Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.03.21
1417 0
Друкувати
Обране

Незамінних у нас немає? Або про відкликання з відпустки

Досить типовою є ситуація, коли вкрай потрібний «тут і зараз» працівник перебуває у відпустці. Як правомірно вчинити в такій ситуації роботодавцю, щоб і працівникові не було гірко, поговоримо далі.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП Кодекс законів про працю України.

Закон про відпустки Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

Закон про держслужбу Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

Порядок № 230 Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 № 230.

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

Згідно з ч. 8 ст. 79 КЗпП та ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише:

— для відвернення стихійного лиха;

— для запобігання виробничої аварії;

— для негайного усунення наслідків стихійного лиха або виробничої аварії;

— для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна установи;

— в інших випадках, передбачених законодавством.

Із цим погоджується Мінсоцполітики в листі від 17.10.2016 № 576/13/116-16, де зазначає, що:

«Законом України «Про відпустки» (далі — Закон) встановлені державні гарантії щодо права на відпустки, визначення умов, тривалості і порядку надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Законом передбачено відкликання працівника лише із щорічної відпустки.

Так, відповідно до частини другої ст. 12 Закону відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Відкликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів відпусток, у тому числі і відпустки без збереження заробітної плати, не передбачено».

Тож трудове законодавство на боці відпочинку працівника, а тому з таким відкликанням роботодавцям слід бути обережними.

Потреба у працівнику може виникнути з безлічі причин: його роботу, крім нього, ніхто не може виконати; колега, який заміняв, пішов на лікарняний; не вистачає працівників тощо.

Але ані карантин, ані якась нагальна потреба (колеги «не справляються», «не вистачає рук») не може бути офіційним приводом для відкликання працівника з відпустки.

Закон про відпустки дозволяє відкликати працівника виключно з щорічної відпустки. Відкликати працівника з інших видів відпусток заборонено.

Також варто враховувати нюанс, зазначений у ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки.

У цій нормі сказано, що відкликання з щорічної відпустки можливе в разі дотримання припису ч. 1 цієї статті. У ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки йдеться про правила поділу щорічної відпустки на частини: основна безперервна частина щорічної відпустки має становити не менше 14 календарних днів.

Із цього можна зробити висновок, що роботодавець може відкликати працівника з щорічної відпустки лише після того, як він використає 14 календарних днів (до або після відкликання).

Але Мінсоцполітики дотримується іншої думки. В іншому листі від 19.04.2017 № 8285/0/2-17/28 воно зазначає, що вимога про те, що одна з частин щорічної відпустки має бути не менше 14 календарних днів, стосується виключно випадків її поділу на частини. Тому при настанні форс-мажорних обставин і у разі згоди працівника його можна відкликати з щорічної відпустки, незважаючи на те, відгуляв він чи ще зможе відгуляти безперервно не менше 14 календарних днів цієї відпустки.

Проте в будь-якому разі роботодавець, який відкликав працівника з щорічної відпустки, зобов’язаний надати працівнику можливість використати всі належні йому дні щорічної відпустки.

Невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику після закінчення дії причин, з яких його відкликано з відпустки, або за згодою сторін переноситься на інший період.

У загальному випадку ця частина щорічної відпустки має бути надана працівнику зазвичай до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ

До щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать:

— основна оплачувана відпустка;

— додаткова оплачувана відпустка.

Про відкликання держслужбовців із щорічної відпустки зазначено в ст. 60 Закону про держслужбу та в Порядку № 230.

Підставою для відкликання держслужбовця з щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке:

— не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки,

— за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою (п. 3 Порядку № 230).

Тобто держслужбовця можуть викликати з щорічної відпустки і без наявності форс-мажорних обставин, таких як стихійне лихо, аварія тощо.

Згода держслужбовця на його відкликання з щорічної відпустки не потрібна. Пояснюється це тим, що Закон про держслужбу і Порядок № 230 не містять вимоги про відкликання з щорічної відпустки держслужбовця за наявності його згоди.

Водночас проєкт наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця готується службою управління персоналом державного органу.

Зазначення в наказі (розпорядженні) невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання державного службовця, є обов’язковим.

Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку, а також поштового зв’язку не пізніше ніж за п’ять календарних днів до такого відкликання.

У разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту

та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку не пізніше ніж за два календарні дні до такого відкликання.

У разі неможливості прибути на роботу у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державний службовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів телефонного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного органу чи безпосереднього керівника.

Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до служби управління персоналом інформацію, документи, необхідні для підтвердження обставин, що ускладнили прибуття на роботу у зв’язку з відкликанням.

Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки (ч. 2 ст. 60 Закону про держслужбу).

Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджено постановою КМУ від 25.03.2016 № 231 (ср. USER_SHOW_ID).

Водночас зверніть увагу, що відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в разі відкликання державного службовця з щорічної основної або додаткової відпустки під час його перебування:

— в санаторно-курортному закладі,

— іншому місці відпочинку (лікування)

— як у межах України, так і за кордоном, у зв’язку з чим державний службовець змушений здійснити непередбачувані витрати, пов’язані з прибуттям на роботу.

Тобто якщо державного службовця відкликали з відпустки, де він не був у санаторії, а перебував на узбережжі, наприклад, Червоного чи Мертвого або, у крайньому разі, Азовського моря, то відшкодування він може не очікувати.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОМС

Ураховуючи зазначене, виникає запитання: як відкликати з щорічної (основної, додаткової за стаж служби в ОМС) відпустки посадову особу ОМС — згідно із загальним механізмом (ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки) або спеціальним, передбаченим для держслужбовців (ст. 60 Закону про держслужбу, Порядок № 230)?

Фахівці Мінсоцполітики в листі від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28 роз’яснюють, що при відкликанні з щорічної відпустки посадової особи ОМС слід керуватися механізмом відкликання, визначеним для держслужбовців.

Але ми з цим не згодні! Дія Закону про держслужбу не поширюється на посадових осіб ОМС (п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону про держслужбу). Тож порядок відкликання з щорічної відпустки держслужбовців не може застосовуватися щодо зазначених осіб.

Посадових осіб ОМС допустимо відкликати з щорічної відпустки на умовах, визначених загальними нормами трудового законодавства, а саме відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки (для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії тощо).

Як документально оформити?

Щоб відкликати працівника з щорічної відпустки, насамперед необхідно отримати його згоду. В якій формі це робити, у Законі про відпустки не зазначено. Але, на наш погляд, краще отримати письмову згоду. Бажано, щоб вона фігурувала в окремо складеному документі. Наприклад, працівник може вказати: «На відкликання із щорічної відпустки згоден».

Після того як працівник надасть письмову згоду, керівник видає відповідне розпорядження (наказ). Зауважимо, що на нормативному рівні не існує форми такого документа, тому розпорядження (наказ) складають у довільній формі.

ПІДСУМОВУЄМО

При відкликанні працівника (не держслужбовця) з щорічної відпустки необхідно врахувати 4 моменти.

1. Працівника можна відкликати з щорічної відпустки виключно при настанні форс-мажорів, наведених у ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки. Вирішили відкликати працівника з щорічної відпустки, скажімо, для складання звіту? Не вийде, адже така ситуація не входить до форс-мажорів, при настанні яких працівника допустимо відкликати з щорічної відпустки.

2. Навіть при настанні вищезазначених форс-мажорних обставин відкликати працівника можна лише за його письмовою згодою (ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки).

Наприклад, через стихійне лихо (негоду) пошкоджено лінію електропередач. Ситуація явно підпадає під форс-мажорну, згадану в ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки. Проте якщо електрик, здатний усунути несправність, не погодиться на відкликання з щорічної відпустки, то навіть за таких обставин роботодавець не зможе «висмикнути» його з цієї відпустки.

3. У ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки зазначено, що відкликати з щорічної відпустки працівника можливо при дотриманні норми ч. 1 цієї статті. У ч. 1 ст. 12 цього Закону зазначено: щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Із цих норм виходить, що роботодавець може відкликати працівника з щорічної відпустки, якщо цей працівник до відкликання або після відкликання відгуляє не менше 14 календарних днів цієї відпустки.

Проте Мінсоцполітики в листі від 19.04.2017 № 8285/0/2-17/28 висловлює іншу думку. При настанні форм-мажорних обставин і у разі згоди працівника його можна відкликати з щорічної відпустки незважаючи на те, відгуляв він чи ще зможе відгуляти безперервно не менше 14 календарних днів цієї відпустки.

4. Невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику після закінчення дії причин, з яких його відкликано з відпустки, або за згодою сторін переноситься на інший період. Урахуйте: в загальному випадку ця частина щорічної відпустки має бути надана працівнику зазвичай до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Щоб оформити відкликання працівника з щорічної відпустки з урахуванням усіх вищенаведених нюансів, необхідно:

— керівнику підрозділу, в якому працює працівник, скласти на ім’я керівника установи доповідну або службову записку. У ній наводять причини, через які викликати на підмогу потрібно саме відпускника;

— отримати письмову згоду від працівника на його відкликання з щорічної відпустки;

— скласти наказ (розпорядження) про відкликання працівника з щорічної відпустки. Уніфікована форма такого наказу не затверджена, тому наказ видають у довільній текстовій формі;

— внести до особової картки працівника і графіка відпусток коригуючі записи про фактично використані дні щорічної відпустки.

ВІДПУСТКИ, ВІДКЛИКАТИ З ЯКИХ ДОПУСТИМО ТА ЗАБОРОНЕНО

Щорічна основна відпустка

+

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

+

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, у тому числі за роботу із комп’ютером, за ненормований робочий день

+

Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби, щорічна додаткова відпустка за стаж служби в органах місцевого самоврядування)

+

Додаткова оплачувана навчальна відпустка

Творча відпустка

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни («бойова» відпустка)

Соціальні відпустки, у тому числі соціальна додаткова відпустка на дітей, соцвідпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, соцвідпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

Відпустка без збереження зарплати

«Чорнобильська» відпустка

Відпустка учасникам Революції Гідності

Мирний Іван

Спецвипуск «Публічна служба», березень, 2021

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі