Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.09.15
20320 0
Друкувати
Обране

Нові правила обігу публічної інформації: не панікуємо та зберігаємо спокій!..

1 та 12 вересня набрали чинності два закони, які встановлюють нові правила обігу інформації про публічні кошти. Оскільки ці новації безпосередньо стосуються місцевих бюджетів та діяльності розпорядників цих коштів, пропоную у цій статті більш детально проаналізувати зазначені новели.

Автор: Козіна В., шеф-редактор, директор департаменту видань для публічно-правової сфери ВБ «Фактор»

Новела перша: зміни до БК

Отже, 01.09.15 р. почав діяти Закон України від 09.04.15 р. № 313-VIII «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних»1.

1 Далі за текстом — Закон № 313.

Для спрощення аналізу порівняємо «стару» та «нову» редакції ст. 28 Бюджетного кодексу України2 «Доступність інформації про бюджет».

2 Далі за текстом — БК.

«Стара» редакція ст. 28 БК

(діяла по 31.08.15 р. включно)

«Нова» редакція ст. 28 БК

(діє з 01.09.15 р.)

Частина 1 ст. 28 БК — без змін

2. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

Інформація3 про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України.

2. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

Бюджетні запитивключаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщуються кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через три дніпісля подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України.

Коментар редакції. Нагадаємо, що згідно з п. 9 ч. 1 ст. 2 БК бюджетний запит — це документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Якщо раніше головні розпорядники бюджетних коштів були зобов’язані надавати інформацію, обсяг якої чітко не визначався (закон окреслював лише напрямки цієї інформації), то тепер чітко визначено — що має оприлюднюватись саме бюджетний запит.

Також зверніть увагу, що строк оприлюднення цієї інформації скорочено з 7 до 3 календарних днів.

Частини 3 та 4 ст. 28 БК — без змін

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України — в газетах «Голос України»

та «Урядовий кур’єр»; місцевих бюджетів — у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, а також оприлюднюють паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів.

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України — в газетах «Голос України» та

«Урядовий кур’єр»; місцевих бюджетів — у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі):

— здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

— оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України (місцевих фінансових органів).

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Коментар редакції. Як бачите, вимоги до публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), по суті не змінилися — як і раніше,

розпорядники оприлюднюють їх до 15 березня року, що настає за звітним, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.

А ось вимоги про публікацію інформації про паспорти бюджетних програм стали більш чіткими.

Раніше вимагалося публікувати лише паспорти програм та звіти про їх виконання у поточному бюджетному періоді. При цьому спосіб та чіткі строки оприлюднення цієї інформації закон не встановлював.

Закон також встановлює, що з 1 вересня оприлюднюються не лише паспорти бюджетних програм на поточний період, а й усі зміни до них. Також визначено досить жорсткий строк для оприлюднення подібної інформації — 3 календарні дні з дати затвердження цих документів. Додатково встановлено і строк оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм — це також 3 дні, рахуючи від дати подання таких звітів до Мінфіну (місцевих фінансових органів).

Частини 6 у ст. 28 БК раніше не було

6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Коментар редакції. Як бачите, нова ч. 6, якою з 1 вересня доповнено ст. 28 БК, визначає умови публікації переліченої інформації, а також дає посилання на Закон України від 11.02.15 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів»4. Власне, закон № 183 — це друга новела, з якою ми будемо знайомитися у рамках цієї публікації. Але перед тим, як перейти до його вивчення, пропонуємо зробити «ліричний відступ» та закцентувати увагу на словосполученні «у формі відкритих даних». Бо якщо ви думаєте, що йдеться про усім відоме оприлюднення інформації у вигляді електронних текстів чи сканів документів, яке ми раніше робили у порядку, встановленому Законом України від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»5, то ви помиляєтесь.

3 Напівжирним по тексту порівняльної таблиці виділені зміни, що відбулися у редакції ст. 28 БК.

4 Далі за текстом — Закон № 183.

Далі за текстом — Закон № 2939.

Нова форма оприлюднення інформації про бюджет: усе нове — це гарно забуте старе чи чиєсь запозичене?

09.04.15 р. парламент ухвалив Закон України № 319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних», який набув чинності 1 травня поточного року.

Закон наробив чимало галасу та посіяв паніку у рядах службовців, які працюють з величезними масивами публічної інформації. Ходили чутки, що буде потрібно у короткий термін усі дані, які знаходяться у розпорядників чи володільців інформації, відцифрувати та розмістити на якомусь міфічному порталі. Закон вже діє, але чуток не меншає. Давайте розбиратися — де правда, а де наслідки панічних атак.

Чутки (неправда). Публічна інформація та відкриті дані — це тотожні поняття.

Факт (відповідає дійсності). Це абсолютно нерівнозначні поняття.

У травні у наш обіг дійсно була введена нова категорія інформації — публічна інформація у формі відкритих даних. Згідно зі ст. 101Закону № 2939 (у редакції, що діє з 1 травня) — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електрон­ними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Це не наше ноу-хау, хоча система «відкритих даних» досить нова для всього світу.

Вперше на загальнодержавному рівні поняття баз відкритих даних було введено у США у 2009 році. Наразі таку ж систему запровадили декілька європейських країн. Тепер її хочемо запровадити й ми.

Сутність цієї системи полягає у тому, що на державному рівні визначаються переліки інформації, яка має буди відтворена у певному цифровому вигляді та розміщуватися у відомому всім місці у Мережі (як правило, портал чи інший веб-ресурс, держателем якого є визначена державна установа). Ці дані є офіційними, і будь-яка особа безкоштовно або за невелику (визначену державою) плату може скачувати та використовувати їх у власних цілях. Дані на ресурсі мають бути чітко згруповані за певними тематичними ознаками, що дозволяє легко знаходити необхідну інформацію.

У тих же американців на порталі http://www.data.gov/ можна знайти інформацію за 14 напрямками: сільське господарство, бізнес, клімат, інформація для споживачів («побутова» інформація), екосистеми, освіта, енергетика, фінанси, здоров’я, місцева влада, виробництво, океанічні ресурси, громадська безпека, наука та дослідження.

Так, можна зайти у розділ «Здоров’я» та за кілька хвилин порівняти види та вартість послуг, які надаються усіма медичними закладами США. У розділі «Місцева влада» можна скористатися ресурсом для написання звернення у будь-який орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Тобто не потрібно шукати у мережі окремо сайт відповідного органу — а можна знайти усі дані і заповнити електронний лист прямо на цьому порталі.

За чинною редакцією ст. 101 Закону № 2939 уся пуб­лічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Тобто, коли ця система запрацює, інформацію, яку раніше можна було одержувати лише за персональним запитом, можна буде легко знайти та використовувати в офіційному обігу, буквально натиснувши кілька клавіш на власному комп’ютері.

Чутки (неправда). Усю публічну інформацію потрібно було у строк до 11 вересня відцифрувати та розміс­тити на якомусь державному порталі. Хто це не зробив — буде покараний.

Факт (відповідає дійсності). В Україні вже дійсно створений Єдиний державний веб-портал відкритих даних http://data.gov.ua/.

Адмініструвати цей портал відповідно до закону буде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування. Наразі таким органом є Державне агентство з питань електронного урядування України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Але поки що наш український портал працює у тестовому режимі і даних там небагато.

На порталі має розміщуватись не будь-яка публічна інформація, а лише ті дані, перелік яких визначений Каб­міном. За Законом № 2939(нова редакція ч. 4 ст. 101) Уряд має затвердити перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення.

Увага! У Законі № 2939 також сказано, що до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом. Це означає, що хоча окремі чинні на разі закони передбачають необхідність оприлюднення певної інформації у вигляді відкритих даних, таке оприлюднення треба буде робити, лише коли Уряд визначить порядок розміщення відповідної інформації.

На момент підготовки цієї статті є лише проект відповідної постанови КМУ. Тобто поки що панікувати рано.

Резюмуючи сказане...

Підсумовуючи усе вищезазначене, нескладно дійти висновку, що інформація про бюджет, визначена ст. 28 БК, з 1 вересня поточного року у силу закону віднесена до публічної інформації у формі відкритих даних. І незабаром її треба буде зберігати у спеціальному форматі та відсилати до Державного агентства з питань електронного урядування України для подальшого оприлюднення або «заливати» на портал http://data.gov. ua/ самостійно. Однак, як це робити, у які строки треба буде оновлювати інформацію, ми дізнаємося лише після того, як Кабмін прийме відповідні нормативні акти.

Новела друга: інформація про публічні кошти

З 12 вересня введено у дію ще один Закон України — Закон № 183, який окремо визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фон­дами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Поки що з тексту Закону складно зрозуміти, чи буде інформація про використання публічних коштів розміщуватись на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, чи це буде інший ресурс. Також чекаємо на відповідну постанову Кабінету Міністрів.

У Законі № 183 йдеться про два види фінансових ресурсів:

1

кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування

страхові внески, бюджетні надходження та кошти з інших джерел, що надходять для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до закону

2

публічні кошти

кошти державного бюджету, бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності

Саме про них і потрібно буде розміщувати інформацію.

Інформація розміщуватиметься за 4 групами, і для кожної з цих груп Закон № 183 вже встановив строки оприлюднення та порядок оновлення даних:

№ з/п

Розділ (тип) інформації

Строки оприлюднення та зберігання даних

1

Інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів

Щоквартально, протягом 35 днів після завершення звітного кварталу. Строк зберігання інформації — 3 роки з дати оприлюднення

2

Інформація про використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності6

Щорічно, не пізніше 31 січня року, що слідує за звітним. Строк зберігання інформації — 3 роки з дати оприлюднення

3

Інформація про використання коштів Пенсійного фонду

Щоквартально, протягом 35 днів після завершення звітного кварталу. Строк зберігання інформації — 3 роки з дати оприлюднення

4

Інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування

6 Маються на увазі суб’єкти господарювання державної та комунальної форм власності та інші суб’єкти господарювання, у статутних капіталах яких частка (акції, паї) держави чи територіальної громад (громад) становить 50 або більше відсотків.

На порталі відповідно до закону має бути передбачена можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації. Доступ до цієї інформації буде вільним та безкоштовним.

Інформація про закупівлі

Законом № 183 внесено зміни і до вимог щодо публікації відомостей про державні закупівлі.

Так, згідно з редакцією ч. 3 ст. 4 Закону України від 24.05.12 р. № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (яка буде діяти з 12.09.15 р.) Замовник буде зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту буде затверджена Мінекономрозвитку.

Також за оновленою редакцією ч. 1 ст. 4 Закону України від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» річний план закупівель із додатком та усі зміни до них треба буде протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження надсилати до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника.

На завершення

Нам з вами, шановні колеги, залишається лише уважно слідкувати за нормативними актами у сфері обігу інформації, які ось-ось має прийняти Уряд. Будьте з нами — ми будемо невідкладно повідомляти вас про усі новації у сфері обігу інформації та механізм виконання вимог щодо поводження з інформацією про публічні кошти.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі