Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.05.21
218 0
Друкувати
Обране

«Дитячі» лікарняні: стисло про головне

У разі захворювання дитини листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків. Порядок оплати такого лікарняного має свої особливості. Розібратися з усіма тонкощами допоможе наша стаття.


Загальні моменти

Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків, коли у застрахованої особи виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів ФСС. Наразі є два документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність працівника у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною. Зокрема, це:

1) листок непрацездатності (ЛН);

2) довідка про догляд за хворою дитиною за формою № 138/о.

УВАГА!

Підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності є виключно лікарняний лист (ч. 1 ст. 31 Закону про соцстрахування1)

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

А ось довідка тільки засвідчує поважну причину відсутності працівника на роботі у зв’язку з хворобою дитини. Оплаті вона не підлягає.

При роботі за сумісництвом допомогу призначають на підставі:

• копії ЛН, засвідченої підписом і печаткою основного роботодавця, та

• довідки про середню зарплату з основного місця роботи.

До речі, сьогодні усе активніше обговорюється тема впровадження електронних лікарняних листів. Нещодавно Кабмін оновив Порядок № 3282. Однак, аби е-лікарняні запрацювали на повну, треба дочекатись появи Порядку формування та видачі медичних висновків. А він поки що перебуває лише на стадії проєкту. Докладніше про це читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 15, с. 2.

2 Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 328.

Тож наразі складно сказати, як буде функціонувати увесь цикл процесів, пов’язаних з електронними лікарняними. А станом на сьогодні ЛН продовжують оформлювати за старими правилами.

Заборона на призначення допомоги

Призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною в загальному порядку. Але тут є один нюанс, який має ретельно контролювати комісія (уповноважений) із соцстрахування. Так, п. 3.11 Інструкції № 4553 передбачено заборону на видачу ЛН по догляду за хворою дитиною на період:

3 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

• щорічної (основної і додаткової) відпустки;

• додаткової відпустки у зв’язку з навчанням або творчої відпустки;

• відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо всупереч цій забороні працівникові все ж таки було видано лікарняний по догляду, то його оплачувати не потрібно (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону про соцстрахування). Це повинно бути зазначено у протоколі комісії (уповноваженого) із соцстрахування. Якщо ж відпустка закінчилася, а тимчасова непрацездатність по догляду згідно з лікарняним листом триває, то допомогу призначаємо з дня, наступного за днем завершення відпустки.

Також майте на увазі: щорічна відпустка не подовжується і не переноситься у зв’язку з хворобою дитини працівника. Це випливає з норм ст. 11 Закону про відпустки.

Розглянемо приклад.

Приклад 1. Працівниця оформила відпустку без збереження зарплати з 26 квітня по 5 травня 2021 року. У цей період у неї захворіла дитина (7 років). Лікар на період хвороби оформив ЛН із 30 квітня по 10 травня 2021 року.

У зазначеному випадку «дитячий» лікарняний зачепив і період відпустки за свій рахунок, і дні, коли працівниці вже потрібно було вийти на роботу. Відповідно дні тимчасової непрацездатності, які припали на таку відпустку, не оплачують. Лікарняний підлягає оплаті з дня, коли працівниця мала стати до роботи після закінчення неоплачуваної відпустки. Тобто оплатити слід 5 календарних днів: із 6 по 10 травня 2021 року.

При призначенні допомоги враховуйте: розрахунковий період дорівнює 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. У нашій ситуацій страховий випадок настав із того дня, коли захворіла дитина згідно з ЛН, а не з дня, коли лікарняний підлягає оплаті.

Тож місяцем настання страхового випадку є квітень 2021 року. Відповідно розрахунковим періодом буде квітень 2020 року — березень 2021 року.

Оплата лікарняного

Механізм оплати лікарняного по догляду за хворою дитиною практично аналогічний порядку оплаті звичайного лікарняного у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Але є дві особливості:

1) лікарняний лист по догляду за хворою дитиною оплачується за рахунок ФСС із першого дня непрацездатності. Тобто перших п’яти днів за рахунок роботодавця у «дитячому» лікарняному немає. Увесь період непрацездатності оплачує Фонд;

2) на нормативному рівні встановлено максимальну кількість днів, яка підлягає оплаті залежно від віку дитини та особливостей лікування (ч. 3 ст. 22 Закону про соцстрахування).

Так, лікарняний по догляду за хворою дитиною віком до 14 років оплачують із першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Якщо ж така дитина потребує стаціонарного лікування, тоді застрахована особа може розраховувати на виплату допомоги з першого дня і за весь час перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною.

«Середня». Розрахунок середньоденної зарплати для оплати «дитячого» лікарняного слід проводити відповідно до норм Порядку № 12664. Зокрема, «середню» обчислюємо шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, яка увійшла до бази справляння ЄСВ, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин.

4 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Нагадаємо: до таких поважних причин належать:

1) тимчасова непрацездатність;

2) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

4) відпустка без збереження заробітної плати.

ВАЖЛИВО!

Дні, коли працівник не працював згідно з довідкою за формою № 138/о, також виключаються із загальної кількості календарних днів за розрахунковий період

Річ у тому, що такі дні також вважаються днями тимчасової непрацездатності навіть попри те, що вони не оплачуються. Такого висновку дійшли фахівці ФСС з ТВП у своєму листі від 25.05.2016 р. № 5.2-32-81.

Страховий стаж. Розмір допомоги для догляду за хворою дитиною, як і при визначенні суми звичайних лікарняних, залежить від страхового стажу працівника. Так, допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується у розмірі 50, 60, 70 і 100 % залежно від наявності загального страхового стажу у відповідної особи.

А от для застосування спецобмежень, установлених ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрахування, вирішальну роль відіграє страховий стаж за останні 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку. Зокрема, якщо перед настанням страхового випадку працівник має страховий стаж менше шести місяців, то допомогу йому слід розраховувати виходячи з нарахованої зарплати. При цьому максимально допустимий розмір допомоги дорівнює її сумі, обчисленій із МЗП.

Розглянемо приклад.

Приклад 2. Працівниця після відпустки для догляду за дитиною до 6 років вийшла на роботу з 5 травня 2021 року. Із 6 по 12 травня 2021 року їй був оформлений лікарняний для догляду за хворою дитиною. Загальний страховий стаж працівниці — 7 років і 6 місяців. Посадовий оклад працівниці — 6461 грн.

У цій ситуації у працівниці немає страхового стажу в розмірі 6 місяців протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку. Адже період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 6 років не зараховується до страхового стажу (ні до загального, ні до спеціального). Тому при розрахунку лікарняних потрібно додатково враховувати спецобмеження.

Для цього спочатку розрахуємо суму фактичної середньоденної зарплати.

Майте на увазі: якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку працівник із поважної причини не мав заробітку, «середню» визначаємо виходячи з посадового окладу. Відпустка для догляду за дитиною до 6 років є такою поважною причиною.

Тож у наведеній ситуації середньоденну зарплату слід обчислювати виходячи з посадового окладу працівниці. Вона дорівнює:

6461 грн : 30,44 к. дн. = 212,25 грн.

Денну виплату розраховуємо так:

212,25 грн x 70 % = 148,58 грн.

Тепер проконтролюємо виконання вимоги щодо застосування спецобмеження.

Для цього розрахуємо середньоденну зарплату виходячи з МЗП, установленої на момент настання страхового випадку:

6000 грн : 30,44 к. дн. = 197,11 грн.

Порівнюємо денну виплату (148,58 грн) із граничним розміром середньоденної зарплати (197,11 грн). Денна виплата — менша граничного розміру середньоденної зарплати. Тому суму лікарняних треба розрахувати виходячи з денної виплати (148,58 грн).

Сума лікарняних становить:

148,58 грн x 7 к. дн. = 1040,06 грн.

Будз Володимир

Бюджетна бухгалтерія, травень, 2021/№ 19

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.