Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.03.21
962 0
Друкувати
Обране

Незаконне звільнення: помилився кадровик, а відповідати керівнику

За рішенням суду звільнення працівника було визнано незаконним, скасовано відповідний наказ та поновлено його на роботі. Також судом було прийнято рішення про стягнення на користь працівника середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. Хто повинен виплачувати цю суму — керівник чи організація?


Хто оплачує вимушений прогул

Спори про поновлення на роботі займають одне з перших місць у «трудовій» судовій практиці. Адже варто кадровику допустити якусь незначну помилку, і таке звільнення може бути визнано незаконним*.

* Як правильно звільняти, ви можете прочитати у статтях «Звільнення за власним бажанням: ви запитуєте — ми відповідаємо» // «ОП», 2021, № 4, «Звільнення за угодою сторін: топ-7 запитань» // «ОП», 2020, № 19, «Звільнення за ініціативою роботодавця» // Спецвипуск «ОП», 2020, № 20/1.

До речі, нагадаємо основні правила для роботодавця щодо виконання рішення про поновлення працівника на роботі.

Так, Верховний Суд у постанові від 17.06.2020 р. у справі № 521/1892/18 зазначив так: виконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим з моменту видачі наказу про поновлення працівника на роботі, ознайомлення з ним працівника та його фактичного допуску до виконання попередніх обов’язків.

Таке рішення підлягає виконанню не з моменту набрання ним законної сили (як «звичайні» судові рішення), а негайно з моменту його оголошення в судовому засіданні. Навіть якщо в тексті судового рішення не було вказівки про це.

Якщо роботодавець з ним не погоджується і планує його оскаржувати — його треба виконати, а потім оскаржувати!

Отже, на практиці роботодавець:

1) видає наказ про поновлення працівника на роботі, з яким він повинен ознайомити працівника під підпис. Поновлення на роботі відбудеться не з дати винесення судом рішення про таке поновлення, а з дати звільнення працівника, яка відповідно до цього рішення визнається недійсною. Саме так зазначено в листі Мінпраці від 7 серпня 2007 року № 205/06/187-07;

2) після поновлення працівника на роботі в трудовій книжці робить новий запис відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58. У такому разі визнається недійсним запис, зроблений відповідно до наказу, який визнаний судом незаконним.

До речі, приклад заповнення трудової книжки ви можете знайти у статті «Поновлення працівника: 5 правил оформлення» // «ОП», 2020, № 19.

Але, насправді, алгоритм простий. Після запису про незаконне звільнення в графі 3 у вигляді заголовка впишіть повне найменування підприємства. Далі нижче впишіть:

• у графі 1 — наступний порядковий номер;

• у графі 2 — дату внесення запису про поновлення працівника на роботі;

• у графі 3 — «Запис за № (зазначаєте номер запису про звільнення, яке суд визнав незаконним) недійсний. Поновлений на попередній роботі»;

• у графі 4 — реквізити наказу/розпорядження про поновлення працівника на роботі;

3) допускає працівника до виконання колишніх трудових обов’язків, тобто надає йому роботу, якою він займався раніше;

4) виплачує суми, що належать йому.

Причому розплачуватися за це доводиться саме підприємству (організації). Це пояснюється тим, що, звертаючись до суду, незаконно звільнений працівник подає позовну заяву саме до роботодавця. Тому сума середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу стягується із самої організації-роботодавця, а не особисто з директора, який підписав незаконний наказ про звільнення. Здебільшого, на практиці на цьому всі суперечки і завершуються.

Чи повинен директор компенсувати завдану підприємству шкоду?

Іноді на практиці бувають випадки, коли власників підприємства чи контролюючі органи, які слідкують за використанням бюджетних коштів (наприклад, органи прокуратури) не влаштовує таке марнотратство. Саме тому постає питання: чи можуть вони стягнути суми виплат працівникові з директора, адже саме він підписав наказ про звільнення?

Насправді, трудове законодавство передбачає таку можливість.

Адже за правилами, передбаченими ст. 237 КЗпП, суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу.

При цьому обов’язок по відшкодуванню такої шкоди покладається саме на тих осіб, за наказом або розпорядженням яких звільнення було здійснене з порушенням закону. Саме так зазначено в п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29.12.92 р. № 14.

При цьому звертаємо вашу увагу на те, що ст. 134 КЗпП вимагає саме повної матеріальної відповідальності керівника. Це пряма законодавча вимога.

Простіше кажучи, при повній матеріальній відповідальності з директора стягується компенсація збитку в повному обсязі. Тобто середньомісячним заробітком у такому разі все не обмежується.

До речі, більш детально про порядок відшкодування шкоди читайте в статті «Відшкодування шкоди винним: розглядаємо варіанти» // «ОП», 2019, № 22.

Однак для притягнення керівника до матеріальної відповідальності потрібно, щоб одночасно виконувались три умови.

Факт його протиправної поведінки, тобто порушення покладених на нього трудових обов’язків. У більшості випадків це підписання ним наказу про звільнення, який скасований судом.

Наприклад, саме цей факт був визначальний для прийняття рішення представниками Феміди у постанові ВС від 22.01.2021 р. у справі № 332/832/18.

Наявність прямої дійсної шкоди, тобто виплата середнього заробітку звільненому працівникові за період вимушеного прогулу. Про це прямо зазначено в постанові Миколаївського апеляційного суду від 22.07.2020 р. у справі № 467/19/19.

Причинний зв'язок між спричиненням шкоди та протиправною поведінкою керівника. Простіше кажучи, негативний результат повинен випливати із вчиненого особою діяння. Тобто підписання наказу, відповідно до якого було звільнено працівника, якого згодом було поновлено на роботі, призвело до сплати підприємством середнього заробітку.

При цьому відповідальність настає незалежно від форми вини. Простіше кажучи, не важливо, умисно керівник приймав рішення про незаконне звільнення працівника чи не розумів негативних наслідків того звільнення (хоча міг і повинен був передбачити їх) або передбачав, однак розраховував на те, що працівник не піде до суду.

А кадровик нестиме відповідальність?

Звісно, керівників часто не влаштовує такий розклад справ і необхідність відповідати за чужі помилки своїм гаманцем. Тож вони намагаються перекласти відповідальність на кадровиків. Наприклад, саме таку ситуацію розглядав Сумський апеляційний суд у постанові від 12.03.2020 р. у справі № 577/3023/19. Так, за матеріалами справи керівник вважав, що покладання на нього вини у незаконному звільненні працівників є безпідставним, оскільки персональну відповідальність за підготовку наказів про звільнення несе інспектор по роботі з кадрами. В свою чергу, представники Феміди зазначили, що керівник не міг не усвідомлювати характер і наслідки здійснюваних ним управлінських кадрових рішень, а також ступень відповідальності за прийняття та виконання таких рішень. Підписуючи відповідні накази про звільнення, керівник діяв у межах наданих йому повноважень, самостійно і свідомо, без будь-якого зовнішнього впливу. Саме тому твердження про покладення персональної відповідальності за незаконне звільнення працівників на інспектора з кадрів підприємства є помилковими.

«Не такий страшний вовк, як його малюють»

Одразу заспокоїмо керівників: норма щодо притягнення їх до матеріальної відповідальності на практиці спрацьовує не часто. Адже необхідно враховувати декілька нюансів.

По-перше, право покласти матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу, має лише суд.

Причому судова практика йде таким чином, що одночасно вирішити питання про визнання звільнення працівника незаконним, скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку і одночасно покладання обов’язку його відшкодування на керівника не можна.

Простіше кажучи, те, що працівник оскаржує своє звільнення в суді і виграє справу, автоматично не призводить до того, що керівник буде зобов’язаний компенсувати витрати підприємства.

Для цього потрібно подати окремий позов до суду про відшкодування шкоди, заподіяної підприємству у зв'язку з незаконним звільненням працівника. При цьому звернення до суду з таким позовом є правом, а не обов'язком власника або уповноваженого ним органу. Саме такої правової позиції дотримується ВС у постанові від 20.05.2019 р. у справі № 242/2951/16-ц (ср. USER_SHOW_ID).

Тож, якщо йдеться про госпрозрахункове підприємство, то фактично все залежить від волі власника. А от щодо підприємств, установ і організацій, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, тут не все так просто. Згадуємо ч. 4 ст. 136 КЗпП:

ЦИТАТА

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу.

І якщо вищестоящий орган не вчинить ніяких дій щодо притягнення керівника до матеріальної відповідальності, тоді на практиці цим займаються органи прокуратури, які часто звертаються з відповідними позовами до суду.

По-друге, недостатньо просто подати позов, треба ще й встигнути його подати вчасно. Для цього встановлено строк в 1 рік з часу виплати відповідних сум працівникові.

Тож на практиці досить часто цей строк пропускають, а поновити його доволі складно, оскільки потрібно навести поважні причини, які унеможливлювали звернення до суду раніше. Саме тому радимо не панікувати і на майбутнє уважніше вивчати документи, які ви підписуєте. Як говориться: «Попереджений — значить озброєний».

Кучерова Оксана

Оплата праці, березень, 2021/№ 5

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.