Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.10.21
279 0
Друкувати
Обране

Медсестра терцентру: визначаємо «оплатні» умови

При міському терцентрі функціонує відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. У ньому працює медична сестра. На які доплати та надбавки має право така працівниця? Чи можна їй установити «карантинну» доплату?


Посадовий оклад

Питання оплати праці працівників терцентрів урегульовано Умовами № 308/5191. Зокрема, посадові оклади таким працівникам установлюють залежно від займаної посади та кваліфікації. Їх визначають за ЄТС виходячи з присвоєного тарифного розряду.

1 Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

Тарифні розряди фахівців з базовою та неповною вищою освітою, до яких належать сестри медичні, наведено п.п. 2.2.8 Умов № 308/519. Так, розміри посадових окладів медсестер установлюють за 6 — 9 тарифними розрядами за ЄТС залежно від кваліфікаційної категорії:

• вищої кваліфкатегорії — 9 тарифний розряд;

• першої кваліфкатегорії — 8 тарифний розряд;

• другої кваліфкатегорії — 7 тарифний розряд;

• без категорії — 6 тарифний розряд.

При цьому оклад з урахуванням кваліфкатегорії установлюють працівникам за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфкатегорію (п.п. 5 п.п. 2.4.1 Умов № 308/519).

УВАГА!

Кваліфкатегорії присвоюються за результатами атестації, яка проводиться відповідно до вимог Положення № 7422

2 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене наказом МОЗ від 23.11.2007 № 742.

Працювати на посаді сестри медичної може особа з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Причому така особа має пройти спеціалізацію за профілем роботи. Такі кваліфікаційні вимоги для цієї посади встановлено Довідником № 1173.

3 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Підвищення за «шкідливість»

Посадові оклади працівників установ та структурних підрозділів, наведених у додатку 3 до Умов № 308/519, підвищуються на 60, 30, 25 та 15 % у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (п. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519). Зокрема, право на 15-відсоткове підвищення окладу за «шкідливість» мають такі працівники терцентрів (п. 2.6 додатка 3 до Умов № 308/519):

лікарі незалежно від найменування посади; інженери, які працюють з апаратами для глухих, ремонтують їх, складають програми для навчання розвитку мови на комп’ютерах

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посади, фахівці з соціальної роботи (соціальної допомоги вдома), соцпрацівники

молодші медсестери усіх найменувань, сестри-господині, соцробітники

Таким чином, медсестри терцентрів мають право на підвищення посадового окладу у розмірі 15 % за шкідливі та важкі умови праці.

ВАЖЛИВО!

Підвищення посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці є обов’язковою складовою заробітної плати

Керівники установ соцзахисту повинні забезпечити виплату підвищення в установленому розмірі працівникам, які мають на це право.

Пiдвищення за обслуговування ліжкових хворих

Посадові оклади працівників установ соцзахисту, які безпосередньо обслуговують осіб зі значно зниженою руховою активністю та лежачих хворих, підвищуються на 20 %. Це передбачено п. 8 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519.

Підкреслимо: таке підвищення встановлюють не всім працівникам, які контактують з особами зі значно зниженою руховою активністю, а лише тим, які безпосередньо їх обслуговують (див. лист Мінсоцполітики від 18.10.2013 № 917/13/155-13).

До осіб із значно зниженою руховою активністю належать особи із IV та V групами рухової активності:

• IV група: рухова активність значно знижена (може самостійно пересуватися приміщенням, домашню роботу самостійно не виконує);

• V група: рухова активність утрачена повністю (пересуватись самостійно не може, ліжковий хворий) згідно з карткою медичного огляду.

Обслуговування таких осіб передбачає роботу, яка виконується в умовах безпосереднього контакту: діагностичні й лікувальні процедури, заходи з догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму, зокрема проведення масажу, ін’єкцій, процедур, маніпуляцій, годування хворих, їхнє транспортування, санітарна обробка тощо.

Тож якщо медсестра терцентру виконує зазначені функції з обслуговування особливих підопічних, вона, безперечно, має право на підвищення посадового окладу, передбачене п. 8 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519.

При цьому проводити атестацію її робочого місця з метою встановлення такого підвищення не потрібно.

Враховуйте: підвищення за обслуговування ліжкових хворих (п. 8 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519) і «шкідливе» підвищення за роботу в терцентрі (п. 1 п.п. 2.4.5 Умов № 308/519) встановлюють до посадового окладу окремо одне від одного.

Надбавка за вислугу років

Питання виплати надбавки за вислугу років медичним працівникам урегульовано Порядком № 14184. Так, дія цього документа поширюється на медпрацівників, які працюють:

4 Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418.

• на посадах, зазначених у п. 3 Порядку № 1418. До таких посад належать фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (сестра медична);

• у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, організаціях незалежно від підпорядкування, умови оплати праці яких визначаються відповідно до Умов № 308/519. Це не лише заклади охорони здоров’я, до них належать заклади й установи інших галузей, у штаті яких передбачено посади медпрацівників, зокрема, й терцентри.

«Вислужну» надбавку слід установлювати залежно від стажу роботи у відсотках до посадового окладу: понад 3 роки — 10 %, понад 10 років — 20 % та понад 20 років — 30 % посадового окладу.

Періоди, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на встановлення цієї надбавка, визначено п. 4 Порядку № 1418.

При встановлення «вислужної» надбавки слід враховувати такі нюанси:

• вона обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат (п. 6 Порядку № 1418);

• її слід виплачувати працівникам щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1418);

• якщо працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, то її обчислення потрібно здійснювати виходячи з посадового окладу за основною посадою (п. 8 Порядку № 1418);

• установлюється або змінюється за розміром з початку місяця, наступному за місяцем виникнення такого права (п. 9 Порядку № 1418).

Розглянемо приклад обчислення надбавки за вислугу років.

Приклад. Сестрі медичній терцентру встановлено:

посадовий оклад за 6 тарифним розрядом (3872,00 грн);

підвищення посадового окладу за «шкідливість» у розмірі 15 %;

підвищення посадового окладу за обслуговування осіб зі значно зниженою руховою активністю та лежачих хворих у розмірі 20 %.

Із 1 жовтня 2021 року їй має виплачуватись надбавка за вислугу років у розмірі 10 %.

Складова зарплати

Розмір, грн

Посадовий оклад

3872,00

Підвищення окладу за «шкідливість» (15 %)

3872,00 х 15 % = 580,80

Підвищення окладу за обслуговування (20 %)

3872,00 х 20 % = 774,40

Посадовий оклад з урахуванням підвищень

3872,00 + 580,80 + 774,40 = 5227,20

Надбавка за вислугу років (10 %)

5227,20 х 10 % = 522,72

Доплата за суміщення посад

На цю доплату мають право фахівці, які виконують у тій самій установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи. Її розмір становить до 50 % посадового окладу за основною посадою (абз. 1 п.п. 3.1.1 Умов № 308/519).

Конкретний розмір такої доплати встановлює керівник установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Інші доплати та надбавки

За рішенням керівника в межах фонду оплати праці також може бути встановлено надбавки в розмірі до 50 % посадового окладу (п.п. 4.4 Умов № 308/519):

• за високі досягнення у праці;

• за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

• за складність, напруженість у роботі.

Ці надбавки нараховуються на посадовий оклад працівника з урахуванням установлених йому підвищень. А ось конкретні умови, розміри і порядок установлення цих надбавок повинні бути обумовлені в колективному договорі установи або в окремому Положенні як додатку до колдоговору.

Допомога на оздоровлення

Медичним працівникам у обов’язковому порядку виплачують допомогу на оздоровлення. Розмір останньої дорівнює посадовому окладу відповідного працівника. Виплату «оздоровчої» допомоги проводять під час надання основної щорічної відпустки. Це передбачено абз. 4 п. 2 постанови № 5245.

5 Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524.

ВАЖЛИВО!

Вона надається медпрацівникам державних та комунальних установ незалежно від відомчого підпорядкування

У випадку, коли працівник має право на підвищення посадового окладу, то таке підвищення слід враховувати при визначенні розміру «оздоровчої» допомоги (див. лист Мінсоцполітики від 05.11.2008 № 645/13/155-08).

Якщо медсестра працює на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня (наприклад, на 0,25; 0,5; 0,75 ставки), розмір «оздоровчих» визначають від фактично зайнятого посадового (неповного) окладу, тобто пропорційно робочому часу. Такого висновку свого часу дійшло МОЗ у листі від 02.03.2017 № 10.1-13/Д-1/697-17/6006 (ср. USER_SHOW_ID).

«Карантинна» доплата

На період дії карантину працівникам надавачам соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соцпослуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), встановлюється доплата у граничному розмірі до 100 % заробітної плати.

Встановлення «карантинної» доплати передбачено п. 3 постанови № 3756.

6 Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни» від 29.04.2020 № 375.

На виконання п. 4 цієї постанови Мінсоцполітики наказом № 3217 затвердило Перелік посад працівників надавачів соціальних послуг, які безпосередньо їх надають отримувачам.

7 Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Переліку посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома)» від 22.05.2020 № 321.

Причому «карантинну» доплату у розмірі до 100 % зарплати можна встановлювати лише тим працівникам терцентрів, які займають посади із вищезгаданого переліку. Проте сестри медичної у цьому переліку не зазначено.

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок: на жаль, медсестра терцентру не має права на встановлення такої доплати.

Будз Володимир

Бюджетна бухгалтерія, жовтень, 2021/№ 39

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.