране

Міжнародна фіндопомога: організуємо процес отримання

Країни ЄС та світу дуже підтримують Україну в ці надскладні для нас часи не лише морально, а й фінансово. Нерідко міжнародна фінансова допомога надходить для підтримки конкретних територіальних громад. А як правильно організувати процес отримання такої допомоги громадам, розповімо в цій статті.

Задля вашої зручності ми підготували покроковий алгоритм дій з роз’ясненнями.

Крок 1 Відкриття валютного рахунку

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів НБУ. Це передбачено п. 11.1 Порядку № 9381.

1 Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938.

Нагадаємо: Казначейство не має валютних рахунків для зарахування такої допомоги. У зв’язку з цим валютний рахунок може бути відкрито лише в установі банку.

Що потрібно для відкриття такого рахунку? Щоб з’ясувати це, звернемося до вимог Інструкції № 4922.

2 Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

Перелік документів, які має надати ОМС для відкриття поточного валютного рахунку, залежить від того, як саме оформлено надходження валютних коштів.

Якщо йдеться про надходження валютних коштів на підставі звичайного договору про надання благодійної фінансової допомоги, то банк відкриває поточний рахунок юридичній особі — резиденту (яка не має рахунку в цьому банку) на підставі заяви. Остання має бути підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою (п. 38 розд. ІІІ Інструкції № 492). Форму такої заяви наведено в додатку 2 до Інструкції № 492.

Якщо ж валютні кошти надходять для впровадження програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, то для відкриття валютного поточного рахунку слід подати такі документи (п. 45 розд. ІІІ Інструкції № 492):

1) заяву про відкриття поточного рахунку за формою, наведеною в додатку 2 до Інструкції № 492;

2) ко пію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

3) копію реєстраційної картки програми або проєкту та копії свідоцтва про акредитацію організації або установи — виконавця програми чи проєкту, яка підтверджує статус виконавця програми або проєкту, засвідченої уповноваженим органом державної влади України.

При цьому представництво донорської установи подає копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, засвідчену уповноваженим органом державної влади України.

Якщо валютні кошти надходять для впровадження програм і проєктів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні, для відкриття валютного поточного рахунку слід подати такі документи (п. 46 розд. ІІІ Інструкції № 492):

1) заяву про відкриття поточного рахунку за формою, наведеною в додатку 2 до Інструкції № 492;

2) лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

3) копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

4) копію документа про акредитацію організації або установи — виконавця програми чи проєкту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проєкту, засвідченої в установленому законодавством України порядку, та копії програми або проєкту міжнародної допомоги.

Після відкриття в установі банку рахунку для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник (одержувач) бюджетних коштів подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про відкриття рахунку на його ім’я. Це передбачено п. 11.1 Порядку № 938.

Крок 2 Продаж іноземної валюти

Національною валютою України є гривня (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 24733). Бухгалтерський облік і складання фінансової звітності мають відбуватися у грошовій одиниці України. Тобто в гривні. Це чітко перебачено ст. 5 Закону № 9964.

3 Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII.

4 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV.

У зв’язку з цим всі операції з використання коштів міжнародної допомоги в іноземній валюті для подальшого відображення в бухобліку необхідно перерахувати в гривню за курсом НБУ.

Докладніше про облік надходження міжнародної фінансової допомоги в іноземній валюті читайте в цьому номері у статті «Міжнародна фіндопомога: показуємо в обліку».

Крок 3 Зарахування коштів до місцевого бюджету

Кошти від продажу валюти підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів.

Нагадаємо: благодійні внески та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Це передбачено ч. 4 ст. 13 БКУ. У свою чергу, власні надходження належать до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів. Про це свідчить п. 6 ч. 1 ст. 691 БКУ.

Такі кошти зараховують виключно на спеціальні рахунки за кодом 42030000 «Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» або 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки». Вибір коду для зарахування коштів залежить від того, яким чином оформлено надходження міжнародної фінансової допомоги.

Водночас якщо кошти надходять ОМС, але є потреба в їх подальшому розподілі між підлеглими бюджетними установами або цивільним населенням, то доречно зараховувати такі надходження до складу другої підгрупи другої групи власних надходжень. Адже кошти першої підгрупи другої групи власних надходжень можуть бути використані виключно на організацію основної діяльності бюджетних установ (ч. 4 ст. 13 БКУ).

І в такому разі кошти мають надходити за кодом 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб».

Після надходження міжнародної допомоги на рахунки в Казначействі ОМС вносить зміни до місцевого бюджету з визначенням напрямів їх використання.

Крок 4 Подання довідки про операції в іноземній валюті

ОМС має подати до органу Казначейства Довідку про операції в іноземній валюті. Це передбачено п. 11.3 Порядку № 938. Форму такої довідки наведено в додатку 40 до Порядку № 14075.

5 Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 № 1407.

Зазначену довідку потрібно подати на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, наступних за звітним. При цьому за кожним видом (кодом) іноземної валюти необхідно скласти і подати окрему довідку.

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до Казначейства довідки відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Окрім того, за наявності залишків коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім’я місцевої ради, до Казначейства необхідно подати Довідку про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків. Форму цієї довідки визначено додатком 12 до Порядку № 446.

6 Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44.

Зверніть увагу: вищезгадана довідка (додаток 12 до Порядку № 44) надається для розкриття елементів як квартальної, так і річної бюджетної звітності. Це передбачено п.п. 2 п. 6 розд. ІІ Порядку № 44. Таким чином, про залишки валюти на рахунках слід звітувати не лише на кінець року, а й за підсумками кожного кварталу.

Крок 5 Використання коштів

До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать, зокрема, видатки на реалізацію програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Це передбачено п. 202 ч. 1 ст. 91 БКУ.

Крім реалізації таких програм, кошти міжнародної допомоги можуть використовуватися і як звичайна благодійна допомога. Однак це стосується лише надходжень, отриманих за прямими договорами надання благодійної фінансової допомоги, а не за міжнародними програмами.

Також для реалізації положень міжнародного договору ОМС можуть утворювати цільові фонди. Таку можливість передбачено ст. 68 Закону № 2807.

7 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР.

Цільові фонди є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Надходження до цільових фондів відображається за кодом 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади».

Порядок формування та використання цільових фондів має бути визначено положенням про такі фонди, затвердженим відповідною місцевою радою.

За необхідності кошти міжнародної фінансової допомоги можуть передаватися іншим виконавцям: бюджетним установам або одержувачам бюджетних коштів, які перебувають у мережі головного розпорядника.

Крок 6 Звітування про використання коштів

Про використання отриманих коштів необхідно відзвітувати перед їх надавачем, звісно, якщо це передбачено умовами договору надання благодійної фінансової допомоги або міжнародної програми. Форму, як і періодичність, такого звітування визначає надавач міжнародної фінансової допомоги.

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2022/№ 15

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×