Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.05.16
70690 0
Друкувати
Обране

Деякі питання прийняття (обрання) та звільнення

Тема заповнення трудових книжок в органах місцевого самоврядування1 завжди є актуальною, адже служба в ОМС має свої особливості. Позначається на цьому і відсутність офіційних роз’яснень компетентних органів. Вже вкотре вимушені повертатися до теми заповнення трудових книжок через численні звернення до редакції вже не одного десятка передплатників.


1 Далі за текстом — ОМС.

Автор: Федченко Л., головний редактор

 

Спеціальним законодавчим актом, що регламентує особливості проходження служби в ОМС, є Закон України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»2.

2 Далі за текстом — Закон № 2493.

У ст. 3 цього Закону визначаються такі посади в ОМС:

1

виборні, на які особи обираються територіальною громадою

2

виборні, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою

3

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

Які саме посади маються на увазі, зрозуміло із ст. 10 Закону № 2493, згідно з якою прийняття на службу в ОМС здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови

в порядку, встановленому Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(територіальною громадою)

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

шляхом обрання відповідною радою

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

шляхом затвердження відповідною радою

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС

шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України

3 Далі за текстом — Закон № 280.

Тепер детально розглянемо кожну із зазначених «груп» посад в ОМС з урахуванням норм Закону № 280 та Методичних рекомендацій щодо особливостей прий­няття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування та Методичних рекомендацій щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування (додатки 1 та 2 до листа Головдержслужби України від 06.02.02 р. № 42/621 відповідно).

Сільський, селищний, міський голова

Прийняття на службу в ОМС на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюється в порядку, визначеному Законом про самоврядування.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 цього Закону сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України, тобто 5 років.

При цьому момент початку та закінчення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається ч. 1 ст. 42 Закону про самоврядування.

Так, за вказаною нормою повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону про самоврядування.

Окрім цього, ч. 2 ст. 46 Закону про самоврядування перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через 2 тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до ст. 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до ст. 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 

У трудовій книжці сільського, селищного, міського голови у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на відповідну посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (номер і дата протоколу територіальної виборчої комісії та сесії ради, де його було оголошено), порядкового номера запису.

       

Васильківська сільська рада

 

5

23

11

2015

Обраний на посаду Васильківського сільського

Протокол ТВК

       

голови.

від 12.11.2015 р. № 7,

         

рішення 1 сесії

         

VII скликання

         

від 23.11.2015 р. № 1.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

8

06

04

2016

Звільнений у зв’язку із закінченням строку

Рішення 1 сесії

       

повноважень, ч. 1 ст. 42 Закону України «Про

VII скликання

       

місцеве самоврядування в Україні».

від 06.04.2016 р. № 1.

       

Секретар ради (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

У разі, якщо сільський, селищний, міський голова бажає припинити повноваження за власним бажанням, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 79 Закону про самоврядування він має подати до відповідної ради особисту заяву.

 

На підставі особистої заяви сільського, селищного, міського голови відповідна рада приймає рішення.

 

 

У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказуються підстава дострокового припинення повноважень згідно із ст. 79 Закону про самоврядування чи ст. 20 Закону про службу (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядковий номер запису.

4

15

04

2016

Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням

Рішення 23 сесії

       

повноважень, п. 1 ч. 1 ст. 79 Закону України

VII скликання

       

«Про місцеве самоврядування в Україні».

від 15.04.2016 р. № 217.

       

Секретар ради (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Голова районної, обласної, районної у місті ради

Діяльність голови районної, обласної, районної у місті ради врегульована ст. 55 Закону про самоврядування.

Відповідно до ч. 1 цієї статті голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених ч. 4 та 5 цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови (ч. 2 ст. 55 Закону про самоврядування).

 

 

У трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

       

Васильківська районна рада

 

5

23

11

2015

Обраний на посаду голови Васильківської

Рішення 1 сесії

       

районної ради.

VII скликання

         

від 23.11.2015 р. № 2.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 2 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

8

15

04

2016

Звільнений у зв’язку із закінченням строку

Рішення 23 сесії

       

повноважень, ч. 2 ст. 55 Закону України

VII скликання

       

«Про місцеве самоврядування в Україні».

від 15.04.2016 р. № 217.

       

Керуючий справами (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, ч. 4 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

8

15

04

2016

Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням

Рішення 23 сесії

       

повноважень, ч. 4 ст. 55 Закону України

VII скликання

       

«Про місцеве самоврядування в Україні».

від 15.04.2016 р. № 217.

       

Керуючий справами (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 55 Закону про самоврядування повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради. Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

 

8

15

04

2016

Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням

Рішення 23 сесії

       

повноважень, ч. 5 ст. 55 Закону України

VII скликання

       

«Про місцеве самоврядування в Україні».

від 15.04.2016 р. № 217.

       

Керуючий справами (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Секретар сільської, селищної, міської ради

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону № 280 секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

 

У трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

       

Васильківська сільська рада

 

5

23

11

2015

Обраний на посаду секретаря сільської ради.

Рішення 1 сесії

         

VII скликання

         

від 23.11.2015 р. № 3.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, ч. 1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису.

8

06

04

2016

Звільнений у зв’язку із закінченням строку

Рішення 1 сесії

       

повноважень ради, ч. 1 ст. 50 Закону України

___ скликання

       

«Про місцеве самоврядування в Україні».

від 06.04.2016 р. № 3.

       

Заступник сільського голови з питань діяльності

 
       

виконавчих органів ради (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Повноваження секретаря ради можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради на підставі ч. 5 ст. 50 Закону про самоврядування.

 

У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, ч. 5 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

8

20

04

2016

Звільнена у зв’язку з достроковим припиненням

Рішення 5 сесії

       

повноважень, ч. 5 ст. 50 Закону України «Про

VII скликання

       

місцеве самоврядування в Україні».

від 20.04.2016 р. № 78.

       

Заступник сільського голови з питань діяльності

 
       

виконавчих органів ради (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Заступник голови районної, районної у місті ради, перший заступник голови обласної ради

Згідно зі ст. 56 Закону про самоврядування районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради, а обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому ч. 3 та 4 цієї статті.

 

 

У трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

       

Васильківська районна рада

 

5

23

11

2015

Обраний на посаду заступника голови районної

Рішення 1 сесії

       

ради.

VII скликання

         

від 23.11.2015 р. № 5.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці заступника голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, ч. 1 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення та порядкового номера запису.

8

06

04

2016

Звільнений у зв’язку із закінченням строку

Рішення 1 сесії

       

повноважень, ч. 1 ст. 56 Закону України «Про

___ скликання

       

місцеве самоврядування в Україні».

від 06.04.2016 р. № 3.

       

Керуючий справами (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Повноваження заступника голови районної, обласної, районної у місті ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

 

 

У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням повноважень, ч. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

8

06

04

2016

Звільнений у зв’язку із достроковим припиненням

Рішення 14 сесії

       

повноважень, ч. 3 ст. 56 Закону України «Про

VII скликання

       

місцеве самоврядування в Україні».

від 06.04.2016 р. № 33.

       

Керуючий справами (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Голова постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

Відповідно до ч. 13 ст. 47 Закону № 280 депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.

У трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад, який працює в раді на постійній основі, у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

       

Васильківська обласна рада

 

5

23

11

2015

Обраний на посаду голови постійної комісії з

Рішення 1 сесії

       

питань бюджету обласної ради.

VII скликання

         

від 23.11.2015 р. № 5.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, ч. 2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати звільнення і порядкового номера запису.

Відповідно до ч. 8 ст. 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах. Отже, підставою внесення такого запису буде рішення першої сесії новообраної ради про визнання повноважень депутатів новообраної ради.

8

23

11

2015

Звільнений у зв’язку із закінченням строку

Рішення 1 сесії

       

повноважень ради, ч. 2 ст. 47 Закону України

VII скликання

       

«Про місцеве самоврядування в Україні».

від 06.04.2016 р.

       

Начальник відділу кадрового забезпечення

№ 5.

       

М. П. (підпис) Петренко П. П.

 

Заступник сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Відповідно до ст. 10 Закону про службу прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

 

У трудовій книжці заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про затвердження на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номера запису.

       

Васильківська сільська рада

 

5

23

11

2015

Затверджений на посаду заступника сільського

Рішення 1 сесії

       

голови з питань діяльності виконавчих органів

VII скликання

       

ради.

від 23.11.2015 р. № 8.

У разі звільнення заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради у їх трудових книжках робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номера запису.

7

06

04

2016

Звільнений у зв’язку із закінченням строку

Рішення 2 сесії

       

повноважень виконавчого комітету ради, ч. 1

VII скликання

       

ст. 51 Закону України «Про місцеве

від 06.04.2016 р.

       

самоврядування в Україні».

№ 11.

       

Секретар ради (підпис) Петренко П. П.

 
       

М. П.

 

Керівники відділів, управлінь та інші працівники ОМС

Згідно зі ст. 10 Закону про службу прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процеду­рою, передбаченою законодавством України.

У трудових книжках цих посадових осіб у розділі «Відомості про роботу» робиться запис про призначення на посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, його номер і дата) та порядкового номера запису.

       

Васильківська сільська рада

 

5

25

11

2015

Призначений на посаду спеціаліста-землевпорядника

Розпорядження

       

Васильківської сільської ради як такий, що пройшов

від 25.11.2015 р.

       

за конкурсом, з випробувальним терміном 2 місяці.

№ 7.

Звільнення керівників відділів, управлінь та інших посадових осіб місцевого самоврядування має здійснюватися лише згідно з чинним законодавством України, у трудовій книжці робиться запис з посиланням на пункт і статтю закону із зазначенням дати і підстави звільнення (розпорядження відповідного голови, його дата і номер), порядкового номера запису.

8

06

04

2016

Звільнений за власним бажанням, ст. 38 Кодексу

Розпорядження

       

законів про працю України.

від 06.04.2016 р.

       

Секретар ради (підпис) Петренко П. П.

№ 22.

       

М. П.

 

Увага! Окрім зазначеного вище, звертайте увагу, що особи, які вступають на службу в ОМС вперше, мають скласти Присягу посадової особи місцевого самоврядування і про цей факт має бути внесено запис до їх трудової книжки. Також не забувайте, що до трудової книжки вносяться записи про присвоєння відповідного рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах відповідної категорії посад.

До того ж, відповідно до п. 4.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцполітики від 29.07.1993 р. № 58, у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. Тобто, підписом і печаткою завіряються підписи у разі звільнення працівника.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.