Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.09.15
19179 0
Друкувати
Обране

Нові правила обігу публічної інформації: не панікуємо та зберігаємо спокій!..

1 та 12 вересня набрали чинності два закони, які встановлюють нові правила обігу інформації про публічні кошти. Оскільки ці новації безпосередньо стосуються місцевих бюджетів та діяльності розпорядників цих коштів, пропоную у цій статті більш детально проаналізувати зазначені новели.


Автор: Козіна В., шеф-редактор, директор департаменту видань для публічно-правової сфери ВБ «Фактор»

Новела перша: зміни до БК

Отже, 01.09.15 р. почав діяти Закон України від 09.04.15 р. № 313-VIII «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних»1.

1 Далі за текстом — Закон № 313.

Для спрощення аналізу порівняємо «стару» та «нову» редакції ст. 28 Бюджетного кодексу України2 «Доступність інформації про бюджет».

2 Далі за текстом — БК.

«Стара» редакція ст. 28 БК

(діяла по 31.08.15 р. включно)

«Нова» редакція ст. 28 БК

(діє з 01.09.15 р.)

Частина 1 ст. 28 БК — без змін

2. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

Інформація3 про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України.

2. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

Бюджетні запитивключаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщуються кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через три дніпісля подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України.

Коментар редакції. Нагадаємо, що згідно з п. 9 ч. 1 ст. 2 БК бюджетний запит — це документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Якщо раніше головні розпорядники бюджетних коштів були зобов’язані надавати інформацію, обсяг якої чітко не визначався (закон окреслював лише напрямки цієї інформації), то тепер чітко визначено — що має оприлюднюватись саме бюджетний запит.

Також зверніть увагу, що строк оприлюднення цієї інформації скорочено з 7 до 3 календарних днів.

Частини 3 та 4 ст. 28 БК — без змін

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України — в газетах «Голос України»

та «Урядовий кур’єр»; місцевих бюджетів — у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, а також оприлюднюють паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів.

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України — в газетах «Голос України» та

«Урядовий кур’єр»; місцевих бюджетів — у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі):

— здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

— оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України (місцевих фінансових органів).

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Коментар редакції. Як бачите, вимоги до публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), по суті не змінилися — як і раніше,

розпорядники оприлюднюють їх до 15 березня року, що настає за звітним, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.

А ось вимоги про публікацію інформації про паспорти бюджетних програм стали більш чіткими.

Раніше вимагалося публікувати лише паспорти програм та звіти про їх виконання у поточному бюджетному періоді. При цьому спосіб та чіткі строки оприлюднення цієї інформації закон не встановлював.

Закон також встановлює, що з 1 вересня оприлюднюються не лише паспорти бюджетних програм на поточний період, а й усі зміни до них. Також визначено досить жорсткий строк для оприлюднення подібної інформації — 3 календарні дні з дати затвердження цих документів. Додатково встановлено і строк оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм — це також 3 дні, рахуючи від дати подання таких звітів до Мінфіну (місцевих фінансових органів).

Частини 6 у ст. 28 БК раніше не було

6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Коментар редакції. Як бачите, нова ч. 6, якою з 1 вересня доповнено ст. 28 БК, визначає умови публікації переліченої інформації, а також дає посилання на Закон України від 11.02.15 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів»4. Власне, закон № 183 — це друга новела, з якою ми будемо знайомитися у рамках цієї публікації. Але перед тим, як перейти до його вивчення, пропонуємо зробити «ліричний відступ» та закцентувати увагу на словосполученні «у формі відкритих даних». Бо якщо ви думаєте, що йдеться про усім відоме оприлюднення інформації у вигляді електронних текстів чи сканів документів, яке ми раніше робили у порядку, встановленому Законом України від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»5, то ви помиляєтесь.

3 Напівжирним по тексту порівняльної таблиці виділені зміни, що відбулися у редакції ст. 28 БК.

4 Далі за текстом — Закон № 183.

Далі за текстом — Закон № 2939.

Нова форма оприлюднення інформації про бюджет: усе нове — це гарно забуте старе чи чиєсь запозичене?

09.04.15 р. парламент ухвалив Закон України № 319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних», який набув чинності 1 травня поточного року.

Закон наробив чимало галасу та посіяв паніку у рядах службовців, які працюють з величезними масивами публічної інформації. Ходили чутки, що буде потрібно у короткий термін усі дані, які знаходяться у розпорядників чи володільців інформації, відцифрувати та розмістити на якомусь міфічному порталі. Закон вже діє, але чуток не меншає. Давайте розбиратися — де правда, а де наслідки панічних атак.

Чутки (неправда). Публічна інформація та відкриті дані — це тотожні поняття.

Факт (відповідає дійсності). Це абсолютно нерівнозначні поняття.

У травні у наш обіг дійсно була введена нова категорія інформації — публічна інформація у формі відкритих даних. Згідно зі ст. 101Закону № 2939 (у редакції, що діє з 1 травня) — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електрон­ними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Це не наше ноу-хау, хоча система «відкритих даних» досить нова для всього світу.

Вперше на загальнодержавному рівні поняття баз відкритих даних було введено у США у 2009 році. Наразі таку ж систему запровадили декілька європейських країн. Тепер її хочемо запровадити й ми.

Сутність цієї системи полягає у тому, що на державному рівні визначаються переліки інформації, яка має буди відтворена у певному цифровому вигляді та розміщуватися у відомому всім місці у Мережі (як правило, портал чи інший веб-ресурс, держателем якого є визначена державна установа). Ці дані є офіційними, і будь-яка особа безкоштовно або за невелику (визначену державою) плату може скачувати та використовувати їх у власних цілях. Дані на ресурсі мають бути чітко згруповані за певними тематичними ознаками, що дозволяє легко знаходити необхідну інформацію.

У тих же американців на порталі http://www.data.gov/ можна знайти інформацію за 14 напрямками: сільське господарство, бізнес, клімат, інформація для споживачів («побутова» інформація), екосистеми, освіта, енергетика, фінанси, здоров’я, місцева влада, виробництво, океанічні ресурси, громадська безпека, наука та дослідження.

Так, можна зайти у розділ «Здоров’я» та за кілька хвилин порівняти види та вартість послуг, які надаються усіма медичними закладами США. У розділі «Місцева влада» можна скористатися ресурсом для написання звернення у будь-який орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Тобто не потрібно шукати у мережі окремо сайт відповідного органу — а можна знайти усі дані і заповнити електронний лист прямо на цьому порталі.

За чинною редакцією ст. 101 Закону № 2939 уся пуб­лічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Тобто, коли ця система запрацює, інформацію, яку раніше можна було одержувати лише за персональним запитом, можна буде легко знайти та використовувати в офіційному обігу, буквально натиснувши кілька клавіш на власному комп’ютері.

Чутки (неправда). Усю публічну інформацію потрібно було у строк до 11 вересня відцифрувати та розміс­тити на якомусь державному порталі. Хто це не зробив — буде покараний.

Факт (відповідає дійсності). В Україні вже дійсно створений Єдиний державний веб-портал відкритих даних http://data.gov.ua/.

Адмініструвати цей портал відповідно до закону буде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування. Наразі таким органом є Державне агентство з питань електронного урядування України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Але поки що наш український портал працює у тестовому режимі і даних там небагато.

На порталі має розміщуватись не будь-яка публічна інформація, а лише ті дані, перелік яких визначений Каб­міном. За Законом № 2939(нова редакція ч. 4 ст. 101) Уряд має затвердити перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення.

Увага! У Законі № 2939 також сказано, що до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом. Це означає, що хоча окремі чинні на разі закони передбачають необхідність оприлюднення певної інформації у вигляді відкритих даних, таке оприлюднення треба буде робити, лише коли Уряд визначить порядок розміщення відповідної інформації.

На момент підготовки цієї статті є лише проект відповідної постанови КМУ. Тобто поки що панікувати рано.

Резюмуючи сказане...

Підсумовуючи усе вищезазначене, нескладно дійти висновку, що інформація про бюджет, визначена ст. 28 БК, з 1 вересня поточного року у силу закону віднесена до публічної інформації у формі відкритих даних. І незабаром її треба буде зберігати у спеціальному форматі та відсилати до Державного агентства з питань електронного урядування України для подальшого оприлюднення або «заливати» на портал http://data.gov. ua/ самостійно. Однак, як це робити, у які строки треба буде оновлювати інформацію, ми дізнаємося лише після того, як Кабмін прийме відповідні нормативні акти.

Новела друга: інформація про публічні кошти

З 12 вересня введено у дію ще один Закон України — Закон № 183, який окремо визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фон­дами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Поки що з тексту Закону складно зрозуміти, чи буде інформація про використання публічних коштів розміщуватись на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, чи це буде інший ресурс. Також чекаємо на відповідну постанову Кабінету Міністрів.

У Законі № 183 йдеться про два види фінансових ресурсів:

1

кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування

страхові внески, бюджетні надходження та кошти з інших джерел, що надходять для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до закону

2

публічні кошти

кошти державного бюджету, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності

Саме про них і потрібно буде розміщувати інформацію.

Інформація розміщуватиметься за 4 групами, і для кожної з цих груп Закон № 183 вже встановив строки оприлюднення та порядок оновлення даних:

№ з/п

Розділ (тип) інформації

Строки оприлюднення та зберігання даних

1

Інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів

Щоквартально, протягом 35 днів після завершення звітного кварталу. Строк зберігання інформації — 3 роки з дати оприлюднення

2

Інформація про використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності6

Щорічно, не пізніше 31 січня року, що слідує за звітним. Строк зберігання інформації — 3 роки з дати оприлюднення

3

Інформація про використання коштів Пенсійного фонду

Щоквартально, протягом 35 днів після завершення звітного кварталу. Строк зберігання інформації — 3 роки з дати оприлюднення

4

Інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування

6 Маються на увазі суб’єкти господарювання державної та комунальної форм власності та інші суб’єкти господарювання, у статутних капіталах яких частка (акції, паї) держави чи територіальної громад (громад) становить 50 або більше відсотків.

На порталі відповідно до закону має бути передбачена можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації. Доступ до цієї інформації буде вільним та безкоштовним.

Інформація про закупівлі

Законом № 183 внесено зміни і до вимог щодо публікації відомостей про державні закупівлі.

Так, згідно з редакцією ч. 3 ст. 4 Закону України від 24.05.12 р. № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (яка буде діяти з 12.09.15 р.) Замовник буде зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту буде затверджена Мінекономрозвитку.

Також за оновленою редакцією ч. 1 ст. 4 Закону України від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» річний план закупівель із додатком та усі зміни до них треба буде протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження надсилати до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника.

На завершення

Нам з вами, шановні колеги, залишається лише уважно слідкувати за нормативними актами у сфері обігу інформації, які ось-ось має прийняти Уряд. Будьте з нами — ми будемо невідкладно повідомляти вас про усі новації у сфері обігу інформації та механізм виконання вимог щодо поводження з інформацією про публічні кошти.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн